Teodor II (Choreftakis) al Alexandriei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Linia 2: Linia 2:
  
 
[[Image:theodII.jpg|right|frame|Patriarhul Teodor al II-lea din Alexandria]]
 
[[Image:theodII.jpg|right|frame|Patriarhul Teodor al II-lea din Alexandria]]
Prefericitul '''Teodor al II-lea din Alexandria''', este [[Întâistătător]]ul şi [[Patriarh]]ul actual din [[Alexandria]] şi întreaga Africă. El a fost ales în urma decesului într-un regretabil accident al Patriarhului [[Petros al VII-lea (Papapetrou) din Alexandria|Petros VII]].
+
Prefericitul '''Teodor al II-lea din Alexandria''', este [[Întâistătătoru]]ul şi [[Patriarh]]ul actual din [[Alexandria]] şi întreaga Africă. El a fost ales în urma decesului într-un regretabil accident al Patriarhului [[Petros al VII-lea (Papapetrou) din Alexandria|Petros VII]].
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
The future [[patriarch]] was born Nikolaos Choreftakis on the island of Crete in 1954. Nikolaos completed his early education in schools on Crete. Continuing his education, he graduated from the Rizarios Ecclesiastical School in Athens and earned a degree from the Theological Faculty of the Aristotelian University of Thessalonica. He also studied the history of art, literature, and philosophy in Odessa.
+
Viitorul [[patriarh]] a primit la naştere numele de Nikolaos Choreftakis, fiind născut în insula Creta în anul 1954. Nikolaos a absolvit şcoala primară în Creta. Apoi, el a absolvit Şcoala Bisericească Rizarios din Atena şi a primit licenţa de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic. A mai studiat şi istoria artei, literatura şi filozofia la Odesa.
  
Having taken [[monasticism|monastic]] vows and receiving the name ''Theodoros'', he was [[ordination|ordained]] a [[deacon]]. From 1975 to 1985, Dn. Theodoros served as archdeacon and chancellor of the holy Metropolis of Lambis and Sfakion in Crete. Here he developed significant preaching and philanthropic activities, such as at hostels for needy youth. From 1985 to 1990, during the tenure of Patriarchs [[Nicholas VI of Alexandria|Nicholas VI]] and [[Parthenios III of Alexandria|Parthenios]] as Patriarchs of Alexandria, he served as Patriarchal [[Exarch]] in Russia, based in Odessa, Ukraine. There he established the Institution of Hellenic Culture and the Philiki Eteria Museum where 600 children were taught a thorough knowledge of Greek.
+
Îmbrăcând haina [[monasticism|călugăriei]] sub numele de ''Teodor'' el a fost [[hirotonire|hirotonit]] [[diacon]]. Din 1975 până în 1985, Diaconul Teodor a slujit ca arhidiacon şi cancelar al Sfântului Mitropolit de Lambis şi Sfakion din Creta. Aici el a desfăşurat o importantă activitate de propovăduire dar şi de filantropie, cum ar fi adăposturile pentru tinerii nevoiaşi. Din 1985 până în 1990, în timpul păstoririi Patriarhilor [[Nicolae al VI-lea din Alexandria|Nicolae al VI-lea]] şi [[Parthenios al III-lea din Alexandria|Parthenios]] din Alexandria, el a slujit ca [[Exarh]] Patriarhal în Rusia, cu sediul în Odessa, Ucraina. Acolo el a înfiinţat Institutul de Cultură Elenă şi Muzeul Philiki Eteria unde 600 de copii au învăţat să vorbească corect greceşte.
  
In 1990, he was [[consecration of a bishop|consecrated]] [[bishop]] with the title of the formerly distinguished [[Diocese]] of Kyrene with the added appointment as representative of Patr. Parthenios in Athens. In this position he always accompanied Patr. Parthenios on his travels throughout Africa and to many international, interfaith, and Theological conferences.  
+
În 1990, el a fost [[hirotonirea unui episcop|hirotonit]] [[episcop]] pe seama  [[Eparhie]]i de Kyrene, o eparhie cu o istorie deosebită, având, pe deasupra, şi însărcinarea de a-l reprezenta pe Patriarhul Parthenios în Atena. În această poziţie, el l-a însoţit foarte frecvent pe Patriarh în călătoriile sale în întreaga Africă şi la multe conferinţe teologice, interconfesionale sau internaţionale.  
  
In 1997, he was appointed Patriarchal [[Vicar]] by Patriarch Petros VII, to assist the new patriarch at the outset of his patriarchate. Ten months later Bp. Theodoros was elected [[Metropolitan]] of Cameroon. As the leader of this [[missionary]] diocese, Metr. Theodoros greatly expanded the missionary activity in the diocese. He encouraged the building of [[church]]es, schools, and hospitals, as well as helping many Africans and Hellenes.  
+
În 1997, el a fost ridicat la rangul de [[Vicar]] Patriarhal de către Patriarhul Petros al VII-lea pentru a-l asista pe noul patriarh la începuturile păstoririi sale. Zece luni mai târziu, Episcopul Teodor a fost ales [[Mitropolit]] de Camerun. Ca lider al acestei eparhii [[misionar]]e, Mitropolitul Teodor a dezvoltat foarte mult activitatea misionară în această zonă. El a încurajat construcţia de [[biserică|biserici]], şcoli şi spitale, în acelaşi timp cu ajutorarea multor famili africane sau greceşti.  
  
In 2002, Metr. Theodoros was transferred to the holy Metropolis of Zimbabwe, where he established four missionary centers in Harare, a Hellenic Cultural Center that could hold 400 delegates, two large missionary centers in Malawi, with a hospital, technical schools, and nursery schools. Aided by the Greek Parliament he renovated the Hellenic Square (School-Church-Vicarage) in Beira, Mozambique. He founded churches and contributed to the establishment of the Hellenic Communities of Botswana and Angola.  
+
În 2002, Mitropolitul Teodor a fost transferat la Mitropolia din Zimbabwe, unde a înfiinţat patru centre misionare la Harare, un centru cultural elen care putea primi 400 de delegaţi, două centre misionare mari în Malawi, care cuprindeau un spital, şcoli tehnice şi şcoli medicale. Cu ajutorul Parlamentul grec el a renovat Piaţa Elenă (Şcoală-Biserică-Sediu Eparhial) din Beira, Mozambic. El a fondat biserici şi a contribuit la înfinţarea comunităţilor greceşti din Botswana şi Angola.  
  
On [[October 9]], 2004, Metr. Theodoros was unanimously elected by the [[Holy Synod|Synod]] of the Alexandrian Throne as Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, succeeding Patriarch Petros VII who was tragically killed in a helicopter accident. The [[enthronement]] ceremony took place at the [[Cathedral]] of Annunciation in Alexandria, on [[October 24]], 2004. Present were distinguished ecclesiastical and civilian representatives and great number of faithful. His general missionary activity, as well as his affable character, are the reason behind the love felt towards him by all Africans, as well as by the communities of the Hellenes and Arabs of Egypt and All Africa.
+
În [[9 octombrie]] 2004, Mitropolitul Teodor a fost ales în unanimitate de către [[Sfântul Sinod|Sinodul]] Tronului Alexandrian ca Papă şi Patriarh al Alexandriei şi Întregii Africi, succedându-i astfel Patriarhului Patros care decedat în mod tragic într-un accident de elicopter. Ceremonia de [[Întronizare]] s-a ţinut în [[Catedrală|Catedrala]] Buneivestiri din Alexandria, în [[24 octombrie]] 2004. Au fost prezenţi distinşi reprezentanţi civili şi bisericeşti şi un mare număr de credincioşi. Activitatea sa misionară generală, la fel ca şi caracterul său plăcut, sunt motivele care stau la baza dragostei de care se bucură printre toţi africanii dar şi printre comunităţile de greci şi arabi din Egipt şi din Africa.
  
  
Linia 40: Linia 40:
 
după=[[George (Vladimirou) de Zimbabwe|George (Vladimirou)]]}}
 
după=[[George (Vladimirou) de Zimbabwe|George (Vladimirou)]]}}
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
înainte=[[Petros VII (Papapetrou) of Alexandria|Petros VII]]|
+
înainte=[[Petros VII (Papapetrou) din Alexandria|Petros VII]]|
titlu=[[Listă a patriarhilor de Alexandria|Patriarh de Alexandria]]|
+
titlu=[[Listă a patriarhilor din Alexandria|Patriarh din Alexandria]]|
 
ani=2004-prezent|
 
ani=2004-prezent|
 
după=—}}
 
după=—}}

Versiunea de la data 16 iulie 2008 11:27

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Patriarhul Teodor al II-lea din Alexandria

Prefericitul Teodor al II-lea din Alexandria, este Întâistătătoruul şi Patriarhul actual din Alexandria şi întreaga Africă. El a fost ales în urma decesului într-un regretabil accident al Patriarhului Petros VII.

Viaţa

Viitorul patriarh a primit la naştere numele de Nikolaos Choreftakis, fiind născut în insula Creta în anul 1954. Nikolaos a absolvit şcoala primară în Creta. Apoi, el a absolvit Şcoala Bisericească Rizarios din Atena şi a primit licenţa de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic. A mai studiat şi istoria artei, literatura şi filozofia la Odesa.

Îmbrăcând haina călugăriei sub numele de Teodor el a fost hirotonit diacon. Din 1975 până în 1985, Diaconul Teodor a slujit ca arhidiacon şi cancelar al Sfântului Mitropolit de Lambis şi Sfakion din Creta. Aici el a desfăşurat o importantă activitate de propovăduire dar şi de filantropie, cum ar fi adăposturile pentru tinerii nevoiaşi. Din 1985 până în 1990, în timpul păstoririi Patriarhilor Nicolae al VI-lea şi Parthenios din Alexandria, el a slujit ca Exarh Patriarhal în Rusia, cu sediul în Odessa, Ucraina. Acolo el a înfiinţat Institutul de Cultură Elenă şi Muzeul Philiki Eteria unde 600 de copii au învăţat să vorbească corect greceşte.

În 1990, el a fost hirotonit episcop pe seama Eparhiei de Kyrene, o eparhie cu o istorie deosebită, având, pe deasupra, şi însărcinarea de a-l reprezenta pe Patriarhul Parthenios în Atena. În această poziţie, el l-a însoţit foarte frecvent pe Patriarh în călătoriile sale în întreaga Africă şi la multe conferinţe teologice, interconfesionale sau internaţionale.

În 1997, el a fost ridicat la rangul de Vicar Patriarhal de către Patriarhul Petros al VII-lea pentru a-l asista pe noul patriarh la începuturile păstoririi sale. Zece luni mai târziu, Episcopul Teodor a fost ales Mitropolit de Camerun. Ca lider al acestei eparhii misionare, Mitropolitul Teodor a dezvoltat foarte mult activitatea misionară în această zonă. El a încurajat construcţia de biserici, şcoli şi spitale, în acelaşi timp cu ajutorarea multor famili africane sau greceşti.

În 2002, Mitropolitul Teodor a fost transferat la Mitropolia din Zimbabwe, unde a înfiinţat patru centre misionare la Harare, un centru cultural elen care putea primi 400 de delegaţi, două centre misionare mari în Malawi, care cuprindeau un spital, şcoli tehnice şi şcoli medicale. Cu ajutorul Parlamentul grec el a renovat Piaţa Elenă (Şcoală-Biserică-Sediu Eparhial) din Beira, Mozambic. El a fondat biserici şi a contribuit la înfinţarea comunităţilor greceşti din Botswana şi Angola.

În 9 octombrie 2004, Mitropolitul Teodor a fost ales în unanimitate de către Sinodul Tronului Alexandrian ca Papă şi Patriarh al Alexandriei şi Întregii Africi, succedându-i astfel Patriarhului Patros care decedat în mod tragic într-un accident de elicopter. Ceremonia de Întronizare s-a ţinut în Catedrala Buneivestiri din Alexandria, în 24 octombrie 2004. Au fost prezenţi distinşi reprezentanţi civili şi bisericeşti şi un mare număr de credincioşi. Activitatea sa misionară generală, la fel ca şi caracterul său plăcut, sunt motivele care stau la baza dragostei de care se bucură printre toţi africanii dar şi printre comunităţile de greci şi arabi din Egipt şi din Africa.


Casetă de succesiune:
Teodor II (Choreftakis) al Alexandriei
Precedat de:
?
Episcop de Kyrene (Vicar)
1990-1997
Urmat de:
?
Precedat de:
?
Vicar Patriarhal
1997
Urmat de:
?
Precedat de:
Petros VII
Mitropolit al Camerunului
1998-2002
Urmat de:
Dimitrios (Zaharengas)
Precedat de:
?
Mitropolit de Zimbabwe
2002-2004
Urmat de:
George (Vladimirou)
Precedat de:
Petros VII
Patriarh din Alexandria
2004-prezent
Urmat de:Legături externe