Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Canoane bisericești

1 octet adăugat, 30 august 2014 15:28
Surse
'''Canoanele bisericeştibisericești''' sunt norme şi și reguli privind etica creştinăcreștină, cultul, disciplina clerului, [[monahism]]ul, organizarea şi jurisdicţia și jurisdicția bisericească, promulgate de [[sinoade ecumenice]] sau locale. În general, canoanele reprezintă legislaţia legislația bisericească ce formează obiectul [[Drept canonic|dreptului canonic]]. In În afară de [[Dogmă|dogme]], oare constituie obiectul credinţei şi credinței și care indică bornele [[TradiţieTradiție]]i având caracter de definiţii definiții (gr. ''oros'' = finis, bornă care marchează graniţagranița), există canoanele care trebuie să fie respectate ca fiind conforme cu tradiţia tradiția dogmatică, în spiritul doctrinei de credinţăcredință. Canonul este o formă sau un cadru în care se aplică doctrina, de aceea el nu poate fi considerat în mod teoretic şi și nici ca o autoritate suplimentară. Biserica are nu numai capacitatea de a îndruma disciplina clerului şi viaţa și viața pastorală a laicilor, ci şi și responsabilitatea de a se pronunţa pronunța în diverse situaţii şi situații și momente (Fapte 15, 26—29 ; I Tim. 3, 15). Exercitând această autoritate, Biserica aplică [[iconomia]], adică foloseşte folosește canoanele în funcţie funcție de condiţiile şi necesităţile condițiile și necesitățile ei pastorale. Deşi Deși există canoane particulare, tradiţia tradiția canonică ortodoxă a fost elaborată în mod sinodal, pentru a se păstra principiul : consensul canonic în spiritul şi și în consensul dogmatic. Canoanele se referă la : post, cultul icoanelor, al sfinţilorsfinților, PaştiPaști, căsătorie, hirotonie, divorţdivorț, conduita clericilor şi și monahilor, participarea mirenilor, treptele ierarhice, ordinea scaunelor episcopale, relaţii interbisericeştirelații interbisericești, relaţii relații publice etc. Regulile canonice propuse de Biserică nu trebuie să fie confundate cu legislaţia legislația de drept civil cu privire la viaţa viața religioasă publică şi și la Biserica creştină creștină ca instituţie instituție juridică.
==Bibliografie==
* I. Zuzek, Kormchya Kniga : ''Studies on the Chiet Code ol the Russian Canon Law'', Orientalia Christiana Analecta, Roma, 1964 ;
* N. ChiţescuChițescu, ''The Difference between the «Horos» and the «Canon» and its importance to the Reception of the Synod ot Chalcedon'', în «The G.reek Orthodox Theological Review», 16 (1971), p. 108—132;
* Nicholas Afanasiev, ''The Canons ot the Church : Changeable or Unchangeable'', în «St. Vladimir's Theological Quarterly» , XI, 2, 1967 ;
* Iorgu Ivan, ''«Oros» şi și «canon» în dreptul bisericesc ortodox'', în «Ortodoxia», XXII (1970), nr. 3, p. 365—372 ; * Ilie Moldovian, ''Canoanele şi și raportul lor cu revelaţia revelația divină'', în «Ortodoxia», XXVIII (1976), nr. 2, p. 365—373.
==Surse==
* Pr. Prof. Dr. Ion Bria, ''Dicţionar Dicționar de teologie ortodoxă'', EIBM al BOR, București, 1981, art. ”Canon”
[[Categorie:Drept canonic]]
[[Categorie:Teologie]]
[[Categorie:Viaţa Viața Bisericii]]
2.314 modificări