Pavel Tebeul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
O icoană coptă a Sfânţilor Pavel Tebeul şi Antonie cel Mare

Cuviosul Pavel Tebeul (227-341) este considerat în istoria monahismului ca primul ascet care s-a retras în „cele mai dinăuntru ale pustiului”, primul eremit sau pustnic. El este prăznuit de Biserică pe data de 15 ianuarie.

Cuprins

Viaţa

Cuviosul Pavel era din Egipt, din Tebaida de Sus, fiind bogat şi învăţat. A fugit în pustie în timpul persecuţiei lui Decius (250-253) din anul 250 – aflând că unchiul său, ca să-i ia averea, intenţionează să-l dea pe mâinile prigonitorilor – şi a rămas mai pe urmă pentru toată viaţa în deşert.

Sfântul Antonie cel Mare, auzind despre el, l-a căutat în pustie, şi găsindu-l a povestit apoi despre viaţa lui îmbunătăţită, locul anevoios în care trăise, şi celelalte osteneli pe care le-a făcut în viaţa lui de 114 ani, din care 91 şi i-a petrecut în pustie.

Dar viaţa lui în detaliu a scris-o mai târziu Ieronim. Aceasta însă este considerată mai mult o operă literară decât una istorică.

Imnografie

Tropar, glasul 1:

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Pavele. Şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condac, glasul al 8-lea:

Ca pe o lumină neapusă a soarelui celui înţelegător, adunându-ne astăzi, cu cântări te lăudăm, că ai luminat pe toţi cei ce erau întru întunericul necunoştinţei, suindu-i către dumnezeiasca înălţime, podoaba Tiveilor şi părinţilor şi pustnicilor tare temelie, preacuvioase Pavele.

Din imnografia slujbei Sf. Pavel Tebeul

"Săvârşind trecerea cea secetoasă a vieţii, purtătorule de Dumnezeu, ai cufundat pe vrăjmaşii cei netrupeşti în căinţa lacrimilor tale, cuvioase Pavel, părintele nostru; şi primind har de minuni, roagă-te neîncetat pentru noi." (Condacul preacuviosului Pavel, glasul al 2-lea)
"Cu razele faptelor bune ai alungat în chip arătat negura patimilor, Părinte, primind în inima ta luminarea Duhului." (stihira a doua, cântarea a 3-a, canonul cuviosului Pavel, alcătuit de Ioan Damaschinul; în: Mineiul pe ianuarie, ed. 1954)
"Cu focul dragostei lui Hristos ai ars spinii patimilor şi pe tine te-ai arătat, Părinte, lăcaş Duhului." (stihira a doua, cântarea a 4-a, canonul cuviosului Pavel Tebeul)

Legături externe

Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi