Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Luminândă

1 octet șters, 14 noiembrie 2013 13:51
ortografie
'''Luminânda 2'''
:Piatra văzând-o răsturnată, Mironosițele s-au bucurat, că au văzut pe un tânăr șezând deasupra ei, care le-a zis: Iată Hristos s-a sculat! Spuneți Ucenicilor Lui: Mergeți mai întâi în GalileiaGalileea, acolo se va arăta vouă, precum a zis mai înainte prietenilor.
A Născătoarei
:Îngerul a adus Fecioarei, mai înainte de zămislirea Ta Hristoase, vestea cea bună, zicându-i: Bucură-te! Și tot îngerul a răsturnat piatra mormântului Tău. Acela a adus, în locul întristării, semne de bucurie negrăită, iar acesta în locul morții, pe Tine dătătorule de viață, propovăduindu-te și mărindu-te, și spunând femeilor și Ucenicilor învierea.
:Că Hristos a înviat nimeni să nu se îndoiască pentru că s-a arătat Mariei, apoi a fost văzut de cei ce au mers la sat și celorlalți ucenici iarăși s-a arătat, pe care trimițându-i să boteze, El s-a înălțat la cer, de unde s-a pogorât, întărind învățătura cu mulțime de semne.
A Născătoarei de Dumnezeu
:Soare, cel ce ai răsărit astăzi din mormânt, ca un mire din cămară, și iadul ai prădat, și moartea ai stricat, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, lumină trirnitetrimite-ne nouă, lumină care luminează inimile și sufletele, lumină care îndreptează pe toți, să umble în cărările poruncilor Tale și în calea păcii.
Stihira Evangheliei, glas 3
:Mariei Magdalena, celei ce a vestit Învierea Mântuitorului cea din morți și arătarea, necrezând Ucenicii, au fost mustrați pentru învârtoșarea inimii. Fiind apoi înarmați cu semne și minuni, la propovăduire au fost trimiși. Și Tu, Doamne, la începătorul luminii, la Tatăl, te-ai înălțat. Iar ei au propovăduit pretutindeni cuvântul, cu minuni încredințându-I. Pentru aceasta, luminându-ne printr-înșii, mărim Învierea Ta cea din morți, Iubitorule de oameni, Doamne.
'''Luminânda 4'''
:Cu fapte bune luminându-ne, să vedem pe bărbații cei ce au stătut de față, în haine strălucitoare, în mormântul cel de viață purtător, mironosițele plecându-și fața le pământ. Învierea celui ce stăpînește stăpânește cerul să o cunoaștem, și la mormântul vieții să alergăm cu Ioan și cu Petru, și de ceea ce s-a făcut, mirându-ne, să rămânem, ca să vedem pe Hristos.
A Născătoarei de Dumnezeu
:Bucurați-vă, zicând, ai schimbat întristarea strămoșilor, Doamne, aducând în lume bucuria Învierii Tale. Deci Dătătorule de viață, pentru ceea ce te-a născut pe Tine, trimite lumina care luminează inimile, lumina îndurărilor Tale, ca să strigăm ție: Iubitorule de oameni, Doamne, mărire Învierii Tale.
:Viața și Calea, Hristos, din morți sculându-se, împreună cu Cleopa și cu Luca a călătorit, de care s-a și cunoscut în Emaus, când a frânt pâinea, ale căror suflete și inimi erau arzând, când le-a grăit lor pe cale și le-a tâlcuit Scripturile despre cele ce a pătimit. Cu care să strigăm: S-a sculat și s-a arătat și lui Simon.
A Născătoarei de Dumnezeu
:Laud mila Ta cea nemăsurată Făcătorul meu; că pe Tine însuți te-ai deșertat, ca să poți și să mântuiești firea omenească cea dosădită. Și Dumnezeu fiind ai primit din curată porunca lui Dumnezeu-Tatăl a te face om, precum sunt eu, afară de păcat, și a te pogorî pînă până la iad, vrând să mă mântuiești pe mine, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, Stăpâne, întru tot milostive.
Stihira Evangheliei, glas 5
:O, prea înțelepte judecățile Tale, Hristoase! Cum lui Ioan și lui Petru prin giulgiurile singure ai dat a cunoaște Învierea Ta? Și cu Luca și cu Cleopa împreună călătorind ai vorbit, și vorbind, nu îndată te-ai arătat pe Tine? Pentru aceasta și învinuire ai luat, ca și cum ai fi fost străin în Ierusalim, și n-ai fi fost părtaș până la sfârșit sfaturilor lor. Ci ca cel ce toate spre folosul zidirii le orânduiești, le-ai descoperit și proorocirile cele despre Tine și cînd când ai binecuvântat pâinea, ai fost cunoscut de dânșii, ale căror inimi și mai înainte de aceasta spre cunoștința Ta se aprindeau. Ucenicilor, fiind adunați, iată luminat li s-a propovăduit Învierea Ta, prin care miluiește-ne pe noi.
'''Luminânda 6'''
'''Luminânda 7'''
:Spunând Maria că au luat pe Domnul, au alergat la mormânt Simon și alt ucenic al lui Hristos, pe care îl iubea; și au alergat acețti acești doi și au aflat giulgiurile înăuntru singure zăcând și mahrama capului a fost osebită de dânsele. Pentru aceasta iarăși au tăcut, până ce au văzut pe Hristos.
A Născătoarei de Dumnezeu
:Mari și preamărite minuni ai lucrat pentru mine, Hristoase al meu mult milostive; că din fecioară, prunc te-ai născut, negrăit, și crucea ai luat, și moarte răbdând, ai înviat întru mărire și firea noastră ai slobozit din moarte. Mărire, Hristoase, strălucirii Tale, mărire puterii Tale.
:O, înfricoșată taină! O preamărită minune! Prin moarte, moartea cu totul s-a pierdut. Deci, cine nu te va lăuda pe Tine și cine nu se va închina Învierii Tale, Cuvântule, nu va preacinsti pe Născătoarea de Dumnezeu, care te-a născut pe Tine cu trup? Pentru ale cărei rugăciuni izbăvește pe toți din gheenă.
Stihira Evangheliei, glas 6
:Arătându-te pe Tine Ucenicilor Tăi, Mântuitorule, după Înviere, lui Simon i-ai dat iarăși pașterea oilor, spre răsplătirea dragostei, adică purtarea de grijă de a le păstori pe dânsele. Pentru aceasta iertînduiertându-i căderea din vremea patimilor ai și zis: De mă iubești Petre, păstoreș­te mielușeii mei, păstorește oile mele. Iar el îndată arătînduarătându-și iubirea prietenească a întrebat despre celălalt învățăcel. Cu ale căror rugăciuni Hristoase, turma Ta păzește-o de lupii cei ce o risipesc pe dânsa.
==Luminânde ale sărbătorilor==
5.288 de modificări