Modificări

Salt la: navigare, căutare

Sinoade Ecumenice

20 de octeți șterși, 1 aprilie 2020 13:08
Am adăugat o referință la Sinodul din Creta și am corectat formatarea textului, eliminând unele exprimări redundate și care se încadrau la categoria opinii personale nesemnate.
== Sinoadele Ecumenice: șapte sau nouă? ==
Pentru unii ortodocși, nu Nu a mai existat nici un Sinod o recunoaștere generală în cadrul Bisericii Ortodoxe a altor Sinoade de o amploare sau semnificație comparabilă cu cele ecumenice după [[Sinodul VII Ecumenic|al Șaptelea Sinod Ecumenic]]ca având caracter ecumenic. Unele întruniri locale ale ierarhilor unor Biserici locale au fost numite Totuși, [[Sinodul pan-ortodox din Creta|"Sfântul și Marele Sinod"pan-ortodoxeortodox reunit în 2016 în Creta]], în Enciclica sa, numește mai multe sinoade ulterioare celui de-al VII Ecumenic ca având o "m dar acestea au fost mai degrabă simple reuniuni autoritate universală/sobornicească"<ref>Enciclica Sfântului și Marelui Sinod (https://basilica.ro/enciclica-sfantului-si-marelui-sinod/)</ref> (în documentele oficiale ale ierarhilor din diferite jurisdicții Ortodoxe Răsăritene care erau părți interesate în rezolvarea unor chestiuni specificeSinodului: καθολικοῦ κύρους/universal authority/вселенским авторитетом)<ref>Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (https://www.holycouncil.org/official-documents/-/asset_publisher/VA0WE2pZ4Y0I/content/encyclical-holy-council?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR)</ref>. Din acest punct Conform mai multor persoane de vedereautoritate în Biserică, nu a mai existat nici un Sinod întrprintre care se numără teologii de secol XX Pr. [[John S. Romanides]] și Pr. [[Georgios Metallinos]] (ambii vorbesc despre "Sinodul al VIII-adevăr "panlea și al IX-ortodox" ('''lea Ecumenic''') după 787, Pr. Din nefericire[[Georgios Dragas]], folosirea termenului Mitropolitul [[Hierotheos (Vlachos) de Nafpaktos]] și [[Enciclica Patriarhilor Ortodocși]] din 1848 (care se referă în mod explicit la "panAl VIII-ortodoxlea Sinod Ecumenic" lasă loc și care a fost semnat de confuzie mai ales pentru neortodocși[[patriarh]]ii de Constantinopol, Ierusalim, Antiohia, Alexandria, precum și de Sfintele Sinoade ale primelor trei Biserici amintite), întrucât lasă impresia că există și alte sinoade cu caracter ecumenic după primele șapte. Cei care consideră aceste sinoade Sinoade ulterioare sunt un fel de substitut sau surogat drept Sinoade Ecumenice vorbesc despre limitarea numărului de Sinoade Ecumenice, iar nu Sinoade locale ale Bisericii Ortodoxe la care sunt invitați șapte ca despre un efect al influenței Ordinului catolic al iezuiților în Rusia și ierarhi ortodocși aparținând unor jurisdicții ca parte din vecinătateașa-numita [[Captivitatea occidentală a Ortodoxiei|Robie Apuseană a Ortodoxiei]].
Unele întruniri locale ale ierarhilor unor Biserici locale au fost numite "Panpan-ortodoxortodoxe" se referă la adunarea reprezentanților tuturor Sfintelor Biserici , dar acestea au fost mai degrabă simple reuniuni ale ierarhilor din diferite jurisdicții Ortodoxe suroriRăsăritene care erau părți interesate în rezolvarea unor chestiuni specifice. Putem avea oricând sinoade Din acest punct de vedere, nu a mai existat nici un Sinod într-adevăr "pan-ortodoxeortodox" ('''Ecumenic''') după 787. Dar Din nefericire, folosirea termenului "ecumenicpan-ortodox" se referă la adunarea reprezentanților întregii Sfinte Biserici. Așadar Sfânt Sinod Ecumenic se va putea face atunci cândlasă loc de confuzie mai ales pentru neortodocși, respectând legile sinoadelor ecumenice pomenite întrucât lasă impresia că aceste sinoade ulterioare sunt un fel de Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul, patriarhia Romei, uzurpată acum substitut sau surogat de ereticiSinoade Ecumenice, se va întoarce prin pocăință iar nu Sinoade locale la Ortodoxie prin mărturisirea credinței celei adevărate și prin primirea Sfintelor Taine ale "Uneia, Sfintei, Sobornicești care sunt invitați și Apostolești" Biserici, adică a Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsăritierarhi ortodocși aparținând unor jurisdicții din vecinătate.
Din punctul de vedere al altora, inclusiv teologii de secol XX, Pr. [[John S. Romanides]] și Pr. [[Georgios Metallinos]] (ambii vorbesc despre "Sinodul al VIII-lea și al IX-lea Ecumenic), Pr. [[Georgios Dragas]], Mitropolitul [[Hierotheos (Vlachos) de Nafpaktos]] și [[Enciclica Patriarhilor Ortodocși]] din 1848 (care se referă Cuviosul Nicodim Aghioritul face următoarea observație în mod explicit la "Al VIII-lea Sinod Ecumenic" și care a fost semnat de [[patriarh]]ii de Constantinopol, Ierusalim, Antiohia, Alexandria, precum și de Sfintele Sinoade ale primelor trei Biserici amintite), există și alte sinoade cu caracter ecumenic după primele șapte. Cei care consideră aceste Sinoade ulterioare drept Sinoade Ecumenice vorbesc despre limitarea numărului de Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe la șapte ca despre un efect al influenței Ordinului catolic al iezuiților în Rusia și ca parte din așa numita [[Captivitatea occidentală a Ortodoxiei|Captivitate occidentală a Ortodoxiei]].Pidalion:
Să vedem acum ''Iar după cel al șaptelea sinod, cu toate că altele s-au numit ecumenice, precum cel 1 și 2 și cel adunat în Biserica Sfintei Sofii, însă cu rea-întrebuințare s-au numit așa, pentru că nici unul dintru acestea nu s-a adunat după legile sinoadelor ecumenice. Și pentru aceea nu a putut a se împreună număra cu cele șapte ecumenice, nici numărul lor a-l adaoge. Că cel ce ne învață despre această problemă de Latini s-au numit al 8-lea ecumenic, adică cel ce s-a făcut împotriva lui Fotie, în urmă de către cel ce s-a făcut pentru Fotie s-a surpat, și cu totul nici a se numi sinod s-a osândit.'' <ref>Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul în AGHIORITUL, Pidalion:..., p. 106.</ref>
''Iar după cel al șaptelea sinod, cu toate că altele s-au numit ecumenice precum cel 1 și 2 și cel adunat în Biserica Sfintei Sofii; însă cu rea întrebuințare s-au numit așa, pentru că nici unul dintru acestea s-au adunat după legile sinoadelor ecumenice. Și pentru aceea nu au putut a se împreună număra cu cele șapte ecumenice, nici numărul lor al adaoge. Că cel ce de latini s-au numit al 8-lea ecumenic adică, cel ce s-a făcut împotriva lui Fotie, în urmă de către cel ce s-a făcut pentru Fotie s-a surpat, și cu totul nici a se numi sinod s-a osândit.'' Sfântul Cuvios Nicodim AGHIORITUL, Pidalion..., p. 106. Despre legile sinoadelor ecumenice (cum poate fi numit un sinod ecumenic sau nu) vedeți mai sus. Sfântul Cuvios Cuviosul [[Nil Izvorâtorul de Mir]] ne învață spune Sfântul în viitor va avea loc un Sinod pe care îl numește Sinodul al VIII-lea ecumenic va fi în viitorEcumenic (rezultă de aici că cele considerate de unii ca fiind al Optulea și al Nouălea nu sunt ecumenice):
"Și oare câtă tulburare are să se facă în timp de 100 de ani, adică de la 7400 până la 7500 de la zidirea lumii? Ce răpiri or să se facă? Ce amestecare de sânge, stricare de copii, sodomie, curvie, preacurvie și toate alte fărădelegi pierzătoare, și pricire neînce-tată, încât nu o să se găsească nici începutul, nici sfârșitul între toate neamurile?
Și pe urma celor mai de sus o să se facă al optulea Sobor. Acesta o să aleagă binele din rău și pravoslavia din eresuri, precum la arie se alege grâul din pleavă și din paie: grâul pentru oameni și paiele pentru foc. [...]
Și atunci o sa se facă o adunare (sobor) ca să șadă pe douăsprezece scaune. Adică după pierzarea agarenilor o sa se facă al optulea sobor, și acesta o să aleagă fierbințeala din cenușa cea rece, adică pe cei cu evlavie și nevoitori o să-i aibă la mare cinste. Iar răceala, adică pe cei fără de evlavie și defăimători ai vieții monahicești, o să-i arunce în loc netrebnic." <ref>Sfântul Cuvios Nil CAVSOCALIVITUL Izvorâtorul de Mir, Minunile, vedeniile, cuvintele preacuviosului părintelui nostru Nil, Izvorâtorul de Mir, Cavsocalivitul, Ed. Σοφία, București, 2011, p. 96, 254.  Sfântul Cuvios Nil, când ne-a descoperit acestea, se afla deja de 123-164 ani proslăvit de către Hristos ca Sfânt.</ref>
== Lista Sinoadelor Ecumenice ==
324 de modificări

Meniu de navigare