Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Monahism

2.011 octeți adăugați, 26 iunie 2015 05:28
m
diacritice noi (cu virgulă)
[[Image:Panteleimon_Monastery.jpg|right|thumb|350px|Mănăstirea Sfântul Patelimon, [[Muntele Athos]]]]
{{Spiritualitate}}
'''MonasticismMonahismul''' (from Greekdin termenul grec: ''μοναχος''—care înseamnă persoană singură/însingurată) este vechea practică a creștinilor de a părăsi lumea pentru a solitary person) is the ancient Christian practice of withdrawal from the world in order to dedicate oneself fully and intensely to the life of the se închina trup și suflet unei vieți conforme cu [[GospelEvanghelia]], seeking union with urmărind unirea cu [[Jesus ChristIisus Hristos]].
The focus of monasticism is on Scopul monahismului este [[theosisîndumnezeirea]]omului (în greacă, theosis), the process of perfection to which every Christian is calledlucrare la care sunt chemați toți creștinii. This ideal is expressed everywhere that the things of God are sought above all other thingsCăutarea voii lui Dumnezeu mai presus de orice altceva este o idee care apare peste tot în scrierile ortodoxe, as seen for example in the ca de exemplu în ''[[PhilokaliaFilocalia]]'', a book of monastic writingso carte care cuprinde scrieri ale monahilor. In other wordsCu alte cuvinte, un monah (călugăr) sau o monahie (călugăriță, maică) este o persoană care a monk or nun is a person who has vowed to follow not only the commandments of the Churchjurat să urmeze nu numai poruncile Bisericii, but also the counsels ci și sfaturile evanghelice (i.e."voturile" sau jurămintele monahale ale sărăciei, vows of povertycastității/curăției, chastity, stability, and obediencestatorniciei și ascultării). The words of Jesus which are the cornerstone for this ideal are Cuvintele lui Hristos pe care se bazează acest fel de viață sunt: "Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este"be ye perfect as your heavenly Father is perfect."
ThusAstfel, monks practice monahii sunt [[hesychasmisihasm|isihaști]], the spiritual struggle of angajați în lupta duhovnicească pe calea [[catharsisdespătimire|purificationdespătimirii]] (καθαρσις), [[theoriacontemplație|illuminationcontemplației]] (θεωρια) and și [[îndumnezeire| îndumnezeirii]] sau [[theosisîndumnezeire|divinizationunirii cu Dumnezeu]] (θεωσις) in , prin [[prayerrugăciune]], the [[sacramentSfintele Taine]] și [[ascultare]]s and obedience.
==Precursors of the Christian Precursori ai idealului monastic idealcreștin==The ancient models of the modern Christian monastic ideal are the [[Nazarite]]s and the [[prophet]]s of Israel. A Nazarite was a person voluntarily separated to the Lord, under a special vow.
: Speak unto the children of Modelele din vechime ale idealului monastic creștin sunt [[nazireu|nazireii]] și [[prooroc|profeții]] lui Israel. Un nazireu era o persoană care urma un fel de viață distinct, and say unto thempentru Dumnezeu, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of ca urmare a Nazarite, to separate themselves unto the LORD: He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk. All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the LORD, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow. All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come at no dead body. He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die: because the consecration of his God is upon his headunui jurământ special. ([[Numbers]] 6:2-8)
[[Image:Wadi Qelt"Vorbește fiilor lui Israel și zi către ei: Dacă bărbat sau femeie va hotărî să dea făgăduință de nazireu, ca să se afierosească nazireu Domnului, să se ferească de vin și de sicheră; oțet de vin și oțet de sicheră să nu bea și nimic din cele făcute din struguri să nu bea; nici struguri proaspeți sau uscați să nu mănânce.jpg|left|thumb|350px|Monastery of StÎn toate zilele, cât va fi nazireu, să nu mănânce, nici să bea vreo băutură făcută din struguri, de la sâmbure până la pielită. [[George the Chozebite]]În toate zilele făgăduinței sale de nazireu să nu treacă brici pe capul său; până la împlinirea zilelor, Wadi Qelt<br>(On the road from Jerusalem to Jericho)]]The prophets of [[Israel]] were set apart to the Lord for the sake of câte a message of [[repentance]]. Some of them lived under extreme conditionsafierosit Domnului, voluntarily separated or forced into seclusion because of the burden of their messageeste sfânt și trebuie să crească părul pe capul lui. Other prophets were members of communitiesÎn toate zilele, schools mentioned occasionally in the Scriptures but about which there is much speculation and little known. The prepentru care s-Abrahamic prophetsa afierosit pe sine să fie nazireul Domnului, să nu se apropie de trup mort: Când va muri tatăl său, [[Enoch]] and [[Melchizedek]]sau mama sa, sau fratele său, sau sora sa, să nu se spurce prin atingerea de ei, and especially the Jewish prophets [[Elijah]] and his disciple [[Elisha]] are important to Christian monastic traditionpentru că afierosirea lui Dumnezeu este pe capul lui. The most frequently cited "role-model" for the life of a hermit separated to the LordÎn toate zilele cât va fi nazireu, in whom the Nazarite and the prophet are believed to be combined in one person, is este sfântul Domnului. ([[John the BaptistNumeri]]. John also had disciples who stayed with him and6, as may be supposed, were taught by him and lived in a manner similar to his own:2-8)
[[Image: In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at handWadi Qelt. For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, And were baptized of him in Jordan, confessing their sinsjpg|left|thumb|350px|Mănăstirea Sf. ([[Gospel of Matthew|MatthewGheorghe Hozevitul]] 3:1-6, Wadi Qelt<br>(Pe drumul de la Ierusalim la Ierihon)]]
The female role models for monasticism are the Profeții (proorocii) lui [[Israel]] erau închinați Domnului ca semn de [[pocăință]]. Unii din ei trăiau în condiții foarte grele, despărțindu-se ei înșiși sau fiind siliți să se despartă de oameni din pricina poverii mesajului pe care îl purtau. Alți prooroci trăiau ca membri ai comunităților, ai unor școli amintite de câteva ori în Scriptură dar despre care s-au făcut multe speculații, dar despre care se știe în realitate foarte puțin. Proorocii dinainte de Avraam, [[Enoh]] și [[TheotokosMelchisedec]] and the four virgin daughters of the , iar dintre profeții evrei în special [[Apostle Philip Ilie]] și ucenicul acestuia, [[Elisei]] sunt importanți pentru tradiția monastică creștină. Cel mai frecvent citat ca "model" al vieții monastice (of the Twelveși în special pustnicești), închinat Domnului este Sfântul [[Ioan Botezătorul]], mazireu și prooroc în același timp. Și Ioan a avut ucenici care stăteau împreună cu el și pe care se presupune că îi învăța să adopte un mod de viață asemănător cu al său:
: And when we had finished our course from Tyre În zilele acelea, we came to Ptolemaisa venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, and saluted the brethrenspunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, and abode with them one daydrepte faceți cărările Lui". And the next day we that were of Paul's company departedIar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, and came unto Caesarea: and we entered into the house of Philip the evangelistși cingătoare de piele împrejurul mijlocului, which was one of the seven; and abode with himiar hrana era lăcuste și miere sălbatică. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului. And the same man had four daughtersŞi erau botezați de către el în râul Iordan, virgins, which did prophesymărturisindu-și păcatele. ([[Acts of the ApostlesEvanghelia după Matei|ActsMatei]] 21:73,1-96)
Modelele feminine ale monahismului sunt Maica Domnului și cele patru fecioare, fiicele Sfântului [[Image:Romanian_hieromonk.jpg|right|thumb|250pxFilip Diaconul|This image from a monastery in Rumania shows the [[abbotDiacon Filip]] (or [[igumen]]din cei șapte) seated in the chair reserved for his status. He is holding the staff of his office and wearing the [[epitrachelion]] that symbolizes his priesthood as a [[hieromonk]].]]The monastic ideal is also modeled upon the [[Apostle Paul]], who is believed to have been [[celibacy|celibate]], and a tentmaker:
:For I would that all men were even as I myselfIar noi, sfârșind călătoria noastră pe apă, de la Tir am venit la Ptolemaida și, îmbrățișând pe frați, am rămas la ei o zi. But every man hath his proper gift of GodIar a doua zi, one after this mannerieșind, and another after thatam venit la [[Cezareea]]. I say therefore to the unmarried and widowsŞi intrând în casa lui Filip binevestitorul, it is good for them if they abide even as Icare era dintre cei șapte (diaconi), am rămas la el. Şi acesta avea patru fiice, fecioare, care prooroceau. ([[I CorinthiansFaptele Apostolilor|Fapte]] 7:21,7-89)
But the consummate prototype of all Christian monasticism[[Image:Romanian_hieromonk.jpg|right|thumb|250px| Această imagine de la o mănăstire din România îl arată pe [[stareț|starețul]] sau [[egumen|egumenul]] acesteia, communal and solitaryașezat în jilțul care îi indică statutul. El poartă însemnele funcției și [[epitrahil|epitrahilul]] care amintește faptul că este preot, is [[Jesus Christieromonah]]. ]]:
:Let this mind be in youIdealul monahal se bazează și pe modelul Sfântului [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel]], which was also in Christ Jesus: Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: But made himself of no reputation, and took upon him the form of despre care se crede că nu s-a servantcăsătorit și care, and was made in the likeness of men: And being found in fashion as pentru a manse întreține, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. ([[Philippians]] 2făcea corturi:5-8)
Additionally:Eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul așa, the earliest Church was a model for monasticismaltul într-alt fel. The first Christian communities lived in common, sharing everything, according to Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. ([[Acts of the ApostlesI Corinteni]].7,7-8)
==Origins of Christian monasticism==The institution of Christian monasticism began in the deserts in 4th century Egypt as a kind of living [[martyr]]dom. Some scholars attribute the rise of monasticism at this time to the changes in Roman society that had been brought about subsequent to the Emperor St. [[Constantine the Great|Constantine]]'s [[conversion]] and the legal tolerance of Christianity in the Roman Empire. This ended the position of Christians as a smallDar adevăratul model al monahismului creștin, persecuted group, leading to the rise of nominal Christianity within the Church. In response, many who wished to maintain the intensity of the earliest years of Christian life fled to the desert to [[fasting|fast]] and pray, free from the fragmenting influence of the world. The end of persecution also meant that [[martyr]]dom was no longer as commonde obște sau pustnicesc, and so este [[asceticismIisus Hristos]] as a form of living martyrdom came to be pursued.:
:Gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce. ([[Filipeni]] 2,5-8) În plus, și Biserica primară era un model pentru viața monahală. Primii creștini trăiau în comun, împărțind tot ce aveau, după cum se arată în [[Faptele Apostolilor]]. ==Originile monahismului creștin== Întemeierea monahismului creștin s-a făcut în deșert, în Egiptul secolului al IV-lea, ca un alt mod de a trăi [[Mucenic|mucenicia]]. Există voci care atribuie apariția monahismului în această perioadă schimbărilor care au avut loc în Imperiul Roman la nivelul societății ca urmare a convertirii sfântului împărat [[Constantin cel Mare]] la creștinism și al transformării creștinismului în religie tolerată pe teritoriul Imperiului. Aceasta a pus capăt persecuției creștinilor și poziției lor de grup religios mic, persecutat, ducând totodată la creșterea numărului "creștinilor cu numele" în Biserică. Ca reacție la aceasta, mulți dintre cei care doreau să păstreze intensitatea vieții duhovnicești a creștinismului primelor secole au fugit în deșert pentru a-și petrece viața în [[post]] și rugăciune, eliberați de influența și tulburarea lumii exterioare. Sfârșitul persecuțiilor a însemnat și că mucenicia devenea mai puțin probabilă, astfel că [[asceza]] a început să devină un mod de viață distinct. [[Image:Sinai_Monastery.jpg|left|thumb|350px|[[St. Catherine's Monastery Mănăstirea Sfânta Ecaterina (Sinai, Egipt)|StMănăstirea Sf. Catherine's MonasteryEcaterina]], Sinai, EgyptEgipt]]Ss. Sfinții [[Anthony the Great|AnthonyAntonie cel Mare]] and și [[Pachomius the Great|PachomiusPahomie cel Mare]] were early monastic founders in Egyptau fost întemeietorii timpurii ai monahismului egiptean, although deși primul creștin despre care se știe că a trăit ca monah a fost Sfântul [[Paul of ThebesPavel Tebeul]] is the very first Christian historically known to have been living as a monk. Orthodoxy also looks to Ortodoxia îl consideră și pe Sfântul [[Basil the GreatVasile cel Mare]] as a founding monastic legislatorca fondator al regulilor monahale, as well as the example of the urmând și exemplul [[Desert FathersPărinții pustiei|Părinților Deșertului]]. St. Sfântul [[Benedict of de Nursia]], who based his own ''Rule'' on that of Sta cărui Regulă se bazează pe cea a Sf. BasilVasile, is often credited with being the father of Western monasticismeste adesea considerat întemeietorul monahismului apusean.
From a very early time there were probably individuals who lived a life in isolation&mdash;hermits&mdash;in imitation of Jesus' 40 days in the desertÎncă de timpuriu au existat probabil persoane care și-au trăit viața în izolare - eremiți -, după exemplul celor patruzeci de zile petrecute de Hristos în deșert. They have left no confirmed archaeological traces and only hints in the written recordNu există mărturii arheologice confirmate ale acestora, și mărturiile scrise cuprind doar aluzii. StSf. Anthony of Egypt lived as Antonie cel Mare a trăit ca [[hermitPustnic|eremit (sihastru sau pustnic)]] and developed a following of other hermits who lived nearby but not in community with him, urmat fiind de alții, care trăiau în apropiere, dar nu în același loc cu el. On the other handPe de altă parte, Sfântul [[Paul of ThebesPavel Tebeul]] lived not very far from Anthony in absolute solitudetrăia nu foarte departe de avva Antonie, în singurătate absolută, and was looked upon even by Anthony as iar avva Antonie îl considera a perfect monkfi un monah desăvârșit. (When St. Anthony first encountered himDupă ce l-a întâlnit pentru prima dată, he came away from the experience sayingavva Antonie, întorcându-se, le-a zis ucenicilor: "Woe is meVai mie, my childrenfiilor, a sinful and false monkcă sunt călugăr păcătos și mincinos, who sunt călugăr doar cu numele ! L-am a monk in name only. I have seen Elijahvăzut pe Ilie, I have seen John the Baptist in the desert, and I have seen Paul&mdash;in Paradisel-am văzut pe Ioan Botezătorul în deșert și l-am văzut pe Pavel - în Rai!") This variety of monasticism is called ''. Acest fel de monahism se numește eremitic'' ("hermit-likedupă felul eremitic") sau, în limbajul bisericesc ortodox românesc, pustnicie (sau sihăstrie).
St. Sfântul [[Pachomius the GreatPahomie cel Mare]], a follower of Anthonyun ucenic al avvei Antonie, also acquired a following; he chose to mould them into a community in which the monks lived in individual huts or rooms&mdash;cells ales să îi adune pe monahi într-o comunitate în care monahii trăiau în colibe - sau chilii (from Greek din grecescul &kappa;&epsilon;&lambda;&lambda;&iota;&alpha;)&mdash;but worked- individuale, atedar munceau în comun, and worshipped in shared spacemâncau în comun și participau la slujbe comune. This method of monastic organization is called ''cenobitic'' Acest fel de organizare monastică se numește rânduială cenobitică ("community-based"bazată pe o comunitate)sau, în limbajul bisericesc, viață de obște. Most monastic life is cenobitic in natureCea mai mare parte a mănăstirilor urmează rânduiala cenobitică. The head of Capul unei mănăstiri a monastery came to be known by the word for "Father" in Syriac, luat numele siriac de ''Abba''&mdash;in English("Părinte"), ''în română [[Abbotavva]]''.
EventuallyÎn cele din urmă, s-a pattern came to be established for some rare monksformat obiceiul ca unii monahi, having been formed in the communal lifepuțini la număr, to leave the cenobitic context and undertake the eremetic lifedeja formați în viața comună, să părăsească viața de obște și să urmeze calea vieții pustnicești. To attempt it without this prior formation is often considered to be spiritual suicideA încerca acest lucru fără a fi fost format duhovnicește în viața de obște era văzut ca un gest de sinucidere spirituală, frequently leading one to fall into ce ducea adesea la căderea în [[prelestînșelare]], spiritual delusionsau amăgire spirituală.
==The place of monasticism in societyLocul monahismului în societate==Beginning in Egypt (with such saints as [[Anthony the Great]] and [[Paul of Thebes]]) and spreading to the Middle East and then Europe, monasticism became a central aspect of life during the western Middle Ages and the high period of the Roman ("Byzantine") Empire in the East. The first non-Roman area to adopt the system was Ireland, which developed a unique form closely linked to traditional clan relations, a system that later spread to other parts of Europe, especially France.
The golden age of Christian monasticism lasted from about the eighth to the twelfth centuriesÎntemeiat în Egipt (cu sfinți ca avva [[Antonie cel Mare]] și [[Pavel Tebeul]]) și răspândit în Orientul Mijlociu, apoi în Europa, monahismul a rămas una din dimensiunile centrale ale vieții creștine în timpul Evului Mediu occidental și până în perioada târzie a Imperiului Roman de Răsărit (Imperiul Bizantin). Primul loc în care a fost adoptat monahismul în afara celor legate într-un fel sau altul de Roma a fost Irlanda. The monasteries became an essential part of societyAici, monahismul a luat o formă specifică, often acting to unify liturgical practice and clarify doctrinal disputes. The monasteries also attracted many of the best people in society and during this period the monasteries were the central storehouses and producers of knowledgestrâns legată de structura socială tradițională a clanurilor, într-o formă care s-a răspândit mai apoi și în alte părți ale Europei (mai ales în Franța).
[[Image:Whitby_Abbey.jpg|right|thumb|300px|The ruins of [[Whitby Abbey]], Northumbria, England]]In the West, the system broke down in the eleventh and twelfth centuries as religion began to change. Religion became far less Epoca de aur a preserve of the religious elite. This was closely linked to the rise of mendicant orders such as the Franciscan friars, who were dedicated to spreading the word in public, not in closed monasteries. Religious behavior changed as common people began to take communion and actively participate in religion. The growing pressure of the nation states and monarchies also threatened the wealth and power of the orders. Finally, after Vatican II in Rome, "religious" orders saw monahismului creștin a massive exodus of members, and many monastics left off wearing the traditional garb of their orders. On the whole, monasticism is in severe decline in the [[Roman Catholic Church]]durat cam din secolul al VIII-lea până în secolul al XII-lea d. Nevertheless, monasticism is still reflected strongly in western cultureHr. Modern universities have attempted to ape Christian monasticism in Mănăstirile au devenit o parte esențială a number of ways. Even in the New World where monasticism has never been a standard part of societal lifesocietății, universities are built in the Gothic style of twelfth century monasteriesluând adesea parte la eforturile de unificare liturgică și la clarificare disputelor doctrinare. Communal meals, dormitory residences, elaborate rituals and dress all borrow heavily from the monastic traditionMănăstirile îi atrăgeau pe cei mai buni oameni din societatea acelor vremuri și tot atunci mânăstirile erau principalele păstrătoare și producătoare ale cunoașterii.
In the East, monasticism continued to thrive even after the [[Great SchismImage:Whitby_Abbey.jpg|right|thumb|300px| Ruinele [[Whitby Abbey]] of the eleventh century, becoming a touchstone and unifying center for Christians in the declining Roman EmpireNorthumbria, even after the [[Fall of ConstantinopleAnglia]].
==Orthodox monasticism today==[[Image:St_Tikhons_MonasteryÎn Vest, acest sistem s-a prăbușit în secolele al XI-lea și al XII-lea, ca urmare a transformărilor religioase care au avut loc în acea perioadă.jpg|left|thumb|350px|[[StAstfel, creștinismul a încetat progresiv să mai fie apanajul unei elite religioase. Tikhon'Acest lucru s Orthodox Monastery (South Canaan-a datorat în special apariției ordinelor călugărilor cerșetori, cum erau franciscanii, care își propuneau să răspândească învățătura creștină publicului larg, Pennsylvania)|Stnu doar între zidurile mănăstirilor. Tikhon's Monastery]] churchComportamentul religios al oamenilor de rând a început să se schimbe, aceștia începând să ia parte mai des la slujbele și Tainele Bisericii. Presiunea crescândă a statelor naționale și monarhiile timpului au subminat puterea și bogăția ordinelor monahale. În sfârșit, după Conciliul Vatican II, South Canaana avut loc un exod masiv al membrilor ordinelor monastice, Pennsylvania]]Today monasticism remains an important and vital part of the Orthodox Christian faithiar mulți călugări au renunțat să mai poarte haina monahală.În ansamblu, and major monastic centers such as monahismul se află într-o gravă decădere în [[Mount AthosBiserica Romano-Catolică]] and [[St. Catherine's Monastery (Sinai)]] are seeing Totuși, monahismul a revival both in terms of the numbers of monks coming to take up the life and in terms of the intensity of the life being ledlăsat o puternică amprentă asupra culturii occidentale, amprentă vizibilă și astăzi. Pilgrims are also becoming more and more frequentUniversitățile moderne au încercat să imite monahismul creștin în diferite feluri. Chiar și în Lumea Nouă, and rebuilding of many ancient centers of monasticism is moving forward at unde monahismul nu a fost niciodată o parte obișnuită a high ratevieții sociale, universitățile sunt construite în stilul gotic al mănăstirilor din secolul al XII-lea. Mesele comune, dormitoarele, ritualurile elaborate și uniformele se inspiră extensiv din tradiția monastică.
==Monastic clergy==Christian monasticism is in itself a lay order, originally not having clergy as a standard part of the community (thus, monks relied on local parishes for sacramental life). However, if the monastery were isolated in the desert, as were many of the Egyptian communities, that inconvenience compelled monasteries either to take in priest membersÎn Est, to have their abbot ordained, or to have other members ordained. A priest-monk is called monahismul a ''continuat să se dezvolte și după [[hieromonkMarea Schismă]]'', and is now generally considered a standard part of cenobitic monastic life. Monastic deacons are also fairly commondin secolul al XI-lea, and they are referred to as ''devenind piatra de hotar și centrul în jurul căruia se puteau strânge creștinii din Imperiul Roman aflat în declin și chiar după [[hierodeaconCăderea Constantinopolului]]s''.
In many cases in Orthodoxy, when a ==Monahismul ortodox astăzi==[[bishop]]ric needs to be filledImage:St_Tikhons_Monastery.jpg|left|thumb|350px|Biserica Mănăstirii Sf. Tihon, suitable candidates are found from nearby monasteries. Since many priests are married (before being ordained to the priesthood)South Canaan, but bishops are required to be celibatePennsylvania, monasteries are a good source of celibate men who are also spiritually mature and generally possessing the other qualities desired in a bishop. Numerous saints from the Church's tradition are examples of this practice.SUA]]
În zilele noastre, monahismul rămâne o parte importantă, esențială a credinței creștin-ortodoxe, iar marile centre monastice precum [[Muntele Athos]] și [[Mănăstirea Sfânta Ecaterina (Sinai, Egipt)]] cunosc astăzi o renaștere, atât din punctul de vedere al numărului de monahi care vin aici, cât și al vieții duhovnicești. [[Pelerin]]ii sunt din ce în ce mai numeroși, iar reconstrucția mai multora din vechile centre monahale avansează rapid. ==Clerul monahal== Monahismul creștin este în sine o rânduială a mirenilor. Călugării nu erau, la origine, asimilați clericilor, ci făceau parte din comunitățile locale (astfel, ei primeau Sfintele Taine de la bisericile parohiale). Totuși, în cazul mănăstirilor izolate, din deșert, cum era cazul obștilor din Egipt, neajunsurile au silit mănăstire fie să accepte preoți ca membri, fie ca starețul sau alți membri ai obștii lor să fie hirotoniți. Un preot-călugăr este numit ''[[ieromonah]]'', iar acum ei sunt parte integrantă din viața mânăstirească de obște (comunitară). Există și destul de mulți monahi-diaconi, numiți ''[[ierodiacon|ierodiaconi]]''  Adesea, în practica ortodoxă, atunci când trebuie hirotonit un [[episcop]] pentru o [[eparhie]], candidații sunt monahi de la mănăstirile apropiate. Întrucât majoritatea preoților sunt căsătoriți (înainte de hirotonia pentru treapta de diacon), însă episcopii trebuie să fie celibatari, mănăstirile sunt locuri potrivite de a afla bărbați necăsătoriți care să aibă și maturitatea spirituală necesară, precum și celelalte calități necesare unui ierarh. Mulți sfinți ai Bisericii Ortodoxe sunt exemple ale acestei practici.<div style="clear:left;"></div> ==See alsoA se vedea și==[[Image:Glendalough.jpg|right|thumb|300px|Monastic church at Biserică de mănăstire la [[Glendalough]], IrelandIrlanda]]*[[Călugăr]]*[[Mănăstire]]*[[Schit]]
*[[Isihasm]]
*[[Muntele Athos]]
 ==External linksLegături externe==
*[http://www.goarch.org/en/ourfaith/articles/article7103.asp Monasticism in the Orthodox Church] by Metropolitan [[Maximos (Aghiorgoussis) of Pittsburgh]]
*[http://www.kosovo.com/monasticism.html Orthodox Monasticism] (Serbian Orthodox Diocese of Raska and Prizren)
[[Categorie:Ascetism]]
[[Categorie:Monahism| ]]
[[Categorie:Mănăstiri]]
[[el:Μοναχισμός]]
[[en:Monasticism]]
[[fr:Monachisme]]
[[it:Monachesimo]]
12.855 de modificări