Trifon al Constantinopolului: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(traducere articol)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}Cel întru [[sfinți]] '''Trifon al Constantinopolului''' a fost [[patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Bisericii Constantinopolului]] în secolul al X-lea, între anii 928 și 931. [[Praznic|Prăznuirea]] lui în [[Biserica Ortodoxă]] se face la data de [[19 aprilie]].  
+
{{Îmbunătățire}}
 +
Cel întru [[sfinți]] '''Trifon al Constantinopolului''' a fost [[patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Bisericii Constantinopolului]] în secolul al X-lea, între anii 928 și 931. [[Praznic|Prăznuirea]] lui în [[Biserica Ortodoxă]] se face la data de [[19 aprilie]].  
  
 
==Viața==
 
==Viața==
Trifon a fost [[călugăr]] în [[Constantinopol]] încă din tinerețea lui. He was distinguished by his meekness, lack of malice, full submission to the will of God, and firm faith and love for the Church. After Patriarch Stephanus died in 928, the monk Tryphon was approached by emperor Romanus I Lecapenus with an offer of an appointment as "locum tenens" of the Patriarch of Constantinople with the condition that he resign when Romanus' son [[Theophylactus (Lecapenus) of Constantinople|Theophylactus]] came of age to be [[consecration of a bishop|consecrated]] patriarch. Tryphon meekly accepted the burden of patriarchal service and for three years he wisely governed the Church.  
+
Trifon a fost [[călugăr]] în [[Constantinopol]] încă din tinerețea lui. S-a distins prin blândețea sa, lipsa de răutate, supunerea deplină voii lui Dumnezeu și credința fermă și dragostea pentru Biserică. După moartea Patriarhului [[Ștefan al II-lea al Constantinopolului|Ștefan]], din anul 928, călugărul Trifon a fost contactat de împăratul [[Roman I Lecapenos]] care i-a oferit să fie "locum tenens" al Patriarhului de Constantinopol cu condiția să demisioneze când [[Teofilact (Lecapenos) de Constantinopol|Teofilact]], fiul lui Romanus urma să împlinească vârsta necesară pentru a fi [[Episcop|hirotonit]] patriarh. Trifon a acceptat cu smerenie povara slujirii patriarhale și a păstorit Biserica timp de trei ani cu multă înțelepciune.  
  
In 931, when the emperor considered Theophylactus to have come of age, the emperor told Patr. Tryphon to resign the patriarchal throne. Tryphon, however, did not consider it proper to hand over the throne to such an inexperienced youth and refused to do so. Unable to intimidate Patr. Tryphon, since his life was blameless, the emperor was infuriated and wanted to arrest him and execute him, but Tryphon was very much loved by the people for his virtues. Then, emperor Romanus turned to the cunning counsels of Bishop Theophilus of Caesarea.  
+
În 931, când împăratul a considerat că Teofilact a ajuns la vârsta potrivită, împăratul i-a cerut Patriarhului Trifon să cedeze [[scaun]]ul patriarhal. Totuși, Trifon nu a considerat potrivit să cedeze tronul patriarhal unui tânăr atât de lipsit de experiență și a refuzat să o facă. Neputându-l intimida pe Patriarhul Trifon, deoarece viața lui era fără pată, împăratul s-a înfuriat și a vrut să-l aresteze și să-l execute, dar Trifon era foarte iubit de popor pentru virtuțile sale. Atunci, împăratul Romanus s-a întors către sfaturile viclene ale Episcopului [[Teofil de Cezareea]].  
  
Bp. Theophilus went to Patr. Tryphon and deceitfully began to urge him not to comply with the emperor and not to resign the patriarchal throne. He began to advise the patriarch to take beforehand a measure of caution and dispel the impression held by the emperor about his illiteracy. And to do this Bp. Theophilus craftily suggested to Patr. Tryphon to write down on a clean sheet of paper his full name and title, and then give it to the emperor. Not perceiving the fraud, the guileless patriarch at a Council of bishops took a clean sheet of paper and put on it his titled signature: "Tryphon, by the Mercy of God the Archbishop of Constantinople, and of New Rome the OEcumenical Patriarch".  
+
Episcopul Teofil a mers la Patriarhul Trifon și a început să-l îndemne cu vicleșug să nu facă pe plac împăratului și să nu demisioneze din scaunul patriarhal. A început să-l sfătuiască pe patriarh să ia măsuri de precauție și să rsipească împresia pe care o avea împăratul despre el cum că era analfabet. Și pentru aceasta Episcopul Teofil i-a sugerat cu viclenie să-și scrie numele și titlul în partea de jos a unei pagini goale și să o dea împăratului. Nedându-și seama de fraudă, sincerul patriarh, la un sinod al episcopilor a luat o foaie curată de hârtie și și-a trecut pe ea titlul și semnătura: "Trifon, prin Mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic al Noii Rome ".  
  
When the paper was presented to the emperor, he ordered the Imperial clerks to write above the patriarch's signature: "I hereby resign the position of Patriarch, because I consider myself unworthy of this office." When this false document was then read before the imperial dignitaries, servants removed Tryphon from the patriarchal chambers. When Tryphon found out that he had been deceived it was too late, Theophylactus had been already proclaimed Patriarch on [[2 februarie]] 933.
+
Când hârtia a fost prezentată împăratului, el a dat dispoziție secretarilor imperiali să scrie deasupra semnăturii patriarhului: "Prin prezenta demisionez din funcția de Patriarh, deoarece mă consider nepotrivit pentru această poziție." Când acest document fals a fost citit în fața demnitarilor imperiali, slujitorii l-au scos pe Trifon din încăperile patriarhale. Când Trifon și-a dat sema că a fost înșelat, a fost prea târziu, Teofilact fiind deja proclamat Patriarh în [[2 februarie]] 933.
  
Tryphon patiently endured the injustice done to him. He returned to his own [[mănăstire]] where he lived as a simple monk for a year before his death in 933. His body was returned to Constantinople and buried with the Patriarchs.
+
Trifon a suportat cu răbdare nedreptatea care i s-a făcut. El s-a reîntors la propria [[mănăstire]] unde a trăit ca simplu călugăr încă un an, înainte să treacă la Domnul în 933. Trupul său a fost returnat la Constantinopol și înmormântat împreună cu ceilalți patriarhi.
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
Linia 21: Linia 22:
  
 
==Surse==
 
==Surse==
*[https://oca.org/saints/lives/2017/04/19/101152-st-tryphon-the-patriarch-of-constantinople OCA: St Tryphon the Patriarch of Constantinople]
+
*[https://oca.org/saints/lives/2017/04/19/101152-st-tryphon-the-patriarch-of-constantinople OCA: St Tryphon the Patriarch of Constantinople]
*[http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/los/April/19-07.htm Sainted Tryphonos, Patriarch of Constantinople]
+
*[http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/los/April/19-07.htm Sainted Tryphonos, Patriarch of Constantinople]
 
*[[Wikipedia:Patriarch_Tryphon_of_Constantinople]]
 
*[[Wikipedia:Patriarch_Tryphon_of_Constantinople]]
  
Linia 28: Linia 29:
 
[[Categorie:Sfinți]]
 
[[Categorie:Sfinți]]
 
[[Categorie:Patriarhi ai Constantinopolului]]
 
[[Categorie:Patriarhi ai Constantinopolului]]
 
  
 
[[en:Tryphon of Constantinople]]
 
[[en:Tryphon of Constantinople]]

Versiunea de la data 20 decembrie 2017 05:45

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Cel întru sfinți Trifon al Constantinopolului a fost patriarh al Bisericii Constantinopolului în secolul al X-lea, între anii 928 și 931. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la data de 19 aprilie.

Viața

Trifon a fost călugăr în Constantinopol încă din tinerețea lui. S-a distins prin blândețea sa, lipsa de răutate, supunerea deplină voii lui Dumnezeu și credința fermă și dragostea pentru Biserică. După moartea Patriarhului Ștefan, din anul 928, călugărul Trifon a fost contactat de împăratul Roman I Lecapenos care i-a oferit să fie "locum tenens" al Patriarhului de Constantinopol cu condiția să demisioneze când Teofilact, fiul lui Romanus urma să împlinească vârsta necesară pentru a fi hirotonit patriarh. Trifon a acceptat cu smerenie povara slujirii patriarhale și a păstorit Biserica timp de trei ani cu multă înțelepciune.

În 931, când împăratul a considerat că Teofilact a ajuns la vârsta potrivită, împăratul i-a cerut Patriarhului Trifon să cedeze scaunul patriarhal. Totuși, Trifon nu a considerat potrivit să cedeze tronul patriarhal unui tânăr atât de lipsit de experiență și a refuzat să o facă. Neputându-l intimida pe Patriarhul Trifon, deoarece viața lui era fără pată, împăratul s-a înfuriat și a vrut să-l aresteze și să-l execute, dar Trifon era foarte iubit de popor pentru virtuțile sale. Atunci, împăratul Romanus s-a întors către sfaturile viclene ale Episcopului Teofil de Cezareea.

Episcopul Teofil a mers la Patriarhul Trifon și a început să-l îndemne cu vicleșug să nu facă pe plac împăratului și să nu demisioneze din scaunul patriarhal. A început să-l sfătuiască pe patriarh să ia măsuri de precauție și să rsipească împresia pe care o avea împăratul despre el cum că era analfabet. Și pentru aceasta Episcopul Teofil i-a sugerat cu viclenie să-și scrie numele și titlul în partea de jos a unei pagini goale și să o dea împăratului. Nedându-și seama de fraudă, sincerul patriarh, la un sinod al episcopilor a luat o foaie curată de hârtie și și-a trecut pe ea titlul și semnătura: "Trifon, prin Mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic al Noii Rome ".

Când hârtia a fost prezentată împăratului, el a dat dispoziție secretarilor imperiali să scrie deasupra semnăturii patriarhului: "Prin prezenta demisionez din funcția de Patriarh, deoarece mă consider nepotrivit pentru această poziție." Când acest document fals a fost citit în fața demnitarilor imperiali, slujitorii l-au scos pe Trifon din încăperile patriarhale. Când Trifon și-a dat sema că a fost înșelat, a fost prea târziu, Teofilact fiind deja proclamat Patriarh în 2 februarie 933.

Trifon a suportat cu răbdare nedreptatea care i s-a făcut. El s-a reîntors la propria mănăstire unde a trăit ca simplu călugăr încă un an, înainte să treacă la Domnul în 933. Trupul său a fost returnat la Constantinopol și înmormântat împreună cu ceilalți patriarhi.

Casetă de succesiune:
Trifon al Constantinopolului
Precedat de:
Ștefan al II-lea din Amasea
Patriarh al Constantinopolului
928-931
Urmat de:
TeofilactSurse