Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Apologetică

520 de octeți adăugați, 23 noiembrie 2013 15:55
ortografie
{{Traducere ENTeologie}} {{În curs}}'''Apologetica''' (gr. απολογία și lat. ''apologeticum'' = apărare, justificare, răspuns) este o ramură a teologiei sistematice care încearcă dovedirea existenței lui [[Dumnezeu]] prin probe raționale sau argumente logice. Creație a [[Scolastică|scolasticii]], apologetica a fost introdusă în învățământul ortodox sub influența teologiei apusene, care a conceput două domenii diferite de cunoaştere : raţională şi teologică de unde şi separarea netă între filozofie, teologie, ştiinţă şi credinţă, raţionalism şi metafizică, logică şi [[spiritualitate]]. [[Anselm de Canterbury]] (1033—1109), «părintele scolasticii», care defineşte teologia ca fiind «fides quaerens intellectum» (credinţa care caută inteligibilitatea ei) foloseşte argumentul «ontologic» pentru a demonstra a priori acordul dintre raţiune şi credinţă (''In Proslogium'').
Atât în perioada [[apologeţi]]lor (părinţi din sec. II, care au luat apărarea creştinismului în disputa acestuia cu iudaismul şi păgânismul, ca, de pildă, [[Iustin Martirul]]), cit şi în cea [[patristică]], adevărul despre existenţa lui Dumnezeu nu se poate stabili pe baza aşa-ziselor argumente raţionale. Dumnezeu se dovedeşte în şi prin manifestările Sale, mai ales prin întruparea [[Logos]]ului, care constituie revelaţia plenară a lui Dumnezeu. O abordare conceptuală a misterului lui Dumnezeu este exclusă. Desigur, cunoaşterea raţională nu este eliminată, dar ea are limitele, parţialitatea şi ambiguităţile ei. Raţiunea inteligentă (gr. ''dianoia''), prin faptul că obiectivează lumea, oare devine centrul ei, rămâne «în afara» lui Dumnezeu. [[Gnoseologie|Gnoseologia]] părinţilor de tendinţă intelectualistă ([[Clement Alexandrinul]], [[Origen]], [[Evagrie]]) insistă asupra experierii experienței directe a lui Dumnezeu, care este centrul oricărei cunoaşteri. Cunoaşterea în sens biblic se face cu mintea (gr. ''nous'') în mediul întâlnirii personale sau unirii cu Dumnezeu. În general, pentru [[OrtodoxieIntroducere în Creştinismul Ortodox|ortodoxie]], contemplaţia (gr. ''theoria'') nu se poate separa de experienţa nemijlocită, după cum vederea intelectului nu se separă de simţirea inimii. Se pare că separarea între logică şi teologie, între deducţia raţională şi experienţa mistică, stă la baza conflictului dintre [[Grigorie Palama]] şi [[Varlaam de Calabria]]. Pentru Varlaam, spiritul nu poate ajunge adevărul dumnezeiesc, dar trage concluzii apodictice din premise revelate printr-un proces logic, intelectual. Pentru Grigorie Palama, Dumnezeu nu e cunoscut prin acest proces logic, ci printr-o cunoaştere directă, care presupune purificare şi participare. O atitudine existenţială în folosirea intelectului este absolut necesară. Oricum, demonstrarea raţională a misterului lui Dumnezeu este de-a dreptul de neconceput pentru spiritul [[tradiţie]]i răsăritene, pentru care cunoaşterea lui Dumnezeu nu este un simplu exerciţiu intelectual, ci mai degrabă o experienţă spirituală profundă. În fond, cunoaşterea teologică este un act de transcendere spirituală şi de unire nemijlocită cu personalitatea lui Dumnezeu.
==Discuție despre întrebuințarea termenului==
Primii apologeți au fost [[Sfinţii Părinţi]]. Apologetica lor acoperă o gamă larga de subiecte precum originea divină a [[Biserica|Bisericii]], [[Hristologie|Natura lui Hristos]], [[Sfânta Scriptură]], [[Maica Domnului]], minuni, interacțiuni sociale creștine și menirea doctrinelor.
De menționat că apologeții ortodocși întotdeauna au încercat să ofere o sinteza intelectuală a problemelor generale, cât și a celor particulare folosind ca piatră de temelie concepția creștină despre întreaga lume. Scrierile din domeniul apologeticii sunt neobișnuit de vaste, diverse și aproape fără de sfârșit. Dar, din punct de vedere strict ortodox, nu s-a întocmit nici un manual absolut complet care să absoarbă în profunzime întreg domeniul.
== Listă de lucrări apologetice==
===Apologeți din creștinismul timpuriu===
*[[Apostolul Cvadrat]] (Codrat)
*[[Ariston din Pella]]
*[[Tațian Sirianul]]
*[[Aristide din Atena]]
*[[Teofil al Antiohiei]]
*[[Iustin Martirul]]
*[[Miltiade]]
*[[Apolinarie de Hierapolis]]
*[[Atenagora din Atena]]
*[[Teofil al Antiohiei]]
*[[Meliton de Sardes]]
*[[Epistola către Diognet]]
*[[Tertulian]]
*listă deschisă[[Minucius Felix]]*[[Lactanţiu]]*[[Origen]]
=== [[Sfinţii Părinţi]] (diferite subiecte) ===
* the Moscow Metropolitan, Macarius (Bulgakov), ''An Introduction to Orthodox Theology'' (6th edition, St. Petersburg, 1897);
* a remarkable two volume textbook for religious academies by Professor N. P. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and
* an original investigation of dogmatic theology from an apologetic point of view, a remarkable two volume textbook for religious academies by the Professor VN. RevP. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and *Protoiereu P. Y. Svetlov, Experiment of Apologetical Exposition of the Orthodox Christian Doctrine Învăţătura creştină în expunere apologetică, Voltraducere de Icon. St. I and VolSerghie Bejan şi Constantin N. II Tomescu, 2 volume, Chişinău, 1935-1936, V+648+116 pagini (KievI), 1898IV+652 pagini (II).
Aceste lucrări remarcabile nu şi-au pierdut relevanţa nici până în zilele noastre.
Also deserving attention are some other Russian textbooks. For instance, De asemnea vor fi menţionate şi următoarele manuale ruseşti: Father Augustine's, A Manual of Fundamental Theology; Professor V. Rev. D. A. Tichomirov's, A Course in Fundamental Theology, St. Petersburg, 1887; Professor V. Rev. Kudryavtsev's, Short Course of Lectures in Orthodox Theology, (2nd edition, Moscow, 1898); Piatnitsky's, Fundamental Theology; Eleonsky's, Brief Report on Fundamental Theology; Petropavlovsky's, In Defence of Christian Faith Against Unbelief and several other works.
== Legături externe ==
==Surse==
* Pr. Prof. Dr. Ion Bria, ''Dicţionar de teologie ortodoxă'', EIBM al BOR, București, 1981, art. ”Apologetică”
* ''Orthodox Apologetic Theology'' by Ivan M. Andreyev, St. Herman of Publicată de Obştea [[Gherman din Alaska Brotherhood|Sfântului Gherman din Alaska]], 1995
== Note ==
5.288 de modificări