Modificări

Salt la: navigare, căutare

Didahia

121 de octeți adăugați, 13 martie 2008 06:13
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
The '''''DidacheDidahia''''', also called numită şi ''The Teaching Învăţăturile (or Doctrinesau Doctrina) of the Twelve Apostlescelor Doisprezece Apostoli'', is a short treatise that dates back to the early Christian Church and was accounted by some of the Fathers as next to Holy este o lucrare care datează din vremea Bisericii Primare şi care este considerată de unii Părinţi ca fiind imediat după [[ScriptureSfânta Scriptură]]. It was probably written in Syria during the second half of the 1st centuryA fost scrisă, probabil, although some scholars suggest în Siria în a doua jumătate a 2ndsecolului I, cu toate că anumiţi savanţi sugerează ca ar fi o compoziţie din secolul al II-century compositionlea.
The first part of the Prima parte a ''DidacheDidahiei'' is a este un trata moral treatise describing the Two Wayscare descrie cele 2 Căi, the Way of Life and the Way of DeathCalea Vieţii şi Calea Morţii. The second and third parts contain instructions on baptismA doua şi a treia parte conţin instrucţiuni referitoare la Botez, the EucharistEuharistie, fastingpost, prayerrugăciune, matters of church organizationprobleme de organizare bisericească, apostles and teachersapostoli şi învăţători, prophetsprofeţi, bishops, and deaconsepiscopi şi diaconi. The ''DidacheDidahia'' is perhaps the first este probabil cel dintâi text to append a doxology to the adăugat doxologiei [[Lord's PrayerRugăciunea lui Iisus|Rugăciunii Domnului]]: "...for thine is the power and the glory unto all agescă a Ta este puterea şi slava în toată vremea."
Although partially paraphrased in other ancient documents Cu toate că parţial a fost parafrazată în alte documente antice (seevezi, for examplede exemplu, the ''Didascalia Apostolorum'' belowde mai jos), the Didache was practically lost until Philotheos Didahia a fost practic pierdută până la redescoperirea şi publicarea lui Filoteu Bryennios [http://en.wikipedia.org/wiki/Philotheos_Bryennios], Greek Orthodox metropolitan of NicomediaMitropolit Ortodox Grec de Nicomidia, rediscovered/published it in din 1873/1883.
Not to be confused with the Nu trebuie confundată cu ''Didascalia Apostolorum'', ''Teaching of the Twelve Holy Apostles and Disciples of Our SaviourÎnvăţături ale Celor Doisprezece Apostoli şi Discipoli ai Mântuitorului Nostru'', a 3rd century un text founded upon the din secolul al III-lea care se bazează pe ''DidacheDidahia'' [http://www.newadvent.org/cathen/04781b.htm], [http://www.earlychristianwritings.com/didascalia.html], [http://www.bombaxo.com/didascalia.html].
==Legături externe==
* [http://www.newadvent.org/cathen/04779a.htm CATHOLIC ENCYCLOPEDIAEnciclopedia Catolică: ''DidacheDidahia'']* [http://en.wikipedia.org/wiki/Didache ''DidacheDidahia'' in în Wikipedia]* [http://www.earlychristianwritings.com/didache.html ''DidacheDidahia'': Online Text and ResourcesResurse şi text online]
[[Categorie:Părinţi apostolici]]
4.112 modificări

Meniu de navigare