Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Apostolul Petru

3 octeți adăugați, 28 octombrie 2013 13:42
m
diacritice noi (cu virgulă)
[[ImageImagine:Apostle Peter.jpg|right|frame|<center>Sfântul Apostol Petru</center>]][[Sfânt]]ul, slăvitul şi și întru tot lăudatul Apostol '''Petru''' este căpetenia („verhovnicul”) celor doisprezece [[apostol]]i ai Domnului [[Iisus Hristos]]. [[Prăznuire|Pomenirea]] sa se face la [[29 iunie]], împreună cu [[Apostolul Pavel]].
==ViaţaViața==Binecuvântatul Petru era din Betsaida, în Galilea. Era fiul lui Iona şi și frate cu [[Apostolul Andrei]], cel întâi-chemat. Era de meserie pescar, neînvăţat şi neînvățat și sărac. Numele său din părinţi părinți era Simon. Era căsătorit, dar nu se ştie știe dacă a avut copii. Numele de Petru l-a primit de la însuşi însuși Domnul Iisus Hristos, care s-a uitat la el şi și i-a spus "Tu eşti ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa (care, tălmăcit, însemnează Petru)." (Ioan 1, 42).
Petru i-a făgăduit lui Iisus că îl va iubi întotdeauna, dar în timpul patimilor Lui, a avut o clipă de slăbiciune şi și a spus "Nu-l cunosc pe omul acesta!". Imediat s-a căit la fapta sa şi și a început să plângă amar. Iisus a prezis dinainte că Petru se va lepăda de El de trei ori în Joia mare.
Greşeala Greșeala i-a fost iertată căci, după Învierea Sa, Mântuitorul s-a arătat Apostolilor şi și l-a întrebat pe Petru de trei ori dacă îl iubeşteiubește. Cel ce a zis în Joia Mare de trei ori că nu-L cunoaştecunoaște, acum spune de trei ori: "Da, Doamne, Tu ştii știi că Te iubesc", iar Iisus i-a zis: "Paşte Paște oile Mele" (Ioan 21, 17), reaşezândureașezându-l în misiunea de apostol.
După Înălţarea Înălțarea Mântuitorului la cer şi și [[Pogorârea Sfântului Duh]], plin de curaj şi și de Duh Sfânt, Sf. Apostol Petru a propovăduit pe Hristos în Ţara Sfântă, în cetăţile cetățile din Asia Mică, şi și a ajuns până la Roma împăraţilor împăraților păgâni (în jurul anului 57 d.Hr.).
În timpul [[Persecuţii Persecuții împotriva creştinilorcreștinilor|persecuţiilorpersecuțiilor]] împotriva creştinilor creștinilor declanșate de către împăratul Nero după incendierea Romei în anul 64 d.Hr., a fost arestat împreună cu [[Apostolul Pavel]]. Sf. Petru a fost condamnat la moarte şi și executat prin răstignire pe cruce cu capul în jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul răstignirii lui [[Iisus Hristos]]), în anul 67 d.Hr., lângă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei.
De la Sfântul Apostol Petru avem mărturisirea adevărului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aflându-se cu ucenicii Săi în Cezareea lui Filip, Iisus le-a pus întrebarea: "Cine ziceţi ziceți voi că sunt ?". Petru a răspuns: "Tu eşti ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu" (Matei 16, 16).
==Cântări==
[[Tropar]] 29 iunie (Glas 4)
:Cei ce sunteţi sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun şezătorișezători:Şi Și lumii învăţătoriînvățători:Stăpânului tuturor rugaţirugați-vă
:Pace lumii să dăruiască
:Şi Și sufletelor noastre mare milă.
[[Condac]] 29 iunie (Glas 2)
:Pe propovăduitorii cei tari şi și de Dumnezeu vestitori,
:căpeteniile ucenicilor Tăi, Doamne,
:i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor bunătăților Tale şi și în odihnă;:că chinurile acelora şi și moartea ai primit,:mai vârtos decât toată roada, Unule, Cel ce ştii știi cele din inimă.
==Surse==
*[http://sfapostolipetrusipavel.wordpress.com/ Blog dedicat Sf. Ap. Petru si Pavel]
*[http://www.comeandseeicons.com/p/cap26.htm Icon of Ss. Peter and Paul]
*[http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/iunie/06-29-sf_ap_petru.html Viaţa Viața Sf. Petru]*[http://www.ortodoxism.ro/proloagele/iunie/Proloage29Jun.shtml Vieţile Viețile Sf. Petru şi și Pavel]*[http://www.credo.ro/Sfintii-Apostoli-Pavel-Petru.php Sfinţii Sfinții Petru şi și Pavel]*[http://www.ortodox.as.ro/acatiste/ac49.html Acatistul Sf. Petru şi și Pavel] 
{{Apostoli}}
[[Categorie:Sfinţi biblici|Petru (apostol)]]
12.879 de modificări