Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Libertate

1.545 de octeți adăugați, 24 martie 2015 12:48
m
fără descrierea modificării
[[Image:Dependenţa de jocurile pe calculator.jpg|right|200px|left|World Cyber Games, Singapore, 2005]]
[[Image:Fumat. Sigmund Freud LIFE.jpg|thumb|100px|right|Sigmund Freud fumând. Suferind de cancer oral din pricina fumatului, s-a sinucis asistat medical ]]
{{Spiritualitate didactică}}
'''Libertatea''' este, într-o primă accepţiune, (libertatea de credinţă) capacitatea omului a se conforma sau nu îndemnurilor, poruncilor, legilor lui [[Dumnezeu]]. Unii înţeleg această libertate ca libertate a bunului plac, luând-o ca acoperământ al răutăţii şi în felul acesta ajung robi ai stricăciunii. Sintagma trimite la a doua accepţiune:libertatea este starea de eliberare în raport cu [[păcatul]] care ne înrobeşte. Adevărul propovăduit de [[Iisus|Hristos]] ne face liberi, ne eliberează din captivitatea păcatului, aşa cum ne spune însuşi Mântuitorul.(Ioan 8.34) Omul contemporan cade uneori în anumite patimi care îi afectează grav libertatea, unele apărute recent în istoria omului, cum ar fi [[dependenţa de televizor]], [[dependenţa de internet]] şi [[dependenţa de jocurile pe calculator]], sau în unele ceva mai vechi cum ar fi [[fumat]]ul, [[droguri]]le sau [[Păcatul jocurilor pe bani|jocurile pe bani]]. El trebuie să fie conştient că ,,Fiecare este robul lucrului de care este biruit", precum spune [[apostolul Petru]].(2Pet2.19). [[Apostolul Pavel]] spune: "Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine." (1Cor 6.12)
 
==Libertatea bunului-plac nu este adevărată libertate==
Libertatea fără poruncile şi legile lui [[Dumnezeu]], care este o libertate arbitrară, a bunului-plac, nu este o libertate de dorit. În Deuteronom se spune că Dumnezeu dă următoarele porunci şi legi poporului lui Israel: trebuie să nimicească toate locurile de închinare ale Neamurilor, să surpe altarele, să le sfărâme stâlpii idoleşti, să le ardă în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâme chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, să le facă să piară numele din locurile acelea (vezi [[închinarea la dumnezei străini]]); apoi să- L caute pe Dumnezeu la locaşul Lui, să meargă ,,"la locul pe care -l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui”Lui", să aducă acolo arderile lor de tot, jertfele lor, zeciuielile lor, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bună voie, şi întîiiîntâii-născuţi din cirezile şi turmele lor. Apoi încheie:,,"Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce -i place, fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă şi în moştenirea pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru”vostru".<ref>Deut12.8</ref> În această stare de libertate arbitrară se afla aşadar poporul lui Israel înainte de a lua în stăpânire ţara sfântă.  În [[Cartea Judecătorilor]] se spune la un moment dat:,,"În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce -i plăcea”plăcea".<ref>Jud17.6</ref> , sintagmă care va reveni pe parcursul aceleiaşi cărţi.<ref>Jud21.25</ref> Este aceeaşi stare de libertate arbitrară datorată aici lipsei unui împărat care să facă cunoscute legile şi poruncile Domnului.  
==Libertatea nu trebuie luată ca acoperământ al răutăţii==
[[Apostolul Petru]] ne spune să ne purtăm ca nişte oameni liberi dar fără să facem din această libertate o haină (acoperământ) a răutăţii.<ref>1Pet2.16</ref> referindu-se la libertatea de credinţă.
==Libertatea faţă de robia păcatului==
[[Iisus]] zicea ,,către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei/ Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi./ Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?/. Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului./ Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. / Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.”<ref>Ioan8.31-36</ref>Acolo unde este [[Duhul Sfânt|Duhul Domnului]], acolo este libertatea, va spune [[apostolul Pavel]].<ref>2Cor3.17</ref> Iisus este cel care a fost trimis să [[boala|vindece]] pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor (păcatului) slobozenia.<ref>Isaia6.1</ref> Apostolul Pavel spune frumos că Iisus a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.``<ref>Efes4.8</ref>, referindu-se la robia păcatului.
 Apostolul Pavel spune: ,,"Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine."<ref>1Cor6.12</ref>, referindu-se la robia faţă de păcat.
Apostolul Petru se referă pe larg la unii păcătoşi care le făgăduiesc altora libertatea, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci- arată apostolul- fiecare este robul lucrului de care este biruit.<ref>2Pet2.19</ref>
==Libertatea în Hristos==
Creştinii au libertate în Hristos. Apostolul Pavel îi scrie lui [[apostolul Filimon|Filimon]] că măcar că are libertatea în Hristos de a-i porunci ce trebuie să facă, el vrea mai degrabă să-i facă o rugăminte în numele [[iubiriiiubirea|dragostei]].<ref>Filimon1</ref>
Apostolul Pavel avertizează împotriva fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre
[[apostol]]i, ca să pândească libertatea, pe care o au aceştia în Hristos Iisus, cu gând de a-i aduce la robie.<ref>Gal2.1-5</ref>
==Libertatea slavei==
Firea va fi izbăvită din robia stricăciunii pentru a avea parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, arată apostolul Pavel.<ref>1Rom8.21</ref>
 
==Bibliografie==
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
16.236 de modificări