Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Utilizator:Kamasarye/schitaformat

< Utilizator:Kamasarye

Încerc să creez (potrivit discuţiei de aici) un format de inclus în articolele despre sinoadele cu autoritate în Biserica Ortodoxă (ecumenice+locale). Cam aşa arată provizoriu. Am inclus Sinoadele pe baza informatiilor de aici, iar pt sinoadele locale le-am adăugat pe cele incluse în colecţia arhid. Ioan D. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 2005. Pe urmă mi-am dat seama că avem mai multe posibilităţi:

  1. fie să facem un format (sa zicem {{Sinoade}}) pentru documentele cu autoritate doctrinară in BO (asta înseamnă să includem în el Sinoadele Ecumenice plus toate documentele menţionate la art. Sinoade Ecumenice), [de inclus in art. despre documentele respective, inclusiv cele despre Sinoadele Ecumenice]
  2. fie să facem un format numit de ex. {{Dreptcanonic}}pentru documentele cu relevanţă canonică, caz în care aş adăuga o secţiune cu canoanele Sf. Părinţi incluse în Floca, Pidalion etc., plus eventual o secţiune cu canonişti vechi (Aristen/Vlastares/Zonaras) şi moderni. [de inclus în articolele respective despre dreptul canonic] [schita mai jos]
  3. în sfârşit, am putea avea un format mai micuţ, separat, strict pentru sinoadele ecumenice, pe care să le includem doar în paginile acestora, cu excluderea altor formate. [schita ca mai jos]

Cum nu am denumiri clare în cap, am pus o primă schiţă [care ar fi un început pe direcţia canonică] într-o subpagină a pg mele de utilizator ca să vedem cum ar arăta mai bine şi pentru că nu am în minte o denumire clară pentru formatul în sine. Revin zilele astea cu completări şi cu o schiţă pe direcţia doctrinară, care cred că era şi cea pe care o sugeram în discuţia de la art. „Sinoade Ecumenice”. V-aş fi recunoscătoare pentru idei, sugestii, soluţii de denumire, ce ar trebui/n-ar trebui inclus etc. fie la cafenea, fie in pagina de discutii a subpaginii Utilizator:Kamasarye/schitaformat. Va multumesc. Iuliana 26 ianuarie 2012 17:37 (HST)

SINOADE ECUMENICE SI LOCALE (~canonic)


Sinoade ecumenice şi locale cu autoritate în Biserica Ortodoxă
Sinoade Ecumenice
I Niceea (325 d.Hr.)| I Constantinopol (381) | Efes (431) | Calcedon (451) | II Constantinopol (553) | III Constantinopol (680-681) | Quinisext (692) | II Niceea (787)|
IV Constantinopol* (879-880) | V Constantinopol* (1341-1351)
Sinoade locale cu autoritate
I Cartagina (256 d.Hr.) | Ancira (314)| Neocezareea | Gangra (340) | Antiohia (341) | Laodiceea (343)| Sardica (343)| Sinodul VII local de la Constantinopol (394) | II Cartagina (419) | Constantinopol I-II (869) | IV/ X Constantinopol* (879)
Sinoadele desemnate cu un * (IV şi V Constantinopol) sunt considerate doar de unii ortodocşi ca sinoade ecumenice, alţii considerându-le doar sinoade locale cu autoritate în Biserica Ortodoxă.

DOAR SINOADE ECUMENICE


Sinoade Ecumenice
I Niceea (325 d.Hr.)| I Constantinopol (381) | Efes (431) | Calcedon (451) | II Constantinopol (553) | III Constantinopol (680-681) | Quinisext (692) | II Niceea (787)|
IV Constantinopol* (879-880) | V Constantinopol* (1341-1351)
Sinoadele desemnate cu un * (IV şi V Constantinopol) sunt considerate doar de unii ortodocşi ca sinoade ecumenice, alţii considerându-le doar sinoade locale cu autoritate în Biserica Ortodoxă.

Sinoade - varianta cu art. existente

Cu o explicatie in preambul, de genul:

Acest format cuprinde lista Sinoadelor Ecumenice şi a sinoadelor locale semnificative din istoria Bisericii Ortodoxe despre care există articole în enciclopedia Orthodoxwiki.


Sinoade ecumenice şi locale semnificative pentru Biserica Ortodoxă
Sinoade Ecumenice
I Niceea (325 d.Hr.)| I Constantinopol (381) | Efes (431) | Calcedon (451) | II Constantinopol (553) | III Constantinopol (680-681) | Quinisext (692) | II Niceea (787)
Alte sinoade importante
Sinodul apostolic de la Ierusalim (cca. 50 d.Hr.) | Sinodul de la Seleucia (358) | Sinodul de la Rimini (359) | Sinodul tâlhăresc de la Efes (449) | Sinodul de la Whitby (664) | Sinodul tâlhăresc de la Constantinopol (869-870) | IV Constantinopol (VIII Ecumenic)* (879-880)| Sinodul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439) | Sinodul de la Iaşi (1642) | Sinodul Tuturor Ruşilor (1917-1918)
*Sinodul IV Constantinopol este considerat doar de unii ortodocşi ca sinod ecumenic, alţii considerându-l doar un sinod local important.

Experiment 1- Drept canonic


Tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe
Sinoade Ecumenice
I Niceea (325 d.Hr.)| I Constantinopol (381) | Efes (431) | Calcedon (451) | II Constantinopol (553) | III Constantinopol (680-681) | Quinisext (692) | II Niceea (787)
Alte sinoade importante
Sinodul apostolic de la Ierusalim (cca. 50 d.Hr.) | Sinodul de la Seleucia (358) | Sinodul de la Rimini (359)
Coduri de drept canonic şi nomocanoane
Codul lui Iustinian | Nomocanon | Pidalion
Noţiuni de drept canonic
Acrivie - Iconomie
Canoane bisericeşti | Dezlegare canonică | Prerogativele Patriarhiei Ecumenice | Stavropighie | Teritoriu canonic
Canonişti
Ioan Zonara (sec. XI) | Alexie Aristin (sec. XII) | Teodor Balsamon (sec. XII) | Matei Vlastares (sec. XIV) | Nicodim Aghioritul (sec. XVIII) | Nicodim Milaş (sec. XIX)

Experiment 2 Drept canonic


Tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe
Sinoade Ecumenice
I Niceea (325 d.Hr.)| I Constantinopol (381) | Efes (431) | Calcedon (451) | II Constantinopol (553) | III Constantinopol (680-681) | Quinisext (692) | II Niceea (787)
Culegeri şi noţiuni de drept canonic
Acrivie | Canoane bisericeşti | Codul lui Iustinian | Dezlegare canonică | Iconomie | Nomocanon | Pidalion | Prerogativele Patriarhiei Ecumenice | Stavropighie | Teritoriu canonic
Canonişti
Ioan Zonara (sec. XI) | Alexie Aristin (sec. XII) | Teodor Balsamon (sec. XII) | Matei Vlastares (sec. XIV) | Nicodim Aghioritul (sec. XVIII) | Nicodim Milaş (sec. XIX)

Experiment 3 Drept canonic


Tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe
Culegeri şi noţiuni de drept canonic
Acrivie | Canoane bisericeşti | Codul lui Iustinian | Dezlegare canonică | Iconomie | Nomocanon | Pidalion | Prerogativele Patriarhiei Ecumenice | Sinod | Sinoade Ecumenice | Stavropighie | Teritoriu canonic
Canonişti
Ioan Zonara (sec. XI) | Alexie Aristin (sec. XII) | Teodor Balsamon (sec. XII) | Matei Vlastares (sec. XIV) | Nicodim Aghioritul (sec. XVIII) | Nicodim Milaş (sec. XIX)

Experiment 4 - drept canonic

Experiment 1 format imnografie

Ideea acestui format ar fi sa avem un format pentru imnografie, distinct de {{Format:Rugăciuni}} L-am pus pe lat gandindu-ma ca indeosebi articolele despre notiunile listate aici nu sunt prea lungi si n-ar intra bine un format pe lung.

{{imnografie/lat}}


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărţi şi perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noţiuni de imnografie
Acatist | Antifon | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Glas | Heruvic | Imn | Paraclis | Prochimen | Stihiră | Tipic | Tropar | Tropar dogmatic |
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares

Experiment 2 format imnografie

Experiment format:Apostoli1


Apostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru |Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov (fiul lui Alfeu)| Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul | Pavel, Apostolul neamurilor*
Cei Şaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Diaconul Filip | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie, Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust (fratele Domnului) | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Diaconul Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Diaconul Parmena | Patrova | Priscila | Diaconul Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Diaconul Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
Întocmai-cu-Apostolii
Maria Magdalena | Constantin Împăratul | Elena Împărăteasa | Nina, luminătoarea Georgiei | Tecla Muceniţa
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanţa sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.

Experiment format Apostoli2


Apostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru |Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov (fiul lui Alfeu)| Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul | Pavel, Apostolul neamurilor*
Cei Şaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Diaconul Filip | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie, Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust (fratele Domnului) | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Diaconul Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Diaconul Parmena | Patrova | Priscila | Diaconul Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Diaconul Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanţa sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.


Experiment format:Monahism

Experiment format Iconografie/lat 1

Experiment 2 format imnografie

Schiță format Monahism/lat

Un experiment, cu noțiuni mai mult tehnice.

Acest articol este parte componentă a seriei
Monahism
Tipuri de viață monahală Mănăstire | Schit | Chinovie | Lavră | Pustnicie
Trepte și ranguri monahale Novice/Frate începător | Tundere | Rasofor | Stavrofor | Ieromonah | Ieroschimonah | Protosinghel | Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom | Exarh
Voturi și virtuți monahale Sărăcia | Ascultarea | Curăția | Statornicia
Organizarea vieții mănăstirești Arhondaric | Asceză Ascultări (monahism) | Avva | Biserică | Catolicon | Chilie | Lucrul mâinilor | Paraclis | Pravila de rugăciune | Rugăciune | Rugăciunea lui Iisus | Post | Spiritualitate | Trapeză | etc
Locuri-cheie ale tradiției monastice Ierusalim | Faran | Schetia | Nitria | Chiliile | Tabenisi | Muntele Sinai | Muntele Athos
Lucrări fundamentale pentru viața monahală și autorii lor Patericul egiptean | Scara dumnezeiescului urcuș | Filocalia | Pelerinul rus | Părinții pustiei autori...
Veșminte monahale Anteriu | Rasă | Brâul călugăresc | Pieptar | Camilafca | Paraman | Mantia | Scufia | Crucea | Șiragul de mătănii
Editați această casetă


Acest format afișează caseta seriei Monahism în format lat și include articolul în Categorie:Monahism.

(Dacă editați această casetă, vă rog să păstrați asemănarea cu Format:Monahism.)