Tatiana Romana: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m
(traducere, mici completari, leg. ext.)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
 
 
[[Image:Saint Tatiana.jpg|right|thumb|Sfânta Tatiana, diaconița și mucenița]]
 
[[Image:Saint Tatiana.jpg|right|thumb|Sfânta Tatiana, diaconița și mucenița]]
 
Sfânta [[mucenic|Muceniţă]] '''Tatiana''' a fost o [[diaconiţă]] din Biserica Romei din secolul al III-lea care a trăit în timpul domniei împăratului Alexandru Sever (222-235). [[Prăznuire]]a ei se face pe [[12 ianuarie]].
 
Sfânta [[mucenic|Muceniţă]] '''Tatiana''' a fost o [[diaconiţă]] din Biserica Romei din secolul al III-lea care a trăit în timpul domniei împăratului Alexandru Sever (222-235). [[Prăznuire]]a ei se face pe [[12 ianuarie]].
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
Tatiana was a Roman whose parents were of great nobility. Her father was a Roman civil servant who was secretly a Christian and raised his daughter in the faith. She was made a deaconess in one of the Roman churches and served God in fasting and prayer, tending the sick and helping the needy.  
+
Tatiana s-a născut la Roma într-o familie nobilă. Tatăl său era funcţionar în administraţia imperială, creştin în ascuns şi care a crescut-o pe fiica sa în credinţa creştină. A devenit [[diaconiţă]] a unei biserici din Roma şi s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu, în post şi rugăciune, îngrijind bolnavii şi ajutându-i pe cei în nevoi.
  
This was dangerous for that period, and one day the jurist [[w:Ulpian|Ulpian]] captured Tatiana and attempted to force her to make a sacrifice to Apollo. She [[Prayer|prayed]], and [[miracle|miraculously]], an earthquake destroyed the statue of Apollo and part of the temple. The demon inhabiting the idol fled screeching from that place. Those present saw its shadow flying through the air.  
+
Toate acestea erau periculoase în acea vreme, iar într-o bună zi juristul [[w:Ulpian|Ulpian]] a prins-o pe Tatiana şi a încercat să o silească să aducă jertfă zeului păgân Apollo. Ea s-a rugat fierbinte, iar prin minune dumnezeiască atunci s-a pornit un cutremur care a distrus statuia lui Apollo şi o parte a templului. Demonul care locuia în acel idol a fugit de acolo scrâşnind din dinţi, fiind văzut de cei de faţă sub forma unei umbre care zbura prin aer.
  
Tatiana was then tortured. They tore holy virgin's eyes out with hooks, but she bravely endured everything, and prayed for her tormentors that the Lord would open their spiritual eyes. And the Lord heard the prayer of His servant. The executioners saw four angels encircle the saint and beat her tormentors. Seeing this, eight of them believed in Christ and fell on their knees before St Tatiana, begging them to forgive them their sin against her. For confessing themselves Christians they were tortured and executed, receiving Baptism by blood.  
+
Atunci persecutorii au poruncit ca Tatiana să fie torturată. I-au smuls ochii fecioarei cu nişte cârlige, însă ea a răbdat toate fără teamă, rugându-se pentru chinuitorii ei, implorând pe Domnul ca ochii duhovniceşti ai acestora să se deschidă. Iar Domnul a auzit rugăciunea roabei sale. Călăii au văzut patru îngeri care au înconjurat-o pe sfântă şi au început să-i bată pe chinuitorii ei. Văzând aceasta, opt dintre ei au crezut în Hristos şi au căzut în genunchi înaintea Sfintei Tatiana, cerându-i iertare pentru păcatul pe care îl săvârşiseră împotriva ei. Au fost torturaţi şi executaţi la rândul lor pentru că se mărturisiseră a fi creştini şi au primit astfel [[Botez]]ul sângelui.  
  
The next day St Tatiana was brought before the wicked judge. Seeing her completely healed of all her wounds, they stripped her and beat her, and slashed her body with razors. A wondrous fragrance then filled the air. Then she was stretched out on the ground and beaten for so long that the servants had to be replaced several times. The torturers became exhausted and said that an invisible power was beating them with iron rods. Indeed, the angels warded off the blows directed at her and turned them upon the tormentors, causing nine of them to fall dead. They then threw the saint in prison, where she prayed all night and sang praises to the Lord with the angels.  
+
În ziua următoare, Sfânta Tatiana a fost adusă iarăşi înaintea judecătorului care, văzând că rănile i se vindecaseră complet, a poruncit ca aceasta să fie dezbrăcată şi bătută, iar trupul să-i fie tăiat cu nişte lame ascuţite. Făcând aceasta, aerul s-a umplut de bună mireasmă. Apoi sfânta a fost culcată la pământ şi bătută crunt de mai multe rânduri de slujitori care se înlocuiau unii pe alţii. Chinuitorii, sfârşiţid e puteri, spuneau că o putere nevăzută îi bătea cu beţe de fier. Într-adevăr, îngerii o apărau de loviturile pe care călăii le abăteau asupra ei, întorcându-le spre chinuitori, astfel încât nouă dintre ei au căzut morţi pe loc. Sfânta a fost apoi aruncată în închisoare, unde s-a rugat iarăşi toată noaptea, cântând şi aducând laudă lui Dumnezeu dimpreună cu îngerii.
 +
La începutul dimineţii următoare, Sfânta Tatiana a fost dusă iarăşi înaintea judecătorilor. Chinuitorii au văzut uimiţi cum sfânta, după atâtea groaznice chinuri, era aproape cu totul sănătoasă şi încă mai strălucitoare şi mai frumoasă decât mai înainte. Atunci judecătorii i-au cerut să aducă jertfe zeiţei Diana. Sfânta a părut că se învoia, astfel că a fost dusă la templul păgân. Atunci Tatiana şi-a făcut [[semnul crucii]] şi a început să se roage. Dintr-o dată s-a auzit un bubuit de tunet asurzitor şi un trăsnet a lovit idolul, jertfele şi pe preoţii păgâni.
  
A new morning began, and they took St Tatiana to the tribunal once more. The torturers beheld with astonishment that after such terrible torments she appeared completely healthy and even more radiant and beautiful than before. They began to urge her to offer sacrifice to the goddess Diana. The saint seemed agreeable, and they took her to the heathen temple. St Tatiana made the Sign of the Cross and began to pray. Suddenly, there was a crash of deafening thunder, and lightning struck the idol, the sacrificial offerings and the pagan priests.  
+
Sfânta muceniţă a fost iarăşi torturată îngrozitor. Chinuitorii au legat-o de un stâlp, i-au strujit trupul cu gheare de fier; i s-au tăiat şi sânii. În acea noapte, îngerii i-au apărut iarăşi sfintei în închisoare, vindecându-i rănile, ca şi mai înainte. În ziua următoare, Tatiana a fost dusă până la circ, fiind dată pradă unui leu flămând. Fiara însă nu i-a făcut fecioarei nici un rău, ci s-a mulţumit să-i lingă picioarele. Pe când leul era dus înapoi în cuşcă, l-a atacat şi l-a ucis pe unul dintre chinuitori.
  
Once again, the martyr was fiercely tortured. She was hung up and scraped with iron claws, and her breasts were cut off. That night, angels appeared to her in prison and healed her wounds as before. On the following day, they took St Tatiana to the circus and loosed a hungry lion on her. The beast did not harm the saint, but meekly licked her feet. As they were taking the lion back to its cage, it killed one of the torturers.
+
Apoi Tatiana a fost aruncată în foc, însă nici focul nu i-a putut face niciun rău. Păgânii, crezând că sfânta era o vrăjitoare, i-au tăiat părul, închipuindu-şi că puterile ei magice ar fi fost cumva legate de părul ei lung. Apoi au închis-o în templul lui Zeus. A treia zi, preoţii păgâni au intrat în templu, dorind să aducă jertfe lui Zeus. Au zărit idolul căzut la pământ, sfărâmat şi pe sfânta muceniţă Tatiana lăudând cu bucurie pe Domnul Iisus Hristos.
  
They threw Tatiana into a fire, but the fire did not harm the martyr. The pagans, thinking that she was a sorceress, cut her hair, thinking, according to their pagan reasoning, that some sorcery or some magical power was concealed in her hair. Then they locked her up in the temple of Zeus. On the third day, pagan priests came to the temple intending to offer sacrifice to Zeus. They beheld the idol on the floor, shattered to pieces, and the holy martyr Tatiana joyously praising the Lord Jesus Christ.  
+
În cele din urmă, Tatiana şi tatăl ei au fost amândoi decapitaţi într-o zi de [[12 ianuarie]], în preajma anului 225 d. Hr., primind astfel cununa muceniciei.
  
Finally, Tatiana along with her father were both beheaded on [[January 12]]. Thus, Tatiana ended her earthly life about the year 225 A.D., and this heroic virgin, who had the fragile body of a woman but a robust and valiant spirit, was crowned with the immortal wreath of glory.
+
===Cinstirea===
 +
Sfânta Muceniţă Tatiana este cinstită în întreaga Biserică Ortodoxă şi este cunoscută ca făcătoare de minuni.  Se spune că minunile ei i-au adus pe mulţi la credinţă. Sfânta Tatiana este considerată a fi ocrotitoarea studenţilor, iar în Belarus, [[Biserica Ortodoxă Rusă|Rusia]] şi Ucraina'''"[[w:Tatiana Day|Ziua Sfintei Tatiana]]"''', cunoscută şi ca "Ziua studenţilor" este o sărbătoare naţională.
 +
Sfântul [[Nicolae Velimirovici]] a scris un imn în cinstea sfintei Tatiana.
  
==Cinstirea==
+
===Sfintele Moaşte===
Tatiana is venerated as a [[saint]], and her [[feast day]] is on January 12. The miracles performed by Saint Tatiana are said to have converted many people to the fledgling religion. Saint Tatiana is a [[patron saint]] of students, and in Belarus, [[Church of Russia|Russia]], and [[Church of Ukraine|Ukraine]], '''"[[w:Tatiana Day|Tatiana Day]]"''', also known as "Students Day", is a public holiday.
+
Capul Sfintei Muceniţe Tatiana a fost adus de la Constantinopol, unde s-a aflat până în secolul al XVI-lea, de Binecredinciosul Voievod [[Neagoe Basarab]] în anul 1517, fiind aşezată în biserica Mănăstirii Curtea de Argeş. Moaştele Sfintei au fost mutate în 1949 în Catedrala mitropolitană din Craiova, aflându-se în aceeaşi raclă cu moaştele Sf. Ier. [[Nifon al II-lea al Constantinopolului|Nifon al Constantinopolului]] şi ale Sf. Mc. Serghie şi Vah.  
  
The similarity of her life with those of [[w:Martina (saint)|Martina]] and [[w:Prisca (saint)|Prisca]] has led some to question whether they may even all be the same person, or if perhaps similar hagiographies were assigned to them posthumously. There is no early evidence of [[veneration]] of either Martina or Tatiana in Rome, and Prisca (or Priscilla) is hard to identify.
+
Mâna dreaptă a Sfintei se găseşte în biserica Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”- a Peşterilor din Pskov (Rusia), alte două fragmente din moaştele Sfintei se mai găsesc în biserica Sfintei Tatiana din Moscova, şi un alt fragment în relicvariul mănăstirii „Schimbarea la Faţă” din Brookline, Massachusetts.
 
 
Capul Sfintei Muceniţe Tatiana se află la Catedrala mitropolitană din Craiova, în aceeaşi raclă cu moaştele Sf. Ier. [[Nifon al II-lea al Constantinopolului|Nifon al Constantinopolului]] şi ale Sf. Mc. Serghie şi Vah.
 
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
Linia 33: Linia 33:
 
[[Condac]] (glasul al 4-lea):
 
[[Condac]] (glasul al 4-lea):
 
:Luminat-ai strălucit întru pătimirea ta, răbdătoare de chinuri, ceea ce te-ai înroşit în sângiurile tale şi ca o frumoasă porumbiţă către cer ai zburat. Roagă-te deci pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine.
 
:Luminat-ai strălucit întru pătimirea ta, răbdătoare de chinuri, ceea ce te-ai înroşit în sângiurile tale şi ca o frumoasă porumbiţă către cer ai zburat. Roagă-te deci pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine.
 +
 +
==Iconografie==
 +
[[Dionisie din Furna]] în ''Erminia'' sa (ed. Sophia, Bucureşti, 2000, p. 164) arată că Sfânta Muceniţă Tatiana se zugrăveşte în rândul sfintelor muceniţe fecioare. Se zugrăveşte aşadar tânără şi purtând în mână crucea ca semn al muceniciei.
  
 
==Surse==
 
==Surse==
 
 
[[:en:Tatiana of Rome|OrthodoxWiki:Tatiana of Rome]], după
 
[[:en:Tatiana of Rome|OrthodoxWiki:Tatiana of Rome]], după
 
*en:  OCA.. [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100155 Martyr Tatiana of Rome, and those who suffered with Her].
 
*en:  OCA.. [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100155 Martyr Tatiana of Rome, and those who suffered with Her].
Linia 41: Linia 43:
 
*en: [http://chattablogs.com/aionioszoe/archives/020064.html Holy Virgin Martyr Tatiana of Rome].
 
*en: [http://chattablogs.com/aionioszoe/archives/020064.html Holy Virgin Martyr Tatiana of Rome].
 
*en:  Attwater, Donald and Catherine Rachel John. ''The Penguin Dictionary of Saints''. 3rd edition. New York: Penguin Books, 1993. ISBN 0-140-51312-4
 
*en:  Attwater, Donald and Catherine Rachel John. ''The Penguin Dictionary of Saints''. 3rd edition. New York: Penguin Books, 1993. ISBN 0-140-51312-4
*en:  Great Synaxaristes: {{el icon}} ''[http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1708/sxsaintinfo.aspx Ἡ Ἁγία Τατιανὴ ἡ Μάρτυς].'' 12 Ιανουαρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
+
*en:  Great Synaxaristes: ''[http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1708/sxsaintinfo.aspx Ἡ Ἁγία Τατιανὴ ἡ Μάρτυς].'' 12 Ιανουαρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 +
*en: [http://www.homb.org/calendar-and-daily-readings/docs/12-martyr-tatiana.pdf?PHPSESSID=cba2f01a4ea9918ba9613d066c27d73c The life and martyrdom of St. Tatiana]
  
 +
==Legături externe==
 +
*ro: [http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/ianuarie12.htm Sinaxar 12 ianuarie], Sfânta Muceniţă Tatiana.
 +
*ro: [http://paginiortodoxe.tripod.com/vsian/01-12-sf_tatiana.html Sfânta Muceniţă Tatiana], în ''Vieţile Sfinţilor''.
 +
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/acatiste/acatistul_sf_tatiana.htm Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana]
 +
*ro: [http://candela-aprinsa.blogspot.com/2010/01/rugaciune-catre-sfanta-mucenita-tatiana.html Rugăciune către Sfânta Muceniţă Tatiana]
 +
*gr: [http://video.crestinortodox.ro/zczV5k9bpd3/Troparul_Sfintei_Tatiana.html Troparul Sf. Tatiana] (audio)
 +
*ru: [http://video.crestinortodox.ro/smNsbcK604q/Sfanta_Tatiana_Romana.html Viaţa Sf. Tatiana şi cinstirea ei în Rusia] (video)
 
[[Categorie:Mucenici]]
 
[[Categorie:Mucenici]]
 
[[Categorie:Sfinţi]]
 
[[Categorie:Sfinţi]]
Linia 49: Linia 59:
 
[[el:Τατιανή Μάρτυς]]
 
[[el:Τατιανή Μάρτυς]]
 
[[en:Tatiana of Rome]]
 
[[en:Tatiana of Rome]]
 +
 +
[[Categorie:Mucenici]]

Versiunea de la data 3 noiembrie 2011 18:50

Sfânta Tatiana, diaconița și mucenița

Sfânta Muceniţă Tatiana a fost o diaconiţă din Biserica Romei din secolul al III-lea care a trăit în timpul domniei împăratului Alexandru Sever (222-235). Prăznuirea ei se face pe 12 ianuarie.

Viaţa

Tatiana s-a născut la Roma într-o familie nobilă. Tatăl său era funcţionar în administraţia imperială, creştin în ascuns şi care a crescut-o pe fiica sa în credinţa creştină. A devenit diaconiţă a unei biserici din Roma şi s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu, în post şi rugăciune, îngrijind bolnavii şi ajutându-i pe cei în nevoi.

Toate acestea erau periculoase în acea vreme, iar într-o bună zi juristul Ulpian a prins-o pe Tatiana şi a încercat să o silească să aducă jertfă zeului păgân Apollo. Ea s-a rugat fierbinte, iar prin minune dumnezeiască atunci s-a pornit un cutremur care a distrus statuia lui Apollo şi o parte a templului. Demonul care locuia în acel idol a fugit de acolo scrâşnind din dinţi, fiind văzut de cei de faţă sub forma unei umbre care zbura prin aer.

Atunci persecutorii au poruncit ca Tatiana să fie torturată. I-au smuls ochii fecioarei cu nişte cârlige, însă ea a răbdat toate fără teamă, rugându-se pentru chinuitorii ei, implorând pe Domnul ca ochii duhovniceşti ai acestora să se deschidă. Iar Domnul a auzit rugăciunea roabei sale. Călăii au văzut patru îngeri care au înconjurat-o pe sfântă şi au început să-i bată pe chinuitorii ei. Văzând aceasta, opt dintre ei au crezut în Hristos şi au căzut în genunchi înaintea Sfintei Tatiana, cerându-i iertare pentru păcatul pe care îl săvârşiseră împotriva ei. Au fost torturaţi şi executaţi la rândul lor pentru că se mărturisiseră a fi creştini şi au primit astfel Botezul sângelui.

În ziua următoare, Sfânta Tatiana a fost adusă iarăşi înaintea judecătorului care, văzând că rănile i se vindecaseră complet, a poruncit ca aceasta să fie dezbrăcată şi bătută, iar trupul să-i fie tăiat cu nişte lame ascuţite. Făcând aceasta, aerul s-a umplut de bună mireasmă. Apoi sfânta a fost culcată la pământ şi bătută crunt de mai multe rânduri de slujitori care se înlocuiau unii pe alţii. Chinuitorii, sfârşiţid e puteri, spuneau că o putere nevăzută îi bătea cu beţe de fier. Într-adevăr, îngerii o apărau de loviturile pe care călăii le abăteau asupra ei, întorcându-le spre chinuitori, astfel încât nouă dintre ei au căzut morţi pe loc. Sfânta a fost apoi aruncată în închisoare, unde s-a rugat iarăşi toată noaptea, cântând şi aducând laudă lui Dumnezeu dimpreună cu îngerii. La începutul dimineţii următoare, Sfânta Tatiana a fost dusă iarăşi înaintea judecătorilor. Chinuitorii au văzut uimiţi cum sfânta, după atâtea groaznice chinuri, era aproape cu totul sănătoasă şi încă mai strălucitoare şi mai frumoasă decât mai înainte. Atunci judecătorii i-au cerut să aducă jertfe zeiţei Diana. Sfânta a părut că se învoia, astfel că a fost dusă la templul păgân. Atunci Tatiana şi-a făcut semnul crucii şi a început să se roage. Dintr-o dată s-a auzit un bubuit de tunet asurzitor şi un trăsnet a lovit idolul, jertfele şi pe preoţii păgâni.

Sfânta muceniţă a fost iarăşi torturată îngrozitor. Chinuitorii au legat-o de un stâlp, i-au strujit trupul cu gheare de fier; i s-au tăiat şi sânii. În acea noapte, îngerii i-au apărut iarăşi sfintei în închisoare, vindecându-i rănile, ca şi mai înainte. În ziua următoare, Tatiana a fost dusă până la circ, fiind dată pradă unui leu flămând. Fiara însă nu i-a făcut fecioarei nici un rău, ci s-a mulţumit să-i lingă picioarele. Pe când leul era dus înapoi în cuşcă, l-a atacat şi l-a ucis pe unul dintre chinuitori.

Apoi Tatiana a fost aruncată în foc, însă nici focul nu i-a putut face niciun rău. Păgânii, crezând că sfânta era o vrăjitoare, i-au tăiat părul, închipuindu-şi că puterile ei magice ar fi fost cumva legate de părul ei lung. Apoi au închis-o în templul lui Zeus. A treia zi, preoţii păgâni au intrat în templu, dorind să aducă jertfe lui Zeus. Au zărit idolul căzut la pământ, sfărâmat şi pe sfânta muceniţă Tatiana lăudând cu bucurie pe Domnul Iisus Hristos.

În cele din urmă, Tatiana şi tatăl ei au fost amândoi decapitaţi într-o zi de 12 ianuarie, în preajma anului 225 d. Hr., primind astfel cununa muceniciei.

Cinstirea

Sfânta Muceniţă Tatiana este cinstită în întreaga Biserică Ortodoxă şi este cunoscută ca făcătoare de minuni. Se spune că minunile ei i-au adus pe mulţi la credinţă. Sfânta Tatiana este considerată a fi ocrotitoarea studenţilor, iar în Belarus, Rusia şi Ucraina"Ziua Sfintei Tatiana", cunoscută şi ca "Ziua studenţilor" este o sărbătoare naţională. Sfântul Nicolae Velimirovici a scris un imn în cinstea sfintei Tatiana.

Sfintele Moaşte

Capul Sfintei Muceniţe Tatiana a fost adus de la Constantinopol, unde s-a aflat până în secolul al XVI-lea, de Binecredinciosul Voievod Neagoe Basarab în anul 1517, fiind aşezată în biserica Mănăstirii Curtea de Argeş. Moaştele Sfintei au fost mutate în 1949 în Catedrala mitropolitană din Craiova, aflându-se în aceeaşi raclă cu moaştele Sf. Ier. Nifon al Constantinopolului şi ale Sf. Mc. Serghie şi Vah.

Mâna dreaptă a Sfintei se găseşte în biserica Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”- a Peşterilor din Pskov (Rusia), alte două fragmente din moaştele Sfintei se mai găsesc în biserica Sfintei Tatiana din Moscova, şi un alt fragment în relicvariul mănăstirii „Schimbarea la Faţă” din Brookline, Massachusetts.

Imnografie

Tropar (glasul al 4-lea):

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tatiana strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Luminat-ai strălucit întru pătimirea ta, răbdătoare de chinuri, ceea ce te-ai înroşit în sângiurile tale şi ca o frumoasă porumbiţă către cer ai zburat. Roagă-te deci pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine.

Iconografie

Dionisie din Furna în Erminia sa (ed. Sophia, Bucureşti, 2000, p. 164) arată că Sfânta Muceniţă Tatiana se zugrăveşte în rândul sfintelor muceniţe fecioare. Se zugrăveşte aşadar tânără şi purtând în mână crucea ca semn al muceniciei.

Surse

OrthodoxWiki:Tatiana of Rome, după

Legături externe