Modificări

Salt la: navigare, căutare

Sinoade Ecumenice

388 de octeți adăugați, 1 aprilie 2020 13:36
Sinoadele Ecumenice: șapte sau nouă?
Cuviosul Nicodim Aghioritul face următoarea observație în Pidalion:
''Cu adevărat şi mai cu deosebire singure şapte Sinoade Ecumenice s-au numit, pentru că toate acestea după Legile Sinoadelor celor Ecumenice s-au adunat şi pentru că ceea ce a fost de nevoie spre cunoştinţă, într-însele s-au rânduit. (...) Iar după cel al șaptelea sinod, cu toate că altele s-au numit ecumenice, precum cel 1 și 2 și cel adunat în Biserica Sfintei Sofii, însă cu rea-întrebuințare s-au numit așa, pentru că nici unul dintru acestea nu s-a adunat după legile sinoadelor ecumenice. Și și, pentru aceea , nu a putut a se împreună -număra cu cele șapte ecumenice, nici numărul lor a-l adaoge. Că cel ce de Latini s-au numit al 8-lea ecumenic, adică cel ce s-'' <ref>Pidalion sau Cârma Corabiei înţelese a făcut împotriva lui Fotie, în urmă de către cel ce s-Catholiceştei şi Apostoleştei Biserici a făcut pentru Fotie s-Orthodoxilor. Adică toate Sfintele Canoane a surpat[le] Sfinţilor Apostoli, Sfintelor Sinoade Icumenice, Locale, și cu totul nici a se numi sinod s-a osânditşi Sfinţilor Părinţi de pe alocure.'' Traduse din Greceşte în Româneşte de Înalt Preasfinţitul próin M<refitropolit>Sfântul Cuvios Nicodim AGHIORITULKirío Kír VENIAMIN la 1844, Pidalion...reeditat în 2006 la Mănăstirea Petru-Vodă, p. 106.</ref>
Cuviosul [[Nil Izvorâtorul de Mir]] spune că în viitor va avea loc un Sinod pe care îl numește Sinodul al VIII-lea Ecumenic (rezultă de aici că cele considerate de unii ca fiind al Optulea și al Nouălea nu sunt ecumenice):
 "''Și oare câtă tulburare are să se facă în timp de 100 de ani, adică de la 7400 până la 7500 de la zidirea lumii? Ce răpiri or să se facă? Ce amestecare de sânge, stricare de copii, sodomie, curvie, preacurvie și toate alte fărădelegi pierzătoare, și pricire neînce-tată, încât nu o să se găsească nici începutul, nici sfârșitul între toate neamurile?Și pe urma celor mai de sus o să se facă al optulea Sobor. Acesta o să aleagă binele din rău și pravoslavia din eresuri, precum la arie se alege grâul din pleavă și din paie: grâul pentru oameni și paiele pentru foc. [...] Și atunci o sa se facă o adunare (sobor) ca să șadă pe douăsprezece scaune. Adică după pierzarea agarenilor o sa se facă al optulea sobor, și acesta o să aleagă fierbințeala din cenușa cea rece, adică pe cei cu evlavie și nevoitori o să-i aibă la mare cinste. Iar răceala, adică pe cei fără de evlavie și defăimători ai vieții monahicești, o să-i arunce în loc netrebnic."''<ref>Sfântul Cuvios Nil CAVSOCALIVITUL Izvorâtorul de Mir, Minunile, vedeniile, cuvintele preacuviosului părintelui nostru Nil, Izvorâtorul de Mir, Cavsocalivitul, Ed. Σοφία, București, 2011, p. 96, 254.</ref>
== Lista Sinoadelor Ecumenice ==
324 de modificări

Meniu de navigare