Modificări

Salt la: navigare, căutare

Înălțarea Domnului

314 octeți adăugați, 2 iunie 2008 11:02
finalizare traducere
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
[[Image:Ascension.jpg|right|frame|Înălţarea la Cer a Domnului]]
The '''AscensionÎnălţarea Domnului''' of [[Jesus ChristIisus Hristos]] is one of the este unul din [[Great FeastsPraznice Împărăteşti|Praznicele Împărăteşti]] of the ale [[Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]], celebrated forty days after prăznuită la patruzeci de zile după [[PaschaSfintele Paşti]] (and thus always falling on a Thursday şi de aceea cade mereu într-o zi de joi -- ''seevezi'' [[PaschalionPascalia]]).
Forty days after the La patruzeci de zile după [[ResurrectionÎnvierea Domnului|Înviere]], while blessing His în timp ce îi binecuvânta pe [[apostlesApostoli|disciplesucenicii]] Săi ([[Gospel of LukeEvanghelia după Luca]] 24:50-51), Christ ascended into heavenHristos s-a înălţat la Cer, taking His place at the right hand of the luându-şi locul de-a dreapta [[God the FatherDumnezeu Tatăl|FatherTatălui]] ([[Gospel of MarkEvanghelia după Luca]] 16:19 and şi [[Nicene-Constantinopolitan CreedCrezul]]ui niceo-constantinopolitan).
==Referinţe [[Sfânta Scriptură|Scripturale]]==
The first account of the Ascension found in the Prima menţionare a Înălţării în [[Scripture|BibleSfânta Sciptură]] is in the Gospel of se găseşte în Evanghelia după [[Apostle MarkApostolul Marcu|MarkMarcu]] (16:14-19). The description is briefDescrierea este sumară. Jesus and the remaining eleven Iisus şi cei unsprezece [[Discipleucenic]]s are seated at a tablei rămaşi sunt aşezeţi la masă, presumably in a room in or near probabil într-o încăpere din sau pe lângă [[JerusalemIerusalim]]. Jesus commands his followers to spread the Iisus le cere apostolilor Săi să propovăduiască [[GospelEvanghelia]]şi le spune că cei credincioşi vor fi neatinşi de otravă, and that those who believe will be known by their invulnerability to poison, ability to heal the sick, and the likeîi vor vindeca pe bolnavi şi altele asemenea. After delivering these final wordsDupă aceste cuvinte finale, Jesus is received into Heaven to sit at the right hand of God. No description of the Ascension itself is givenIisus este primit în Rai să stea de-a dreapta Tatălui: Nu este nimic precizat despre perioada de după Înălţare; Mark simply states that it happenedMarcu, pur şi simplu descrie ceea ce s-a întâmplat.
The Gospel of Luke is even more brief in its description Evanghelia după Luca este şi mai succintă în descriere (24:50-51). Jesus led the eleven to BethanyIisus îi duce pe cei unsprezece în Betania, not far from Jerusalemnu departe de Ierusalim. While in the act of blessing themÎn timp ce îi binecuvintează, Jesus was carried up to HeavenIisus se ridică la Cer.
The thirdA treia, and most celebratedşi cea mai citită, account of the Ascension is in the Acts of the Apostles descriere a Înălţării se găseşte în Faptele Apostolilor (1:9-12). For forty days after the ResurrectionTimp de patruzeci de zile după Înviere, Jesus continued to preach the Gospel. Jesus and the eleven were gathered near MtIisus continuă să propovăduiască Evanghelia. Iisus şi cei unsprezece sunt adunaţi lângă Muntele Olivet (or the Mount of Olivessau Muntele Măslinilor), to the northeast of Bethanyîn nord-estul Betaniei. Jesus tells his disciples that they will receive the power of the Iisus le spune discipolilor săi că vor primi puterea [[Holy SpiritSfântul Duh|Sfântului Duh]] and that they will spread his message the world overşi că ei trebuie să ducă mesajul său în lumea întreagă. Jesus is taken up and received by a cloudIisus este luat şi ridicat de un nor. Some traditions say that he was taken up in Unele tradiţii spun că a fiery chariotfost luat într-un car de foc, much like the asemănător cu [[ProphetProfet]] Elijahul Ilie. Two men clothed in white appear and tell the disciples that Jesus will return in the same manner as he was takenDoi oameni îmbrăcaţi în alb le-au apărut ucenicilor şi le-au spus că Iisus se va reîntoarce în acelaşi mod ca la Înălţare. They sayEi au spus: "Ye men of GalileeBărbaţi galileieni, why stand ye gazing up into Heavende ce staţi privind la cer? This same JesusAcest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, Who is taken up from you into Heavenastfel va şi veni, shall so come in like manner as ye have seen Him go into Heavenprecum L-aţi văzut mergând la cer. "{{ref|1}}(Acts Fapte 1:11). Afterwards the disciples return to Jerusalem rejoicingDupă acestea, remaining continually in the Templeucenicii s-au reîntors în Ierusalim bucurându-se şi rămânând în continuare în Templu.
The Gospel of Matthew ends at a mountain in GalileeEvanghelia după Matei se termină la un munte din Galileea, with Jesus commanding the Disciples to spread the Gospelcu Iisus trimitându-i pe ucenici să propovăduiască Evanghelia. No mention of the Ascension is madeNu se face nici o menţionare a Înălţării.
==Importanţă==
The Ascension of Christ shows the last stage in God's plan for mankindÎnălţarea Domnului prezintă ultimul stadiu al planului lui Dumnezeu privitor la lumea întreagă: total union with Himself upon one's departure from the worldunirea deplină cu El Însuşi după plecarea fiecăruia dintre noi din lumea aceasta. According to Conform [[Orthodox Church in Biserica Ortodoxă din America|OCA]], "in the Ascension resides the meaning and the fullness of Christ's Resurrectionîn Înălţare se găseşte scopul şi deplinătatea Învierii lui Hristos....and with Christ, man's nature ascends alsoşi împreună cu Hristos se înalţă şi firea umană."
==Imnografie==
[[TroparionTropar]] (Tone Glasul 4) [http://www.oca.org/FStropars.asp?SID=13&ID=42]
:O Christ God, You have ascended in Glory,
:Granting joy to Your disciples by the promise of the [[Holy Spirit]].
:The Redeemer of the world!
[[KontakionCondac]] (Tone Glasul 6)
:When You did fulfill the dispensation for our sake,
:And unite earth to Heaven:
:I am with you and no one will be against you
==See alsoVezi şi==*[[Ascension iconIcoana Înălţării]]== Source and External Links ==
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension wikipedia:Ascension]* [http://www.goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=943&PCode=6PTh&DIzvoare şi legături externe=TH&DT=6/1/2006 GOARCH:Ascension]* [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=42 OCA:The Ascension of Our Lord]* {{note|1}} Scripture taken from the King James Version of the Bible. See [http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%201&version=9 Acts Chapter 1]* [http://www.comeandseeicons.com/festal/festal.htm#phf10 Icons of Ascension]
* ro: {{notă|1}} Sfânta Scriptură. Vezi [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/26/Faptele%20Apostolilor]* en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension wikipedia:Ascension]* en: [http://www.goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=943&PCode=6PTh&D=TH&DT=6/1/2006 GOARCH:Ascension]* en: [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=42 OCA:The Ascension of Our Lord]* en: [http://www.comeandseeicons.com/festal/festal.htm#phf10 Icoane ale Înălţării] [[CategoryCategorie:Great FeastsPraznice Împărăteşti]][[CategoryCategorie:FeastsSărbători]]
4.112 modificări

Meniu de navigare