Vârstele omului: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Spiritualitate didactică}} '''Vârstele omului''' sunt: copilăria, tinereţea, maturitatea, bătrâneţea. Copilăria este vârsta purităţii, dar şi a unei cunoaşteri imper...)
 
m (Corectare diacritice. Actualizare dicritice.)
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Spiritualitate didactică}}
 
{{Spiritualitate didactică}}
'''Vârstele omului''' sunt: copilăria, tinereţea, maturitatea, bătrâneţea. Copilăria este vârsta purităţii, dar şi a unei cunoaşteri imperfecte. Tinereţea este vremea în care omul trebuie să fie cu inima [[bucuria|veselă]], fără necazuri sau [[suferinţa|suferinţe]] trupeşti, dar totuşi cu frică de [[Judecată|Judecata]] Domnului; este vremea [[căsătorie|căsătoriei]] şi a naşterii de prunci. Maturitatea este vremea unei cunoaşteri profunde a lucrurilor. Bătrâneţea este vremea faţă de care tinerii trebuie să manifeste respect; este vremea unor greutăţi fizice şi morale.
+
'''Vârstele omului''' sunt: copilăria, tinerețea, maturitatea, bătrânețea. Copilăria este vârsta purității, dar și a unei cunoașteri imperfecte. Tinerețea este vremea în care omul trebuie să fie cu inima [[bucuria|veselă]], fără necazuri sau [[suferința|suferințe]] trupești, dar totuși cu frică de [[Judecată|Judecata]] Domnului; este vremea [[căsătorie|căsătoriei]] și a nașterii de prunci. Maturitatea este vremea unei cunoașteri profunde a lucrurilor. Bătrânețea este vremea față de care tinerii trebuie să manifeste respect; este vremea unor greutăți fizice și morale.
 
==Copilăria==
 
==Copilăria==
[[Iisus]] face trimitere la puritatea copiilor pe care o dă drept model:
+
[[Iisus Hristos]] face trimitere la puritatea copiilor pe care o dă drept model:
  
15. Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. 16. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. 17. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea.(Lc18.15-17) Copilaşii sunt un model de smerenie (Mt18.4)
+
Și aduceau la El și pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsați copii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea. (Luca 18.15–17) Copilașii sunt un model de smerenie. (Matei 18.4)
  
Viaţa pământească, când cunoaşterea noastră e imperfectă, este comparată cu copilăria, în timp ce perioada maturităţii este comparată cu aceea a [[viaţa veşnică|vieţii veşnice]] (1Cor13.8-13)
+
Viața pământească, când cunoașterea noastră e imperfectă, este comparată cu copilăria, în timp ce perioada maturității este comparată cu aceea a [[viața veșnică|vieții veșnice]] (1 Corinteni 13.8–13)
  
==Tinereţea==
+
==Tinerețea==
În tinereţea care este trecătoare, omul trebuie să fie cu inima [[bucuria|veselă]], fără necazuri sau [[suferinţa|suferinţe]] trupeşti, dar totuşi cu frică de [[Judecată|Judecata]] Domnului:Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. Alungă necazul din inima ta şi depărtează suferinţele de trupul tău, căci copilăria şi tinereţea sunt trecătoare (unele traduceri folosesc ,,deşertăciune”). (Eccl 11.9)
+
În tinerețea care este trecătoare, omul trebuie să fie cu inima [[bucuria|veselă]], fără necazuri sau [[suferința|suferințe]] trupești, dar totuși cu frică de [[Judecată|Judecata]] Domnului: Bucură-te, omule, cât ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale și mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi, dar să știi că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. Alungă necazul din inima ta și depărtează suferințele de trupul tău, căci copilăria și tinerețea sunt trecătoare (unele traduceri folosesc „deșertăciune”). (Ecclesiast 11.9)
  
[[Sfânta Scriptură|Biblia]] se referă la căsătorie ca la o taină care este preferabil să fie făcută la vârsta tinereţii ,,Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei”(Prov 5.18). În altă parte se face o referire la soţ ca la ,,bărbatul tinereţii” (Prov2.17, vezi şi Ioil 1.8). Prorocul [[Maleah]]i în cartea sa redă vorbele Domnului care mustră nerespectarea legământului dintre om şi ,,nevasta tinereţii sale”, la care este martor Dumnezeu; acest legământ este [[căsătoria]] (Maleahi 2.14,15)De asemenea copiii făcuţi la tinereţe sunt precum,, săgeţile în mâna celui viteaz”, după cum zice psalmistul (Ps126.4)
+
[[Sfânta Scriptură|Biblia]] se referă la căsătorie ca la o taină care este preferabil să fie făcută la vârsta tinereții „Izvorul tău să fie binecuvântat, și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei.”(Prov 5.18) În altă parte se face o referire la soț ca la „bărbatul tinereții” (Prov 2.17, vezi și Ioil 1.8). Prorocul [[Maleahi]] în cartea sa redă vorbele Domnului care mustră nerespectarea legământului dintre om și „nevasta tinereții sale”, la care este martor Dumnezeu; acest legământ este [[Căsătorie|căsătoria]] (Maleahi 2.14, 15) De asemenea copiii făcuți la tinerețe sunt precum „săgețile în mâna celui viteaz”, după cum zice psalmistul (Psalmi 126.4)
  
[[Iov]] adresându-se lui [[Dumnezeu]] spune: 26. De ce să scrii împotriva mea aceste hotărâri amare? De ce să-mi scoţi ochii cu greşelile tinereţii?(Iov13.26) Psalmistul scrie:7. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.(Ps24.7)
+
[[Iov]] adresându-se lui [[Sfânta Treime|Dumnezeu]] spune: „De ce să scrii împotriva mea aceste hotărâri amare? De ce să-mi scoți ochii cu greșelile tinereții?(Iov 13.26) Psalmistul scrie: „Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. (Psalmi 24.7)
  
 
==Maturitatea==
 
==Maturitatea==
Perioada maturităţii este comparată cu aceea a [[viaţa veşnică|vieţii veşnice]], când cunoaşterea lucrurilor este profundă. (1Cor13.8-13)
+
Perioada maturității este comparată cu aceea a [[viața veșnică|vieții veșnice]], când cunoașterea lucrurilor este profundă. (1 Corinteni 13.8–13)
==Bătrâneţea==
+
 
===Respectul faţă de bătrâni===
+
==Bătrânețea==
În Levitic apare întâia oară datoria respectului faţă de bătrâni:,,Să te scoli înaintea perilor albi, şi cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul."<ref>Lev19.32</ref>,,Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi” , va spune [[Solomon]].<ref>Prov20.29</ref> [[Apostolul Pavel]] învaţă şi el:,,Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi”<ref>1Tim5.1</ref>Tinerii trebuie să fie supuşi celor bătrâni. (1Pet5.5)
+
===Respectul față de bătrâni===
===Greutăţile bătrâneţii===
+
În Levitic apare întâia oară datoria respectului față de bătrâni: „Să te scoli înaintea perilor albi, și cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.<ref>Levitic 19.32</ref> „Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi”, va spune [[Solomon]].<ref>Prov 20.29</ref> [[Apostolul Pavel]] învață și el: „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați.”<ref>1 Timotei 5.1</ref> Tinerii trebuie să fie supuși celor bătrâni. (1 Pet 5.5)
[[Omul]] trebuie să-şi aducă aminte de Făcătorul său până nu vin ,,zilele cele rele” şi nu se apropie anii în care va zice că nu-şi găseşte ,,nicio [[plăcere]] în ei”. Atunci mădularele trupului sunt şubrezite: paznicii casei (mâinile) tremură, cele tari (picioarele) se încovoaie, cei ce macină (dinţii) se opresc căci se împuţinează, cei ce se uită pe ferestre (ochii) se întunecă, cele două uşi dinspre uliţă (buzele) se închid, uruitul morii (trupul) slăbeşte; omul se scoală la ciripitul unei păsări şi glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit. Este vremea când omul se teme de orice înălţime, ,,se sperie pe drum”(este [[teama|temător]]), îi albeşte părul (,,înfloreşte migdalul cu peri albi"), se deplasează cu greutate (,,abia se târăşte lăcusta”) şi îi trec poftele.( Eccl12.1-6) Povara bătrâneţii trebuie să-l prindă pe om pregătit în [[credinţa|credinţă]], împodobit cu [[virtuţi]]le creştine pentru a înfrunta cu [[nădejdea|nădejde]] aceste greutăţi.
+
 
 +
===Greutățile bătrâneții===
 +
[[Omul]] trebuie să-și aducă aminte de Făcătorul său până nu vin „zilele cele rele” și nu se apropie anii în care va zice că nu-și găsește „nicio [[plăcere]] în ei”. Atunci mădularele trupului sunt șubrezite: paznicii casei (mâinile) tremură, cele tari (picioarele) se încovoaie, cei ce macină (dinții) se opresc căci se împuținează, cei ce se uită pe ferestre (ochii) se întunecă, cele două uși dinspre uliță (buzele) se închid, uruitul morii (trupul) slăbește; omul se scoală la ciripitul unei păsări și glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Este vremea când omul se teme de orice înălțime, „se sperie pe drum”(este [[teama|temător]]), îi albește părul („înflorește migdalul cu peri albi”), se deplasează cu greutate („abia se târăște lăcusta”) și îi trec poftele.( Ecclesiast 12.1–6) Povara bătrâneții trebuie să-l prindă pe om pregătit în [[credința|credință]], împodobit cu [[virtuți]]le creștine pentru a înfrunta cu [[nădejdea|nădejde]] aceste greutăți.
  
 
==Note==
 
==Note==
Linia 27: Linia 29:
  
 
==Bibliografie==
 
==Bibliografie==
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2
+
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2
  
 
[[Categorie:Spiritualitate]]
 
[[Categorie:Spiritualitate]]

Versiunea curentă din 15 octombrie 2018 10:27

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Vârstele omului sunt: copilăria, tinerețea, maturitatea, bătrânețea. Copilăria este vârsta purității, dar și a unei cunoașteri imperfecte. Tinerețea este vremea în care omul trebuie să fie cu inima veselă, fără necazuri sau suferințe trupești, dar totuși cu frică de Judecata Domnului; este vremea căsătoriei și a nașterii de prunci. Maturitatea este vremea unei cunoașteri profunde a lucrurilor. Bătrânețea este vremea față de care tinerii trebuie să manifeste respect; este vremea unor greutăți fizice și morale.

Copilăria

Iisus Hristos face trimitere la puritatea copiilor pe care o dă drept model:

Și aduceau la El și pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsați copii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea. (Luca 18.15–17) Copilașii sunt un model de smerenie. (Matei 18.4)

Viața pământească, când cunoașterea noastră e imperfectă, este comparată cu copilăria, în timp ce perioada maturității este comparată cu aceea a vieții veșnice (1 Corinteni 13.8–13)

Tinerețea

În tinerețea care este trecătoare, omul trebuie să fie cu inima veselă, fără necazuri sau suferințe trupești, dar totuși cu frică de Judecata Domnului: Bucură-te, omule, cât ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale și mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi, dar să știi că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. Alungă necazul din inima ta și depărtează suferințele de trupul tău, căci copilăria și tinerețea sunt trecătoare (unele traduceri folosesc „deșertăciune”). (Ecclesiast 11.9)

Biblia se referă la căsătorie ca la o taină care este preferabil să fie făcută la vârsta tinereții „Izvorul tău să fie binecuvântat, și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei.”(Prov 5.18) În altă parte se face o referire la soț ca la „bărbatul tinereții” (Prov 2.17, vezi și Ioil 1.8). Prorocul Maleahi în cartea sa redă vorbele Domnului care mustră nerespectarea legământului dintre om și „nevasta tinereții sale”, la care este martor Dumnezeu; acest legământ este căsătoria (Maleahi 2.14, 15) De asemenea copiii făcuți la tinerețe sunt precum „săgețile în mâna celui viteaz”, după cum zice psalmistul (Psalmi 126.4)

Iov adresându-se lui Dumnezeu spune: „De ce să scrii împotriva mea aceste hotărâri amare? De ce să-mi scoți ochii cu greșelile tinereții?”(Iov 13.26) Psalmistul scrie: „Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. (Psalmi 24.7)

Maturitatea

Perioada maturității este comparată cu aceea a vieții veșnice, când cunoașterea lucrurilor este profundă. (1 Corinteni 13.8–13)

Bătrânețea

Respectul față de bătrâni

În Levitic apare întâia oară datoria respectului față de bătrâni: „Să te scoli înaintea perilor albi, și să cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.”[1] „Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi”, va spune Solomon.[2] Apostolul Pavel învață și el: „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați.”[3] Tinerii trebuie să fie supuși celor bătrâni. (1 Pet 5.5)

Greutățile bătrâneții

Omul trebuie să-și aducă aminte de Făcătorul său până nu vin „zilele cele rele” și nu se apropie anii în care va zice că nu-și găsește „nicio plăcere în ei”. Atunci mădularele trupului sunt șubrezite: paznicii casei (mâinile) tremură, cele tari (picioarele) se încovoaie, cei ce macină (dinții) se opresc căci se împuținează, cei ce se uită pe ferestre (ochii) se întunecă, cele două uși dinspre uliță (buzele) se închid, uruitul morii (trupul) slăbește; omul se scoală la ciripitul unei păsări și glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Este vremea când omul se teme de orice înălțime, „se sperie pe drum”(este temător), îi albește părul („înflorește migdalul cu peri albi”), se deplasează cu greutate („abia se târăște lăcusta”) și îi trec poftele.( Ecclesiast 12.1–6) Povara bătrâneții trebuie să-l prindă pe om pregătit în credință, împodobit cu virtuțile creștine pentru a înfrunta cu nădejde aceste greutăți.

Note

  1. Levitic 19.32
  2. Prov 20.29
  3. 1 Timotei 5.1

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2