Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Bretanion al Tomisului

3.415 octeți adăugați, 22 mai 2010 11:21
fără descrierea modificării
{{ciornă}} Prăznuire: 25 ianuarie Date Biografice: Era '''Sfântul Ierarh Bretanion (sau Vretanion)''' a vieţuit în secolul al IV-lea,fiind originar din Capadocia, fiind probabil ucenic al Sfântului Ierarh [[Vasile cel Mare]].El a fost numit episcop al ocupat scaunul [[Episcopiei Tomisului în ]] probabil prin anul 360. A participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. A fost , dovedindu-se un devotat păstor al turmei lui [[Hristos]] şi aprig aparător apărător al ortodoxiei din eparhia sa, contra ereziei ariene . Bretanion a condus biserica Tomisului până aproape de anul 381 când s-a mutat către Domnul, în ziua de 25 ianuariecredinţei ortodoxe niceene.
==Viaţa==
===Proslăvirea==='''Episcopul Bretanion''' ducea o viaţă ascetică de sfinţenie şi se împotrivea cu dârzenie să nu pătrundă arianismul în hotarele eparhiei sale, care se întindea între [[Dunăre]] şi [[Marea Neagră]]. ==Imnografie== ==Iconografie== ==Surse== ==Legături externe== *http://roPrintr-o mărturie a istoricului bisericesc [[Sozomen]], cunoaştem un episod elocvent pentru bărbăţia şi înţelepciunea acestui ierarh al Bisericii. Astfel, împăratul [[Valens]], care era un aprig susţinător al ereziei ariene, a venit la [[Tomis]], după încheierea unei campanii războinice împotriva goţilor (369), şi intrând în catedrala episcopală a oraşului, a încercat să-l înduplece pe episcop să îmbrăţişeze credinţa rătăcită a arienilor, prin participarea la Sfintele taine alături de credincioşii arieni.wikipediaEpiscopul a refuzat însă, invocând hotărârile '''Sinodului I ecumenic de la Niceea''' (325), care condamnase arianismul, şi a părăsit biserica episcopală, mutându-se într-o altă biserică, împreună cu credincioşii ortodocşi.org/wiki/Bretanion_de_Tomis*http://www.univÎmpăratul s-a mâniat foarte pe episcop, şi a încercat să-l alunge pe acesta în exil, dar în cele din urmă nu a luat nici o măsură, temându-ovidiusse de răscularea credincioşilor tomitani, al căror păstor era '''Bretanion''', căci aceşti credincioşi aveau un rol important în apărarea graniţelor imperiului de năvălirile barbare.ro/btcassian/SINAXAR_ORTODOX/sfinti/ianuarie/sfantul_bretanionAstfel putem înţelege din această istorisire că '''Bretanion''' era un episcop foarte iubit şi respectat de credincioşii săi.htm*http[[Sozomen]] îşi încheie relatarea sa cu următoarele cuvinte://www''„Iată în ce chip a înfruntat Vetranion zelul împăratului, el fiind, de altfel, bărbat destoinic şi renumit prin viaţa sa virtuoasă, precum mărturisesc şi sciţii înşişi".crestinortodox.ro/sfintii'' Un alt scriitor bisericesc care vorbeşte despre '''Sfântul Ierarh Bretanion''' este [[Teodoret]], '''episcopul Cirului''',care spune ''„Iar Vetranion, fiind împodobit cu tot felul de virtuţi şi încredinţându-lunii/68299i-sfse sarcina de arhiereu peste cetăţile din toată Sciţia (Dacia Pontică), şi-bretanion-episcopul-tomisuluia înflăcărat cugetarea cu râvnă şi a înfruntat stricarea învăţăturilor dreptei credinţe şi fărădelegile comise de Valens împotriva dreptcredincioşilor...".''*http://wwwAlte ştiri despre viaţa şi activitatea ierarhului de Tomis le putem afla tot de la istoricii vremii. Se pare că '''Sfântul Ierarh Bretanion''' a avut un rol important în redactarea şi trimiterea documentelor cu privire la transferarea sfintelor moaşte ale Sfântului [[Sava de la Buzău]] în Capadocia, la cererea Sfântului [[Vasile cel Mare]].manastirea-crasnaAcest fapt se desprinde mai cu seamă din Scrisoarea nr.com/index165 a Sfântului [[Vasile cel Mare]] către '''Bretanion''', în care se arată că destinatarul acestei scrisori este vrednic de laudă datorită luptei sale pentru apărarea credinţei ortodoxe, totodată Sfântul Vasile şi mulţumind pentru ajutorul dat de '''Bretanion''' cu privire la mutarea sfintelor [[moaşte]] în Capadocia.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=34*http://wwwTotodată, o altă epistolă a Sfântului [[Vasile cel Mare]] sugerează faptul că '''Bretanion''' este cel care ar fi redactat actul martiric al Sfântului [[Sava de la Buzău]].sfant.ro/sfinti-romani/sfantulDin păcate însă nu s-au păstrat scrisorile de răspuns ale episcopului '''Bretanion''' către Sfântul [[Vasile cel Mare]], ca să ne putem da seama mai bine de calităţile acestui ierarh-vetranion-bretanion-episcop-al-tomisuluide la Tomis.html*http://www'''Fericitul episcop Bretanion''' a încurajat mult viaţa ascetică şi nevoinţa sihaştrilor de prin peşteri şi mici bisericuţe rupestre, după obiceiul sihaştrilor din Capadocia.ortodoxismEl a călăuzit în copilărie, spre nevoinţa monahală, pe tânărul [[Ioan Casian]] cu prietenul său [[Gherman din Dobrogea]] şi tot el, probabil, a înălţat o bazilică pe cripta cu moaştele celor patru martiri de la Niculiţel.ro/proloagele/ianuarie/Proloage25IanÎn timpul păstoriei sale existau în Eparhia Tomisului câteva aşezări monahale de renume, cu călugări cărturari şi teologi.shtml*http://calendar'''Sfântul Ierarh Betranion''' şi-ortodox.ro/luna/a dat sufletul în mâinile Domnului în anul 381, şi este cinstit de [[Biserica Ortodoxă]], ca sfânt, la 25 ianuarie/ianuarie25.htm
57 de modificări