Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Biserica din Alexandria (coptă)

2.412 octeți adăugați, 5 decembrie 2018 06:29
m
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}[[Image:ChristCopticArt.jpg|frame|Icoană coptă a Mântuitorului]]'''Biserica Ortodoxă Coptă''' este o parte din [[Biserica Ortodoxă a Alexandriei]] care s-a separat de bisericile bizantine în urma [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodului IV Ecumenic]] de la Calcedon din anul 451. Având o istorie veche comună cu Biserica din Alexandria Calcedoniană, Biserica Coptă îşi are rădăcinile în propovăduirea [[Apostolul Marcu|Sfântului Apostol Marcu]]. Biserica Coptă face parte din grupul Bisericilor [[Biserici Orientale Ortodoxe|Ortodoxe Orientale]].
[[Image:ChristCopticArt.jpgÎntâistătător]]ul Bisericii Ortodoxe Copte este Papa [[Teodor al II-lea (Sobhi Baki Soleiman) al Alexandriei|frame|Coptic icon of ChristTeodor al II-lea]]The (în arabă ''Tawadros'Coptic Orthodox Church''' is the portion of the , cu numele laic Waǧīh Ṣubḥī Bāqī Sulaymān), ales papă la [[Church of Alexandria4 noiembrie]] which broke from the Byzantine churches in the wake of the 2012<ref>[[Fourth Ecumenical Council]] in Chalcedon in 451http://www.dw. Sharing de/kopten-haben-neuen-papst/a common heritage before with the Chalcedonian Church of Alexandria-16354308 Deutsche Welle - ''Kopten haben neuen Papst''], it traces its origins to the accesat 5 noiembrie 2012</ref> și înscăunat la [[Apostle Mark18 noiembrie]]2012<ref>[http://www. The church is one of the [[Oriental Orthodoxy|Oriental Orthodoxdw.de/kopten-feiern-neuen-patriarchen/a-16387700 Deutsche Welle - ''Kopten feiern neuen Patriarchen'']] churches. Its leader is the Coptic Pope of Alexandria, currently la 18 noiembrie 2012</ref>, ca urmare a decesului papei [[Shenouda Șenuda al III -lea (Gayyid) of Alexandriaal Alexandriei|Pope Shenouda Șenuda al III-lea]]. The Coptic Orthodox Church of Alexandria cares for about 18 million Coptic Orthodox Christians in Egypt and abroad, besides being the Mother Church of both the Ethiopian and la [[Church of Eritrea|Eritrean17 martie]] Orthodox Churches. More than 95% of the Christians of Egypt are Coptic Orthodox, but other "Patriarchates/Patriarchs of Alexandria" also exist (Coptic Catholic, Greek/Latin Catholic and Greek Orthodox - see 'Coptic Christianity Today' below), as well as small Protestant and Anglican denominations2012.{{orientalchurches}}
The Coptic Church regards itself as having never believed in Biserica Ortodoxă Coptă din Alexandria are aproximativ 18 milioane de credincioşi creştini ortodocşi copţi în Egipt şi în lumea largă. Pe lângă acestea, ea este Biserica mamă pentru Bisericile Ortodoxe din [[monophysitismBiserica Etiopiei|Etiopia]] the way it was portrayed in the Council of Chalcedon, but rather as having always believed in şi din [[miaphysitismBiserica Eritreei|Eritreea]] . Mai mult de 95% din creştinii din Egipt sunt ortodocşi copţi, dar există şi alte "Patriarhii de Alexandria" (catolici copţi, catolici greci-latini şi ortodocşi greci - vezi mai jos 'Creştinismul copt în zilele noastre'), la fel ca şi mici comunităţi de protestanţi şi anglicani.{{Bisericiorientale}}Biserica Coptă însăşi consideră că niciodată nu a doctrine that adoptat [[monofizism]]ul în forma în care este combătut de Sinodul de la Calcedon, în schimb fiind adepta [[Oriental Orthodoxmiafizitism]] Churches regard as correct and orthodox)ului (o doctrină pe care bisericile orientale ortodoxe o privesc ca fiind corectă şi ortodoxă. In that councilÎn acel sinod, monophysitism meant believing in one nature of Jesus Christmonofizismul a fost definit ca fiind credinţa într-o singură fire (natură) a lui Iisus Hristos. Copts believe that the Lord is Copţii mărturisesc că Domnul este perfect in his divinity, and he is în divinitatea Sa şi că este perfect in his humanityîn umanitatea Sa, but his divinity and His humanity were united in one nature called dar divinitatea şi umanitatea Sa erau erau unite într-o singură fire (natură) numită "the nature of the incarnate Wordfirea Cuvântului întrupat," which was articulated by St. definiţie dată de Sfântul [[Cyril of AlexandriaChiril al Alexandriei]]. Copts thus believe in two natures Astfel, copţii mărturisesc două firi "humanumană" and şi "divinedivină" that are united in one care sunt unite într-una singură "without mingling, without confusionfără amestecare, and without alterationfără confuzie şi fără stricăciune" (from the declaration of faith at the end of the Coptic divine liturgydin declaraţia de credinţă de la sfârşitul Sfintei Liturghii copte). These two natures Aceste două firi "did not separate for a moment or the twinkling of an eyenu se separă nici o clipă sau nici cât o clipire de ochi" (also from the declaration of faith at the end of the Coptic divine liturgyde asemenea din declaraţia de credinţă de la sfârşitul Sfintei Liturghii copte).
==History==Biserica Ortodoxă Coptă nu trebuie confundată cu [[Image:CopticAltar.jpg|thumb|200px|right|A Coptic altar in Jerusalem]Biserica Ortodoxă a Alexandriei] Egypt is often identified as the place of refuge that the [[The Holy Family in Egypt|Holy Family]] sought in its flight from Judea: "When he arose, he took the young Child and His mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, ''Out of Egypt I called My Son'' ([[Gospel of Matthew|Matthew]] 2:12-23calcedoniană). The Egyptian Church, which is now more than nineteen centuries old, was the subject of many prophecies in the [[Old Testament]]. [[Isaiah]] the prophet, in Chapter 19, Verse 19 says "In that day there will be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the LORD at its border."
The first Christians in Egypt were mainly Alexandrian Jews such as Theophilus, whom the ==Istoric==[[Apostle LukeImage:CopticAltar.jpg|thumb|200px|right|Altar copt din Ierusalim]] addresses in the introductory chapter of his Egiptul este adesea considerat ca fiind locul de refugiu al [[Gospel of LukeSfânta Familie în Egipt|gospelSfintei Familii]]la fuga lor din Iudeea: "Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". When the church was founded by ([[Apostle MarkEvanghelia după Matei|MarkMatei]] during the reign of the Roman emperor Nero, a great multitude of native Egyptians (as opposed to Greeks or Jews2:14-15) embraced the Christian faith. Christianity spread throughout Egypt within half Biserica egipteană, care are în prezent mai mult de 19 secole de istorie în spate, este subiectul a century of Mark's arrival in Alexandria as is clear from the numeroase profeţii din [[New Vechiul Testament]] writings found in Bahnasa, in Middle Egypt, which date around the year 200 AD, and a fragment of the . [[Gospel of JohnIsaia]]profetul, written in Copticîn capitolul 19, which was found in Upper Egypt and can be dated to the first half of the second century. In the second century Christianity began to spread to the rural areasversetul 19 spune "În ziua aceea, and scriptures were translated into the local languageva fi un jertfelnic în mijlocul pământului Egiptului şi un stâlp de pomenire la hotarul lui, namely Copticpentru Domnul."
=== The Catechetical School of Alexandria ===The Catechetical School of Alexandria is the oldest catechetical school in the world. Founded around 190 by the scholar PantanaeusPrimii creştini din Egipt erau în marea lor majoritate evrei alexandrini, the school of Alexandria became an important institution of religious learningcum a fost şi Teofil, where students were taught by scholars such as căruia [[Athenagoras of Athens|AthenagorasApostolul Luca]], i se adresează în capitolul introductiv al [[Clement of AlexandriaEvanghelia după Luca|ClementEvangheliei]], sale. După fondarea efectivă a bisericii de către [[Didymus the Blind|DidymusApostolul Marcu]]în timpul împăratului roman Nero, o mare diversitate de nativi egipteni (spre deosebire de greci şi evrei) au trecut la credinţa creştină. Creştinismul s-a răspândit în întregul Egipt într-o jumătate de secol de la sosirea Apostolului Marcu în Alexandria, and the great aşa cum se poate vedea din manuscrisele [[OrigenNoul Testament|Noului Testament]]găsite în Bahnasa, who was considered the father of theology and who was also active in the field of commentary and comparative Biblical studies. Origen wrote over 6în Egiptul de Mijloc,000 commentaries of the care datează din jurul anului 200 AD şi după un fragment din [[BibleEvanghelia după Ioan]] in addition to his famous ''[[Hexapla]]''. Many scholars such as St, tradus în coptă, care a fost găsit în Egiptul de Sus şi care este datat în prima jumătate a secolului al II-lea. În al II-lea secol AD, creştinismul a început să se răspândească în zonele rurale iar [[JeromeSfânta Scriptură]] visited the school of Alexandria to exchange ideas and to communicate directly with its scholars. The scope of this school was not limited to theological subjects; science, mathematics and humanities were also taught there. The question and answer method of commentary began there, and 15 centuries before Braille, wood-carving techniques were in use there by blind scholars to read and writea fost tradusă în limbajul local numit copt.
The Theological college of the catechetical school of ===Şcoala catehetică din Alexandria was re-established in 1893===[[Şcoala catehetică din Alexandria]] este cea mai veche şcoală catehetică din lume. The new school currently has campuses in Fondată în anul 190 de profesorul Pantanaeus, şcoala din Alexandriaa devenit o instituţie importantă de educaţie religioasă, Cairounde studenţii îi aveau ca dascăli pe [[Atenagora din Atena|Atenagora]], New Jersey[[Clement al Alexandriei|Clement]], [[Didim cel Orb|Didim]], şi pe marele [[Origen]], and Los Angelescare este considerat părintele teologiei şi care, where Coptic priests-to-be and other qualified men and women are taught among other subjects Christian theologyde asemenea, historya fost activ în domeniul studiilor de comentare şi comparaţie Biblică. Origen a scris peste 6, Coptic language and art&mdash;including chanting000 de comentarii la [[Sfânta Scriptură|Biblie]] pe lângă faimoasa sa lucrare ''[[Hexapla]]''. Totuşi, musictoate acestea nu au împiedicat anatemizarea sa. Mulţi profesori, printre care şi Sfântul [[iconographyIeronim]]vizitau şcoala din Alexandria pentru schimbul de idei şi comunicare cu profesorii de acolo. Această şcoală nu era limitată la subiectele teologice, ştiinţa, matematica şi ştiinţele umaniste erau şi ele printre materiile predate. Aici a fost concepută metoda de comentariu prin întrebare şi răspuns, iar tot aici, cu 15 secole înaintea lui Braille, and tapestryse foloseau tehnici de sculptare în lemn pentru a permite studenţilor orbi să scrie şi să citească.
=== Monasticism and missionary work ===In the third centuryColegiul teologic al şcolii catehetice din Alexandria a fost reînfiinţat în 1893. Şcoala nouă are, în prezent, campusuri în Alexandria, during the persecution of DeciusCairo, some Christians fled to the desertNew Jersey şi Los Angeles, and remained there to pray after the persecutions abated. This was the beginning of the [[monasticism|monastic movement]]unde preoţi copţi şi alte persoane calificate predau printre altele teologie creştină, istorie, limba şi arta&mdash;cor, muzică, which was reorganized by the saints [[Anthony the Great]] and [[Pachomius the Great|Pachomiusiconografie]] in the 4th century. By the end of the century, there were hundreds of monasteries, and thousands of cells and caves scattered throughout the Egyptian hills. A number of these monasteries are still flourishing and have new vocations till this dayşi tapiţerie&mdash;coptă.
Egyptian monasticism attracted the attention of Christians in other parts of the world===Activitate monastică şi misionară===În secolul al III-lea, who visited Egyptîn timpul persecuţiilor lui Decius, many bringing monastic ideas home with themo parte a creştinilor a fugit în deşert şi a rămas acolo, and spreading monasticism through the Christian world. Stîn rugăciune, şi după încetarea persecuţiilor. Acesta este începutul [[Basil the Greatmonahism|mişcării monahale]], organizer of the monastic movement in Asia Minor visited Egypt around AD 357 and his rule is followed by the eastern churches; St. Jerome, en route to Jerusalem, stopped in Egypt and left details of his experiences in his letters; St. care a fost reorganizată de către Sfinţii [[Antonie cel Mare]] şi [[Benedict of NursiaPahomie cel Mare]] founded monasteries in the 6th century on the model of Pachomius, but in în secolul al IV-lea. La sfârşitul secolului (al III-lea) existau sute de mănăstiri şi mii de chilii şi peşteri scobite în dealurile Egiptului. O parte a stricter formacestor mănăstiri sunt şi în prezent active şi în zilele noastre.
Monahismul egiptean a atras atenţie creştinilor din alte zone ale lumii, care au vizitat Egiptul, mulţi ducând ideea vieţii monahale în ţările de origine şi răspândind monahismul în toată lumea creştină. Sfântul [[Vasile cel Mare]], reorganizator al monahismului din Asia Mică, a vizitat Egiptul în jurul anului AD 357 iar regulile stabilite de el încă sunt urmate de bisericile răsăritene; Sfântul Ieronim, în drum spre Ierusalim, s-a oprit în Egipt şi a descris experienţele sale în scrisori; Sfântul [[Benedict din Nursia]] a fondat mănăstiri, în secolul al VI-lea, după modelul lui Pahomie, dar într-o formă mai strictă. ===Council of ChalcedonSinodul de la Calcedon===[[Image:StMarkCathAlex.jpg|thumb|St Mark Coptic Cathedral in Catedrala coptă Sfântul Marcu din Alexandria]]{{orientalOriental}}
By the time the În vremea [[Fourth Ecumenical CouncilSinodul IV Ecumenic|Council of ChalcedonSinodului de la Calcedon]] was called, politics had already started to intermingle with Church affairspolitica începuse deja să intervină în treburile Bisericii. When the Emperor Când împăratul Marcianus interfered with matters of faith in the Churchse amestecă în probleme de credinţă, the response of răspunsul Papei [[Pope Saint Dioscorus Papa Sfântul Dioscor I of din Alexandria (Coptic POV)|Dioscorus of Dioscor din Alexandria]] (the Pope of Papa din Alexandria who was later to be exiledcare ulterior va fi exilat) to this interference was clearla această intervenţie a fost foarte clar: "You have nothing to do with the ChurchTu nu ai niciun fel de treabă cu Biserica." It was at Chalcedon that the emperor would take his revenge for the Pope's franknessLa Calcedon, împăratul îşi va lua revanşa faţă de francheţea Papei.
The Council of Chalcedon abandoned Cyrillian terminology and declared that Christ was one hypostasis in two naturesSinodul de la Calcedon a abandonat terminologia chiriliană şi a declarat că Hristos este o ipostază în două firi. HoweverTotuşi, in the Niceneîn Crezul Niceo-Constantinopolitan Creed, "Christ was conceived of the Holy Spirit and of the Virgin MaryHristos purcede din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria," thus the foundation according to nonastfel încât pentru anti-Chalcedonians is made clearcalcedonieni este clară fundaţia teologică. In terms of Christology the Oriental understanding is that Christ is În termeni de Hristologie, înţelegerea orientală este aceea că Hristos este "One NatureO fire--the Logos IncarnateLogosul Întrupat," ''ofal'' the full humanity and full divinitydeplinei umanităţi şi al deplinei dumnezeiri. The Byzantine understanding is that Christ is Înţelegerea bizantină este aceea că Hristos este ''indin'' two naturesdouă firi, full humanity and full divinityumanitate deplină şi dumnezeire deplină. (Just as all of us are of our mother and father and not in our mother and fatherAşa cum fiecare dintre noi este din părinţii noştri şi nu în părinţii noştri, so too is the nature of Christ. If Christ is in full humanity and in full divinityla fel este şi firea lui Hristos, apoi El se desparte în două persoane, then He is separate in two persons as the după cum învaţă [[Nestorianism|NestoriansNestorienii]] teach. Imagine your nature in your mother and your fatherImaginează-ţi firea ta în părinţii tăi; you are then two different peopleapoi tu eşti două persoane diferite. If however your nature is of your mother and your fatherDacă totuşi, firea ta este din părinţii tăi, then you are one person atunci tu eşti o singură persoană [http://www.geocities.com/mfignatius/others/byzantine01.html].) This is the linguistic difference which separated the Orientals from the ByzantinesAceasta este diferenţa lingvistică ce separă orientalii de bizantini.
The Council's finding were rejected by many of the Christians on the fringes of the Byzantine EmpireDescoperirea sinodului a fost respinsă de mulţi din creştinii aflaţi la frontierele Imperiului Bizantin: Egyptiansegipteni, Syrianssirieni, Armeniansarmeni, and othersşi nu numai. From that point onwardDin acel moment al istoriei, Alexandria would have two patriarchsva avea doi patriarhi: the cel "[[Melkitemelchit]]" or Imperial Patriarchsau patriarhul imperial, now officially known by the Egyptian State as the Greek Orthodox Patriarch of Alexandria and all Africa în prezent recunoscut oficial de statul egiptean cu numele de Patriarhul ortodox grec al Alexandriei şi întregii Africi [http://www.greekorthodox-alexandria.org/], and the nonşi cel naţional egiptean anti-Chalcedonian national Egyptian onecalcedonian, now known as the Coptic Pope and Patriarch of Alexandria and Apostolic See of Stcunoscut sub numele de Papa şi Patriarhul copt al Alexandriei şi Scaunului apostolic al Sfântului Marcu. Mark. Almost the entire Egyptian population rejected the terms of the Council of Chalcedon and remained faithful to the national Egyptian Church Aproape întreaga populaţie a Egiptului a respins termenii sinodului de la Calcedon şi a rămas credincios bisericii naţionale egiptene (now known as the Coptic Churchcunoscută în prezent sub numele de Biserica coptă). Those who supported the Chalcedonian definition remained in Cei care au acceptat definiţiile calcedoniene au rămas în [[full communionComuniune deplină|communioncomuniune]] with the other leading churches of the cu celelalte biserici importante din Imperiul Roman Empire. The nonPartida anti-Chalcedonian party became what is today called the calcedoniană a devenit ceea ce este astăzi cunoscut sub numele de [[Oriental Orthodoxy|Oriental Orthodox ChurchBiserici Orientale Ortodoxe]].
The Coptic Church regards herself as having been misunderstood at the Council of ChalcedonBiserica Coptă se consideră, ea însăşi, greşit înţeleasă la Sinodul de la Calcedon. Some Copts believe that perhaps the Council understood the Church correctlyAnumiţi copţi cred că Sinodul a înţeles Biserica în mod corect, but wanted to exile the Church, to isolate her and to abolish the Egyptiandar a vrut să o exileze, pentru a o izola şi pentru a-l detrona pe Papa egiptean independent Pope, who maintained that Church and State should remain separatecare pleda pentru o independenţă a Bisericii faţă de stat. The Coptic Church regarded that the ousting of Pope Biserica Coptă priveşte eliminarea Papei Dioscorus of de Alexandria in the council of Chalcedon was in part due to the rivalry between the Bishops of în timpul Sinodului de la Calcedon s-a datorat în parte şi rivalităţii dintre episcopii de Alexandria and Romeşi Roma. The Tome of Pope Tomos-ul Papei Leo of Rome was considered influenced by Nestorian philosophyde Roma este considerat ca fiind influenţat de filozofia nestoriană. It is Este important to note that Pope de precizat că Papa Dioscorus of de Alexandria was never labeled as heretic by the council's canonsnu a fost niciodată etichetat ca fiind eretic de canoanele sinodului. Copts also believe that the Pope of De asemenea, copţii cred că Papa de Alexandria was forcibly prevented from attending the third congregation of the council in which he was ousteda fost brutal împiedicat să ajungă la cea de a treia întrunire a sinodului în care a fost eliminat, which apparently was ceea ce se pare că a result of the conspiracy tailored by the Roman delegatesfost rezultatul unei conspiraţii a delegaţilor romani. For further info<ref>Pentru informaţii suplimentare, please refer to vă rog să citiţi [http://www.romanity.org/htm/rom.06.en.orthodox_and_oriental_orthodox_consultation.htm this key paper] on the subject by Professor Fr. lucrările despre acest subiect ale profesorului Părintele [[John S. Romanides]], a prominent Greek Orthodox scholarun savant ortodox grec proeminent.</ref>
Before the current positive era of Eastern and Oriental Orthodox dialoguesÎnainte de perioada pozitivă actuală de dialoguri dintre ortodocşii orientali şi cei răsăriteni, Chalcedonians sometimes used to call the nonuneori calcedonienii îi numeau pe anti-Chalcedonians calcedoniei "[[Monophysitismmonofizism|monophysitesmonofiziţi]]", though the Coptic Church denies that she teaches monophysitismcu toate că Biserica Coptă respinge învăţăturile monofizismului, which she has always regarded as pe care întotdeauna l-a heresyprivit ca pe o erezie. They have sometimes called the Chalcedonian group Uneori ei îi numesc pe calcedonieni "[[Dyophysitismdiofizism|dyophysitesdiofiziţi]]". A term that comes closer to Coptic doctrine is Un termen care este mai aproape de doctrina coptă este cel de "[[Miaphysitism|miaphysitemiafizitism]]" [http://en.wikipedia.org/wiki/Miaphysitism], which refers to a conjoined nature for Christcare se îi atribuie lui Hristos o fire întrepătrunsă, both human and divineatât umană cât şi dumnezeiască, united indivisibly in the Incarnate Logosunită indivizibil în Logosul Încarnat. The Coptic Church believes that Christ is Biserica Coptă mărturiseşte că Hristos este perfect in His divinity, and He is în dumnezeirea Sa şi este perfect in His humanityîn umanitatea Sa, but His divinity and His humanity were united in one nature called dar dumnezeirea şi umanitatea sunt unite într-o fire numită "the nature of the incarnate wordfirea cuvântului întrupat", which was reiterated by ceea ce a fost reiterat şi de [[Cyril of AlexandriaChril al Alexandriei|Saint Cyril of AlexandriaSfântul Chril al Alexandriei]]. Copts, thusAstfel, believe in two natures copţii mărturisesc două firi "humanumană" and şi "divinedumnezeiască" that are united in one hypostasis care sunt unite într-un ipostas ''without minglingfără amestecare, without confusion, and without alterationfără confuzie şi fără stricăciune''. These two natures Aceste două firi ''did not separate for a moment or the twinkling of an eyenu se separă nici cât o clipire de ochi'' (Coptic Liturgy of Saint Basil of CaesareaLiturghia coptă a Sfântului Vasile din Cezareea).
Copts suffered under the rule of the Byzantine Copţii au fost persecutaţi sub administraţia [[Eastern Imperiul Roman Empirede Răsărit|bizantină]]. The Melkite PatriarchsPatriarhul melkit, appointed by the emperors as both numit de împăraţi ca lider atât spiritual leaders and cât şi civil governors, massacred the Egyptian population whom they considered hereticsa masacrat populaţia egipteană pe care o considerau eretică. Many Egyptians were tortured and martyred to accept the terms of ChalcedonMulţi egipteni au fost torturaţi şi martirizaţi pentru a accepta termenii calcedonieni, but Egyptians remained loyal to the faith of their fathers and to the Cyrillian view of dar egiptenii au rămas fideli credinţei părinţilor lor şi perspectivei chiriliene asupra [[ChristologyHristologie]]i. One of the most renowned Egyptian saints of that period is Saint Unul dintre cei mai renumiţi sfinţi egipteni ai timpului este Sfântul [[Samuel the ConfessorMărturisitorul]].
===The Arab conquest of EgyptCucerirea arabă a Egiptului===The [http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_early_Arab_Egypt#The_Arab_Conquest_of_Egypt Arab conquest of EgyptCucerirea arabă a Egiptului] took place in AD a avut loc în anul 641ÎH. Although the Imperial forces resisted the Arab army under Cu toate că forţele imperiale au rezistat armatei arabe conduse de Amr ibn al-As, the majority of the civilian populationmajoritatea populaţiei civile, having suffered persecution for the differing Christian beliefssuferind persecuţii pentru credinţele creştine diferite, were less hostile; in some cases they welcomed their new mastersera mult mai puţin ostilă noilor stăpâni. Considered Fiind numiţi "People of the BookOamenii Cărţii", Christians were allowed to creştinilor li s-a permis să-şi practice their religionreligia, under the restrictions of the dar sub restricţiile legii [[Islam]]ic ice Shari'a law. This protection stemmed in part from Această protecţie s-a datorat în parte lui Hadith of Muhammad (whose Egyptian wife had been the only one to bear a male childcărei soţie egipteancă fusese singura în stare să nască un băiat) that advised care fusese sfătuit "When you conquer EgyptCând vei cuceri Egiptul, be kind to the Copts for they are your proteges and kith and kinfii bun cu copţii pentru că ei sunt protejaţii tăi şi cunoştinţele tale" and in part from şi în parte nevoii de a need to have capable administratorsavea administratori capabili.
Despite the political upheavalÎn ciuda schimbărilor politice, Egypt remained Egiptul a predominently Christian landrămas predominant o ţară creştină, although gradual conversions to cu toate că convertirile treptate la Islam over the centuries had the effect of changing Egypt from de-a predominantly Christian to lungul secolelor au avut ca rezultat transformarea Egiptului din predominant creştin în predominant musulman până la sfârşitul secolului al XII-lea. Acest proces a predominantly Muslim country by the end of the 12th century. This process was sped along by persecutions during and following the reign of the mad fost accelerat uneori de persecuţiile din timpul şi de după domnia regelui nebun Fatimid caliph Al-Hakim bi-Amr Allah (reigned AD 996-1021ÎH) and the Crusadesşi ale cruciaţilor, and also by the acceptance of Arabic as a liturgical language by the Pope of Alexandriadar mai ales prin acceptarea arabei ca limbă liturgică de Papa Alexandriei, Gabriel ibn-Turaik.
===From the 19th century to the Din secolul al XIX-lea până la revoluţia din 1952 revolution===The position of the Copts began to improve early in the 19th century under the stability and tolerance of Situaţia copţilor a început să se îmbunătăţească la începutul secolului al XIX-lea prin stabilitatea şi toleranţa dinastiei Muhammad Ali's dynasty. The Coptic community ceased to be regarded by the state as an administrative unit andComunitatea coptă a încetat să fie considerată de stat ca o unitate administrativă şi, by începând cu 1855, the main mark of Copts' inferiorityprincipalul semn al inferiorităţii copţilor, the impozitul numit ''Jizya'' tax, was lifteda fost eliminat. Shortly thereafterLa scurt timp după aceea, Christians started to serve in the Egyptian armycreştinii au fost primiţi în armata egipteană. The Revoluţia din 1919 revolution in Egyptdin Egipt, the first grassroots display of Egyptian identity in centuriesprima apariţie puternică a identităţii egiptene după secole de istorie, stands as este o mărturie a witness to the homogeneity of Egypt's modern society with both its Muslim and Christian componentsomogenităţii societăţii egiptene moderne cu ambele sale componente: musulmană şi creştină. HoweverCu toate acestea, recently recent (2005-2006) Christians have unfortunately been persecuted in various parts of Egypt, creştinii au fost, din păcate, persecutaţi în diverse locuri din Egipt.
==Coptic Christianity todayCreştinismul copt astăzi==[[Image:Coptic festival.jpg|thumb|450px|left|Coptic Festival in Upper EgyptSărbătoare coptă în Egiptul de Sus.]]The current Coptic Orthodox Patriarch of Actualul patriarh copt de Alexandria is Pope este Papa [[Shenouda III Teodor al II-lea (GayyidSobhi Baki Soleiman) of Alexandriaal Alexandriei|Shenouda IIITeodor al II-lea]]. There is a small Există şi o mică [[Coptic Catholic ChurchBiserica Catolică Coptă|Biserică Catolică Coptă]] ([[Eastern Rite CatholicCatolici de rit răsăritean]]) established in the 19th century and headed by a Patriarch of înfiinţată în secolul al XIX-lea şi păstorită de Patriarhul de Alexandria in communion with the Pope of Rome, care este în comuniune cu Papa de la Roma. The [[Melkite Greek Catholic ChurchBiserica greco catolică melkită]] has little presence in Egyptare o prezenţă redusă în Egipt, but is headed by a Patriarch of Alexandriadar este păstorită de Patriarhul Alexandriei, Antioch and JerusalemAntiohiei şi Ierusalimului.
By some accounts there are about După unele statistici, în lume sunt în jur de 60 million Coptic Orthodox Christians in the worldde milioane de creştini ortodocşi copţi: they are found primarily in Egypt ei se găsesc, în principal în Egipt (roughly în jurul a 15 millionmilioane), Ethiopia Etiopia (roughly aproximativ 38 million de milioane [http://www2.wcc-coe.org/pressreleasesen.nsf/index/pr-05-55.html]), and Eritrea şi în Eritreea (roughly 2 millionaproximativ două milioane), but there are significant numbers in North dar există prezenţe importante în Americade Nord, EuropeEuropa, Australia, Sudan and şi Israel, and in iar în diaspora throughout the world making approximately another din lumea întreagă aproximativ alte 3 to -4 millionmilioane. HoweverÎn orice caz, as applied to the aşa cum spune [[Church of EthiopiaBiserica Etiopiei|Biserica Etiopiei Tewahedo Church of Ethiopia]], which in care în 1959 was granted her first own Patriarch by Coptic Pope a primit rangul de patriarhie de la Papa copt [[Cyril Chiril al VI -lea (Atta) of de Alexandria|Cyril Chiril al VI of -lea de Alexandria]], the word cuvântul ''Copticcopt'' can be considered a misnomer because it means poate fi considerat nepotrivit pentru că înseamnă ''Egyptianegiptean''. The [[Church of EritreaBiserica Eritreei|Eritrean Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă a Eritreei]] similarly became independent of the , de asemenea, a devenit independentă de Biserica Tewahedo Church during the 1990sîn anii 1990. These three churches remain in Aceste trei biserici au rămas în [[full communioncomuniune deplină]] with each other and with the other între ele şi cu celelalte [[Oriental Orthodoxy|Oriental OrthodoxBiserici Orientale Ortodoxe]] churches.
Since the 1980s theologians from the the Oriental Orthodox and Chalcedonian Orthodox churches have been meeting in Începând cu anii 1980, teologi din bisericile ortodoxe orientale şi din cele ortodoxe calcedoniene s-au întâlnit pentru atenuarea diferenţelor teologice dintre ele şi au ajuns la concluzia că multe din diferenţe sunt cauzate de faptul că cele două grupuri folosesc terminologii diferite pentru a bid to resolve the theological differences, and have concluded that many of the differences are caused by the two groups using different terminology to describe the same thing descrie acelaşi lucru (see vezi [[Agreed Official Statements on Christology with the Catholic and Eastern Orthodox ChurchesDeclaraţia oficială despre Hristologie convenită între Bisericile Catolică şi Ortodoxă Răsăriteană ???]]). In the summer of În vara anului 2001, the Coptic Orthodox and Greek Orthodox Patriarchates of Alexandria Patriarhii Alexandriei ortodox copt şi ortodox grec au [[Pastoral Agreement between the Coptic Orthodox and Greek Orthodox Patriarchates of Alexandria Înţelegerea Pastorală dintre Patriarhiile Alexandriei Ortodoxă Coptă şi Ortodoxă Greacă (2001)|agreedconvenit]] to mutually recognize baptisms performed in each other's churches, making rebaptisms unnecessarysă-şi recunoască reciproc botezurile realizate în cealaltă biserică, and to recognize the sacrament of marriage as celebrated by the otherfăcând astfel rebotezarea inutilă şi să recunoască taina căsătoriei aşa cum este celebrată de cealaltă biserică. PreviouslyAnterior acestei declaraţii, if a Coptic and Greek wanted to marrydacă o pereche cu ascultare diferită (coptă şi greacă) doreau să se căsătorească, the marriage had to be performed twicecununia trebuia făcută de două ori, once in each churcho dată în fiecare biserică, for it to be recognized by bothca să fie recunoscută de ambele ierarhii. Now it can be done in only one church and be recognized by bothÎn prezent, este suficientă o singură cununie, care este recunoscută de ambele ierarhii bisericeşti.
In the Coptic Church only men may be ordainedÎn Biserica Coptă, and they must be married before they are ordaineddoar bărbaţii pot fi [[hirotonire|hirotoniţi]] şi ei trebuie să fie căsătoriţi înainte de hirotonire, if they wish to be marrieddacă doresc să se căsătorească. In this respect they follow the same practices as does the Prin aceasta, ei respectă aceeaşi regulă ca şi [[Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă|Eastern Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă Răsăriteană]].
TraditionallyPrin tradiţie, the Coptic language limba coptă [http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_language] was used in church serviceseste folosită în slujbele bisericii, and the scriptures were written in the Coptic alphabet iar Sfintele Scripturi sunt scrise în alfabetul copt [http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_alphabet]. HoweverCu toate acestea, due to the Arabisation of Egyptdatorită arabizării egiptului, service in churches started to witness increased use of Arabicslujbele bisericii folosesc intens limba arabă, while preaching is done entirely in Arabicîn timp ce predicile sunt integral în arabă. Native languages are usedLimbile locale sunt folosite, in conjunction with Copticalături de limba coptă, during services outside of Egyptla slujbele din afara Egiptului.
The Coptic Orthodox Church has her own, unique purely religiousBiserica Ortodoxă Coptă are propria muzică religioasă/liturgical music and chants liturgică unică şi curată şi propriile cântece [http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_music], [http://tasbeha.org/mp3.html], [http://www.saintmina-holmdel.org/Multimedia/index.php], [http://www.coptichymns.org/index.php?module=hymns&func=catview] (some are also used by Coptic Catholicsunele dintre ele fiind folosite, de asemenea, de către catolicii copţi).
Following their own church Avându-şi propriul calendar bisericesc ([[Coptic CalendarCalendarul copt]]), Coptic Christians celebrate creştinii copţi sărbătoresc [[ChristmasCrăciunul]] on the în data de [[January 7|7th of Januaryianuarie]] whichcare, since începând cu 2002, is an official national holiday in Egypteste sărbătoare naţională oficială în Egipt. The Coptic calendar is the calendar of martyrsCalendarul copt este calendarul martirilor. Coptic years are counted from Anii copţi sunt număraţi începând cu anul 284 ADDH, the year Diocletian became Roman Emperoranul când Diocleţian devine împărat roman, whose reign was marked by tortures and mass executions of Christiansa cărui domnie a fost marcată prin torturi şi execuţii în masă ale creştinilor, especially in Egyptîn special în Egipt. HenceDe aceea, the Coptic year is identified by the abbreviation anul copt este identificat prin abrevierea AM (for de la ''Anno Martyrum'' or sau "Year of the MartyrsAnl martirilor ").
The Coptic Orthodox Church also has her own distinguished Coptic art Biserica Ortodoxă Coptă are propria artă [http://www.coptic.net/articles/CopticArtOfEgypt.txt], [http://www.copticmuseum.gov.eg/English/internal/gallery.asp]; iconography iconografie [http://www.coptic.net/articles/CopticIcons.txt], [http://www.theotokos.org/CopticIcons/IconGallery.htm], [http://www.copticmuseum.gov.eg/English/internal/gallery_pieces.asp?section_id=1]; and architecture şi arhitectură [http://www.copticarchitecture.com/], [http://www.coptic.net/articles/OldCairoCopticChurches.txt]deosebite de ale altor biserici.
==Coptic Orthodox churches around the world todayBiserici ortodoxe copte în lume==
===Africa===
*See Vezi [[Coptic Orthodox Church in Biserica Ortodoxă Coptă din Africa]]
===Asia===
*See Vezi [[Coptic Orthodox Church in Biserica Ortodoxă Coptă din Asia]]
===Australia and Oceania===
*See Vezi [[Coptic Orthodox Church in Biserica Ortodoxă Coptă din Australia]]
===EuropeEuropa===*See Vezi [[Coptic Orthodox Church in EuropeBiserica Ortodoxă Coptă din Europa]]
===North Americade Nord===*See Vezi [[Coptic Orthodox Church in the United StatesBiserica Ortodoxă Coptă din Statele Unite]] *See Vezi [[Coptic Orthodox Church in Biserica Ortodoxă Coptă din Canada]]
===South Americade Sud===*See Vezi [[Coptic Orthodox Church in South Biserica Ortodoxă Coptă din Americade Sud]]
==Sfinţi ai Bisericii Copte==
'''''Notă:''' Unii din cei menționați menţionaţi aici nu sunt înscriși înscrişi ca sfinți sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe (calcedoniene).''
* [[Abanoub]]
* [[Chiril VI (Atta) al Alexandriei]] &#1602;&#1583;&#1575;&#1587;&#1577; &#1575;&#1604;&#1576;&#1575;&#1576;&#1575; &#1603;&#1610;&#1585;&#1604;&#1587; &#1575;&#1604;&#1587;&#1575;&#1583;&#1587;
* [[Demiana]] &#1575;&#1604;&#1588;&#1607;&#1610;&#1583;&#1577; &#1583;&#1605;&#1610;&#1575;&#1606;&#1577;
* [[Didym Didim cel Orb]] &#1575;&#1604;&#1602;&#1583;&#1610;&#1587; &#1583;&#1610;&#1583;&#1610;&#1605;&#1608;&#1587; &#1575;&#1604;&#1590;&#1585;&#1610;&#1585;
* Papa [[Dioscor I al Alexandriei|Dioscor I]] (Punct de vedere copt) &#1575;&#1604;&#1576;&#1575;&#1576;&#1575; &#1583;&#1610;&#1587;&#1602;&#1608;&#1585;&#1608;&#1587;
* [[Macarie cel Mare]]
*[[Moise Arapul]] &#1575;&#1604;&#1602;&#1583;&#1610;&#1587; &#1605;&#1608;&#1587;&#1609; &#1575;&#1604;&#1571;&#1587;&#1608;&#1583;
* [[Mina (Rizk) AvaMina]]
* [[Pahomie cel Mare|Pahomie]], părintele monahismului de obște obşte &#1575;&#1604;&#1602;&#1583;&#1610;&#1587; &#1576;&#1575;&#1582;&#1608;&#1605; &#1571;&#1576; &#1575;&#1604;&#1588;&#1585;&#1603;&#1577;
* [[Barsoum El-Erian|Parsoma (Barsoum El-Erian)]] &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1576;&#1575; &#1576;&#1585;&#1587;&#1608;&#1605; &#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1610;&#1575;&#1606;
* [[Pavel, primul sihastru|Pavel Sihastrul]]
* [[Filopater Mercuriu]]
*[[Samuil Mărturisitorul]]*[[Shenouda Arhimandritul|Șenut Arhimandritul]]*[[Simeon Pantofarul]]*[[Takla Haymanot of Ethiopia|Takla Haymanot]] &#1575;&#1604;&#1602;&#1583;&#1610;&#1587; &#1575;&#1604;&#1571;&#1606;&#1576;&#1575; &#1578;&#1603;&#1604;&#1575; &#1607;&#1610;&#1605;&#1575;&#1606;&#1608;&#1578; &#1575;&#1604;&#1581;&#1576;&#1588;&#1610; &#1575;&#1604;&#1602;&#1587;*[[TigyTighi]]*[[Verena]] &#1575;&#1604;&#1602;&#1583;&#1610;&#1587;&#1577; &#1601;&#1610;&#1585;&#1610;&#1606;&#1575; ==Vezi şi==*[[Lista Papilor Copţi]]*[[:Categorie:Interpretarea coptă a Sinodului IV Ecumenic]]*[[Moştenirea Bisericii ortodoxe copte]]*[[Biserica ortodoxă coptă franceză]]*[[Biserica ortodoxă (coptă) britanică]] ==Note==<references/>
==See alsoSurse==*Fragmente din acest articol au fost luate din [[List of Coptic Popes]]*[[Wikipedia:Category:Coptic interpretations of the Fourth Ecumenical Council]]*[[Heritage of the Coptic Orthodox Church]]*[[The French Coptic Orthodox Church]]*[[British Orthodox Church (Coptic)Christianity]]
==SourceBibliografie==* Portions [http://aucpress.com/cgi-aucpress/auc02/pager.cgi?catno=757_4 ''Two Thousand Years of this article taken from Coptic Christianity'' by Dr. Otto F. A. Meinardus (368 pages - Cairo: AUC Press, 2002)]* [http://www.amazon.com/gp/product/0965239608/002-6112676-3430426 ''Traditional Egyptian Christianity: A History of the Coptic Orthodox Church'' by Rev. Fr. Prof. Theodore H. Partrick (226 pages - Fisher Park Press, 1996)]* [http://www.stmina-monastery.org/ButcherEL/ ''Story of the Church of Egypt'' - by Edith L Butcher (1897)]* [Wikipediahttp://groups.yahoo.com/group/arbible/message/25832 Selected Bibliography about Coptic Christianity]]
==External linksLegături externe==
* [http://www.CopticPope.org Official Website of HH Pope Shenouda III]
* [http://www.copticmidlanddiocese.co.uk Official Website of Coptic Orthodox Diocese in the Midlands & Affiliated Regions U.K.]
* [http://online.mq.edu.au/pub/AHPG856/coptic_mq.html The MA Program in Coptic Studies at Macquarie University, Sydney, Australia]
* [http://www.france-copte.net France-copte.net Coptic Website in France, Autor Mikhail David]
 
==Bibliography==
* [http://aucpress.com/cgi-aucpress/auc02/pager.cgi?catno=757_4 ''Two Thousand Years of Coptic Christianity'' by Dr. Otto F. A. Meinardus (368 pages - Cairo: AUC Press, 2002)]
* [http://www.amazon.com/gp/product/0965239608/002-6112676-3430426 ''Traditional Egyptian Christianity: A History of the Coptic Orthodox Church'' by Rev. Fr. Prof. Theodore H. Partrick (226 pages - Fisher Park Press, 1996)]
* [http://www.stmina-monastery.org/ButcherEL/ ''Story of the Church of Egypt'' - by Edith L Butcher (1897)]
* [http://groups.yahoo.com/group/arbible/message/25832 Selected Bibliography about Coptic Christianity]
[[Categorie:Ortodoxie Orientală|Alexandria]]
[[Categorie:Coptic Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă Coptă]][[Categorie:JurisdicţiiJurisdicții|Alexandria (coptă)]]
[[ar:كنيسة قبطية أرثوذكسية]]
[[en:Church of Alexandria (Coptic Orthodox Church)]][[fr:Église d'Alexandrie (copte)]]
4.112 modificări