Modificări

Salt la: navigare, căutare

Poezia religioasă în epoca modernă și contemporană

5.362 de octeți adăugați, 28 noiembrie 2018 14:45
m
Poeți din Republica Moldova: corecturi
A doua jumătate a secolului al XX-lea este marcată de resurecția poeziei lirice, brutal întreruptă de evenimentele politice de la sfârșitul perioadei interbelice. În această categorie intră poeți și prozatori care au fost refuzați sau opriți de la publicare de dictatura instalată în România după 23 august 1944. Aceștia s-au grupat inițial în jurul revistei „Tânărul scriitor”, apoi după 15 iulie 1958 în jurul revistei „Luceafărul”. După aceea, a apărut un număr impresionat de poeți, precum și de reviste literare.
 
==Perioada iulie 1965-iulie 1971 ==
În perioada iulie 1965 (Congresul al IX-lea al PCR) - 6 iulie 1971 (Tezele din iulie) viața culturală și activitatea literară din România cunoaște cunosc o aparentă normalitate. Cenzura devine mai îngăduitoare. Hârtia nu intrase încă în regim de austeritate, iar corolarul va fi că se publică cantitativ mult. Aceasta perioadă, va fi poate cea mai prolifică din perioada comunistă. ===Momentul 1965 și Dezghețul de la București===Momentul 1965 este numit de unii critici „explozia lirică”. Condițiile politice fac posibilă revenirea poeziei lirice autentice, depășirea dogmatismului și schematismului, a poeziei programatice, tribunardă și lozincardă, ce a marcat negativ deceniile anterioare. Se lansează o nouă generație de poeți și scriitori. Mulți dintre ei vor scrie și poeme religioase: Ioan Alexandru (1941-2000), Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu, Monica Pillat (1947-) etc. '''''Cezar Ivănescu''' (6 august 1941, Bârlad, județul Vaslui — 24 aprilie 2008, București), poet, dramaturg, român.'' ''Rosarium (Stella Maris)''
<poem>„! mă rog ţie, Sfîntă Fecioară,
îmi sînt mie prea grea povară,
luminat de tine, străluceo,
poate un an-doi oi mai duce-o,
luminat de tine, lumină,
ca să pot muri fără vină,
luminat de tine, lumină,
inima de toţi mi-i străină ![...]”</poem>
===Momentul 1965 și Dezghețul Texte de la București===acelaşi autor: ''Rosarium (Bocet)'';''ROSARIUM (Agápe)''; ''Rosarium (?)''; ''Sutra X''; ''La Baaad'' Momentul 1965 este numit de unii critici „explozia lirică”. Se lansează o nouă generație de poeți și scriitori. Mulți dintre ei vor scrie și poeme religioase: '''''Ioan Alexandru ''' este pseudonimul lui Ion Șandor Janos (25 decembrie 1941, Topa Mică, județul Cluj -16 septembrie 2000, Bonn, Germania)este poet, publicist, Nichita Stănescueseist și, Cezar Ivănescudupă Revolutie, Monica Pillat (1947-) etcom politic român.''
'''Ioan Alexandru''':
<poem>„Oriunde plec Tu eşti mereu cu mine
Unde-aş fugi să nu pot fi ajuns
Nelegiuri cu câte te-am străpuns[...]”</poem>
Texte de acelaşi autor: ''Pantocrator la Borzeşti''; ''Epitaf''; ''Cina''; ''Iubirea''; ''Psalm''; ''Cina''; ''Pruncii mei''; ''Cerul şi pământul''; ''Izvorul''; ''Lumină lină'', ''Emaus''; ''Vestire pentru copii''; ''Maramureșulu''; ''Iov''; ''Miorița'';
'''Nichita Stănescu''':
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri[...]”</poem>
 
==Perioada iulie 1971-22 decembrie 1989==
Această perioadă se caracterizează printr-i degradare progresivă a vieții culturale și, în special celei spirituale. Sinistrele directive, numite ''Tezele din iulie'' vor duce la sufocarea poeziei spirituale, care era văzută ca manifestare a misticismului, a concepției retrograde și a decadentismului. În anul 1977 se desființează cenzura, care fusese înființată în anul 1949. Paradoxal, măsura va duce înăsprirea vigilenței în redacții și edituri. În general, revistele promovează amatorismul, se publică poezie politică, schematică, patriotardă, fără valoare literară. Editurile reduc tirajul cărților pentru a face față bugetului de austeritate.
===Poezia deceniilor 8 și 9===
====Șaptezeciștii și optzeciștii====
Generaţiile de poeți din anii '70 și '80 au inovat mult poezia. Erau văzuți ca tineri rebeli, iconoclaști, neoavangardiști, hotărâți să spargă canoanele și să renunțe la clișee. Mihai Ursachi, Dan Verona, Nichita Danilov, Ion Stratan, Ion Bogdan Lefter s.a.
În afară de aceștia, își continuă activitatea și poeți din generațiile anterioare. Alții, care s-au lansat acum, nu au aderat la programele literare din această perioadă, păstrând o linie tradiționalistă sau eclectică: Gabriel Iordan-Dorobanțu (1958-). În anii '80 apare în literatura română '''Postmodernismul literar''', curent ce se continuă și azi.
Generaţiile de poeți din anii '70 și '80 au inovat mult poezia. Erau văzuți ca tineri rebeli, hotărâți să spargă canoanele și să renunțe la clișee. '''Mihai Ursachi''' (17 februarie 1941, Dan VeronaStrunga, Nichita Danilovjudețul Iași - 10 martie 2004, Ion StratanIași) a fost un poet și traducător român.'' Eli, Ion Bogdan Lefter sEli..a. În anul 1977 se desființează cenzura, care fusese înființată  <poem>„Noapte de veci pentru cel răstignit în anul 1949el însuşi. Paradoxal.. Căci la picioarele sale nu au să plângăaducătoare de mir, măsura şi nici un apostol nu-i va duce înăsprirea vigilenței în redacții și editurivesti mântuirea...În afară de aceștiapânză eternă pe dânsul nu-l înfăşoarăşi nimeni n-au ars pentru el mirodeniişi smirnă.Părintele său îţi întoarce privirea în nouricând el, dându-şi sufletul, își continuă activitatea și poeți din generațiile anterioareroagă iertare...[... Alții]”</poem> '''''Dan Verona''' (1 iulie 1947, care s-au lansat acumLuncani, județul Bacău) este un poet, nu au aderat prozator și traducător român.'' Înviere la programele literare Porțile Răsăritului <poem>„Hristos a înviat din această perioadă, păstrând o linie tradiționalistă sau eclectică: Gabriel Iordan-Dorobanțu (1958-)morțiUluit să vadă câta rană pe ranăAre de vindecat la ruginitele porțiDin Europa Răsăriteană[... În anii ]”</poem> '80 apare în literatura română '''Postmodernismul literar'Ion Stratan''' (1 octombrie 1955, curent ce se continuă și aziIzbiceni, Olt, România–19 octombrie 2005, Ploiești) este poet român. Membru al grupării Cenaclul de Luni. A fost găsit înjunghiat în apartamentul său, probabil s-a sinucis.''
'''Ion Stratan''':
''Psalm real (XV)''
 
<poem>„Fără putere, fală, voință sau un ban
Stau singur cu mâncarea rămasă peste an
Sunt singur fără Tine, Tu, Doamne, Tu, Iubire[...]”</poem>
'''''[[Gabriel Iordan-Dorobanțu]]''':(28 noiembrie 1958, Giurgiu-) este poet român. A mai semnat cu pseudonimul literar Gavriil Stihatul. Scrie poeme de inspirație filocalică, precum și poeme închinate iubirii.'' 
''Epitaf''
 
<poem>„Dacă pelerin prin viaţă vei ajunge într-o seară
să treci prag de mănăstire către un tărâm creştin,
Texte de acelaşi autor: ''Drumeţ pe cărarea rugăciunii''; ''Poarta Raiului''; ''Mai cred copiii noştri într-o minune?''; ''Stihuitorii lui Hristos''; ''Înviere la Dumnezeiasca Liturghie bizantină''; ''Noapte sfântă''; ''Sfânta dreptmăritoare''; ''Rugăciunea Prodromiţa, în stihuri''; ''Rugăciune către ingerul păzitor''; ''Ascultă cum cânta Biserica Vie !''; ''Rugăciune bisericească ce se spune la necazuri şi supărări, în stihuri''; ''Rugăciunea Sfântului Ciprian, în stihuri'';
===Poezia creștin ortodoxă după 22 Decembrie 1989===După 22 Decembrie 1989, poeții au fost liberi să scrie ce vor. Poeții interziși au putut sa publice, multe manuscrise de sertar au văzut lumina tiparului. Au apărut reviste și publicații noi, multe on-line. Cititorii din România au putut lua cunoștintă cu operele poeților din diaspora și ale poeților basarabeni. Poemele poeților închisorilor au fost, în sfârșit, tipărite. Au văzut lumina tiparului lucrările lui Traian Dorz, Nichifor Crainic, Radu Gyr ș.a. Au fost editate antologii de poezie religioasă româneasca sau din lirica internațională.
====Poeții nouăzeciști====
Deși poezia anilor '90 este marcată de un decadentism accentuat, un grup de creatori, precum Demostene Andronescu (1927-), Virgil Maxim, [[Savatie Baștovoi]](1976-), Marius Ianuș ș.a. creează o nouă direcție literara numită „Noul Tradiționalism”. Tot aici se încadrează și curentul „Fracturism”: Marius Ianuș. Savatie Baștovoi.
'''Savatie Baștovoi''':''Îvirea lui Dumnezeu ( X )''==Poeți de limbă română din afara granițelor==
<poem>„Fericit cel ce a muritși a inviat.Ca a văzut moarteaprabușindu-se beată peste cerși spaima picurând===Poeți din stele ca și ceară[...]”</poem>Republica Moldova ===
===Poeți din '''Leonida Lari''' pe numele ei real Leonida Lari-Iorga (26 octombrie 1949, Bursuceni, RSS Moldovenească, URSS-11 decembrie 2011, Chișinău, Republica Moldova ===) este poetă, publicistă, scriitoare, activistă om politic și militantă pentru reunirea Basarabiei cu România.''
'''Leonida Lari''':
''Rugă de seara''
<poem>„Când seara pe vai se așterne un abur subțire,
[...]”</poem>
'''Grigore Vieru''':(14 februarie 1935, Pererîta, județul interbelic Hotin, Regatul României-18 ianuarie 2009, Chișinău) este un poet român din Republica Moldova. Personalitate marcantă. Militant pentru reunificarea Republicii Moldova și României. Membru corespondent al Academiei Române. Decorat post-mortem cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. La Iași și la Bacău există câte o stradă care poartă numele Grigore Vieru.'' 
''Reaprindeți candela''
<poem>„Reaprindeti candela-n cascioarecăscioare
Lângă busuiocul cel mereu
Degerat la mâini și la picioare,
Texte de acelaşi autor: ''Casa părintească'', ''Scrisoare din Basarabia''
 
'''Savatie Baștovoi''' (Ștefan Baștovoi) (4 august 1976, Chișinău), este un eseist, poet, romancier, teolog și scriitor ucrainean din Republica Moldova. A fost și moderator al unei emisiuni televizat. Ieromonah la Mănăstirea «Noul Neamț» Chițcani din cadrul Patriarhiei Ruse.''
 
''Ivirea lui Dumnezeu ( X )''
<poem>„Fericit cel ce a murit
și a înviat.
Ca a văzut moartea
prabușindu-se beată peste cer
și spaima picurând
din stele ca și ceară[...]”</poem>
 
===Poeți de la Muntele Athos===
 
'''''[[Ioan Iacob Hozevitul]]'''''
 
''Prea Sfântă Maică și Fecioară''
<poem>„Prea Sfântă Maică și Fecioară
Nădejdea sufletului meu,
Tu ești a mea mijlocitoare
La milostivul Dumnezeu.[...]”</poem>
 
Texte de acelaşi autor: ''Cugetări scurte''; ''Paza sufletului''; '' Popor martir''; ''Turma fără păstor'';
== Vezi și ==
== Legături externe ==
 
====Lucrări, articole, antologii====
*[http://www.ortho-logia.com/Romanian/Articole/IoanAlexandru.htm IOAN ALEXANDRU - POET AL LOGOSULUI VIEȚII]
*[https://www.goodreads.com/book/show/23356023-lumin-lin-poezie-religioas?ac=1&from_search=true Lumină Lină. poezie religioasă]
==== Reviste creștin ortodoxe ediții on-line și print apărute după 22 Decembrie 1989====*[http://www.radiotrinitas.ro/toate/revista-culturala-trinitas/ ''Revista culturală TRINITAS'']*[http://www.teologiesiviata.ro/continut/cum-public-un-studiu ''Teologie și Viață'']*[http://www.apostolia.eu/''Apostolia, Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale'']*[http://ziarullumina.ro/''Ziarul Lumina'']*[http://www.lumeacredintei.com/''Lumea Credinţei''] == Referințe critice ==
<references/>
 
{{Ciornă}}
[[Categorie:Literatură creștină]]
13.179 de modificări

Meniu de navigare