Vladimir din Kiev: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (Legături externe: en)
Linia 2: Linia 2:
  
 
[[Image:Vladimir of Kiev.jpg|right|thumb|200px|Sfântul Vladimir, Mare Prinţ din Kiev]]
 
[[Image:Vladimir of Kiev.jpg|right|thumb|200px|Sfântul Vladimir, Mare Prinţ din Kiev]]
The holy and right-believing '''Vladimir (Svyatoslavich), Baptizer of Kievan Rus' ''' (958-1015) was the Grand Prince of Kiev when Orthodoxy was introduced into present day Russia and Ukraine. He is also the grandson of [[Olga of Kiev|St. Olga]], and the father of Sts. [[Boris and Gleb]] the [[Passion-bearer|Passion-Bearers]] (and the first saints of the Russian lands). He is commemorated by the Church on [[July 15]].
+
Sfântul şi drept-credinciosul '''Vladimir (Sviatoslavici), Botezătorul Rusiei Kievene ''' (958-1015) a fost Mare Prinţ de Kiev când ortodoxia a fost introdusă în teritoriile care astăzi formează Rusia şi Ucraina. În plus, el este nepotul Sfintei [[Olga din Kiev|Olga]], şi tatăl Sfinţilor [[Boris şi Gleb]] [[Purtătorul de chinuri|Purtătorii de chinuri]] (şi primii sfinţi ai ţinuturilor ruseşti). El este prăznuit de biserică în [[15 iulie]].
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
St. Vladimir was a devout pagan in his early life. He was a great conqueror who had many wives and erected many pagan statues in the lands that he ruled over.
+
Sfântul Vladimir a fost un păgân devotat în primii ani ai vieţii sale. El a fost un mare cuceritor care avea multe neveste şi a ridicat multe statui păgâne pe teritoriul pe care îl guverna.
  
Upon finding out that other faiths existed beyond his own paganism, he decided to send his envoys out into the world to find out what was true faith on earth.
+
După ce a aflat că există şi alte credinţe în afara păgânismului său, el s-a hotărât să trimită soli în lume care să-i spună care este credinţa cea adevărată.
  
His envoys met with Muslims, but felt that there was no joy among them, and that their faith was very mechanical. The envoys also met with Jews and Catholics, but were still unimpressed.
+
Trimişii săi s-au întâlnit cu musulmanii, dar au simţit că printre ei nu este nici o bucurie şi că credinţa lor este foarte mecanică. De asemenea, trimişii săi s-au întâlnit cu evreii şi catolicii dar, totuşi, nu au fost impresionaţi.
  
Everything changed, however, when the envoys arrived in [[Constantinople]]. Upon attending [[Divine Liturgy]] in [[Hagia Sophia (Constantinople)|Hagia Sophia]], the envoys said, "We no longer knew whether we were in heaven or on earth."
+
Însă, lucrurile s-au schimbat când au ajuns la [[Constantinopol]]. După ce au participat la [[Sfânta Liturghie]] în [[Hagia Sofia (Constantinopol)|Hagia Sofia]], trimişii au spus: "Nu mai ştiam dacă suntem în rai sau pe pământ."
  
Taking the word of his envoys, St. Vladimir had himself and his nation [[baptism|baptized]] into the [[Orthodox Church]].
+
Ţinând cont de spusele trimişilor săi, Sfântul Vladimir însuşi şi supuşii săi s-au [[botez]]at în [[Biserica Ortodoxă]].
 
[[Image:Vasnetsov Bapt Vladimir.jpg|right|thumb|200px|Botezarea Sfântului Vladimir, Mare Prinţ din Kiev]]
 
[[Image:Vasnetsov Bapt Vladimir.jpg|right|thumb|200px|Botezarea Sfântului Vladimir, Mare Prinţ din Kiev]]
St. Vladimir changed completely after his baptism. He destroyed all the pagan statues that stood in Kievan Rus', and replaced them with churches.  He also attempted to live in peace as much as possible with his neighbors and had only one wife.
+
Sfântul Vladimir s-a schimbat complet după botez. El a distrus toate statuile păgâne din Rusia Kieveană şi le-a înlocuit cu biserici. De asemenea, ela a încercat să trăiască în pace cât mai mult posibil cu vecinii săi şi a rămas doar cu o singură nevastă.
 +
 
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
[[Troparion]] (Tone 4)
+
[[Tropar]] (Glas 4)
:Holy Prince Vladimir,
+
:Sfinte Prinţ Vladimir,
:you were like a merchant in search of fine pearls.
+
:erai ca un negustor în căutare de perle fine.
:By sending servants to Constantinople for the Orthodox Faith, you :found Christ, the priceless pearl.
+
:Trimiţându-ţi supuşii la Constantinopol pentru credinţa ortodoxă
:He appointed you to be another Paul,
+
:L-ai găsit pe Hristos, perla nepreţuită.
:washing away in baptism your physical and spiritual blindness.
+
:Care te-a trimis să fii un alt Pavel,
:We celebrate your memory,
+
:spălând prin botez orbirea ta fizică şi spirituală.
:asking you to pray for all Orthodox Christians and for us, your :spiritual children.
+
:Îţi cinstim memoria,
[[Kontakion]] (Tone 8)
+
:cerându-ţi să te rogi pentru toţi creştinii ortodocşi pentru noi
:Most glorious Vladimir, in your old age you imitated the great apostle Paul:
+
:copii tăi spirituali.
:he abandoned childish things, while you forsook the idolatry of your youth.
+
[[Condac]] (Glas 8)
:Together with him you reached the fullness of divine wisdom:
+
:Mult slăvite Vladimir, la bătrâneţe l-ai urmat pe marele apostol Pavel:
:You were adorned with the purity of holy baptism.
+
:el a abandonat cele ale copilăriei în timp ce tu ai părăsit idolatria tinereţii.
:Now as you stand before Christ our Savior, pray that all Orthodox Christians may be saved.
+
:Împreună cu el ai ajuns la întreaga înţelepciune divină:
 +
:Te-ai îmbrăcat cu puritatea sfântului botez.
 +
:Acum când eşti în faţa lui Hristos, Mântuitorul nostru, roagă-te pentru mântuirea tuturor creştinilor ortodocşi.
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=102031 Holy Equal of the Apostles Great Prince Vladimir, in Holy Baptism Basil, the Enlightener of the Russian Land] - [[OCA]] website.
+
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=102031 Sfântul şi Întocmai cu Apostolii Mare Prinţ Vladimir, În Biserica Sfântului Botez, Luminătorul Ţării Rusiei] – site [[OCA]] .
*[http://www.comeandseeicons.com/v/ynk14.htm Icon of Vladimir of Kiev]
+
*[http://www.comeandseeicons.com/v/ynk14.htm Icoana lui Vladimir din Kiev]
 
[[Categorie:Conducători]]
 
[[Categorie:Conducători]]
 
[[Categorie:Sfinţi ruşi]]
 
[[Categorie:Sfinţi ruşi]]

Versiunea de la data 25 februarie 2008 06:06

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Sfântul Vladimir, Mare Prinţ din Kiev

Sfântul şi drept-credinciosul Vladimir (Sviatoslavici), Botezătorul Rusiei Kievene (958-1015) a fost Mare Prinţ de Kiev când ortodoxia a fost introdusă în teritoriile care astăzi formează Rusia şi Ucraina. În plus, el este nepotul Sfintei Olga, şi tatăl Sfinţilor Boris şi Gleb Purtătorii de chinuri (şi primii sfinţi ai ţinuturilor ruseşti). El este prăznuit de biserică în 15 iulie.

Viaţa

Sfântul Vladimir a fost un păgân devotat în primii ani ai vieţii sale. El a fost un mare cuceritor care avea multe neveste şi a ridicat multe statui păgâne pe teritoriul pe care îl guverna.

După ce a aflat că există şi alte credinţe în afara păgânismului său, el s-a hotărât să trimită soli în lume care să-i spună care este credinţa cea adevărată.

Trimişii săi s-au întâlnit cu musulmanii, dar au simţit că printre ei nu este nici o bucurie şi că credinţa lor este foarte mecanică. De asemenea, trimişii săi s-au întâlnit cu evreii şi catolicii dar, totuşi, nu au fost impresionaţi.

Însă, lucrurile s-au schimbat când au ajuns la Constantinopol. După ce au participat la Sfânta Liturghie în Hagia Sofia, trimişii au spus: "Nu mai ştiam dacă suntem în rai sau pe pământ."

Ţinând cont de spusele trimişilor săi, Sfântul Vladimir însuşi şi supuşii săi s-au botezat în Biserica Ortodoxă.

Botezarea Sfântului Vladimir, Mare Prinţ din Kiev

Sfântul Vladimir s-a schimbat complet după botez. El a distrus toate statuile păgâne din Rusia Kieveană şi le-a înlocuit cu biserici. De asemenea, ela a încercat să trăiască în pace cât mai mult posibil cu vecinii săi şi a rămas doar cu o singură nevastă.

Imnografie

Tropar (Glas 4)

Sfinte Prinţ Vladimir,
erai ca un negustor în căutare de perle fine.
Trimiţându-ţi supuşii la Constantinopol pentru credinţa ortodoxă
L-ai găsit pe Hristos, perla nepreţuită.
Care te-a trimis să fii un alt Pavel,
spălând prin botez orbirea ta fizică şi spirituală.
Îţi cinstim memoria,
cerându-ţi să te rogi pentru toţi creştinii ortodocşi pentru noi
copii tăi spirituali.

Condac (Glas 8)

Mult slăvite Vladimir, la bătrâneţe l-ai urmat pe marele apostol Pavel:
el a abandonat cele ale copilăriei în timp ce tu ai părăsit idolatria tinereţii.
Împreună cu el ai ajuns la întreaga înţelepciune divină:
Te-ai îmbrăcat cu puritatea sfântului botez.
Acum când eşti în faţa lui Hristos, Mântuitorul nostru, roagă-te pentru mântuirea tuturor creştinilor ortodocşi.

Legături externe