Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț

50 de octeți adăugați, 24 februarie 2010 09:48
fără descrierea modificării
[[Ioan Iacob de la Neamţ ]] sau Hozevitul - , Sfânt [[Preacuvios ]] Părinte! (, [[prăznuire]] la [[5 august)]]
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Şi acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluieşte, (de trei ori), Slavă ... Şi acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doam¬ne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!
După aceea zicem această rugăciune:
O, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers pe calea cea sfântă a desăvârşirii şi pentru care Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăveşti pe pământ şi în cer, te rugăm, auzi-ne şi pe noi, nevrednicii şi păcătoşii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia şi umilinţa către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca şi nouă să ne ajute cu mila şi cu îndurările Sale şi, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui şi din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila şi îndurarea lui Dumnezeu şi prin sfintele tale rugăciuni, să avem şi noi milă şi îndurare în ceasul morţii noastre şi în ziua Judecăţii de apoi. Amin.
 
[[Categorie:Acatiste]]
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
16.829 de modificări