Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Epistola către Diognet

4 octeți adăugați, 24 mai 2013 20:23
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
'''Epistola către Diognet''' este o scriere a epocii [[Părinţii Părinții apostolici|Părinţilor Părinților apostolici]].
:"Creştinii „Creștinii nu trăiesc deosebiţi deosebiți de ceilalţi ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în oraşe orașe ale lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viaţă viață străină. Învăţătura Învățătura lor nu e descoperită de gândirea şi și cugetarea unor oameni, care cercetează cu nesocotinţănesocotință; nici nu o arată, ca unii, ca pe o învăţătură învățătură omenească. Locuiesc în oraşe greceşti şi orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia; urmează obiceiurile băştinaşilor şi băștinașilor și în îmbrăcăminte şi și în hrană şi și în celălalt fel de viaţăviață, dar arată o vieţuire viețuire minunată şi și recunoscută de toţi toți ca nemaivăzută. Locuiesc în ţările țările în care s-au născut, dar ca străinii; iau parte la toate ca cetăţenicetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice ţară țară străină le e patrie, şi și orice patrie le e ţară țară străină. Se căsătoresc ca toţi toți oamenii şi și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuţinăscuți. Întind masă comună, dar nu şi și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetăţeni cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar, prin felul lor de viaţăviață, biruiesc legile."<br>” — ''Epistola către Diognet'', V.1-10 (trad. rom.: Dumitru Fecioru)
[[Categorie:Literatură creştină]]
1.055 de modificări