Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acachie al Constantinopolului

772 de octeți adăugați, 11 martie 2009 16:30
fără descrierea modificării
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
'''Acacius of ConstantinopleAcachie de Constantinopol''' was the a fost [[PatriarchPatriarh]] of Constantinople from ul Constantinopolului din 471 to până în 489, during the reign of the Eastern Roman Emperor în timpul domniei împăratului roman de răsărit [[Zeno (emperorîmpărat)|Zeno]]. His participation with Participarea sa împreună cu Zeno in an attempt to heal the dispute between the Chalcedons and the nonîntr-Chalcedons resulted in the first rift between the o încercare de aplanare a disputei dintre calcedonieni şi ne-calcedonieni a dus la prima ruptură dintre [[Church of ConstantinopleBiserica Ortodoxă a Constantinopolului|Biserica din Constantinopol]] and the şi [[Church of RomeBiserica Romei]]. This separation came to be called the Această separare a primit numele de [[Acacian SchismSchisma acachiană]] after himdupă numele său.
==LifeViaţa==Acacius' childhood and early life are not knownNu se cunosc date despre copilăria şi tinereţea lui Acachie. He first appears in history holding the position of El apare prima dată în istorie deţinând poziţia de ''orphanotrophos'', a position in the Church of Constantinople that was responsible for the o poziţie din cadrul Bisericii din Constantinopol care of orphansera responsabilă cu grija orfanilor, duties that Acacius performed successfullysarcină de care Acachie s-a ocupat cu succes. He was also noted as having a pleasing personality and very good social manners including courtly speechDe asemenea, el este menţionat ca având o personalitate plăcută şi maniere sociale foarte bune, inclusiv un discurs plin de curte, that is he was an accomplished courtier and enjoyed the interest of ceea ce îl făcea un curtean desăvârşit şi provocând astfel interesul Împăratului Emperor Leo I.
With the death of Patriarch La moartea Patriarhului [[GennadiusGhenadie]] in în 471, Acacius succeeded as the new patriarch of ConstantinopleAcachie i-a succedat ca noul patriarh al Constantinopolelui. After five or so years without controversy as patriarch Acacius became involved with the După cinci ani şi ceva în care el nu a provocat nici o controversă, Acachie a fost implicat în disputele [[ChristologicalHristologie|hristologice]] disputes of the Churchdin Biserică. In În 474, Zeno succeeded i-a succedat lui Leo I as emperor upon his deathca împărat după moartea acestuia. Almost immediately in Aproape imediat, în 475într-o conspiraţie cu văduva lui Leo I, Basiliscus, in a conspiracy with Leo I’s widow, usurped the throneuzurpat tronul. Basiliscus, under the influence of Timothy Sub influenţa lui Timotei Aelerus, the patriarhul [[Monophysitismmonofizitism|Monophysitemonofizit]] Patriarch of de Alexandria, supported the position of Basiliscus a sprijinit poziţia lui [[EutychesEutihie]] and prepared an imperial proclamation şi a pregătit o proclamaţie imperială (''egkylios'') that rejected the teaching of the Council of Chalcedoncare respingea învăţăturile Sinodului de la Calcedon. InitiallyIniţial, Acacius considered adding his name, with other bishops, to şi-a pus numele pe proclamaţia lui Basiliscus' proclamationalături de numele altor episcopi, but under pressure from dar după presiunile lui [[Daniel the StyliteStâlpnicul]] and the şi ale comunităţilor [[monasticism|monasticmonahale]] communities of Constantinople he instead threw himself into the defense of the Chalcedon councildin Constantinopol el a trecut de partea celor care apărau Sinodul de la Calcedon. His sincerityTotuşi, however, toward supporting the Chalcedon council has been questioned in view of Acacius' interest in his own personal endssinceritatea lui în privinţa susţinerii calcedonienilor a fost pusă sub semnul întrbării din cauza intereselor personale ale lui Acachie în această problemă.
In late Spre sfârşitul anului 475, Zeno recovered the throne andşi-a recuperat tronul şi, with Acaciusîmpreună cu Acachie, supported the Chalcedonian positiona sprijinit tabăra calcedonienilor. In În 482, major troubles broke out when the nonau izbucnit tulburări mari când ne-calcedonienii l-Chalcedonians moved to place Peter au propus pe Petru Mongus as the Patriarch of ca Patriarh de Alexandria. In 481, John Ioan Talaia, a confirmed adherent of the Council of Chalcedon, had been consecrated Patriarch of Alexandriaun aderent declarat al calcedonienilor fusese hirotonit ca Patriarh al Alexandriei în 481, an area which had strong nonaceastă zonă fiind una cu puternice sentimente ne-Chalcedon feelingscalcedoniene. At this time Într-o încercare de unire cu forţa, Zeno in an attempt to force i-a union of the two factions had Acacius prepare an instrument of reunioncerut în acest moment lui Acachie să pregătească un document de unire, the numit ''[[Henoticon]]'', that affirmed the Nicene-Constantinople Creedcare afirma Crezul de la Niceea, condemned îi condamna pe [[EutychesEutihie]] and şi [[NestoriusNestorie]], and accepted the anathamas of St şi accepta anatemele Sfântului [[Cyril of AlexandriaChiril al Alexandriei]]. The teachings of Chalcedon, however, were ignoredTotuşi, and Jesus Christ was described as the “onlyînvăţăturile de la Calcedon erau ignorate iar Iisus Hristos era descris ca “unul-begotten Son of God născut Fiul lui Dumnezeu . . . one and not two” with no mention of the two Naturesunul şi nu doi”, fără nici o menţiune la cele două firi. While Peter willingly accepted the HenoticonÎn timp ce Petru a acceptat Henoticonul de bună voie, Talaia refused to accept it and was removed as patriarch by a refuzat să îl accepte şi a fost depus din scaunul patriarhal de Zeno and replaced him with , fiind înlocuit cu Petru Peter Mongus.  Papa Simplicius al Romei a protestat împotriva numirii lui Petru Mongus (Petru al III-lea) pe [[tron]]ul Alexandriei din cauza implicării lui Petru în mişcarea ne-calcedoniană din Alexandria şi a stat de partea lui Talaia, care îl dăduse de-o parte pe Acachie căutând sprijunul direct al lui Simplicius. Petru s-a prezentat la Acachie şi i-a spus că poate repara ruptura dintre cele două tabere dacă este reconfirmat ca patriarh. Acachie, împreună cu Teofan de Antiohia, l-au recunoscut pe Petru, care, în 479, fusese hirotonit ca patriarh în scaunul Antiohiei de către Acachie. Aceste evenimente i-au dat lui Acachie ocazia mult aşteptată să pretindă întâietatea de onoare şi jurisdicţie asupra întregului Răsărit. În timpul păstoririi lui Acachie în scaunul Patriarhiei de Constantinopol a fost folosit pentru prima dată titlul de "oikoumenikos" (ecumenic). Acachie a intrat în graţiile lui Zeno sugerându-i acestuia că este de partea lui Petru şi că respinge obiecţiile Romei.
Pope Simplicius of Rome protested the appointment Peter Mongus (Peter III) to the [[see]] of Alexandria because of Peter’s involvement with the non-Chalcedonians of Alexandria and sided with Talaia, who had slighted Acacius by seeking the support of Simplicius directly. Peter represented to Acacius that he was able to heal the divisions caused by the dispute if he were confirmed as patriarch. Peter was recognized by Acacius and Theophanes of Antioch, who, in 479, had been consecrated as the patriarch to the Anitochian see by Acacius. These events gave Acacius the opportunity for which he seemed to have been waiting of claiming the primacy of honor and jurisdiction over the entire Christian East. The title "Oikoumenikos" (Ecumenical) was first used while Acacius was Patriarch of Constantinople. Acacius ingratiated himself with Zeno by suggesting he side with Peter in spite of the objections from Rome.
Having lost in După ce a pierdut partida în Alexandria, John Ioan Talaia journeyed to Rome to champion his cause through letters from Simpliciusa început să corespondeze cu Roma pentru a-şi susţine cauza. The correspondence did not accomplish anything, and Dar corespondenţa a fost fără efect iar Simplicius soon dieda murit la scurt timp. Succesorul lui Simplicius' successor, [[Felix al III-lea]], carried the cause of Tataia further by sending two a preluat cauza lui Talaia şi a dus-o mai departe trimiţând doi [[bishopepiscop]]si, Vitalis and şi Misenus, to Constantinople to cause Acacius to come to Rome and answer Talaia’s chargesla Constantinopol pentru a-l face pe Acachie să vină la Roma şi să răspundă la acuzaţiile lui Talaia. They were unsuccessful and returned to Rome in Misiunea acestora a eşuat şi cei doi s-au reîntors la Roma în 484. In responseCa răspuns, Felix convened a convocat un sinod local [[synod]] that deposed and excommunicated the two bishops for not accomplishing their mission satisfactorily, issued care i-a depus şi excomunicat pe cei doi episcopi pentru că nu şi-au îndeplinit misiunea într-un mod satisfăcător şi l-a new anathema against Peter anatemizat din nou pe Petru Mongus, and excommunicated Acacius for his part in the seating of Peter in Alexandriaexcomunicându-l şi pe Acachie pentru partea sa de implicare în prezenţa lui Petru pe scaunul Alexandriei.
The message of these actions were carried to Constantinople by an envoy, Mesajul acestor acţiuni a fost dus la Constantinopol de către un trimis pe nume Tutus, who attempted to present the documents personally to Acaciuscare a încercat să-i prezinte documentele lui Acachie personal. Acacius refused them andAcachie a refuzat şi ca semn de desconsiderare a autorităţii Romei şi a sinodului care l-a condamnat, in Acachie a show of disdain to the authority of the Roman see and the synod that had condemned him, Acacius removed the name of Pope îndepărtat numele Papei Felix from the al III-lea din [[diptychsdiptih]]. The threats of Ameninţările lui Felix had no practical effects on the Christians of the East, who remained in communion with Acaciuspractic, nu au avut nici un fel de efect asupra creştinilor răsăriteni care au rămas în comuniune cu Acachie.
These controversies continued through the rest of Acacius' patriarchate as Acacius and Zeno pursed Aceste controverse au continuat de-a course of enforcing lungul întregii perioade în care Acachie a general adoption of the Henoticon throughout the Eaststat pe tronul Constantinopolului deoarece Acachie şi Zeno au continuat să acţioneze pentru adoptarea Henoticonului în întreg răsăritul. Acacius' actions against his old opponents among the Acţiunile lui Acachie împotriva vechilor săi oponenţi din rândul [[monkcălugăr]]s turned to ilor a policy of violence and persecutiondus la multe violenţe şi persecuţii. The condemnation of Acacius by Rome continued and by Condamnarea lui Acachie de către Roma a continuat iar în 485 the [[schismschismă|schisma]] between Constantinople and Rome was completedintre Constantinopol şi Roma a fost completă. Acacius took no heed of the sentence against him through to his death in Acachie nu a dat nici o importanţă sentinţelor împotriva sa până la moartea sa în 489. Peter Petru Mongus died in a murit în 490 and iar Zeno in în 491.
The Henoticon failed to restore unity in the East and the Acacian schism continued until it was healed in Henoticonul a eşuat în a restaura unitatea Răsăritului iar schisma acachiană a continuat până în 519 during the reign of Emperor Justin când a fost reparată în timpul domniei Împăratului Iustinian I and Patriarch John şi a păstoririi Patriarhului Ioan al II Cappadocia-lea Capadocianul.
{{start box}}
{{successionsuccesiune|beforeînainte=Gennadius Genadie I|titletitlu=Patriarch of ConstintioplePatriarh de Constintinopol|yearsani=471-489|afterdupă=Fravitta}}
{{end box}}
==SourcesIzvoare==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Acacius_of_Constantinople Wikipedia: Partiarch Acacius of Constantinople]
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_John_I_of_Alexandria Wikipedia: Patriarch John I of Alexandria]
*[http://www.newadvent.org/cathen/01082a.htm Catholic Encyclopedia: Acacius]
==External linkLegături externe==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Henotikon Wikipedia: Henotikon]
[[CategoryCategorie: BishopsEpiscopi]][[CategoryCategorie: Patriarchs Patriarhi de Constantinopol]] [[en:Acacius of Constantinople]]
4.112 modificări

Meniu de navigare