Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva

2.071 de octeți adăugați, 12 mai 2014 13:12
Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva cu diacritice
{{Diacritice}}'''Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva'''
[[Parascheva de la Iaşi|Sfânta Cuvioasă Parascheva ]] - [[14 octombrie]]
'''Condacul 1'''
Preacuvioasei noastre maici, mult - milostivei Parascheva, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăţi al Mântuitorului nostru, şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Icosul 1'''
Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel feciorelnic din pământeştile lăcaşuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând şi fire slăbănoagă, ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin buna bună înţelepciune; pentru aceasta îţi cântăm:Bucură-te, înţeleaptă fecioară;Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;Bucură-te, vrednica vrednică mijlocitoare către Domnul;Bucură-te, mângăierea mângâierea semenilor;Bucură-te, alinarea de suferinţă;Bucură-te nădejdea noastră cea tare;Bucură-te, întărirea credincioşilor;Bucură-te, liman lin şi neînviforat;Bucură-te, pilda bunei cucernicii;Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi;Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Condacul al 2 -lea'''
Aşa împaratul tuturor răsplăteşte biruinţele. Aşa mâna proniei cea nevăzută întăreşte neamul omenesc, îmbrăţişând cu credinţă cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate? Doamne, întăreşte inimile noastre ca să-Ţi cântăm în fapte bune cântarea îngerească: Aliluia!
'''Icosul al 2 -lea'''Preacinstită fecioară, către tine am nazuitnăzuit, către tine care de multe ori ai luat pe sfinţi şi pe îngeri în ajutor la pământeştile ispite; fii acum şi pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra inăuntrul înăuntrul casei Mirelui cu candela candelă luminoasă, precum ne-a povăţuit Mântuitorul Hristos, şi primeşte cântarea aceasta:Bucură-te, mărgăritar nepreţuit al vistieriei noastre;Bucură-te, floare neveştejită a Bisericii lui Hristos;Bucură-te, temelie neclintită a creştinătăţii;Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare şi rugătoare către Maica lui Dumnezeu;Bucură-te, ascultătoare a preoţilor cucernici;Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor;Bucură-te, fierbinte mângăietoare mângâietoare a prigoniţilor;Bucură-te, milostivă povăţuitoare a văduvelor;Bucură-te, învingătoarea duşmanilor;Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor;Bucură-te, mare folositoare a sufletelor;Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor;Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Condacul al 3 -lea'''Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli şi primejdii s-a izbăvit ţara aceasta, alinând şi prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună şi milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar şi acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi ca să scăpăm din primejdii şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Spre tine pururea nădăjduind'''Icosul al 3-lea'''Epivata, de multe boli şi primejdii svăzând lauda pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a izbăvit ţara aceastaîntâmpinat, preacuvioasă, alinând şi prefăcând mânia cea mărturisindu-te cu dreptate pornită asupra noastră mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaştele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de la Dumnezeunu cântăm aceasta: Bucură-te, luminătoarea Moldovei; Bucură-te sprijinitoarea Epivatei; Bucură-te, învăţătoarea părinţilor tăi; Bucură-te, în buna şi milostiva îndurareceea ce n-ai adunat averi pământeşti; Bucură-te, adunătoarea cereştilor daruri; Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe; Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei; Bucură-te, îndreptătoarea mândriei; Bucură-te, cinstitoarea fecioriei; Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor; Bucură-te, osânditoarea duşmanilor; Bucură-te, prin ale tale rugăciunimiluitoarea săracilor; dar şi acum îngrozinduBucură-ne marile nenorocirite, la tine năzuim cu lacrimiSfântă Parascheva, să ne ajuţi ca să scăpam din primejdii şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluiamult folositoare!
'''Icosul Condacul al 3 4-lea'''EpivataPreacurată Fecioară Marie, văzând lauda pământului eiMaica lui Dumnezeu, rasărind dintru primeşte şi ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasa, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noastre datornice rugăciuni de la noinevrednicii, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaştele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ţi le-ai făcutaducem spre iertarea păcatelor şi ne dă nouă pace şi mare milă de la Fiul tău, de nu Căruia îi cântăm aceastaneîncetat:Bucură-te, luminătoarea Moldovei;Bucură-te sprijinitoarea Epivatei;Bucură-te, învăţătoarea părinţilor tăi;Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământeşti;Bucură-te, adunătoarea cereştilor daruri;Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe;Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei;Bucură-te, îndreptătoarea mândriei;Bucură-te, cinstitoarea fecioriei;Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor;Bucură-te, osânditoarea duşmanilor;Bucură-te, miluitoarea săracilor;Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoareAliluia!
'''Condacul Icosul al 4 -lea'''Preacurată Fecioara Marie, Maica Celei după vrednicie şi cu credinţă următoare a cuvântului lui Dumnezeu, primeşte care pentru bună cucernicie a primit darul vindecărilor şi ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevredniciiplata cerească, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ţi le aducem spre iertarea păcatelor glasul mântuitorului zicând: slugă bună şi ne dă nouă pace şi mare milă de la Fiul credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, Căruia îi cântăm neîncetataducem cântarea aceasta: AliluiaBucură-te, sămânţa nerătăcită; Bucură-te, trup neobosit; Bucură-te, hrană duhovnicească; Bucură-te, aur lămurit; Bucură-te, foc arzător plevilor; Bucură-te, pământ de îndestulare; Bucură-te, rodul pocăinţei; Bucură-te, alinarea relelor cugetări; Bucură-te, risipitoare de furtuni; Bucură-te, aducătoare de mană; Bucură-te, turnul biruinţei; Bucură-te, uşa mântuirii; Bucură-te pavăza credinţei; Bucură-te, lăcaşul statorniciei; Bucură-te chipul bunătăţilor; Bucură-te, apărătoarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a biruinţei frumoasă stâlpare; Bucură-te,învingătoare a stăpânirii iadului; Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Icosul Condacul al 4 5-lea'''Celei după vrednicie şi cu credinţă următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor şi plată cereasca, prin glasul mântuitorului zicând: slugă bună şi credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta:Bucură-te, sămânţă nerătăcită;Bucură-te, trup neobosit;BucurăObosiți de truda gândurilor lumești ne-team deșteptat acum noi, hrană duhovnicească;Bucură-teticăloşii, aur lamurit;Bucură-telăcrimând, foc arzător plevilor;Bucură-tecă nu avem încotro întinde nădej­dile după faptele noastre spre a ne liniști, pământ nefăcând nici un lucru vrednic de îndestulare;Bucurământuire și temându-te, rodul pocăinţei;Bucură-te, alinarea relelor cugetări;Bucură-te, risipitoare de furtuni;Bucură-te, aducătoare ne de mană;Bucură-tetăiere ca smochinul neroditor, turnul biruinţei;Bucură-tecădem înaintea ta plângând, uşa mântuirii;Bucură-te pavăza credinţei;Bucură-teSfântă Parascheva, lăcaşul statorniciei;Bucură-te chipul bunătăţilor;Bucurăşi strigăm: miluiește-tene, apărătoarea cinstitei cruci;Bucură-te, închinătoarea ei vrednică;Bucură-te, că printr-însa te-ai facut ca dimpreună cu tine să cântăm lui Hristos următoare;Bucură-te, a biruinţei frumoasă stâlpare;Bucură-te,învingătoare a stăpânirii iadului;Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri;Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoareDumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!
'''Condacul Icosul al 6 5-lea'''Dar cum vom cânta mai Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoinţele tale zburdălnicia trupului şi a dobândi mântuirea sufletească cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor talecinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare, noi nevredniciişi l-ai rușinat? Căci nici faptelePentru aceasta, primeşte următoarea cântare: Bucură-te, nici credinţa nu ne apropie de preacinstitele tale lucrăriturnul biruinţei; Bucură-te, ușa mântuirii; Bucură-te, pavăza credinței; Bucură-te,lăcașul statorniciei; Bucură-te, chipul bunătăților; Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare; Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; dar mărturisind slăbiciunea noastrăBucură-te, ne rugăm ţie a ne ajuta şi biruinței frumoasă stâlpare; Bucură-te, învingătoare a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea: Aliluiastăpânirii iadului; Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Icosul Condacul al 6 -lea'''Ne-au cuprins acum durerile Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce nu sunt spusecuvinte vom lauda mărirea faptelor tale, noi nevrednicii? Căci nici faptele, nici un ajutor omenesc de la nimeni credinţa nu aşteptăm, toţi ne-au părăsit deodată, până şi plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai apropie de ticăloşia preacinstitele tale lucrări; dar mărturisind slăbiciunea noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumneyeu şi al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta, ne rugăm ţie a ne ajuta, vindecându-ne, ca şi a mijloci către Dumnezeu cântăm ţieprimească cântarea:Bucură-te, leacul durerii;Bucură-te, mâna vindecării;Bucură-te, casa ocrotirii;Bucură-te, raza mângăierii;Bucură-te, cortul îndestularii;Bucură-te, roua fierbinţelii;Bucură-te, mântuirea de boli,Bucură-te, scăparea celor înspăimântaţi;Bucură-te, izgonitoare de pagube;Bucură-te, privighetoare neadormită;Bucură-te, stea luminoasă;Bucură-te, Sfânta Parascheva, mult folositoareAliluia!
'''Condacul Icosul al 7 6-lea'''DoamneNe-au cuprins acum durerile ce nu sunt spuse, cercetează şi vindecă pe robii tăi cei cuprinşi niciun ajutor omenesc de durerila nimeni nu aşteptăm, zice preacuvioasatoţi ne-au părăsit deodată, rugându-până şi plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se neîncetatluptă cu noi, vai de ticăloşia noastră, nu au reazem, nici mângâiereavem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu şi al tău ajutor sfânt. Iar zilele grele suntPentru aceasta, şi pentru că nerugăm ţie a ne ajuta, vindecându-am mântuitne, ca ne bucurăm şi să cădem la Dumnezeucântăm ţie: Bucură-te, leacul durerii; Bucură-te, mâna vindecării; Bucură-te, casa ocrotirii; Bucură-te, raza mângâierii; Bucură-te, cortul îndestulării; Bucură-te, roua fierbinţelii; Bucură-te, mântuirea de boli, Bucură-te, scăparea celor înspăimântaţi; Bucură-te, izgonirea de pagube; Bucură-te, privighetoare neadormită; Bucură-te, pocăindustea luminoasă; Bucură-ne şi cântândŞ Aliluiate, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Icosul Condacul al 7 -lea'''Nelegiurile noastreDoamne, mulţimea strâmbătăţilor cercetează şi vindecă pe care lerobii tăi cei cuprinşi de dureri, zice preacuvioasa, rugându-am pricinuit aproapelui nostruse neîncetat, astazi ne osandesc si nu stim ce vom raspunde mergand la judecataau reazem, unde toti ne prigonescnici mângâiere. Iar zilele grele sunt, toti se ridica asupra noastra sa şi pentru că ne impileze; tu insa,o, preabuna maica, care asculti marturisirea noastra, mijloceste catre Domnul sa prefaca starea osandirii noastre in bunatati, scotand din inimile vrajmasilor nostrii toata uraciunea si te vom preamari cu laude ca acestea:Bucure-team mântuit, mijlocitoarea celor gresiti;Bucura-tesă ne bucurăm şi să cădem la Dumnezeu, folositoarea celor asupriti;Bucurapocăindu-te, indreptatoarea judecatorilor rai;Bucura-te, doveditoarea celor clevetiti;Bucura-te, contenire a patimilor;Bucura-te, nesprijinitoarea celor ce cauta numai folosul lor;Bucura-te, neizbandire a mijlocitorilor celor vicleni;Bucura-te, domolire a celor puternici;Bucura-te, inlesnire a slabanogilor;Bucura-te, starpitoare a rautatilor;Bucura-te, iyvoratoare a milostivirii;Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoarene şi cântând Aliluia!
'''Condacul Icosul al 8 7-lea'''Acesta graindNelegiurile noastre, mulţimea strâmbătăţilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne linistimosândesc şi nu ştim ce vom răspunde mergând la judecată, unde toţi ne veselim si prigonesc, toţi se ridică asupra noastră să ne bucuramîmpileze; salta sufletele tu însă, o, preabună maică, care asculţi mărturisirea noastră, mijloceşte către Domnul să prefacă starea osândirii noastre în bunătăţi, scoţând din inimile vrăjmaşilor noştri toată urăciunea şi te vom preamări cu laude ca nuacestea: Bucure-te, mijlocitoarea celor greşiţi; Bucură-te, folositoarea celor asupriţi; Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi; Bucură-te, doveditoarea celor clevetiţi; Bucură-te, contenire a patimilor; Bucură-si vor rade de noi vrajmasii nostrii. Nu ne va parasi Dumneyeul nostru pana in sfarsitte,pentru rugaciunile talenesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor; Bucură-te, preacuvioasaneizbândire a mijlocitorilor celor vicleni; Bucură-te, ci trimitand mila Lui asupra poporuluidomolire a celor puternici; Bucură-te, precum este obisnuitînlesnire a slăbănogilor; Bucură-te, si noistârpitoare a răutăţilor; Bucură-te, nevredniciiizvorâtoare a milostivirii; Bucură-te, ne vom impartasi cu el de ale Sale bunatatioSfântă Parascheva, cu care dimpreuna vom canta lui Dumnezeu: Aliluiamult folositoare!
'''Icosul Condacul al 8 -lea'''La toti vom spune minunile taleAcesta grăind, in glas vom canta praznuirea tane liniştim, dupa datoria obstii care tine veselim şi ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-aduce spre multumire: marire laudei taleşi vor râde de noi vrăjmaşii noştri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârşit, marire indelung rabdarii cu care te-ai incununat, nevoindu-te prin credinta, marire faptei celei cu statornicie urmata dupa pilda Iubitorului de oameni; pentru aceasta graim catre tine:Bucura-te, mireasa duhovniceasca;Bucura-te, cununa adevarului;Bucura-te, toiagul biruintei;Bucura-terugăciunile tale, povatuitoare a obstii;Bucura-tepreacuvioasă, cinstitoare a cuvioaselor;Bucura-teci trimiţând mila Lui asupra poporului, pazitoare a sihastrilor;Bucura-teprecum este obişnuit, pomenitoare a veacurilor;Bucura-teşi noi, propovaduitoare a dreptei credinte;Bucura-tenevrednicii, surpatoare a cresurilor;Bucura-tene vom împărtăşi cu el de ale Sale bunătăţi, dobandire a slavei dumnezeiesti;bucura-te, urmatoare a cuvantului ceresc;Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoarecu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Condacul Icosul al 9 8-lea'''Pe sfanta folositoare celor ce sunt intru nevoiLa toţi vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obştii care ţi-aduce spre mulţumire: mărire laudei tale, toti mărire îndelung răbdării cu bucurie sa o laudamcare te-ai încununat, pe cinstita Paraschevanevoindu-te prin credinţă, ca mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni; pentru aceasta viata nestricacioasa grăim către tine: Bucură-te, mireasă duhovnicească; Bucură-te, cununa adevărului; Bucură-te, toiagul biruinţei; Bucură-te, povăţuitoare a luat in veciobştii; pentru aceasta marire Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor; Bucură-te, păzitoare a sihaştrilor; Bucură-te, pomenitoare a veacurilor; Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credinţe; Bucură-te, surpătoarea eresurilor; Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeieşti; bucură-te, următoare a aflat si darul de minunicuvântului ceresc; Bucură-te, cu porunca lui DumnezeuSfântă Parascheva, cantand: Aliluiamult folositoare!
'''Icosul Condacul al 9 -lea'''Rau-cugetatorii prin tine mustrati fiind, se inspaimanta vazand slava lui DumnezeuPe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi, cea gatita omului departat de pacatetoţi cu bucurie să o lăudăm, in tine luminandpe cinstita Parascheva, vazand taina cea necuprinsa că această viaţă nestricăcioasă a chipului marii, asupra ta cuvioasa, ca astazi straluceste aducand credinciosilor daruri de vindecariluat în veci; pentru aceasta eu s-au rusinat pocaindu-se si noi ne-am veselit, cantandu-ti tie:Bucura-te, izbavitoarea noastra;Bucura-te, povatuitoare;Bucura-te, indreptatoare;Bucura-te, izgonitoare mărire a aflat şi darul de rele;Bucura-teminuni, aducatoare de bun miros;Bucura-tecu porunca lui Dumnezeu,otravitoarea jivinelor;Bucura-te, starpitoarea insectelor;Bucura-te, ferirea de naluciri;Bucura-te, risipitoarea de grindina;Bucura-te, aducatoarea de ploi manoase;Bucura-te, veselitoarea plugurilor;Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoarecântând: Aliluia!
'''Condacul Icosul al 10 9-lea'''Niciodata nu vom inceta Rău-cugetătorii prin tine mustraţi fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a vesti minunile talechipului măririi, preacuvioasaasupra ta cuvioasă, ca că astăzi străluceşte aducând credincioşilor daruri de nvindecări; pentru aceasta ei s-au ruşinat pocăindu-ai fi stat tuse şi noi ne-am veselit, cântându-ţi ţie: Bucură-te, izbăvitoarea noastră; Bucură-te, povăţuitoare; Bucură-te, îndreptătoare; Bucură-te, ruganduizgonitoare de rele; Bucură-te, aducătoare de bun miros; Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor; Bucură-te, stârpitoarea insectelor; Bucură-te pentru tara aceasta pe care o pazesti cu preacuratele tale moaste, cine neferirea de năluciri; Bucură-ar izbavi din atatea primejdiite, sau cine nerisipitoarea de grindină; Bucură-ar fi usurat te, aducătoarea de bolile care au venit asupra noastraploi mănoase; Bucură-te, veselitoarea plugurilor; Bucură-te, Sfântă Parascheva, pentru pacatele noastre cele multe? Deci dimpreuna cu tine cantam lui Dumnezeu: Aliluiamult folositoare!
'''Icosul Condacul al 10 -lea'''Zidirile casei parintilor tai au fost puterniceNiciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, nici indestulatoare pentru a te opri de la marimea hotararii ce n-ai facutfi stat tu, fagadundurugându-te a imbratisa viata monahiceasca; pentru ţara aceasta si departandu-te de toata dezmierdarea si placerile lumesti, haina cea scumpa a cersetorului, venind de la biserica ai schimbat-pe care o parasindu-ti parintii ce te certau păzeşti cu mustrari de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobandind cele preainalte, de la toti auziŞBucura-te, trandafir neatins de viermele trufiei;Bucura-te, crin rasadit in gradina de sus;Bucura-tepreacuratele tale moaşte, patul nevinovatiei;Bucura-te, scaunul domnilor;Bucura-te, sceptrul celor ce conduc;Bucura-te, ocrotitoare neobosita;Bucura-te, aparatoare neinfruntata;Bucura-te, prigonitoare a celor ce cine ne ispitesc;Bucura-tear izbăvi din atâtea primejdii, cinstitoare a celor ce sau cine ne miluiesc;Bucura-tear fi uşurat de bolile care au venit asupra noastră, intaritoare a celor ce ne slujesc;Bucura-te, luminatoare a celor ce ne mangaie;Bucura-te, impreuna-lucratoare pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu cei ce ne hranesc;Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoaretine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Condacul Icosul al 11 10-lea'''Suntem plini Zidirile casei părinţilor tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai făcut, făgăduindu-te a îmbrăţişa viaţa monahicească; pentru aceasta şi depărtându-te de pacatetoată dezmierdarea şi plăcerile lumeşti, haina cea scumpă a cerşetorului, indurate Doamne si greu se lupta sufletele noastre gandind venind de la judecatabiserică ai schimbat-o, caci părăsindu-ţi părinţii ce vom face noi pacatosiite certau cu mustrări de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toţi auzi: Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei; Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus; Bucură-te, napadindupatul nevinovăţiei; Bucură-ne deodata neprevazutul sfarsit? Mila ceremte, scaunul domnilor; Bucură-te, Doamnesceptrul celor ce conduc; Bucură-te, mila Hristoase al nostruocrotitoare neobosită; Bucură-te, caci nu avem chip de indreptareapărătoare neînfruntată; nu trce cu vederea rugaciunile noastre si pocaintaBucură-te, care in tot ceasul dupa pacate prigonitoare a celor ce neispitesc; Bucură-te, cinstitoare a cuprins si primeste ca pe o chezasie celor ce ne miluiesc; Bucură-te, întăritoare a bunei nostre vointe si temerii de Tinecelor ce ne slujesc; Bucură-te, rugaciunea aceastaluminatoare a celor ce ne mângâie; Bucură-te, pe langa care Tiîmpreună-aducem mijlocitoare si pe maica noastra lucrătoare cu cei ce ne hrănesc; Bucură-te, Sfântă Parascheva, cantand cu dansa dimpreuna: Aliluiamult folositoare!
'''Icosul Condacul al 11 -lea'''Multi pacatosi mai inainte Suntem plini de păcate, îndurate Doamne şi greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi sipăcătoşii, năpădindu-au dobandit mantuirea umilindu-se. Cum dar si noi ne vom departa de aceasta nadejdedeodată neprevăzutul sfârşit? Catre tine insa nazuimMilă cerem, Doamne, preacurata maicamilă Hristoase al nostru, si căci nu vom fi rusinatiavem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre şi pocăinţa, nedepartanducare în tot ceasul după păcate ne-te de noi a cuprins şi primeşte ca de pacatosul acela care langa tine pe o chezăşie a fost inmormantat fara a i se cunoaste nevrednicia sa si pentru care ai cerut prin vedenie sa i se mute trupul cel stricat bunei nostre voinţe şi temerii de langa moastele tale. Deci ne rugamTine, primeste rugaciunile si lacrimile noastre mijlocind iertarea pacatelor noastre pentru ca iti cantam:Bucura-terugăciunea aceasta, smerenie inalta;Bucurape lângă care Ţi-te, fecioara neintinata;Bucura-te, aducem mijlocitoare şi pe maica prealaudata;Bucura-te, mantuirea cea smerita;Bucura-te, lauda celor cinstiti;Bucura-te, mangaierea celor nenorociti;Bucura-te, povatuitoarea celor rataciti;Bucura-te, buna mea sfatuitoare;Bucura-te, preablanda indreptatoare;Bucura-te, sufleteasca veselitoare;Bucura-te, grabnica ajutatoare;Bucura-te, Sfanta noastră Parascheva, mult folositoarecântând cu dânsa dimpreună: Aliluia!
'''Condacul Icosul al 12 11-lea'''Nespusa este mangaierea noastraMulţi păcătoşi mai înainte de noi şi-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar şi noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, privindupreacurată maică, şi nu vom fi ruşinaţi, nedepărtându-te, cu de noi petrecand, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-de păcătosul acela care lângă tine a trimis tarii acesteia; ca de ce boli am fost cuprinsi si nu ne-am vindecat? in înmormântat fără a i se cunoaşte nevrednicia sa şi pentru care scarbe si nu ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaştele tale. Deci nerugăm, primeşte rugăciunile şi lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îţi cântăm: Bucură-ai ajutat nouate, in totul plinind cuvantul Mantuitorului din Evanghelia Sa? Pentru aceasta cu smerenie dobandind dreapta înaltă; Bucură-te, fecioară neîntinată; Bucură-te, maică prealăudată; Bucură-te, mântuirea cea preainalta la scaunul maririismerită; Bucură-te, lauda celor cinstiţi; Bucură-te, mângâierea celor nenorociţi; Bucură-te, povăţuitoarea celor rătăciţi; Bucură-te, iti cantam tieŞ Bucurabuna mea sfătuitoare; Bucură-te! si lui Dumnezeu lauda cea cereasca: Aliluia, preablândă îndreptătoare; Bucură-te, sufletească veselitoare; Bucură-te, grabnică ajutătoare; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
'''Icosul Condacul al 12 -lea'''IzbavesteNespusă este mângâierea noastră, privindu-ne pe noi, maica, de toata boala, de ciumate, de holera si de vrajmasi; izbaveste-ne pe cu noipetrecând, maica, de lacuste, de gandaci si de rautate; izbavesteca un dar al lui Dumnezeu ce s-ne pe noi, maica, de foc, de grindina si de fulgera trimis ţării acesteia; izbaveste-ne pe noi, maica, de chinul cel de veci si de ceasul osandirii si ce boli am fost cuprinşi şi nu ne invredniceste a dobandi prin rugaciunile tale starea de-a dreapta in ziua judecatii, prin mantuirea sufletelor noastre, ocrotindu-am vindecat? în care scârbe şi nu ne si hranindu-ne in pace pana ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa? Pentru aceasta cu smerenie dobândind dreapta cea preaînăltă la rasuflarea cea mai de pe urmascaunul măririi, ca sa-ti cantamîţi cântăm tie:Bucura-te, alauta duhovniceasca;Bucura-te, faclie luminoasa;Bucura-te, raza cereasca;Bucura-te, nadejdea oamenilor;Bucura-te, izgonirea demonilor;Bucura-te, tamaduirea ranilor;Bucura-te, feritoarea de rautati;Bucura-te, aducatoarea de bunatati;Bucura-te, luminatoarea casnica a Moldovei;BucuraBucură-te, izbavitoarea ! şi lui Vasile Voievod;si a altor muluitori;Bucura-te, sprijinitoarea si a mea, a smeritului pacatos;Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoareDumnezeu lauda cea cerească: Aliluia!
'''Condacul Icosul al 13 12-lea'''Ne inchinam lui Dumnezeu si cinstim sfintele tale moasteIzbăveşte-ne pe noi, maică, de toată boala, de ciumă, de holeră şi de vrăjmaşi; izbăveşte-ne pe noi, maică, de lăcuste, de gândaci şi de răutate; izbăveşte-ne pe noi, maică, de foc, de grindină şi de fulger; izbăveşte-ne pe noi, Cuvioasa Maica Paraschevamaică, propovaduind cu marire si cantari toate minunile de chinul cel de veci şi de ceasul osândirii şi ne învredniceşte a dobândi prin rugăciunile tale care starea de-a dreapta în ziua judecăţii, prin darul mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne şi hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, alăută duhovnicească; Bucură-te, făclie luminoasă; Bucură-te, rază cerească; Bucură-te, nădejdea oamenilor; Bucură-te, izgonirea demonilor; Bucură-te, tămăduirea rănilor; Bucură-te, feritoarea de răutăţi; Bucură-te, aducătoarea de bunătăţi; Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei; Bucură-te, izbăvitoarea lui Dumnezeu si pentru Vasile Voievod; şi a noastra mantuire am dobanditaltor miluitori; bine primita fa rugaciunea noastraBucură-te, sprijinitoarea şi a mea, sfanta si grabeste totdeauna a ne ajuta ca sa cantam cu bucurie ispravile tale si slava lui Dumnezeu: Aliluiasmeritului păcătos; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! (Acest Condac se zice de trei ori)Apoi se zice iarasi Icosul intai: '''Ingerii din cer cu laude...''' si Condacul intai: '''Preacuvioasei noastre maici...'''
'''RUGACIUNECondacul al 13-lea''' Doamne Dumnezeul nostruNe închinăm lui Dumnezeu şi cinstim sfintele tale moaşte, TuCuvioasă Maică Parascheva, Cel ce ai zis propovăduind cu mărire şi s-a făcut toată făptura, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi înfricoşătoare pentru a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutatenoastră mântuire am dobândit; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece bine primită fă rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastresfântă, ci pentru că nu suntem vrednici şi grăbeşte totdeauna a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ajuta ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, să cântăm cu bucurie să slăvim preasfânt numele tău în veci. Amin.isprăvile tale şi slavă lui Dumnezeu: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: '''Îngerii din cer cu laude...''' şi Condacul întâi: '''Preacuvioasei noastre maici...'''
'''RUGĂCIUNE'''
Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptură, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.
==A se vedea şi==
121 de modificări

Meniu de navigare