Vecernie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
'''Vespers''' (''εσπερινός'') is first service of the [[Ceasurile zilei]] of divine services celebrated in the [[Biserica Ortodoxă]]. Because the liturgical day begins at sunset, Vespers is traditionally served in the early evening.  For many parishes, Vespers is the principal evening service.
+
'''Vecernia''' (''εσπερινός'') este prima slujbă din [[Slujbele zilei]] slujite în [[Biserica Ortodoxă]]. Deoarece ziua liturgică începe la apus, Vecernia este slujită, în mod tradiţinal, seara devreme. Pentru multe parohii, vecernia este slujirea de seară principală.
{{Slujbe}}
 
==General structure of Great Vespers==
 
*Great Vespers opens with the [[preot]]'s exclamation ''Blessed is our God ...'' and the [[Trisaghion]].  (Note: the Trisagion Prayers are omitted if Great Vespers immediately follows the service of the [[Ninth Hour]].)
 
*The Proemial Psalm (Psalm 103 ''Bless the Lord, O my soul ...'') is read, during which the priest quietly prays the seven Prayers at the Lighting of the Lamps.
 
*The [[diacon]] intones the Litany of Peace.
 
*The [[Psalter#Kathismata|kathisma]] appointed for the day is chanted or read.  Following the kathisma, the deacon intones the Small Litany.
 
*Psalms 140, 141, 129, and 116 (''Lord, I have cried unto Thee ...'') are chanted in the appointed tone.  [[sticheron|Stichera]] appointed for the day or season are alternated with the final verses.  During this chanting, the deacon performs the great censing.
 
*The priest and deacon make the Small Entrance.
 
*The hymn ''[[Phos Hilaron|O Gladsome Light]]'' is sung.
 
*The vesperal [[prokeimenon]] is chanted.  If an [[Vechiul Testament]] reading is appointed, it follows the prokeimenon.
 
*The deacon intones the Ektenia.
 
*The evening prayer ''Vouchsafe, O Lord'' is prayed.
 
*The deacon intones the [[Litany of Fervent Supplication]].
 
*The priest prays the Prayer at the Bowing of the Heads.
 
*The [[aposticha]] and its verses are chanted.
 
*The Hymn of St. [[Simeon the God-receiver]] (also called the ''Nunc Dimittis'') is chanted or read, depending on local custom.
 
*The Trisagion Prayers are prayed.
 
*The [[tropar]] and [[theotokion]] are chanted.
 
*The priest gives the final blessing and offers the [[Great Dismissal]].
 
  
== Vesperal Services ==
+
==Structura generală a Vecerniei mari==
=== Basic Forms ===
+
*Vecernia mare se deschide de către [[preot]] cu ''Binecuvântat este Domnul ...'' şi apoi Rugăciunea [[Trisaghion]]ului. (Notă: dacă Vecernia mare urmează imediat după [[Ceasurile|Ceasul al IX-lea]] atunci Rugăciunea Trisaghionului este omisă.)
Vespers is celebrated in three basic forms: '''Great Vespers''', '''Daily Vespers''', and '''Small Vespers'''.
+
*Este citit Psalmul proemial? (Psalmul 103 ''Binecuvintează suflete al meu pe Domnul ...''), în timpul căruia [[preot]]ul citeşte în linişte cele şapte rugăciuni ale aprinderii candelelor.
*'''''Great Vespers''''' follows the order described above and is appointed to be served on Saturday nights and on the eves of all feasts ranked higher than [[Fourth Class Feasts|Fourth Class]].
+
*[[Diacon]]ul citeşte Litania păcii.
*'''''Daily Vespers''''' is an abbreviated form of Great Vespers and is served on any day that Great Vespers is not appointed. Generally, Daily Vespers is served by a priest alone without the assistance of a deacon, although there is some variation in this practice. In such a case, the deacon's parts are completed by the priest.  At Daily Vespers, the Small Entrance is usually omitted; there are fewer stichera inserted in ''Lord, I have cried unto Thee''; and the Ektenia following the prokeimenon is abbreviated and moved to follow the apolytikion. The service ends with the [[Little Dismissal]].
+
*Este cântată sau citită [[Psaltirea#Catismele|catisma]] zilei. După catismă, diaconul cântă Litania mică.
*'''''Small Vespers''''' is appointed to be served only on days when there is to be an [[All-Night Vigil]]. Small Vespers is identical in form to Daily Vespers, but omits the Litany of Peace, the kathisma and the Small Litany that follows it, the Litany of Fervent Supplication, and the Prayer at the Bowing of the Heads. The Ektenia that follows the apolytikion is also further abbreviated. It also has no more than 4 stichera at ''"Lord, I have cried"'', and unlike Great Vespers or Daily Vespers, the variable portions of Small Vespers are never combined from multiple sources (such as a double commemoration of the menaion, or a combination of the menaion with the octoechos).
+
*Pe glasul săptămânii respective sunt cântaţi Psalmii 140, 141, 129 şi 116 (''Doamne, către Tine am strigat ...''). Ultimele versuri sunt alternate cu [[stihiră|stihira]] zilei sau anotimpului. În timpul acestei citiri, diaconul sau preotul realizează cădirea principală.
 +
*Preotul sau diaconul realizează Intrarea mică.
 +
*Este cântat imnul ''[[Lumină lină]]''.
 +
*Este cântat [[prochimen]]ul vecerniei. Dacă sunt programate citiri din [[Vechiul Testament]], acestea urmează după prochimen.
 +
*Diaconul intonează Ectenia.
 +
*Este spusă rugăciunea de seară ''Binevoieşte, Doamne''.
 +
*Diaconul intonează [[Litania implorării fervente]].
 +
*Preotul spune Rugăciunea plecării capetelor.
 +
*Sunt cântate [[apostiha]] şi versurile aferente.
 +
*În funcţie de obiceiul locului este cântat sau citit imnul Sfântului [[Simeon de Dumnezeu Purtător]] (numit şi ''Nunc Dimittis'').
 +
*Este spusă Rugăciunea Trisaghionului.
 +
*Sunt cântate [[apolytikion?]] şi [[theotokion?]].
 +
*Preotul dă binecuvântarea finală şi face [[Otpustul|Încheierea]] mare.
  
=== Special Forms ===
+
==Vecerniile==
*'''''Lenten Daily Vespers''''' is served on the weekdays of Great Lent, unless the Liturgy of the Presanctified Gifts is celebrated.  For Monday through Thursday evenings, the general Daily Vespers form is altered by the inclusion of special lenten apolytikia, prostrations, special lenten prayers (including the prayer of Sf. [[Efrem Sirul]]), and an additional Psalter reading. The final Ektenia is omitted.  On Friday nights, the lenten apolytikia are not included and the final Ektenia is retained.
+
===Forme de bază===
*'''''Lenten Sunday Vespers''''' is served on the Sunday evenings of Great Lent.  The service begins as Great Vespers.  After the Small Entrance, one of two lenten Great Prokeimena is chanted and the prayer ''Vouchsafe, O Lord'' is said.  The remainder of the service follows the order of Lenten Daily Vespers, with slight changes.
+
Vecernia este slujită în trei forme de bază: '''Vecernia mare''', '''Vecernia zilnică''' şi '''Vecernia mică'''.  
*'''''Forgiveness Vespers''''' is served on the evening of [[Forgiveness Sunday]] and is the first service of Great Lent.  Forgiveness Vespers follows the order of Lenten Sunday Vespers but after the Great Prokeimenon the clergy exchange their bright vestments for dark and the choir begins to use distinctive lenten tones.  Following the dismissal, the community celebrates the moving and beautiful rite of mutual forgiveness.  See also [[Postul mare]].
+
*'''''Vecernia mare''''' urmează structura descrisă mai sus şi se slujeşte sâmbătă seara sau în ajunul sărbătorilor cu cruce roşie.
*'''''Vespers of the Sunday of Orthodoxy''''' is served on the evening of the first Sunday of Great Lent ([[Sunday of Orthodoxy]]). Traditionally, this should follow the order of Sunday Lenten Vespers; however, it has become a popular custom in North America for all Orthodox parishes and missions in a particular locale to observe the Sunday of Orthodoxy at a special, joint pan-Orthodox Vespers service, concelebrated by the clergy of the various jurisdictions represented. Although the form of this joint service varies from place to place, it often includes a procession with holy icons and repeat an abbreviated form of the [[Synodicon of Orthodoxy]] adopted by the [[Sinodul VII Ecumenic]].  Often a lenten fellowship meal is shared after the service.
+
*'''''Vecernia zilnică''''' este o variantă abreviată a Vecerniei mari şi este slujită în oricare zi din an în care nu se slujeşte Vecernia mare. În general, Vecernia zilnică este slujită doar de preot, fără asistenţă din partea diaconului, cu toate că există unele variaţii ale acestei practici. În astfel de cazuri, partea diaconului este realizată de preot. La Vecernia zilnică, de obicei este omisă Intrarea mică; sunt mai puţine stihire inserate în ''Doamne, către Tine am strigat''; iar Ectenia care urmează după prochimenon este abreviată şi mutată după apolytikion. Slujba se termină cu [[Otpustul|Încheierea]] mică.
*'''''Vespers of Holy Friday''''' (sometimes called the ''Unnailing Vespers'') follows the usual order of Great Vespers, but omits the kathisma and includes both an Epistle and Gospel reading after the Old Testament readings. During this service the clergy remove the [[corpus]] (soma) icon of Christ from the cross in the middle of the nave, wrapping it with a white cloth.  The [[epitaphios]] is then placed in the tomb and venerated by the faithful.
+
*'''''Vecernia mică''''' este slujită doar în zilele când se slujeşte şi [[Privegherea de toată noaptea]]. Vecernia mică este identică în formă cu Vecernia mică, dar nu conţine Litania Păcii, catisma şi Litania mică de după catismă, Litania implorării frevente şi Rugăciunea plecării capetelor. În plus, ectenia care urmează după apolytikion este şi ea abreviată. La ''"Doamne, către Tine am strigat"'' nu sunt mai mult de patru stihire, şi spre deosebire de Vecernia mare şi de cea zilnică, porţiunile variabile ale Vecerniei mici nu sunt niciodată o combinaţie din mai multe izvoare (cum ar fi dubla sărbătorire din minei sau combinaţia mineiului cu octoihul).
*'''''Agape Vespers''''' is served on the evening of [[Pascha]]. It follows the order of Great Vespers. After the prokeimenon the Gospel account of the empty tomb ([[John]] 20:19-25) is read.  It is customary to read this [[pericope]] in many different languages, demonstrating the universal nature of the Good News of Christ's victory over sin and death. It is also customary for the clergy and the people to make a procession around the Church during the chanting of the aposticha.
 
*'''''Kneeling Vespers''''' is served on the evening of [[Pentecost]].  In this service the posture of kneeling—a posture of penitence that is avoided during the glorious, joyful celebration of Pascha—is reintroduced to the liturgical life of the Church.  Several "kneeling prayers" are prayed by the priest while the faithful kneel.
 
  
=== All-Night Vigil ===
+
===Forme speciale===
On the eves of [[First Class Feasts]], [[Second Class Feasts]], and certain [[Third Class Feasts]], Great Vespers may be combined with other services in an [[All-Night Vigil]].
+
*'''''Vecernia zilnică pascală''''' se slujeşte în zilele săptămânii din Postul Mare, în afara zilele în care se slujeşte Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. În serile de luni până joi, forma generală a Vecerniei zilnice este modificată prin includerea unor apolytikia şi mătănii pascale speciale, rugăciuni speciale pascale (inclusiv [[Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul]]) şi citiri adiţionale din Psaltire. În plus, este omisă Ectenia fianlă. Vinerea seara sunt incluse apolytikia pascală şi Ectenia finală.
 +
*'''''Vecernia pascală duminicală''''' este slujită în serile de duminică din Postul Mare. Slujba începe cu Vecernia Mare. După Intarea mică, este cântat unul din cele două prochimene mari pascale urmate de rugăciunea ''Binevoieşte, Doamne''. Restul slujbei respectă ordinea Vecerniei zilnice pascale cu modificări minore.
 +
*'''''Vecernia iertării''''' este slujită în seara [[Duminica Izgonirii lui Adam din Rai|Duminicii Iertării]] şi este prima slujbă din Postul Mare. Vecernia iertării respectă rânduiala Vecerniei duminicale pascale dar după prokeimenonul mare, clerul îşi schimbă hainele strălucitoare cu cele întunecate iar corul începe să folosească glasurile distinctive pascale. După Încheiere, comunitatea credincioşilor celebrează ritualul mişcător şi frumos al iertării reciproce. Vezi şi [[Postul Mare]].
 +
*'''''Vecernia din Duminica Ortodoxiei''''' este slujită în seara primei duminici din Postul Mare ([[Duminica Ortodoxiei]]). În mod tradiţional, aceasta ar trebui să respecte structura Vecerniei duminicale pascale; însă, a devenit un obicei popular în America de Nord ca toate parohiile şi misiunile ortodoxe dintr-un loc să prăznuiască Duminica Ortodoxiei printr-o Vecernie specială pan-ortodoxă, împreună-slujită de toţi clericii jurisdicţiilor reprezentate. Cu toate că forma acestei Vecernii diferă de la loc la loc, adesea conţine procesiuni cu icoane sfinte şi repetă o formă abreviată a [[Sinodiconul Ortodoxiei|Sinodiconului Ortodoxiei]] adoptat la [[Sinodul VII Ecumenic]]. Adesea, după această Vecernie urmează o masă pascală frăţească la care participă toţi credincioşii.
 +
*'''''Vecernia din Vinerea Mare''''' (numită uneori şi ''Vecernia scoaterii cuielor'') respectă structura obişnuită a Vecerniei mari, dar nu conţine catisma şi cuprinde o citire atât din [[Apostol (liturgică)|Apostol]] cât şi din [[Evanghelie (liturgică)|Evanghelie]] după citirile din Vechiul Testament. În timpul acestei slujbe, clerul scoate icoana trupului lui Hristos de pe cruce ([[corpus]] (soma)?) şi o aduce în mijlocul bisericii unde o înfăşoară într-o ţesătură albă. Apoi, [[epitaf]]ul este aşezat în mormânt şi cinstit de credincioşi.
 +
*'''''Vecernia Cinei''''' este slujită în seara [[Sfintele Paşti|Sfintelor Paşti]]. Respectă structura Vecerniei mari. După prochimen se citeşte Evanghelia mormântului gol ([[Ioan]] 20:19-25). Există obiceiul ca această [[pericopă]] evanghelică să fie citită în mai multe limbi, ceea ce demonstrează caracterul universal al Veştii celei Bune a biruinţei lui Hristos asupra păcatului şi morţii. De asemenea, există obiceiul ca preoţii şi credincioşii să înconjoare biserica în timp ce cântă apostiha.
 +
*'''''Vecernia plecării genunchilor''''' este slujită în seara [[Pogorârea Duhului Sfânt|Cincizecimii]]. În timpul acesteia este reintrodus obiceiul îngenuncherii—o poziţie de pocăinţă care este eliminată în timpul celebrării glorioase şi pline de bucurie a Sfintelor Paşti— în viaţa liturgică a Bisericii. Preotul spune câteva "rugăciuni ale plecării genunchilor" în timp ce credincioşii stau în genunchi.
  
=== Liturgy of the Presanctified Gifts ===
+
===Privegherea de toată noaptea===
On Wednesdays and Fridays of [[Postul mare]] and on Monday, Tuesday, and Wednesday of [[Săptămâna Patimilor]], Vespers is combined with a eucharistic distribution and certain elements of the [[Sfânta Liturghie]] to form the [[Liturgy of the Presanctified Gifts]].
+
În seara unor sărbători importante, Vecernia mare poate fi combinată cu alte slujbe în ceea ce se numeşte [[Privegherea de toată noaptea]].
  
=== Vesperal Divine Liturgy ===
+
===Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite===
Great Vespers is combined with the [[Sfânta Liturghie]] of St. Basil the Great on [[Săptămâna Patimilor|Holy Thursday]] and [[Holy Saturday]].  This combination is also appointed to be served on the eves of the [[Crăciun]] of Christ and [[Epifania]] when those feasts fall on any day other than Sunday or Monday.
+
În miercurile şi vinerile din [[Postul Mare]] şi luni, joi şi vineri din [[Săptămâna Mare]], Vecernia cuprinde şi împărţirea Euharistiei împreună cu unele elemente din [[Sfânta Liturghie]] formând [[Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite]].
  
According to some traditions, when the feast of the [[Annunciation]] falls on a weekday of Great Lent or during the first three days of Holy Week, the festal Divine Liturgy of St. John Chrysostom is combined with Great Vespers on the day of the feast itself.
+
===Sfânta Liturghie cu vecernie===
 +
Vecernia mare este urmată de [[Sfânta Liturghie]] a Sfântului Vasile cel Mare în [[Săptămâna Patimilor#Joia Mare|Joia Mare]] şi în [[Săptămâna Patimilor#Sâmbăta Mare|Sâmbăta Mare]]. Această combinare mai este slujită şi în ajunul [[Crăciun|Naşterii]] Domnului şi al [[Epifania|Epifaniei]] când aceste sărbători se întâmplă să fie în altă zi a săptămânii decât duminică sau luni.
 +
În conformitate cu unele tradiţii, atunci când [[Bunavestire]] cade în zilele de lucru ale săptămânii din Postul Mare sau în primele trei zile din Săptămâna Mare, Sfânta Liturghie de sărbătoare a Sfântului Ioan Gură de Aur se combină cu Vecernia mare amândouă slujindu-se în ziua sărbătorii împreună.
  
=== Evening Divine Liturgy ===
+
===Sfânta Liturghie de seară===
Since 1975 the [[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|Antiochian Archdiocese]] has permitted parishes in its jurisdiction to commemorate certain important feasts that fall on days other than Sunday and Monday at an Evening Divine Liturgy served on the eve of (i.e., the night before) the feast. The Evening Divine Liturgy combines Great Vespers and the festal Divine Liturgy in a slightly different way than the traditional Vesperal Divine Liturgy.  The form of the service was developed by the Archdiocese's Department of Liturgics and Translations.
+
Începând cu 1975 [[Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord]] a permis parohiilor din jurisdicţia sa să prăznuiască anumite sărbători importante care cad în alte zile decât duminică şi luni printr-o Sfântă Liturghie de seară slujită în ajunul sărbătorii. Liturghia de seară combină Vecernia mare cu Sfânta Liturghie de sărbătoare într-un mod puţin diferit faţă de Sfânta Liturghie cu vecernie tradiţională. Această formă a fost dezvoltată de Departamentul de Liturgică şi Traduceri al arhiepiscopiei.
  
The introduction of Evening Divine Liturgies has been viewed by some as a reasonable pastoral accomodation to the reality of American life—due to work and school commitments most families cannot order their schedules in such a way that readily permits attendance at weekday morning services. Others argue that the practice is an innovation that disrupts the liturgical cycle and continues a negative trend of shortening the divine services.
+
Introducerea Sfntei Liturghii de seară este considerată de unii ca o adaptare pastorală rezonabilă la realitatea vieţii americane şi occidentale în general—datorită obligaţiilor de muncă şi şcoală majoritatea familiilor nu-şi pot modifica programul astfel încât să participe la Sfânta Liturghie de dimineaţă. Alţii argumentează că aceasta este o inovaţie care rupe ciclul liturgic şi continuă un trend negativ de scurtare a slujbelor.
  
Some dioceses of the [[OCA]] also permit the celebration of Evening Divine Liturgies.
+
==Înţelesul teologic al Vecerniei==
 +
{{ciornă}}
  
== Theological Meaning of Vespers ==
+
== Izvoare ==
{{stub}}
+
* ''The Liturgikon: The Book of Divine Services for the Priest and Deacon'', Bishop [[Basil (Essey) of Wichita]] (ISBN 0962419001)
 
+
* [http://www.networks-now.net/litresswraoc/Services.htm Website of the St. Raphael Clergy Brotherhood of the Diocese of Wichita and Mid-America]
== Selected Online Texts ==
 
*[http://www.stanthonysmonastery.org/music/Index.html The Divine Music Project] 1000 pages of Byzantine Music for Vespers in English
 
*[http://biserica.org/Publicatii/ServiceBook/Gvespers.htm Great Vespers]—from the ''Priest's Service Book'' translated and compiled by [[Dmitri (Royster) of Dallas|Archbishop Dmitri]] ([[OCA]]).
 
*[http://networks-now.net/litresswraoc/SVCDaily_Vespers.htm Daily Vespers]—from the St. Raphael Clergy Brotherhood website ([[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|Antiochian Archdiocese]])
 
*[http://www.spokaneorthodox.com/vespers.htm Western Rite order of Vespers]—from St. Nicholas Orthodox Church, Spokane, WA ([[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|Antiochian Archdiocese]])
 
*[http://www.saintjonah.org/services/vespers.htm Vespers as a Reader Service]
 
 
 
==Surse==
 
 
 
*ro: [http://teologie.net/biblioteca/cursuri/ierom_petru/curs_vecernia-utrenia.pdf Istoria și explicarea Vecerniei și Utreniei], curs de Ieromonah Petru Pruteanu.
 
*''The Liturgikon: The Book of Divine Services for the Priest and Deacon'', Bishop [[Basil (Essey) of Wichita]] (ISBN 0962419001)
 
*[http://www.networks-now.net/litresswraoc/Services.htm Website of the St. Raphael Clergy Brotherhood of the Diocese of Wichita and Mid-America]
 
  
 
[[Categorie:Liturgică]]
 
[[Categorie:Liturgică]]
  
[[en:Vespers]]
+
[[en:Vesper]]

Versiunea de la data 9 decembrie 2008 16:48

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Vecernia (εσπερινός) este prima slujbă din Slujbele zilei slujite în Biserica Ortodoxă. Deoarece ziua liturgică începe la apus, Vecernia este slujită, în mod tradiţinal, seara devreme. Pentru multe parohii, vecernia este slujirea de seară principală.

Structura generală a Vecerniei mari

 • Vecernia mare se deschide de către preot cu Binecuvântat este Domnul ... şi apoi Rugăciunea Trisaghionului. (Notă: dacă Vecernia mare urmează imediat după Ceasul al IX-lea atunci Rugăciunea Trisaghionului este omisă.)
 • Este citit Psalmul proemial? (Psalmul 103 Binecuvintează suflete al meu pe Domnul ...), în timpul căruia preotul citeşte în linişte cele şapte rugăciuni ale aprinderii candelelor.
 • Diaconul citeşte Litania păcii.
 • Este cântată sau citită catisma zilei. După catismă, diaconul cântă Litania mică.
 • Pe glasul săptămânii respective sunt cântaţi Psalmii 140, 141, 129 şi 116 (Doamne, către Tine am strigat ...). Ultimele versuri sunt alternate cu stihira zilei sau anotimpului. În timpul acestei citiri, diaconul sau preotul realizează cădirea principală.
 • Preotul sau diaconul realizează Intrarea mică.
 • Este cântat imnul Lumină lină.
 • Este cântat prochimenul vecerniei. Dacă sunt programate citiri din Vechiul Testament, acestea urmează după prochimen.
 • Diaconul intonează Ectenia.
 • Este spusă rugăciunea de seară Binevoieşte, Doamne.
 • Diaconul intonează Litania implorării fervente.
 • Preotul spune Rugăciunea plecării capetelor.
 • Sunt cântate apostiha şi versurile aferente.
 • În funcţie de obiceiul locului este cântat sau citit imnul Sfântului Simeon de Dumnezeu Purtător (numit şi Nunc Dimittis).
 • Este spusă Rugăciunea Trisaghionului.
 • Sunt cântate apolytikion? şi theotokion?.
 • Preotul dă binecuvântarea finală şi face Încheierea mare.

Vecerniile

Forme de bază

Vecernia este slujită în trei forme de bază: Vecernia mare, Vecernia zilnică şi Vecernia mică.

 • Vecernia mare urmează structura descrisă mai sus şi se slujeşte sâmbătă seara sau în ajunul sărbătorilor cu cruce roşie.
 • Vecernia zilnică este o variantă abreviată a Vecerniei mari şi este slujită în oricare zi din an în care nu se slujeşte Vecernia mare. În general, Vecernia zilnică este slujită doar de preot, fără asistenţă din partea diaconului, cu toate că există unele variaţii ale acestei practici. În astfel de cazuri, partea diaconului este realizată de preot. La Vecernia zilnică, de obicei este omisă Intrarea mică; sunt mai puţine stihire inserate în Doamne, către Tine am strigat; iar Ectenia care urmează după prochimenon este abreviată şi mutată după apolytikion. Slujba se termină cu Încheierea mică.
 • Vecernia mică este slujită doar în zilele când se slujeşte şi Privegherea de toată noaptea. Vecernia mică este identică în formă cu Vecernia mică, dar nu conţine Litania Păcii, catisma şi Litania mică de după catismă, Litania implorării frevente şi Rugăciunea plecării capetelor. În plus, ectenia care urmează după apolytikion este şi ea abreviată. La "Doamne, către Tine am strigat" nu sunt mai mult de patru stihire, şi spre deosebire de Vecernia mare şi de cea zilnică, porţiunile variabile ale Vecerniei mici nu sunt niciodată o combinaţie din mai multe izvoare (cum ar fi dubla sărbătorire din minei sau combinaţia mineiului cu octoihul).

Forme speciale

 • Vecernia zilnică pascală se slujeşte în zilele săptămânii din Postul Mare, în afara zilele în care se slujeşte Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. În serile de luni până joi, forma generală a Vecerniei zilnice este modificată prin includerea unor apolytikia şi mătănii pascale speciale, rugăciuni speciale pascale (inclusiv Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul) şi citiri adiţionale din Psaltire. În plus, este omisă Ectenia fianlă. Vinerea seara sunt incluse apolytikia pascală şi Ectenia finală.
 • Vecernia pascală duminicală este slujită în serile de duminică din Postul Mare. Slujba începe cu Vecernia Mare. După Intarea mică, este cântat unul din cele două prochimene mari pascale urmate de rugăciunea Binevoieşte, Doamne. Restul slujbei respectă ordinea Vecerniei zilnice pascale cu modificări minore.
 • Vecernia iertării este slujită în seara Duminicii Iertării şi este prima slujbă din Postul Mare. Vecernia iertării respectă rânduiala Vecerniei duminicale pascale dar după prokeimenonul mare, clerul îşi schimbă hainele strălucitoare cu cele întunecate iar corul începe să folosească glasurile distinctive pascale. După Încheiere, comunitatea credincioşilor celebrează ritualul mişcător şi frumos al iertării reciproce. Vezi şi Postul Mare.
 • Vecernia din Duminica Ortodoxiei este slujită în seara primei duminici din Postul Mare (Duminica Ortodoxiei). În mod tradiţional, aceasta ar trebui să respecte structura Vecerniei duminicale pascale; însă, a devenit un obicei popular în America de Nord ca toate parohiile şi misiunile ortodoxe dintr-un loc să prăznuiască Duminica Ortodoxiei printr-o Vecernie specială pan-ortodoxă, împreună-slujită de toţi clericii jurisdicţiilor reprezentate. Cu toate că forma acestei Vecernii diferă de la loc la loc, adesea conţine procesiuni cu icoane sfinte şi repetă o formă abreviată a Sinodiconului Ortodoxiei adoptat la Sinodul VII Ecumenic. Adesea, după această Vecernie urmează o masă pascală frăţească la care participă toţi credincioşii.
 • Vecernia din Vinerea Mare (numită uneori şi Vecernia scoaterii cuielor) respectă structura obişnuită a Vecerniei mari, dar nu conţine catisma şi cuprinde o citire atât din Apostol cât şi din Evanghelie după citirile din Vechiul Testament. În timpul acestei slujbe, clerul scoate icoana trupului lui Hristos de pe cruce (corpus (soma)?) şi o aduce în mijlocul bisericii unde o înfăşoară într-o ţesătură albă. Apoi, epitaful este aşezat în mormânt şi cinstit de credincioşi.
 • Vecernia Cinei este slujită în seara Sfintelor Paşti. Respectă structura Vecerniei mari. După prochimen se citeşte Evanghelia mormântului gol (Ioan 20:19-25). Există obiceiul ca această pericopă evanghelică să fie citită în mai multe limbi, ceea ce demonstrează caracterul universal al Veştii celei Bune a biruinţei lui Hristos asupra păcatului şi morţii. De asemenea, există obiceiul ca preoţii şi credincioşii să înconjoare biserica în timp ce cântă apostiha.
 • Vecernia plecării genunchilor este slujită în seara Cincizecimii. În timpul acesteia este reintrodus obiceiul îngenuncherii—o poziţie de pocăinţă care este eliminată în timpul celebrării glorioase şi pline de bucurie a Sfintelor Paşti— în viaţa liturgică a Bisericii. Preotul spune câteva "rugăciuni ale plecării genunchilor" în timp ce credincioşii stau în genunchi.

Privegherea de toată noaptea

În seara unor sărbători importante, Vecernia mare poate fi combinată cu alte slujbe în ceea ce se numeşte Privegherea de toată noaptea.

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite

În miercurile şi vinerile din Postul Mare şi luni, joi şi vineri din Săptămâna Mare, Vecernia cuprinde şi împărţirea Euharistiei împreună cu unele elemente din Sfânta Liturghie formând Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

Sfânta Liturghie cu vecernie

Vecernia mare este urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Joia Mare şi în Sâmbăta Mare. Această combinare mai este slujită şi în ajunul Naşterii Domnului şi al Epifaniei când aceste sărbători se întâmplă să fie în altă zi a săptămânii decât duminică sau luni. În conformitate cu unele tradiţii, atunci când Bunavestire cade în zilele de lucru ale săptămânii din Postul Mare sau în primele trei zile din Săptămâna Mare, Sfânta Liturghie de sărbătoare a Sfântului Ioan Gură de Aur se combină cu Vecernia mare amândouă slujindu-se în ziua sărbătorii împreună.

Sfânta Liturghie de seară

Începând cu 1975 Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord a permis parohiilor din jurisdicţia sa să prăznuiască anumite sărbători importante care cad în alte zile decât duminică şi luni printr-o Sfântă Liturghie de seară slujită în ajunul sărbătorii. Liturghia de seară combină Vecernia mare cu Sfânta Liturghie de sărbătoare într-un mod puţin diferit faţă de Sfânta Liturghie cu vecernie tradiţională. Această formă a fost dezvoltată de Departamentul de Liturgică şi Traduceri al arhiepiscopiei.

Introducerea Sfntei Liturghii de seară este considerată de unii ca o adaptare pastorală rezonabilă la realitatea vieţii americane şi occidentale în general—datorită obligaţiilor de muncă şi şcoală majoritatea familiilor nu-şi pot modifica programul astfel încât să participe la Sfânta Liturghie de dimineaţă. Alţii argumentează că aceasta este o inovaţie care rupe ciclul liturgic şi continuă un trend negativ de scurtare a slujbelor.

Înţelesul teologic al Vecerniei

Acest articol sau paragraf este o ciornă.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor completându-l cu informațiile și referințele care lipsesc pentru a-l transforma într-un articol adevărat.Izvoare