Vasile de la Moldovița

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul Cuvios Vasile de la Moldoviţa s-a născut într-un sat din nordul Moldovei, între anii 1370-1375, vieţuind în secolul al XV-lea.

Auzind de viaţa aleasă şi buna rânduială din Mănăstirea Moldoviţa şi fiind chemat de Hristos, s-a făcut călugăr iscusit, întrecând pe mulţi cu smerenia, cu rugăciunea şi cu înţelepciunea cea duhovnicească.

Văzând mitropolitul Iosif Muşat nevoinţa şi sfinţenia vieţii lui, l-a hirotonit preot şi l-a numit egumen al Mănăstirii Moldoviţa, povăţuind cu multă înţelepciune obştea încredinţată lui, încât era cinstit şi căutat, atât de călugări, cât şi de mulţi credincioşi. Pentru o mai bună cârmuire a mănăstirii, el a stat tot timpul în legătură cu alţi părinţi îmbunătăţiţi ce conduceau alte aşezăminte monahale moldovene: Domeţian de la Bistriţa-Neamţ, Vasile de la Bistriţa, Dosoftei (Dositei) de la Pobrota, Silvan de la Neamţ şi alţii.

Vestea numelui său ajunsese până la domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, şi la sfetnicii săi. Căci primise de la Dumnezeu darul facerii de minuni şi al înaintevederii şi nu puţini bolnavi vindeca şi cele viitoare mai înainte le cunoştea. A devenit încă sfetnic şi părinte duhovnicesc al marelui domn şi al multor cuvioşi şi sihaştri, şi toţi se foloseau de cuvintele lui.

Acest sfânt egumen avea ucenici în Muntele Athos şi la Mănăstirea Studion din Bizanţ, de unde a adus zeci de manuscrise bisericeşti la mănăstirea sa. El a întemeiat la Moldoviţa şi o vestită şcoală de monahi cateheţi şi caligrafi, pentru nevoile bisericilor de la sate.

Cuviosul Vasile s-a săvârşit cu pace, lăsând în urmă peste o sută de ucenici şi o obşte cu totul aleasă. Dovedindu-se şi după moarte făcător de minuni, iar trupul său găsindu-se nestricat, a fost aşezat în biserică şi cinstit de toţi ca un adevărat sfânt. În anii 1621-1622, teologul ucrainean, ieromonahul Zaharia Kopystenski, scria despre el: „În Moldoviţa, în mănăstire, Sfântul Vasile făcătorul de minuni". Moaştele Cuviosului Vasile au fost aşezate în biserica veche, iar mai apoi, după prăpădirea ei, în anul 1535, au stat peste o sută de ani în noua biserică. Apoi, din cauza vitregiei vremurilor, au fost aşezate în biserică la un loc tăinuit, unde se află şi astăzi.