Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Biserica Sfinții Apostoli (București)

23 de octeți adăugați, 16 iulie 2018 17:14
m
fără descrierea modificării
Răscoala a început cu puțin timp înainte de moartea domnitorului, în 1653, și a luat amploare după ce Matei Basarab a hotărât împreună cu boierii desființarea acestor mercenari. Potrivit istoricului C.G. Giurescu, mișcarea, la care au luat parte apoi și alți ostași, a fost „o adevărată vânătoare după boieri”. Casele acestora au fost prădate, la fel și locuințele negustorilor. Nu au fost cruțate nici bisericile, cărțile de slujbă și odoarele fiind vândute de răsculați prin târguri.<ref>Constantin G. Giurescu, „Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre”, Editura pentru Literatură, București, 1966, p.73.</ref>
În a doua jumătate a secolului al XVII-lea ctitoria lui Matei Basarab a fost reparată de un alt domnitor, Grigore Ghica. Însemnările documentare ale vremii arată că în 1677 biserica a fost închinată Patriarhiei din Constantinopol, iar cu puțin timp înainte fusese arsă „prin mâna unui dușman”. În timpul domniei Sfântului [[Constantin Brâncoveanu ]] (1688-1714) a fost reparată de Axentie, mitropolitul Sofiei, originar din Târnovo.
Dar sfântul așezământ, care rezistase aproape 80 de ani de la zidire, avea nevoie acum de îmbunătățiri și schimbări semnificative. În 1715, au fost făcute reparații majore de voievodul Ştefan Ștefan Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, care alege hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, este construită clopotnița de pe pronaos și este adăugat pridvorul, iar în interior este realizată o nouă pictură, după cum mărturisește și pisania: „''Această biserică a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, fiind întâiași dată în lemn, s-a zidit din piatră de răposatul Mateiu VV (n.n. Matei Basarab) și acum s-a împodobit și pe dinăuntru și pe dinafară cu adaosul clopotniței și cu altele, de Prea Înălțatul Domn Io Ștefan Cantacuzino VV, fiind el enoriaș la dânsa prea luminatul împărătesc neam al Cantacuzineștilor, la leatul 7723, iulie 10 (n.n. 1715).''”
Pe parcursul existenței sale, Mănăstirea Sfinții Apostoli nu a fost doar reparată și împodobită de ctitori și binefăcători, ci și înzestrată cu averi. Mărturii documentare arată că încă de la început, Matei Basarab i-a dăruit proprietăți, printre care o livadă cumpărată de la un „orășan din București”. Mai târziu, mănăstirea a primit și alte moșii, precum Jugureni, de la Constantin Dudescu, și Colentina, de la Sfântul domnitor Constantin Brâncoveanu. De asemenea, au fost și metocuri închinate mănăstirii, printre care Călugăreni, cu toate moșiile, viile și odoarele, și metocul Crăsani, donat de domnitorul Nicolae Mavrocordat. De asemenea, avea și prăvălii pe Lipscani, bolovani de sare la Ocna Slănicului, dăruiți de Constantin Brâncoveanu, dar și vii în dealul Lupeștilor, la care se adăugau veniturile unor case din mahalaua Șerban Vodă și din jurul bisericii. Istoricul G. Ionnescu-Gion arată că, „din nenorocire”, așezământul a fost închinat Mănăstirii Stavronikita din Sfântul Munte Athos, iar egumenul trimitea acolo aceste venituri. <ref>G. I. Ionnescu-Gion, „Istoria Bucurescilor”, Fundația Culturală Gheorghe Marin Speteanu, Editura Mavios-Clio, București 1899, p.193.</ref>
==Biserica în prezent==
După ce a suferit mai multe modificări de-a lungul vremii, Biserica Sfinții Apostoli și-a recăpătat înfățișarea originală în 1936, când s-a bucurat de o restaurare realizată de Comisia Monumentelor Istorice. Pictura, executată în vremea lui Ștefan Cantacuzino (1715), a fost refăcută de pictorul E. Iovănescu, iar [[Clopotniță|clopotnița ]] aflată deasupra pronaosului, care era din aceeași perioadă, a fost înlocuită cu una nouă. Dar nu au trecut decât câțiva ani și iar a fost nevoie de intervenții, deoarece sfântul lăcaș fusese afectat de cutremurul din 1940. Unele reparații au fost făcute și mai târziu, în anii 1949-1952 și 1957-1960, iar între anii 1974 și 1976, a fost restaurat în întregime exteriorul clădirii. După deteriorările provocate de cutremurul din 1977 au fost efectuate lucrări de consolidare, pentru asigurarea construcției în cazul unor eventuale seisme cu intensitate de până la 8 grade.
Ultima mare încercare prin care a trecut sfântul lăcaș a fost în 1982, când s-a făcut sistematizarea în zona Piața Unirii, pentru construirea Casei Poporului. Biserica Sfinții Apostoli trebuia să fie mutată, însă planurile nu au mai fost duse la sfârșit, datorită Revoluției din Decembrie 1989.
Interiorul bisericii este de mărime mijlocie, dar bine proporționat, și se impune în special prin decorul pictural. Din timpul lui Ștefan Cantacuzino se păstrează stranele, tronul arhieresc și catapeteasma (asemănătoare cu cea a Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București).
==Şcoală Școală pentru tinerii macedoneni==
Săpăturile arheologice efectuate în 1956 au evidențiat vestigii care aparțineau unui ansamblu mănăstiresc, se pare din epoca lui Matei Basarab: chilii situate deasupra unei pivnițe, precum și săli mari, boltite, care ar fi adăpostit trapeza. Mai târziu, au fost construite în jurul bisericii „case domnești”, cu etaj, care aveau mai multe odăi, precum și anexe gospodărești, după cum arată catagrafiile din 1818 și 1843. După anul 1863, aici a funcționat o școală unde erau pregătiți tinerii macedoneni, director fiind părintele Averchie. Însă aceste clădiri au fost dărâmate spre sfârșitul secolului al XIX-lea, deoarece se aflau într-o stare avansată de degradare. Casa parohială, monument istoric de o deosebită frumusețe, realizată după planurile arhitectului Cristofi Cerchez, este grav avariată de cutremure și necesită lucrări de consolidare și reparații.
*[http://parohia-sfintii-apostoli.ro Biserica Sfinții Apostoli ]
*[http://ziarullumina.ro/o-biserica-si-o-strada-cu-numele-sfintilor-apostoli-26725.html Silviu Dascălu, „O ''O biserică și o stradă cu numele SfințilorApostoli”SfințilorApostoli'', 28 Iunie iunie 2010, „Ziarullumina''Ziarullumina.ro”ro'']*[http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-sfintii-apostoli-petru-pavel-87542.html ''Biserica Sfintii Sfinții Apostoli Petru si și Pavel'']
[[Categorie:Biserici din București]]
12.879 de modificări