Viața veșnică: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (A se vedea și)
 
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 1: Linia 1:
{{Îmbunătăţire}}{{Diacritice}}
+
{{Îmbunătăţire}}
'''Viaţa veşnică''' este restabilirea comuniunii omului cu [[Dumnezeu]], după cuvântul Domnului [[Iisus Hristos]]: "Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis." ([[Evanghelia după Ioan|Ioan]] 17, 3).
+
'''Viața veșnică''' este restabilirea comuniunii omului cu [[Dumnezeu]], după cuvântul Domnului [[Iisus Hristos]]: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.([[Evanghelia după Ioan|Ioan]] 17, 3).
  
Pentru evangheliştii [[Apostolul Matei|Matei]] şi [[Apostolul Marcu|Marcu]], "viaţa veşnică" este pur şi simplu "viaţa":
+
Pentru evangheliștii [[Apostolul Matei|Matei]] și [[Apostolul Marcu|Marcu]], „viața veșnică” este pur și simplu „viața”:
* "Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, taie-l şi aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veşnic. Şi dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-l şi aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului." ([[Evanghelia după Matei|Matei]] 18, 8-9)  
+
* „Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.([[Evanghelia după Matei|Matei]] 18, 8-9)  
* "Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. (...) Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins" ([[Evanghelia după Marcu|Marcu]] 9, 43, 45)
+
* „Și de te smintește mâna ta, tai-o că mai bine îți este să intri ciung în viață, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheenă, în focul cel nestins. (...) Și de te smintește piciorul tău, taie-l, că mai bine îți este ție să intri fără un picior în viață, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheenă, în focul cel nestins” ([[Evanghelia după Marcu|Marcu]] 9, 43, 45)
  
Opusul "vieţii veşnice" sau "vieţii" este "focul cel veşnic" sau "gheena focului" sau "focul cel nestins", adică osânda veşnică sau moartea.
+
Opusul „vieții veșnice” sau „vieții” este „focul cel veșnic” sau „gheena focului” sau „focul cel nestins”, adică osânda veșnică sau moartea.
  
== '''Abc'ul vieţii eterne''' ==
+
== '''Abc-ul vieții eterne''' ==
* Omenirea a pierdut în grădina raiului viaţa veşnică şi intrarea în rai. Pe atunci nu exista nici o religie şi omul era aproape de Dumnezeu.  
+
* Omenirea a pierdut în grădina raiului viața veșnică și intrarea în rai. Pe atunci nu exista nici o religie și omul era aproape de Dumnezeu.
* După pierderea vieţii veşnice şi scoaterea din rai, a apărut şi religia cu scopul expres de a aduce omul înapoi şi la intrarea în rai şi la viaţa veşnică. Scopul principal al religiei nu e să ai învăţături alese, sau medicină bună sau forţe deosebite sau meşteşug deosebit deşi toate acestea fac parte din religie. Scopul religiei este să fi restaurat la viaţa veşnică şi să ai bilet de intrare în rai şi Ortodoxia se achită foarte bine de aceste două obiective.
+
* După pierderea vieții veșnice și scoaterea din rai, a apărut și religia cu scopul expres de a aduce omul înapoi și la intrarea în rai și la viața veșnică. Scopul principal al religiei nu e să ai învățături alese, sau medicină bună sau forțe deosebite sau meșteșug deosebit deși toate acestea fac parte din religie. Scopul religiei este să fi restaurat la viața veșnică și să ai bilet de intrare în rai și Ortodoxia se achită foarte bine de aceste două obiective.
* Pentru o perioadă foarte lungă , aproape toată omenirea mergea la Iad şi până ce a venit Iisus probabil doar doi oameni au scăpat de iad, Enoch şi Sfântul Ilie.
+
* Pentru o perioadă foarte lungă, aproape toată omenirea mergea la Iad și până ce a venit Iisus probabil doar doi oameni au scăpat de iad, Enoch și Sfântul Ilie.
* În iad, îi întâlnim în Evanghelia lui Nicodim pe Adam, Set, Avraam, Regele David, Isaia. Aceşti drepţi, stând în partea cea mai bună a iadului, sunt botezaţi de Iisus şi apoi mutaţi în rai.
+
* În iad, îi întâlnim în Evanghelia lui Nicodim pe Adam, Set, Avraam, Regele David, Isaia. Acești drepți, stând în partea cea mai bună a iadului, sunt botezați de Iisus și apoi mutați în rai.
* Scopul principal al venirii lui Iisus nu a fost aducerea unei înţelepciuni noi, sau a unei predici extraordinare. Scopul venirii Fiului lui Dumnezeu, parte a Sfintei Treimi a fost restaurarea omului la situaţia de dinainte de cădere.
+
* Scopul principal al venirii lui Iisus nu a fost aducerea unei înțelepciuni noi, sau a unei predici extraordinare. Scopul venirii Fiului lui Dumnezeu, parte a Sfintei Treimi a fost restaurarea omului la situația de dinainte de cădere.
* Admiterea în rai s-a realizat prin aducerea Botezului şi conform lui Ioan 3:3 şi Ioan 3:5 oamenii religiilor fără botez probabil sfârşesc în iad, indiferent de cât de buni sunt. Deci poţi să-ţi alegi o religie fără botez şi să stai 25 de ani cu cenuşă în cap şi sfârşeşti în iad. Trist dar probabil adevărat conform lui Ioan 3:3
+
* Admiterea în rai s-a realizat prin aducerea Botezului și conform lui Ioan 3:3 și Ioan 3:5 oamenii religiilor fără botez probabil sfârșesc în iad, indiferent de cât de buni sunt. Deci poți să-ți alegi o religie fără botez și să stai 25 de ani cu cenușă în cap și sfârșești în iad. Trist dar probabil adevărat conform lui Ioan 3:3.
* Viaţa veşnică este dată înapoi de Sfânta Împărtăşanie şi probabil că Protestantismul a renunţat la ea iar religiile necreştine nu o au. Nefiind restauraţi la imortalitate nu ştim ce se poate întâmpla cu ei pe lumea cealaltă. Ce vreau să spun prin acest lucru este că poţi înfiinţezi organizaţii caritabile să dai de mâncare la 1 miliard de oameni şi dacă nu iei Sfânta Împărtăşanie să nu ai viaţă în tine conform Ioan 6:53-54 . Probabil e bine ca să aducem la cunoştinţă oamenilor că pentru viaţa veşnică e necesară Sfânta Împărtăşanie.
+
* Viața veșnică este dată înapoi de Sfânta Împărtășanie și probabil că Protestantismul a renunțat la ea iar religiile necreștine nu o au. Nefiind restaurați la imortalitate nu știm ce se poate întâmpla cu ei pe lumea cealaltă. Ce vreau să spun prin acest lucru este că poți înființezi organizații caritabile să dai de mâncare la 1 miliard de oameni și dacă nu iei Sfânta Împărtășanie să nu ai viață în tine conform Ioan 6:53-54. Probabil e bine ca să aducem la cunoștință oamenilor că pentru viața veșnică e necesară Sfânta Împărtășanie.
*Religia trebuie aleasă cu maximă atenţie.
+
* Religia trebuie aleasă cu maximă atenție.
 +
 
 +
== '''Viața Veșnică''' ==
 +
 
 +
'''Și le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. ''(Ioan 6:53)'''''<br>
 +
 
 +
'''Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. ''(Ioan 6:54)'''''<br>
 +
 
 +
Cine vorbește în versul de mai sus? Ce înseamnă cuvintele „Adevărat, adevărat”? Puteți să găsiți mai sus cuvântul „simbol” sau „simboluri” cum este înțelesul unor culte Protestante? Dar cuvintele „nimic” sau „cuvânt” ce sunt folosite de alte culte? Puteți să mâncați cuvinte? Când a fost ultima dată când s-a întamplat? Vedeți cuvintele viață veșnică mai sus? Deci ca să avem VIAȚĂ VEȘNICĂ în noi probabil că trebuie să mâncăm Sfânta Împărtășanie la care a renunțat Protestantismul. Ultima dată când Eva a greșit au fost ceva consecințe deci trebuie să ne ferim de religiile/denominațiunile care nu dau sfânta Împărtășanie și aici includem toate religiile înafară de Creștinism.<br>
  
== '''Viata Vesnica''' ==
 
'''Ioan 6:53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. '''
 
<br>'''Ioan 6:54 Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.'''
 
<br>Cine vorbeste in versul de mai sus? Ce inseamna cuvintele “Adevarat, adevarat”? Puteti sa gasiti mai sus cuvantul “simbol” sau “simboluri” cum este intelesul unor culte Protestante? Dar cuvintele “nimic” sau “cuvant” ce sunt folosite de alte culte? Puteti să mancati cuvinte? Cand a fost ultima dată cand s-a intamplat? Vedeti cuvintele viaţă veşnică mai sus? Deci ca să avem VIATA VESNICA in noi probabil că trebuie să mancăm Sfanta Impărtăşanie la care a renuntat Protestantismul. Ultima dată cand Eva a greşit au fost ceva consecinte deci trebuie să ne ferim de religiile/denominatiunile care nu dau sfanta Impărtăşanie şi aici includem toate religiile inafară de Creştinism si Protestantismul.
 
<br>
 
 
'''IMPORTANT'''
 
'''IMPORTANT'''
<br>1.Toate religiile necreştine nu dau Sfanta Impărtăşanie pentru viaţă veşnică.
 
<br>2.Protestantismul a renuntat la Sfanta Impărtăşanie pentru viata vesnica inlocuind-o cu simboluri, cuvinte, cina in amintire, nimic.
 
<br>3. Biserica Ortodoxa da Sfanta Impartaşanie ca in Biserica Primara, cu paine si vin si cu paine dospita, pentru viaţa vesnica. Sa ascultati imnurile despre viaţa veşnica ce se canta in Biserica Ortodoxa.
 
  
Cine vrea viaţa veşnica, o gaseste in Biserica Ortodoxa prin Sfanta Impărtăşanie . Nemurirea este importanţa si sa ne aducem aminte cum un rege ar fi platit saci de aur pentru ore de viaţa.
+
1. Toate religiile necreștine nu dau Sfânta Împărtășanie pentru viață veșnică.<br>
 +
2. Protestantismul a renunțat la Sfânta Împărtășanie pentru viața veșnică înlocuind-o cu simboluri, cuvinte, cina în amintire, nimic.<br>
 +
3. Biserica Ortodoxă dă Sfânta Împărtășanie ca în Biserica Primară, cu pîine dospită și vin, pentru viața veșnică. Să ascultați imnurile despre viața veșnică ce se cântă în Biserica Ortodoxă.
 +
 
 +
Cine vrea viață veșnică, o găsește în Biserica Ortodoxă prin Sfânta Împărtășanie. Nemurirea este importantă și să ne aducem aminte cum un rege ar fi plătit saci de aur pentru ore de viață.
 +
 
 +
== '''Intrarea în rai''' ==
 +
 
 +
'''Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. ''(Ioan 3:5)'''''<br>
 +
 
 +
Cine a spus versul de mai sus? Ce înseamnă Adevărat, adevărat? Spune acolo cumva despre rugăciunea de 5 ori pe zi sau nemâncatul cărnii de porc?<br>
 +
Botezul înseamnă nașterea din apă și Duh și este găsit în Creștinătate. Deci o interpretare a versului de mai sus ar fi că fără botez, lumea nu poate intra în rai.<br>
 +
 
 +
Este interesant că dacă mergem în vizită la celelalte religii cam ce spune Ioan 3:5 se întâmplă:<br><br>
 +
'''Religia greacă veche'''<br>
 +
Religia greacă veche nu avea botezul și atunci spunea oamenilor care credeau în ea că ei merg în împărăția subpământeană numită Hades. Acolo nu e raiul ci mai degrabă iadul.
 +
Aici e un film cu ce credeau grecii că se întâmplă după moarte, din mitologia lor: http://www.youtube.com/watch?v=iv-VlJnDvuw <br><br>
 +
'''Religia romană Veche'''<br>
 +
La fel spunea și religia romană Veche, că cei ce o urmează, după moarte merg în Hades.<br><br>
 +
'''Religia hindusă, yoga, budismul, rei ki, tai ki'''<br>
 +
Regiile estice de obicei sunt cu vrăjitorie și idolatrie având zei. Problema cu vrăjitoria este că destinația poate fi cea mai groaznică parte a iadului și anume Tartarul care are flăcări. Deci trebuie acordată atenție mare și cine a făcut yoga, hinduism, vrăji, ghicit în cafea, astrologie și altele asemenea trebuie să se spovedească.<br><br>
 +
Cuvântul Mantrik însemnă magician în limba indiană sanscrită și de acolo vine și cuvântul mantra. Facând mantre, cei ce fac yoga posibil să facă vrăji sau farmece. Nu este nici un motiv ca lucrurile ce se cer spuse să nu fie traduse. Dacă trebuie spuse în sanscrită probabil că se ascunde ceva referitor la semnificația acestor cuvinte. Hinduismul are în cărțile lui sfinte și magie care e partea cea mai de sus a vrăjitoriei, deci, e foarte periculos. Tot așa cum nu poți spune că faci vrăjitorie pentru sănătate, nu poți spune că faci hinduism, yoga, budism, rei ki, tai ki sau alte religii estice pentru sănătate.<br><br>
 +
Hindușii spun că după moarte se transformă în animale cu o mică probabilitate să devină oameni din nou. Cei ce vin din moarte clinică zic că nici vorbă de reîncarnare și că au fost în iad. Din cauza vrăjitoriei religiei lor un om declară că îngerii căzuți, zeii lor, i-au taiat picioarele de la genunchi și I le-a pus în cuier iar când a venit din comă a arătat celor din jur o urmă la genunchi. Aceste religii estice nu sunt nici pentru cei ce se urăsc pe ei înșiși, așa de groaznică e pedeapsa.<br><br>
 +
Deci, cine vrea ȘI viață veșnică ȘI intrare în rai, religia ce dă acestea este Creștinismul Ortodox.
  
== '''Intrarea in rai''' ==
+
==A se vedea și==
'''Ioan 3:5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.'''
 
<br>Cine a spus versul de mai sus? Ce inseamna Adevarat, adevarat? Spune acolo cumva despre rugaciunea 5 ori pe zi sau nemancatul carnii de porc?
 
<br>Botezul inseamna nasterea din apa si Duh si este gasit in Creştinatate. Deci o interpretare a versului de mai sus ar fi ca fara botez, lumea nu poate intra in rai.
 
<br><br>Este interesant ca daca mergem in vizita la celelalte religii cam ce spune Ioan 3:5 se intampla:
 
<br><br>'''Religia greaca veche'''
 
<br>Religia greaca veche nu avea botezul şi atunci spunea oamenilor care credeau in ea ca ei merg in imparaţia subpamanteana numita Hades. Acolo nu e raiul ci mai degraba iadul. Aici e un film cu ce credeau grecii ca se intampla dupa moarte, din mitologia lor:
 
http://www.youtube.com/watch?v=iv-VlJnDvuw
 
<br><br>'''Religia romana Veche'''
 
<br>La fel se spunea şi religia romana Veche, ca cei ce o urmeaza , dupa moarte merg in Hades.
 
<br><br>'''Religia hindusa , yoga, budismul, rei ki, tai ki'''
 
<br>Regiile estice de obicei sunt cu vrajitorie si idolatrie avand zei. Problema cu vrajitoria este ca destinaţia poate fi cea mai groaznica parte a iadului si anume Tartarul care are flacari. Deci trebuie atentie mare si cine a facut yoga, hinduism, vraji, ghicit in cafea, astrologie si altele asemenea trebuie sa se spovedeasca.
 
<br>Cuvantul Mantrik insemna magician in limba indiana sanscrita si de acolo vine si cuvantul mantra. Facand mantre. cei ce fac yoga posibil sa faca vraji sau farmece. Nu este nici un motiv ca lucrurile ce se cer spuse sa nu fie traduse. Daca trebuiesc spuse in sanscrita probabil ca se ascunde ceva referitor la semnificaţia acestor cuvinte.Hinduismul are in cartile lui sfinte si magie care e partea cea mai de sus a vrajitoriei , deci e foarte periculos.
 
Tot asa cum nu poţi spune ca faci vrajitorie pentru sanatate, nu poti spune ca faci hinduism, yoga, budism, rei ki, tai ki sau alte religii estice pentru sanatate.
 
<br>Hindusii spun ca dupa moarte se transforma in animale cu o mica probabilitate sa devina oameni din nou. Cei ce vin din moarte clinica zic ca nici vorba de reincarnare si ca au fost in iad . Din cauza vrajitoriei religiei lor un om declara ca ingerii cazuti, zeii lor, i-au taiat picioarele de la genunchi si I le-a pus in cuier si cand a venit din coma a aratat celor din jur o urma la genunchi. Aceste religii estice nu sunt nici pentru cei ce se urasc pe ei insisi, asa de groaznica e pedeapsa.
 
<br>Deci cine vrea SI viata vesnica SI intrare in rai, religia ce da acestea este Creştinismul Ortodox.
 
<br>
 
  
==A se vedea şi==
+
* [[Rai]] și [[Iad]]
* [[Rai]] şi [[Iad]]
 
 
* [[Moartea]]
 
* [[Moartea]]
 +
* [[Înviere]]
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==

Versiunea curentă din 15 aprilie 2012 20:13

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Viața veșnică este restabilirea comuniunii omului cu Dumnezeu, după cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17, 3).

Pentru evangheliștii Matei și Marcu, „viața veșnică” este pur și simplu „viața”:

  • „Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.” (Matei 18, 8-9)
  • „Și de te smintește mâna ta, tai-o că mai bine îți este să intri ciung în viață, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheenă, în focul cel nestins. (...) Și de te smintește piciorul tău, taie-l, că mai bine îți este ție să intri fără un picior în viață, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheenă, în focul cel nestins” (Marcu 9, 43, 45)

Opusul „vieții veșnice” sau „vieții” este „focul cel veșnic” sau „gheena focului” sau „focul cel nestins”, adică osânda veșnică sau moartea.

Abc-ul vieții eterne

  • Omenirea a pierdut în grădina raiului viața veșnică și intrarea în rai. Pe atunci nu exista nici o religie și omul era aproape de Dumnezeu.
  • După pierderea vieții veșnice și scoaterea din rai, a apărut și religia cu scopul expres de a aduce omul înapoi și la intrarea în rai și la viața veșnică. Scopul principal al religiei nu e să ai învățături alese, sau medicină bună sau forțe deosebite sau meșteșug deosebit deși toate acestea fac parte din religie. Scopul religiei este să fi restaurat la viața veșnică și să ai bilet de intrare în rai și Ortodoxia se achită foarte bine de aceste două obiective.
  • Pentru o perioadă foarte lungă, aproape toată omenirea mergea la Iad și până ce a venit Iisus probabil doar doi oameni au scăpat de iad, Enoch și Sfântul Ilie.
  • În iad, îi întâlnim în Evanghelia lui Nicodim pe Adam, Set, Avraam, Regele David, Isaia. Acești drepți, stând în partea cea mai bună a iadului, sunt botezați de Iisus și apoi mutați în rai.
  • Scopul principal al venirii lui Iisus nu a fost aducerea unei înțelepciuni noi, sau a unei predici extraordinare. Scopul venirii Fiului lui Dumnezeu, parte a Sfintei Treimi a fost restaurarea omului la situația de dinainte de cădere.
  • Admiterea în rai s-a realizat prin aducerea Botezului și conform lui Ioan 3:3 și Ioan 3:5 oamenii religiilor fără botez probabil sfârșesc în iad, indiferent de cât de buni sunt. Deci poți să-ți alegi o religie fără botez și să stai 25 de ani cu cenușă în cap și să sfârșești în iad. Trist dar probabil adevărat conform lui Ioan 3:3.
  • Viața veșnică este dată înapoi de Sfânta Împărtășanie și probabil că Protestantismul a renunțat la ea iar religiile necreștine nu o au. Nefiind restaurați la imortalitate nu știm ce se poate întâmpla cu ei pe lumea cealaltă. Ce vreau să spun prin acest lucru este că poți să înființezi organizații caritabile să dai de mâncare la 1 miliard de oameni și dacă nu iei Sfânta Împărtășanie să nu ai viață în tine conform Ioan 6:53-54. Probabil e bine ca să aducem la cunoștință oamenilor că pentru viața veșnică e necesară Sfânta Împărtășanie.
  • Religia trebuie aleasă cu maximă atenție.

Viața Veșnică

Și le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. (Ioan 6:53)

Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. (Ioan 6:54)

Cine vorbește în versul de mai sus? Ce înseamnă cuvintele „Adevărat, adevărat”? Puteți să găsiți mai sus cuvântul „simbol” sau „simboluri” cum este înțelesul unor culte Protestante? Dar cuvintele „nimic” sau „cuvânt” ce sunt folosite de alte culte? Puteți să mâncați cuvinte? Când a fost ultima dată când s-a întamplat? Vedeți cuvintele viață veșnică mai sus? Deci ca să avem VIAȚĂ VEȘNICĂ în noi probabil că trebuie să mâncăm Sfânta Împărtășanie la care a renunțat Protestantismul. Ultima dată când Eva a greșit au fost ceva consecințe deci trebuie să ne ferim de religiile/denominațiunile care nu dau sfânta Împărtășanie și aici includem toate religiile înafară de Creștinism.

IMPORTANT

1. Toate religiile necreștine nu dau Sfânta Împărtășanie pentru viață veșnică.
2. Protestantismul a renunțat la Sfânta Împărtășanie pentru viața veșnică înlocuind-o cu simboluri, cuvinte, cina în amintire, nimic.
3. Biserica Ortodoxă dă Sfânta Împărtășanie ca în Biserica Primară, cu pîine dospită și vin, pentru viața veșnică. Să ascultați imnurile despre viața veșnică ce se cântă în Biserica Ortodoxă.

Cine vrea viață veșnică, o găsește în Biserica Ortodoxă prin Sfânta Împărtășanie. Nemurirea este importantă și să ne aducem aminte cum un rege ar fi plătit saci de aur pentru ore de viață.

Intrarea în rai

Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3:5)

Cine a spus versul de mai sus? Ce înseamnă Adevărat, adevărat? Spune acolo cumva despre rugăciunea de 5 ori pe zi sau nemâncatul cărnii de porc?
Botezul înseamnă nașterea din apă și Duh și este găsit în Creștinătate. Deci o interpretare a versului de mai sus ar fi că fără botez, lumea nu poate intra în rai.

Este interesant că dacă mergem în vizită la celelalte religii cam ce spune Ioan 3:5 se întâmplă:

Religia greacă veche
Religia greacă veche nu avea botezul și atunci spunea oamenilor care credeau în ea că ei merg în împărăția subpământeană numită Hades. Acolo nu e raiul ci mai degrabă iadul. Aici e un film cu ce credeau grecii că se întâmplă după moarte, din mitologia lor: http://www.youtube.com/watch?v=iv-VlJnDvuw

Religia romană Veche
La fel spunea și religia romană Veche, că cei ce o urmează, după moarte merg în Hades.

Religia hindusă, yoga, budismul, rei ki, tai ki
Regiile estice de obicei sunt cu vrăjitorie și idolatrie având zei. Problema cu vrăjitoria este că destinația poate fi cea mai groaznică parte a iadului și anume Tartarul care are flăcări. Deci trebuie acordată atenție mare și cine a făcut yoga, hinduism, vrăji, ghicit în cafea, astrologie și altele asemenea trebuie să se spovedească.

Cuvântul Mantrik însemnă magician în limba indiană sanscrită și de acolo vine și cuvântul mantra. Facând mantre, cei ce fac yoga posibil să facă vrăji sau farmece. Nu este nici un motiv ca lucrurile ce se cer spuse să nu fie traduse. Dacă trebuie spuse în sanscrită probabil că se ascunde ceva referitor la semnificația acestor cuvinte. Hinduismul are în cărțile lui sfinte și magie care e partea cea mai de sus a vrăjitoriei, deci, e foarte periculos. Tot așa cum nu poți spune că faci vrăjitorie pentru sănătate, nu poți spune că faci hinduism, yoga, budism, rei ki, tai ki sau alte religii estice pentru sănătate.

Hindușii spun că după moarte se transformă în animale cu o mică probabilitate să devină oameni din nou. Cei ce vin din moarte clinică zic că nici vorbă de reîncarnare și că au fost în iad. Din cauza vrăjitoriei religiei lor un om declară că îngerii căzuți, zeii lor, i-au taiat picioarele de la genunchi și I le-a pus în cuier iar când a venit din comă a arătat celor din jur o urmă la genunchi. Aceste religii estice nu sunt nici pentru cei ce se urăsc pe ei înșiși, așa de groaznică e pedeapsa.

Deci, cine vrea ȘI viață veșnică ȘI intrare în rai, religia ce dă acestea este Creștinismul Ortodox.

A se vedea și

Legături externe