Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Înălțarea Domnului

16 octeți adăugați, 16 iunie 2013 13:28
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
[[Image:Ascension.jpg|right|frame|Înălţarea Înălțarea la Cer a Domnului]]'''Înălţarea Înălțarea Domnului''' [[Iisus Hristos]] este unul din [[Praznice ÎmpărăteştiÎmpărătești|Praznicele ÎmpărăteştiÎmpărătești]] ale [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]], prăznuită la patruzeci de zile după [[Sfintele PaştiPaști]] (şi și de aceea cade mereu într-o zi de joi -- ''vezi'' [[Pascalia]]).
La patruzeci de zile după [[Învierea Domnului|Înviere]], în timp ce îi binecuvânta pe [[ApostoliApostol|ucenicii]] Săi ([[Evanghelia după Luca]] 24:50-51), Hristos s-a înălţat înălțat la Cer, luându-şi și locul de-a dreapta [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]] ([[Evanghelia după Luca]] 16:19 şi și [[Crezul]]ui niceo-constantinopolitan).
==Referinţe Referințe scripturale==
Prima menţionare menționare a Înălţării Înălțării în [[Sfânta Scriptură]] se găseşte găsește în Evanghelia după [[Apostolul Marcu|Marcu]] (16:14-19). Descrierea este sumară. Iisus şi și cei unsprezece [[ucenic]]i rămaşi rămași sunt aşezaţi așezați la masă, probabil într-o încăpere din sau pe lângă [[Ierusalim]]. Iisus le cere apostolilor Săi să propovăduiască [[Evanghelie|Evanghelia]] şi și le spune că cei credincioşi credincioși vor fi neatinşi neatinși de otravă, îi vor vindeca pe bolnavi şi și altele asemenea. După aceste cuvinte finale, Iisus este primit în Rai să stea de-a dreapta Tatălui: . Nu este nimic precizat despre perioada de după ÎnălţareÎnălțare; Marcu, pur şi și simplu descrie ceea ce s-a întâmplat.
Evanghelia după Luca este şi și mai succintă în descriere (24:50-51). Iisus îi duce pe cei unsprezece în [[Betania]], nu departe de [[Ierusalim]]. În timp ce îi binecuvintează, Iisus se ridică la Cer.
A treia, şi și cea mai citită, descriere a Înălţării Înălțării se găseşte găsește în [[Faptele Apostolilor]] (1:9-12). Timp de patruzeci de zile după Înviere, Iisus continuă să propovăduiască Evanghelia. Iisus şi și cei unsprezece sunt adunaţi adunați lângă Muntele Olivet (sau [[Muntele Măslinilor]]), în nord-estul Betaniei. Iisus le spune discipolilor săi că vor primi puterea [[Sfântul DuhDuhul Sfânt|Sfântului DuhDuhului Sfânt]] şi și că ei trebuie să ducă mesajul său în lumea întreagă. Iisus este luat şi și ridicat de un nor. Unele tradiţii tradiții spun că a fost luat într-un car de foc, asemănător cu [[ProfetProoroc]]ul Ilie. Doi oameni îmbrăcaţi îmbrăcați în alb le-au apărut ucenicilor şi și le-au spus că Iisus se va reîntoarce în acelaşi același mod ca la ÎnălţareÎnălțare. Ei au spus: " Bărbaţi „Bărbați galileeni, de ce staţi stați privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat înălțat de la voi la cer, astfel va şi și veni, precum L-aţi ați văzut mergând la cer. "{{ref|1}}(Fapte 1:11). După acestea, ucenicii s-au reîntors în Ierusalim bucurându-se şi și rămânând în continuare în Templu.
Evanghelia după Matei se termină la un munte din Galileea, cu Iisus trimiţândutrimițându-i pe ucenici să propovăduiască Evanghelia. Nu se face nici o menţionare menționare a ÎnălţăriiÎnălțării.
==ImportanţăImportanță==
Înălţarea Înălțarea Domnului prezintă ultimul stadiu al planului lui Dumnezeu privitor la lumea întreagă: unirea deplină cu El Însuşi Însuși după plecarea fiecăruia dintre noi din lumea aceasta. Conform [[Biserica Ortodoxă din America|OCA]], "în Înălţare „În Înălțare se găseşte găsește scopul şi și deplinătatea Învierii lui Hristos....şi și împreună cu Hristos se înalţă şi înalță și firea umană."
==Imnografie==
'''[[Tropar]]''' ([[Glas]]ul 4)
:ÎnălţatuÎnălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduinţa făgăduința Sfântului Duh, încredinţânduîncredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.
'''[[Condac]]''' (Glasul 6)
:Plinind rânduiala cea pentru noi şi și cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşticerești, Te-ai înălţat înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărţindudespărțindu-Te, ci rămânând nedepărtat şi și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi și nimeni împotriva voastră!
==Vezi şiA se vedea și==*[[Icoana ÎnălţăriiÎnălțării]]
*[[Penticostar]]
==Izvoare şi și legături externe==
* ro: {{notă|1}} Sfânta Scriptură. Vezi [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/26/Faptele%20Apostolilor]
* ro: [http://bastrix.wordpress.com/2007/05/16/ce-inseamna-inaltarea-domnului/ Ce înseamnă Înălţarea Înălțarea Domnului?] - Pr. DrdDr. Picioruş Picioruș Dorin Octavian
* en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension wikipedia:Ascension]
* en: [http://www.goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=943&PCode=6PTh&D=TH&DT=6/1/2006 GOARCH:Ascension]
* en: [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=42 OCA:The Ascension of Our Lord]
* en: [http://www.comeandseeicons.com/festal/festal.htm#phf10 Icoane ale ÎnălţăriiÎnălțării]
[[Categorie:Praznice împărăteşti]]
1.053 de modificări