Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

42 de mucenici din Amoreea

146 de octeți șterși, 17 martie 2019 19:12
traducere parțială
[[File:42 Martyres.jpg|right|thumb|Cei 42 de mucenici din Amoreea, Passion-bearers.]]
Sfinții '''42 mucenici din Amoreea''' (sau Amorium<ref group="note">[[w:Amorium|Amorium]] sau Amoreea este în [[w:Phrygia|Phrygia]]din Frigia, Asia Mică.</ref>) (†845) &mdash; Teodor, Constantin, Calist, Teofil, Vasois şi cei împreună cu ei &mdash; au fost ofițeri și ocârmuitori ai cetății bizantine Amorium (Amoreea), una dintre cele mai importante cetăți ale Imperiului bizantin în secolul al IX-lea, care au capturați cu ocazia căderii cetății în mâinile saracinilor conduși de califul Abbasid<ref group="note">Sau [[w:Al-Mu'tasim|Al-Mu'tasim]].</ref> la în anul 838 d.Hr., duși în sclavie la Samara<ref group="note">[[w:Samarra|Samarra]], (azi în Irak.</ref>), unde au fost decapitați murind ca [[Mucenic|mucenici]] pentru că au refuzat să-și renege credința creștină și să se convertească la [[islam]].
[[Praznic|Prăznuirea]] lor în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[6 martie]].
==Istoric==
===BackgroundFundal===Amorium was an a devenit scaun episcopal see (bishopricepiscopie) as early as încă din 431, and was fortified by the Emperor și a fost fortificat de Împăratul [[Zenon]], but did not rise to prominence until the 7th centurydar nu a devenit o așezare importantă decât în secolul al VII-lea. Its strategic location in central [[w:Asia Minor|Poziția sa strategică din Asia Minor]] made the city Mică a vital stronghold against the armies of the făcut să devină o fortificație importantă împotriva armatelor arabe ale Califatului Arab [[w:Caliphate|Caliphate]] following their conquest of the [[w:Levant|Levant]]în urma cuceririi Levantului de către acesta.
The city was first attacked by the Arabs in Primul atac arab a avut loc în 644, and taken in și a fost cucerit în 646. Over the next two centuries, it remained În următoarele două secole a rămas o țintă favorită a frequent target of Muslim raids (''[[w:Ghazi (warrior)|razzias]]'') into raidurilor musulmane în Asia MinorMică, especially during the great sieges of în special în timpul marilor asedii din 716 and și 796. It became the capital of the [[w:Theme (Byzantine district)|theme]] of [[w:Anatolic Theme|Anatolikon]] soon afterA devenit capitala districtului bizantin anatolian, curând după acestea.
In În 742-743, it was the main base of [[Iconoclasm|a fost baza principală a Împăratului iconoclast]] Emperor [[Constantine Constantin al V-lea]] against the usurper [[w:Artabasdos|împotriva uzurpatorului Artabasdos]]. In În 820, an Amorianun amorian, [[w:Michael Mihail al II|Michael II]]-lea a urcat pe tronul bizantin, ascended the Byzantine throneînființând dinastia amoriană sau frigiană. Astfel, establishing the [[w:Amorian_dynasty#Phrygian_or_Amorian_dynasty_.28820.E2.80.93867.29|Amorian dynasty]]. This began the period of the city's greatest prosperitya început cea mai prosperă perioadă din istoria orașului, when it became the largest city in devenind cel mai mare oraș din Asia MinorMică.
However due to its' status as the native city of the reigning dynastyÎn orice caz, datorită statutului său de oraș natal al dinastiei conducătoare, in în 838 AD the Caliph Califul Al-Mu'tasim launched a campaign specifically against the citydemarat o campanie militară special împotriva acestui oraș, which was [[w:Sack of Amorium|captured and razed]]acesta fiind capturat și distrus.
===Cei 42 de mucenici din Amoreea===During the war between the Byzantine Emperor În timppul războiului dintre Împăratul Bizantin [[Theophilus the IconoclastTeofil Iconoclastul]] (829-842) and the Saracensși saracini, the Saracens managed to besiege the city of Ammoriaaceștia din urmă au reușit să încercuiască orașul Amoreea. As a result of treason on the part of the military commander În urma trădării comandantului militar Baditses, Ammoria fell, and forty-two of its generals were taken captive and sent off to SyriaAmoreea a fost capturată și patruzecișidoi dintre generalii săi au fost capturați și trimiși în Siria.
During the seven years of their imprisonment they tried in vain to persuade the captives to În timpul celor șapte ani de prizonierat saracinii au încercat în van să-i convingă pe captivi să [[ApostasyApostazie|renounce Christianityrenunțe la Creștinism]] and accept și să accepte [[Islam]]ul. The captives stubbornly resisted all their seductive offers and bravely held out against terrible threatsPrizonierii au rezistat cu încăpățânare la toate ofertele seducătoare și și-au păstrat cu curaj credința în fața amenințărilor teribile. After many torments that failed to break the spirit of the Christian soldiersDupă multe torturi care nu au reușit să înfrângă voința soldaților creștini, they condemned them to deathaceștia au fost condamnați la moarte, hoping to shake the determination of the saints before executing themsaracinii sperând să le clatine hotărârea. The martyrs remained steadfastMucenicii au rămas de neclintit, saying that the spunând că [[Old TestamentProfet|profeții]] [[ProphetVechiul Testament|Vechiului Testament]]s bore witness to au adus mărturie despre [[ChristHristos]], while Mohammed called himself în timp ce Mohamed s-a prophet without any other witnesses to support his claimautodenumit profet fără nici un fel de mărturie care să-i susțină pretenția.
They said to the soldier TheodoreEi i-au spus soldatului Teodor: :''"We know that you forsook the Noi știm că tu ai părăsit [[priestpreot|preoția]]ly office, became a soldier and shed [[blood]] in battleai devenit soldat și ai vărsat sânge în luptă. You can have no hope in [[Christ]]Nu poți avea nici o speranță în Hristos, Whom you abandoned voluntarilype care tu L-ai abandonat de bunăvoie, so accept Mohammedaș că acceptă-l pe Mohamed."'' But the Dar [[martyrmucenic]] repliedul a replicat: :''"You do not speak truthfully when you say that I abandoned [[Christ]]Tu nu spui adevărul când spui că eu L-am abandonat pe Hristos. MoreoverMai mult, I left the priesthood because of my own unworthinessam părăsit preoția din cauza nevredniciei mele. ThereforePrin urmare, I must shed my blood for the sake of Christeu trebuie să-mi vărs sângele pentru Hristos, so that He might forgive the sins that I have committed against Himastfel ca El să-mi ierte păcatele pe care le-am făcut împotriva Lui."''
Călăii i-au dus pe rând pe fiecare la locul unde li s-a tăiat capul şi trupurile lor au fost aruncate în râul Eufrat. La slujba de pomenire, aceşti sfinţi suferitori de patimi sunt numiţi astfel:
:* Vasois cel "Puternic".
==Impact and Aftermathși urmări==The most long-term result of the fall of AmoriumCel mai mare impact pe termen lung al căderii Amoreei a fost, mai degrabă, was in the religious rather than in the military spherereligios decât militar. [[Iconoclasm]] was supposed to bring divine favour and assure military victoryul, ar fi trebuit să aducă ajutor divin și să aducă victoria militară, but neither the army's weaknesses nor the reported treachery of dar nici slăbiciunea armatei și nici trădarea lui Baditses could detract from the fact that this was nu pot ascunde faptul că această înfrângere a fost "a humiliating disaster to match the worst defeats of any iconophile emperorun dezastru umilitor pe măsura celor mai grele înfrângeri ale oricărui împărat iconofil" (Whittow), comparable in recent memory only to the crushing defeat suffered by Emperor [[w:Nikephoros I|Nikephoros comparabil în memoria recentă doar cu înfrângerea copleșitoare suferită de Împăratul Nichifor I]] (r. 802–811) at [[w:Battle of la Pliska|Pliska]]. As După cum scrie Warren Treadgold writes, : "the outcome did not exactly prove that Iconoclasm was wrong rezultatul nu a dovedit deplin că iconoclasmul este greșit ... but it did rob the iconoclasts for all time of their most persuasive dar le-a luat iconoclaștilor pentru totdeauna cel mai persuasiv argument to the undecidedal lor, that Iconoclasm won battlesanume că iconoclasmul câștigă bătăliile ". [[Iconoclasm]] was thoroughly discreditedÎn acest fel, and iconoclasmul a little over a year after Theophilos' deathfost discreditat complet, și, la puțin peste un an după moartea lui Teofil, on din 11 March martie 843, a un [[synodsinod]] [[Sunday of OrthodoxyDuminica Ortodoxiei|restoreda restaurat]] the [[venerationcinstire]] of a [[iconicoană|icoanelor]]s, and [[iconoclasm]] was declared iar iconoclasmul a fost declarat [[heresyerezie|hereticaleretic]].<ref>Treadgold 1988, p. 305; Whittow 1996, pp. 153–154.</ref>
The city itself never recovered from the sack, but retained an active bishopric until definitively conquered by the [[w:Great Seljuq Empire|Seljuks]] following the [[w:Battle of Manzikert|Battle of Manzikert]] in 1071. Emperor [[w:Alexios I Komnenos|Alexios I Komnenos]] defeated the Seljuks at Amorium in 1116, but the area was never recovered.
you continually send down from on high remission of [[sin]]s to those who praise you.
==Note==<references group="note" /> ==ReferencesReferințe==
<div><references/></div>
==SurseIzvoare==
* Great Synaxaristes {{el icon}}: ''[http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2356/sxsaintinfo.aspx Οἱ Ἅγιοι Ἀέτιος, Βασσόης, Θεόδωρος, Θεόφιλος, Κάλλιστος, Κωνσταντῖνος καὶ ἄλλοι 36 Μάρτυρες].'' 6 Μαρτίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
* ''[http://oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100672 42 Martyrs of Ammoria in Phrygia].'' OCA - Feasts and Saints.
4.112 modificări