Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

OrthodoxWiki:Formate

192 de octeți adăugați, 8 decembrie 2006 08:32
Formate generale
==Formate generale==
*'''[[Format:Diacritice]]''' - este folosit Folosit în paginile care sunt necesită adăugarea dicriticelordiacriticelor*[[Format:en:Template:CitationCitare]] - Used to denote an unreferenced assertionFolosit pentru denotarea unei afirmaţii fără referinţă. It can be expected that the assertion should be backed up as soon as possibleSe aşteaptă ca afirmaţia să fie argumentată în cel mai scurt timp sau dacă nu, and may be in danger of being deletedexistă pericolul ştergerii ei.*[[Format:en:Template:CleanupÎmbunătăţire]] - Used to mark an article temporarily so that it can be brought to Folosit pentru a higher standardmarca temporar un articol, până când se va aduce la un nivel mai bun. *[[Format:en:Template:DeletionŞtergere]] - Used to mark an article as one that should be deletedFolosit pentru a marca un articol care ar trebui şters, usually for breach of the de obicei din cauza încălcării prevederilor Manualului de stil [[OW:SM|OrthodoxWiki Style Manual]].*[[Format:en:Template:DisambigClarificare]] - Used to clear up cases where multiple usages exist for the same wordFolosit pentru clarificarea unor cazuri în care sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru acelaşi cuvânt*[[Format:en:Template:DisputedDisputat]] - Used to mark Folosit pentru a page where factual accuracy is uncertain, and links to the discussion pagemarca o pagină în care acurateţea faptică nu este sigură şi se leagă la pagina de discuţie.*[[Format:en:Template:IncompleteIncomplet]] - Used to indicate articles which are more than stubsFolosit pentru a indica articolele care sunt mai mult decât "ciorne", but still dar totuşi incomplete.*[[Format:en:Template:InprogressÎn curs]] - Used to tag an article temporarily while it's actively being developedFolosit pentru marcarea temporară a unui articol, în timp ce acesta este în curs de scriere*[[Format:en:Template:NoteNotă]] – A simple template to create a Un simplu format pentru crearea unui link back to a footnote referencela o referinţă de subsol. (use with folositi cu [[:en:TemplateFormat:Ref]]) *[[:en:TemplateFormat:Oriental]] - Used for articles which may represent an Folosit pentru articole care pot reprezenta un punct de vedere [[Oriental OrthodoxOrtodox]] (non-ChalcedonianCalcedonian) view*[[Format:en:Template:OrthodoxizeLa Specific Ortodox]] - Used to tag an article which needs to be rewritten to conform to Folosit la marcarea unui articol care trebuie rescris pentru a Mainstream Chalcedonian Orthodox point of viewrespecta punctul de vedere al Gândirii Calcedoniene Ortodoxe.
*'''[[Format:Politica]]''' - folosit pentru paginile ce privesc politica oficială a OrthodoxWiki
*[[:en:TemplateFormat:Ref]] – A simple template to create Un simplu format pentru a link to a footnotecrea o legătură la nota de subsol. (use with folosit cu [[Format:en:Template:NoteNotă]])*[[:en:TemplateFormat:Reorg]] - Similar to the cleanup template, used to mark an article or series of articles which need reorganization or restructuringAsemănător formatului "îmbunătăţire" şi se foloseşte pentru marcarea unui articol sau a unor serii de articole care necesită restructurare sau reorganizare. *[[Format:en:Template:StubCiornă]] - Used to indicate articles that are sorely Folosit pentru indicarea articolelor incomplete. (You can find all stubs Puteţi găsi toate ciornele [[:en:Special:WhatlinkshereCe se leagă aici/TemplateFormat:StubCiornă|hereaici]].) Other stubs exist for Alte ciorne există pentru uz specific use (see belowvezi mai jos).*'''[[Format:TOC TDM dreapta]]''' - Mută cuprinsul articolului (Cuprins=Table of ContentsTablă de Materii =TOCTDM) la dreapta paginii ( <nowiki>__NOTOC____NOTDM__</nowiki> ascunde cuprinsul);*'''[[Format:AbctocAbctdm]]''' - creează un cuprins orizontal pe literele alfabetului*[[:en:TemplateFormat:Transfer]] - marks an article or image for transfer to marchează un articol sau imagine care se transferă la [[osource:Main_Page|OrthodoxSource]].*[[:en:TemplateFormat:Osource]] - Indicates the existence of parallel material on Indică existenţa materialelor paralele în [[osource:Main_Page|OrthodoxSource]].
===Pagina principală===
*TemplateFormat:Categories Categorii - se va face mai târziu*TemplateFormat:Featured Caracteristici - se va face mai târziu*'''[[Format:Sinaxar]]''' - afişează sinaxarul zilei*TemplateFormat:Starters Startere - se va face mai târziu
===Specific StubsCiorne Specifice===These should be created with good judgment.Acestea trebuie bine gândite înainte de a fi create*[[:en:TemplateFormat:AusEpisStub]] - Hierarch who served in Ierarhi din Australasia*[[:en:TemplateFormat:AusMonStub]] - Australian MonasteryMănăstire din Australia*[[:en:TemplateFormat:AusPerStub]] - Orthodox personality in Personalitate ortodoxă din Australasia
==User Templates==
71 de modificări