Prohodul Domnului (liturgică)/Starea a treia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Articol principal: Prohodul Domnului (liturgică)

Trei ediții sunt puse aici în paralel:

  • Ediția 1915: Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, scris și armonizat după melodiile bisericești tradiționale (pe ambele muzici) pentru corurile școlare sătești de I. Popescu-Pasărea, profesor de muzică bisericească la seminariile din București, cântăreț și diriginte al corului Bisericii Kalinderu, președinte al cântăreților bisericești, București, Tipografia profesională Dimitrie C. Ionescu, 1915.
  • Ediția 1928: Prohodul Domnului nostru Iisus Christos, care se cântă în Sfânta și Marea Vineri seara la priveghere, București, Tipografia cărților
  • Ediția 2000: Triodul, București, EIBM al BOR, 2000.

Textele puse în paralel:

Prohodul Domnului
Ediția 1915 Ediția 1928 Ediția 2000
Starea a III-a

1. Neamurile toate laudă'n gropării ți-aduc Hristoase al meu.

2. Aritmatiianul, jalnic te pogoară și în mormânt te'ngroapă.

3. Cele 'nțelepțite, mir ție Cristoase aduc cu sârguință.

4. O făptură vino, psalmi de îngropare lui Cristos să-i aducem.

5. Pre cel viu ce doarme, toți cu mir să-l ungem cu Mironosițele.

6. Prea 'ncuviințatul Iosif îngroapă pre cel ce dă viață.

7. Cei hrăniți cu mană, sfat viclean ridică spre tine ce le-ai dat-o.

8. Cei hrăniți cu mană, fiere și cu smirnă 'ți-aduc să te adape.

9. O ce nebunie! pe Cristos omoară Evreii cei zavistnici.

1O. Ca cel-ce turbează a vândut Iuda pre ziditorul lumii.

11. Vinde slobozirea, rob se dă pre sine'și Iuda cel pierzător.

12. Bine-a zis Psalmistul, groap'adâncă este gâtlejul jidovilor.

13. Strâmbe căi și rele, la spurcații jidovi pururi-au fost și curse.

14. Iosif Nicodim, pre Domnul îngroapă cu toată cuviința.

15. Slavă ție Doamne, cel ce dai vieață și Iadul l-ai omorît.

16. Maica și Fecioara când te-au văzut jos mort se tângui cu jale.

17. Primăvară dulce fiul meu cel dulce frumusețea unde ți-a pus!

18. Plângere prea mare, a pornit Curata, dac'ai murit Cuvinte.

19. Mir și cu Mirezme, cele 'nțelepţite 'ți-au adus să te ungă.

20. Cu moartea pre moarte, o omori Cuvinte Dumnezeu tare fiind.

21. Scapă amăgitul, 'nșală-se vicleanul prins d'a ta înțelepciune.

22. Cade 'n stricăciune, și'n Iad se pogoară Iuda vânzătorul.

23. Spini, ciulini și curse, sunt căile Iudei celui nebun și viclean.

24. Pier răstignitorii, cu toți împreună ce te hulesc pre tine.

25. Pier toți împreună, în fundul stricării bărbații sângiurilor.

26. Unule născute, Fiule din Tatăl, cum rabzi de voe patimi.

27. Maica mielușeana, Mielul ei pre Cruce văzându-l s-a văetat.

28. Trup ce dă vieață, Iosif îngroapă 'mpreună cu Nicodim.

29. Glas a dat Fecioara, și a vărsat lacrimi inima pătrunzându-și.

30. O a mea lumină! Fiul meu cel dulce cum zaci acum în groapă.

31. Pre Adam și Eva, ca să-i scap o Maică voind rabd, ci nu plânge.

32. Fiul meu mărescu-ți a ta îndurare că voind rabzi acestea.

33. Cu oțet și fiere, te-au adăpat Doamne ca să strici gustul Evei.

34. Te-ai suit pre Cruce, cel ce prin lumină pre jidovi marea-ai trecut.

35. De mir purtătoare, viind l'a ta groapă ți-au adus mir cu lacrimi.

36. Scoală-te 'ndurate, și pre noi ridică din Iad și întunerec.

37. Scoală Milostive, zis-a vărsând lacrimi Maica Ta Ce te-a născut.

38. Grăbește 'nviază, și 'ntristarea schimbă a Maicei Tale Doamne.

39. Cele cerești cete, s'a 'ngrozit de frică văzându-te mort Doamne.

40. Celor ce cu frică, te măresc pre tine, iartă-le orice-au greșit.

41. O înfricoșată! streine vedere! cum cu pământ te-acoperi.

42. Orecând Iosif, ți-a slujit la fugă, iar altul Te îngroapă.

43. Plânge se jelește, Prea Curata Maică Cuvinte de-a Ta moarte.

44. Frică ia pe Îngeri, de-a Ta îngropare a toate Fă­cătorul.

45. Cu Mir și Mirezme, 'ți-au stropit Mormântul cele înțelepțite.

46. Pace adunării, nouă mântuire prin înviere-ți dă-ne.

47. O Treime sfântă, Tată Fiu și Duhul pre toți ne miluește.

48. Robilor tăi Maică, dă-le ca să vază 'nvierea Fiului.

1. Neamurile toate, laudă'ngropării ți-aduc Hristoase al meu.

2. Arimatianul, jalnic Te pogoară și în mormânt Te'ngroapă.

3. Cele'nțelepțite, mir Ție Hristoase aduc cu sârguință.

4. O făptură vino, psalmi de îngropare lui Hristos să-i aducem.

5. Pre cel viu ce doarme, toți cu mir să-l ungem, cu mironosițele.

6. Prea'ncuviințate, Iosife'ngroapă, pre cel ce dă viață.

7. Cei hrăniți cu mană, sfat viclean ridică spre Tine ce le-ai dat-o.

8. Cei hrăniți cu mana, fiere și cu smirnă, Și-aduc să Te adape.

9. O ce nebunie, pre Hristos omoară, Evreii cei zavistnici.

10. Ca cel ce turbează, a vândut Iuda pre Ziditorul lumei.

11. Vinde slobozirea, rob se dă pre sine, Iuda cel pierzător.

12. Bine-a zis psalmistul, groapă-adâncă este gâtlejul Jidovilor.

l3. Strâmbe căi și rele, la spurcații Jidovi, pururea-au fost și curse.

14. Iosif, Nicodim, pre Domnul îngroapă cu toată cuviința.

15. Slavă Ție Doamne, cel ce dai viață și iadul l-ai omorât.

16. Maica și Fecioara, când Te-a văzut jos mort se tângui a cu jale.

17. Primăvară dulce, Fiui Meu prea dulce, frumsețea unde Ți-ai pus?

18. Plângere prea mare, a pornit Curata, dac'ai murit Cuvinte.

19. Mir și cu miresme, cele'nțelepțite Ți-au adus să Te ungă.

20. Cu moartea pre moarte, o omori Cuvinte, Dumnezeu tare fiind.

21. Scapă amăgitul, înșeală-se vicleanul, prins de-a Ta'nțelepciune.

22. Cade'n stricăciune, și'n iad se pogoară, Iuda vânzătorul.

23. Spini, ciulini și curse, sunt căile Iudei celui nebun și viclean.

24. Pier răstignitorii, cu toți împreună, ce Te hulesc pre Tine.

25. Toți pier împreună, în fundul stricării, bărbații sângiurilor.

26. Unule Născute, Fiule din Tatăl, cum rabzi de voie patimi.

27. Maica, Mielușeaua, Mielul ei pre cruce, văzându-L s'a văetat.

28. Trup ce dă viață, Iosif îngroapă'mpreună cu Nicodim.

29. Glas a dat Fecioara, și a vărsat lacrămi, inima pătrunzându-și.

30. O a Mea lumină, Fiul Meu cel dulce, cum zaci acum în groapă.

31. Pre Adam și Eva, ca să scap o Maică, vroind rabd ci nu plânge.

32. Fiul Meu mărescu-Ți, a Ta îndurare, că voind rabzi acestea.

33. Cu oțet și fiere Te-au adăpat Doamne, ca să strici gustul Evei.

34. Te-ai suit pre cruce, cel ce prin lumină, pre Jidovi mare-ai trecut.

35. De mir purtătoare, viind l'a Ta groapă, Ți-au adus mir cu lacrămi.

36. Scoală-Te'ndurate și pre noi ridică din iad și din'tunerec.

37. Scoală Milostive, zis-a vărsând lacrămi, Maica Ta ce Te-a născut.

38. Grăbește'nviază, și'ntristarea schimbă, a Maicii Tale Doamne.

39. Cele cerești cete, s'au îngrozit de frică, văzâdu-Te mort Doamne.

40. Celor ce cu frică, Te măresc pre Tine, iartă-le orice-au greșit.

41. O înfricoșată, streină vedere, cum cu pământ Te-acoperi.

42. Oarecând Iosif, Ți-a slujit în fugă, iar altul Te îngroapă.

43. Plânge se jelește, Preacurata Maică, de-a Ta moarte Cuvinte.

44. Frică ia pre îngeri, de-a Ta îngropare, a toate făcătorul.

45. Cu mir și miresme, Ți-au stropit mormântul cele înțelepțite.

46. Pace adunării, nouă mântuire, prin înviere-ți dă-ne.

Mărire Tatălui...

47. O Treime Sfântă, Tată, Fiu și Duh Sfânt, pre toți ne mântuește.

Și acum...

48. Robilor Tăi Maică, dă-le ca să vadă'nvierea Fiului Tău.

1. Neamurile toate Laudă-ngropării Ți-aduc, Hristoase-al meu.

2. Arimateanul Jalnic Te pogoară Și în mormânt Te-ngroapă.

3. De mir purtătoare, Mir Ție, Hristoase, Ți-aduc cu sârguință.

4. Vino-întreagă fire, Psalmi de îngropare Lui Hristos să-I aducem,

5. Pe Cel viu cu miruri, Ca pe-un mort să-L ungem, Cu mironosițele.

6. Fericite Iosif ! Trupul ce dă viață, Al lui Hristos, îngroapă.

7. Cei hrăniți cu mană Lovesc cu piciorul În Binefăcătorul.

8. Cei hrăniți cu mană, Oțet și cu fiere Ți-aduc, Hristoase al meu.

9. O, ce nebunie! Pe Hristos omoară Cei ce-au ucis pe profeți.

10. Ca rob făr’ de minte, A trădat Iuda Pe-Adâncu-nțelepciunii.

11. Rob ajunge-acuma Vicleanul de Iuda, Cel ce-a vândut pe Domnul.

12. Zis-a înțeleptul: „Groap’-adâncă este Gâtlejul jidovilor.”

13. La viclenii jidovi, Căile lor strâmbe Curse și ciulini sunt.

14. Iosif și Nicodim Pe Domnul îngroapă, Cu toată cuviința.

15. Slavă Ție, Doamne, Cel ce dai viață Și-n iad, puternic, cobori.

16. Maica Preacurata Se jelea, Cuvinte, Pe tine mort văzându-Te.

17. „Primăvara dulce, Fiul meu preadulce. Frum’sețea unde Ți-a apus?”

18. Plângere pornit-a Maica Preacurata, Când ai murit, Cuvinte.

19. Vin cu mir, să-L ungă, De mir purtătoare, Pe Hristos, Mirul ceresc.

20. Cu moartea pe moarte O omori Tu, Doamne, Cu sfânta Ta putere.

21. Piere-amăgitorul, Scapă amăgitul Cu-nțelepciunea-Ți, Doamne.

22. Cade vânzătorul În fundul gheenei, În groapa stricăciunii.

23. Curse de ciulini sunt Căile lui Iuda, Celui nebun și viclean.

24. Pier răstignitorii, Împărate-a toate, Dumnezeiescule Fiu.

25. Toți pier, împreună, În groapa pierzării, Bărbații sângiurilor.

26. „Fiule din Tatăl, Împărat a toate, Cum ai primit patima?”

27. Maica, mielușeaua, Mielul ei pe cruce Văzându-L, s-a tânguit.

28. Trupul ce dă viață Iosif împreună Cu Nicodim îngroapă.

29. Mult înlăcrimată A strigat Fecioara, Rărunchii pătrunzându-și:

30. „O, a mea lumină, Fiul meu preadulce, Cum Te-ai ascuns în groapă?”

31. „Nu mai plânge Maică; Pe Adam și Eva Ca să-i slobod, Eu sufăr”.

32. „Fiul meu, slăvescu-Ți Înalta-ndurare Prin care rabzi acestea”.

33. Cu oțet și fiere Te-au adăpat, Doamne, Gustarea veche s-o strici.

34. Te-ai suit pe cruce, Cel ce altădată Umbriși poporul sub nor.

35. De mir purtătoare, Venind la a Ta groapă, Ți-aduceau, Doamne, miruri.

36. Scoală-Te, ’ndurate, Și pe noi ne scoate Din a gheenei groapă!

37. „Doamne, înviază”, Zicea, vărsând lacrimi, Maica Ta ce Te-a născut.

38. Înviază-n grabă, Alungând durerea Curatei Tale Maice!

39. Prinse-au fost de frică Cereștile cete, Când Te-au văzut mort, Doamne.

40. Iartă de greșale Pe cei ce, cu frică, Cinstesc ale Tale patimi.

41. O, înfricoșată, Străină vedere; Pământul cum Te-ascunde!

42. Altădat’ un Iosif Ți-a slujit în fugă Și-acum Te-ngroapă altul.

43. Plânge, Te jelește, Preacurata-Ți Maică, Fiind Tu mort, Cuvinte.

44. Spaimă ia pe îngeri De grozava-Ți moarte, O, Făcător a toate!

45. Până-n zori, cu miruri Ți-au stropit mormântul Cele înțelepțite.

46. Pace în Biserici, Lumii mântuire, Prin învierea-Ți dă-ne!

47. O, Treime Sfântă, Tată, Fiu și Duh Sfânt, Lumea o mântuiește.

48. Robilor tăi, Maică, Dă-le ca să vadă ’Nvierea Fiului tău!

49. Neamurile toate Laudă-ngropării Ți-aduc, Hristoase al meu.