Modificări

Salt la: navigare, căutare

Pavel din Samosata

785 de octeți adăugați, 27 octombrie 2011 09:27
traducere
{{Traducere EN}}'''Pavel de Samosata''' a fost un [[teolog]] sirian din secolul al III-lea, [[eretic]], [[episcop]] de Antiohia. To defend Christianity's monotheism against charges of tritheismPropunându-şi să apere monoteismul creştin împotriva acuzaţiilor de triteism, Paul espoused Pavel a adoptat o definiţie a definition of the relationship among the three persons of the Godhead that denied the personal distinction of the divine relaţiilor între cele trei Persoane ale [[Jesus ChristSfânta Treime|SonDumnezeirii]] and prin care nega caracterul distinct al Persoanei [[Sfântul DuhIisus Hristos|Fiului]] şi [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]] de cea a [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]] in contrast to God the Father, thus contradicting the Orthodox doctrine of the opinie contrară învăţăturii ortodoxe despre [[Sfânta Treime]].
==Viața==
Little is known of the life of Paul of Se cunosc puţine lucruri despre viaţa lui Pavel de Samosata. He is believed to have been born about the year Se crede că s-a născut în jurul anului 200 in la Samosata into a family of humble originîntr-o familie de origine modestă, according to potrivit afirmaţiilor lui [[Eusebius of CaesareaEusebiu de Cezareea]]. He was elected A fost ales [[bishopepiscop]] of Antioch in the year al [[Biserica Ortodoxă a Antiohiei|Antiohiei]] în anul 260. Due to his heretical Din pricina afirmaţiilor lui [[monarchianismmonarhianism|monarchianistmonarhianiste]] views, he was challenged and heard before at least three councilsa fost contestat şi convocat pentru explicaţii înaintea a cel puţin trei sinoade. At La unul din aceste sinoade, în 269, a council in 269 at Antioch he was convicted of heresy and deposed as bishopfost condamnat pentru erezie şi depus din treaptă. Ca succesor al lui a fost ales [[Domnus I of Antiochal Antiohiei|Domnus]] was elected as his successor. His [[deposition]] was reported in Depunerea lui a letter to the bishops of Rome and Alexandriafost anunţată apoi printr-o scrisoare episcopilor Romei şi Alexandriei, Dionysius and MaximusDionisie şi Maxim, that has been preserved by Eusebius in his iar această scrisoare s-a păstrat în ''Ecclesiastical HistoryIstoria bisericească''a lui Eusebiu.
Although deposedDeşi era depus, Paul still considered himself the bishop of AntiochPavel se considera pe mai departe episcop al Antiohiei. Because of his close relationship as an official with ZenobiaDatorită relaţiilor sale apropiate pe care le stabilise, the Queen of Palmyra in Syriaca episcop, Paul was able to retain occupancy of the bishop’s residencecu Zenovia, regina Palmyrei, în Siria, Pavel şi-a putut păstra reşedinţa episcopală. This situation continued until Această stare de lucruri a continuat până în anul 272, when the Roman emperor, când împăratul roman Aureliana înfrânt-o pe regina Zenovia, defeated Zenobia, thus removing her as Paul's protectoriar ocrotitoarea lui Pavel a foost astfel înlăturată. Acting on an appeal by the Christians in Antioch to the emperorDând curs unui apel înaintat împăratului de creştinii din Antiohia, Aurelian ordered Paul to leave the bishop’s residencei-a poruncit lui Pavel să părăsească reşedinţa episcopală. The appeal also alleged that Paul was haughtyÎn apel se afirma, led an immoral lifeprintre altele, and had illicitly acquired much wealthcă Pavel era îngâmfat, amongst other allegationscă ducea o viaţă imorală şi că acumulase multe averi în mod ilicit.
As Dat fiind că Aurelian was a paganera păgân, doctrinal issues were not involved in this event; it does, however, bear witness to the relationship between the Roman emperor and Christians, who were Roman citizens, when persecutions were not in progressacţiunile împăratului nu aveau la bază motive doctrinare. Gestul său stă însă mărturie despre relaţiile între împăraţii romani şi cetăţenii romani creştini atunci când aceştia nu erau [[persecuţii împotriva creştinilor|persecutaţi]].
Paul is believed to have died about Se crede că Pavel a murit în preajma anului 275.
==Învățături==
Paul of Înţelegerea naturii Sfintei Treimi, aşa cum apare ea la Pavel de Samosata espoused views on the nature of the Trinity that had their beginnings in the second-century teachings of îşi are originea în învăţăturile lui [[Theodotus of ByzantiumTeodot de Bizanţ]](sec. Theodotus had said that Jesus was a man who had been endowed with the Holy Spirit in al II-lea). Teodot afirma că Iisus era doar un om care fusese înzestrat cu Duhul Sfânt – argument în favoarea monoteismului care mai târziu a monotheistic argument that came to be referred to as fost denumit [[monarchianismmonarhianism]]. A number of variations on monarchianism evolvedDin această perspectivă au evoluat mai multe feluri de monarhianism, including that referred to as dynamic or între care cea cunoscută sub numele de monarhianism [[adoptionismadopţionism|adoptionisticadopţionist]] monarchianism. Paul’s views led to Învăţăturile lui Pavel de Samosata duceau la o depersonalizare a depersonalizing of the LogosLogosului (Cuvântul dumnezeiesc), making it an inherent rationality of God, and to care este redus la statutul de raţiune sau înţelepciune inerentă a lui Dumnezeu şi la o înţelegere a doctrine and meaning of the word deofiinţimii (gr. homoousia in reference to the Logos and the Father that denied the personal subsistence of the pre-incarnate Word) Cuvântului cu Tatăl care ducea la negarea existenţei personale a Cuvântului dinaintea [[Întrupare|Întrupării]]. This teaching and the word Această perspectivă şi termenul de homoousia were condemned by the Synod of bishops at a council in Antioch in (deofiinţime) aşa cum era folosit de Pavel au fost condamnate la Sinodul episcopilor din Antiohia din anul 269.
While the word Includerea termenului de “homoousia” was included in the condemnation of Paul’s heresy, in the sense of Paul’s usage, this was to have consequences in “Christological” arguments in the following centuriesîn condamnarea lui Pavel pentru erezie (în sensul în care Pavel îl folosise) avea să aibă consecinţe serioase în disputele [[hristologie|hristologice]] din secolele următoare. During the La [[First Ecumenical CouncilSinodul I Ecumenic|Primul Sinod Ecumenic]] of din anul 325 the bishops affirmed the unity of the Father, Sonepiscopii au afirmat unitatea Naturii (Esenţei) divine a Tatălui, and Holy Spirit as [[Fiului şi Duhului Sfânt, folosind termenul de homoousios (de o fiinţă/una şi aceeaşi fiinţă). Înţelegerea termenului homoousios]], meaning of the “same substance.” While the meaning of homoousia as used by the aşa cum a fost el folosit la Sinodul de la Niceea din 325 council differed from the meaning used by the 269 council, the association from the era diferită de sensul pe care i-l dăduse Pavel şi care fusese condamnat la Sinodul din 269 condemnation that the word homoousia as heretical was used by the ; însă mai târziu ereticii [[Arianismarianism|Arianarieni]] and şi [[Nestorianismnestorianism|Nestoriannestorieni]] forces in their defenses against charges of heresy raised by the Orthodoxs-au folosit de faptul că termenul fusese asociat cu condamnarea din 269 pentru a se apăra de acuzaţiile de erezie venite din partea ortodocşilor.
 
{{start box}}
{{succesiune|
după=[[Domnus I al Antiohiei|Domnus I]]}}
{{end box}}
 
==Sursa==
*[[:en:Paul of Samosata|OrthodoxWiki:Paul of Samosata]]
==Legături externe==
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_of_Samosata Wikipedia: Paul of Samosata]*en: [http://www.newadvent.org/cathen/11589a.htm Catholic Encyclopedia: Paul Samosata]*en: [http://www.newadvent.org/cathen/07449a.htm Catholic Encyclopedia: Homoousion]*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ousia Wikipedia: Ousia]
6.119 modificări

Meniu de navigare