Modificări

Salt la: navigare, căutare

De ce suntem ortodocși și nu protestanți, catolici sau budiști

996 de octeți adăugați, 13 mai 2014 13:13
m
diacritice noi (cu virgulă)
Aceasta este o '''pagină cu un pronunţat pronunțat caracter colectiv, în care fiecare este invitat să adauge câteva observaţii''' observații în care să arate pe scurt şi și în mod clar de ce este el ortodox (ce găseşte găsește el înălţător înălțător la noi), de ce nu are o altă credinţă credință (ce aspecte nedorite se află la alte religii şi și nu se regăsesc la noi) sau, simplu, câteva gânduri frumoase izvorâte în sufletul lui privind ortodoxia.
 La sfîrşit sfîrșit se inserează '''link-uri către site-uri care promovează frumuseţile frumusețile ortodoxiei''': articole proprii (ale acelora care publică pe această pagină) sau scrise de alţiialții, site-uri dedicate unor mari teologi, site-uri ortodoxe, biblioteci ortodoxe on-line.
==Sunt ortodox pentru că:==
* Am fost spiritist, buddhist, yogin, ateu, dar în toate aceste "credinţecredințe" nu am găsit ceea ce căutam. Spiritismul nu este, de fapt, o religie, ci doar o încercare de a comunica cu spiritele oamenilor decedaţidecedați. Pentru buddhist, totul este suferinţăsuferință, iar ţelul țelul suprem este nirvana, vidul. Buddhistul nu are Dumnezeu. Yoginul vrea să scape de reîncarnări şi și să se unească cu Brahman. Atât buddhistul, cât şi și yoginul se consideră proprii propriii lor dumnezei (vezi Lucifer). Ateismul este prostesc, dacă privim cât de minunat e alcătuit universul în care trăim. Probabilitatea ca universul şi viaţa și viața să se fi născut din întâmplare, dintr-un big bang, tinde la 0... Sunt ortodox pentru că Dumnezeu mi-a arătat că există. Acum câţiva câțiva ani, mi-am cerut iertare cu lacrimi de la Dumnezeu, pentru că nu am crezut în El.Am simţit simțit ceva ce nu am mai simţit simțit decât peste mulţi mulți ani. Pur şi și simplu sufletul meu era înconjurat de o căldură şi și pace imensă.Parcă pluteam...Am simţit simțit ceva ca un mic curent apoi prin mâini şi și o stare de linişte liniște inexplicabilă timp de o săptămână...Această întâmplare m-a făcut să cred că Dumnezeu există şi și că ne veghează mereu. El ne aşteaptă așteaptă să ne întoarcem la el, aşa așa cum un tată îşi aşteaptă își așteaptă fiul... Apoi am început să citesc despre yoga, să învăţ învăț sanscrita, să citesc texte antice yoghine. Începusem să mă cred una cu Brahman, cu Absolutul, să mă simt puternic. Consideram că totul e o iluzie. Puteam să-mi opresc orice gânduri după voinţăvoință...Până când a apărut o persoană care m-a rugat să citesc nişte cărţi niște cărți ortodoxe. Bineînţeles Bineînțeles că le-am luat cu scârbă, dar nu am vrut să jignesc persoana respectivă, aşa așa că am început să citesc. Citindu-le, parcă ardea ceva în mine. Simţeam Simțeam cum cuvântul lor mă arde şi și mă macină. Acum ştiu știu că era ceva sau cineva în mine care mă făcea să fiu aşaașa, să fug de adevăr... În fine, am citit mai multe cărţicărți, am început să citesc şi și Noul Testament şi și până la urmă mi-am dat seama de groapa în care căzusem... Am fost şi și la prima spovedanie dupa după aproape 6 ani de pauză şi și atunci am avut convingerea finală că ortodoxia este religia creştină creștină adevărată, apostolică. În momentul când preotul a început să rostească rugăciunea de dezlegare, am simţit simțit ceva care ieşea ieșea din mâinile lui şi și intra înăuntrul meu, prin creştetul creștetul capului, până în adâncul inimii (acum ştiu știu că acel Ceva era Duhul Sfânt). Am simţit simțit atunci ca şi și cum fi fost cercetat până în adâncul sufletului şi și apoi o căldură în inimă, un foc purificator. Apoi m-am simţit simțit liber. Am ştiut știut că Dumnezeu m-a iertat cu adevărat şi și am înţeles înțeles de ce este nevoie să vii în faţa fața unui preot ca să ţi ți se ierte păcatele. După ce am ieşit ieșit din Biserică, simţeam simțeam o pace nemaipomenită şi și totul părea mai luminos. Era o lumină aparte în jur, toate mi se păreau bune şi simţeam și simțam un imbold de a-I da slavă lui Dumnezeu...Poate că toate acestea mi s-au întâmplat şi și le-am observat tocmai pentru că mă îndepărtasem pentru mult timp de Dumnezeu. Îi mulţumesc mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit mie, păcătosul, să gust puţin puțin din frumuseţea frumusețea Raiului... Dumnezeu să ne lumineze pe toţi şi toți și să ne îndrepte pe toţi toți pe calea adevărului ortodox! Doamne ajută!* Dumnezeul la care se roagă creştinii şi creștinii și iudeii nu apare într-un Univers predefinit, nu a apărut datorită unor legităţi legităț aflate înaintea şi și înafara Lui. El este în afara timpului şi ș tot ce există a fost creat de El.* Morala şi și tot ce ţine țne de bine ar fi fraze fără valoare dacă n-ar exista El. Doar Dumnezeu este Cel care dă valoare moralei.* El este însuşi însuși Iubirea. Şi o arată frumos prin Însăşi existenţa Însăși existența Sa, care constă în Trei Persoane între care se poate manifesta iubirea. Căci iubirea necesită cel puţin puțin două persoane...* Mântuirea se obţine obține prin efortul nostru, dar doar Dumnezeu este cel care decide rezultatul. Ea nu se poate plăti cu bani.* Viaţa Viața de fiecare zi ne arată fapte uimitoare, care depăsesc depășesc cu mult cunoştinţele şi speranţa cunoștințele și speranța noastră.* Toate sunt legate între ele într-un chip atât de minunat! Trebuie sa fie Cineva acolo sus...* În mai toate religiile D(d)unezeuumnezeu(eii) este/sunt o forţă forță neînduplecată în faţa fața căruia/căror trebuie să tremuri. Doar în Noul Testament Dumnezeu îţi îți arată că te iubeşteiubește, se coboară la nivelul tău şi îţi și îți şi și libertatea de a decide tu ce să faci. (Lucru care se întâmplă parţial şi parțial și în Vechiul Testament).* Atunci când intru într-o biserică ortodoxă simt pace, căldură, o atmosferă familară familiară plăcută.* Dacă intru într-o biserică catolică simt măreţie şi liniştemăreție și liniște. Dar o linişte liniște rece.* Dacă are loc o conferinţă conferință organizată de protestanţiprotestanți, totul este perfect aranjat. Mă simt ca la o prezentare de produse a unei mari companii. Nimic nu este uitat. Nu lipseşte lipsește decât ... Dumnezeu.* ÎnţelepciuneÎnțelepciune. OdatăO dată, înţelepciunea înțelepciunea celor zece porunci. Apoi, înţelepciunea înțelepciunea de a le înlocui cu doar două: cu dragostea de Dumnezeu şi și cu iubirea de aproapele. Pentru că atunci când iubeşti iubești le împlineşti împlinești automat şi și pe cele zece.* Biserica Ortodoxă nu se implică în politică. Politica înseamnă multe lucruri necreştinenecreștine, compromisuri, minciună, influenţarea influențarea oamenilor ca să se satisfacă interese umane, nu duhovniceştiduhovnicești. Un preot implicat în politică are prea puţin puțin timp pentru Dumnezeu, este prins între a face interesul unor grupuri şi și a apăra cuvântul lui Dumnezeu. Marii teologi şi și duhovnici ai ultimelor secole au fost ortodocşiortodocși...* Bisericile ortodoxe sunt pline cu Har, oameni şi frumuseţeși frumusețe.* Ştiinţa Știința modernă abia acum se apropie de ceea ce spuneau Părinţii Părinții Bisericii acum 1500 de ani. V-aţi ați întrebat oare ce este materia? A se vedea Sfântul Vasile Cel Mare şi și Sfântul Maxim Mărturisitorul.* Nu se încearcă în mod exagerat "modernizarea" „modernizarea” Bisericii. Să nu uităm că ştiinţa știința evoluează mereu, aşa așa că ceea ce astăzi este considerat a fi un lucru modern, mâine va fi judecat ca fiind depăşitdepășit. Să supunem oare Biserica unei frunze în vânt? Nu vreau să critic ştiinţaștiința, atâta doar că evidenţiez evidențiez că ea se aproprie de infinitul pe care Dumnezeu l-a făcut. Ea are meritul că este în căutarea adevărului, dar etalonul este Dumnezeu Adevărul.
* Mergeam cu bunicul la Biserică.
* Iisus ne-a învăţat învățat ce să facem ca să ne mântuim acum 2000 de ani şi și de atunci nu a mai venit ca să ne înveţe învețe altceva, astfel că acel mesaj trebuie să îl urmăm. Biserica Ortodoxă este biserica care a păstrat cel mai fidel învăţătura învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu.* Sunt ortodox pentru că Dumnezeu a făcut mila milă cu robul său şi ,,Întorcanduși „Întorcându-se, mi-a dat viaţa si viață și din adâncurile pământului iarăşi iarăși m-a scos” ; Slavă întru cei de sus lui Dumnzeu.!* In În primul randrând,asa așa m-a nascut pamantul romanesc{adica născut pământul românesc (adică mama}si pamantul ) și pământul grecesc{adica (adică tata}),apoi pentru ca ,pana sapână să-mi dau seama de comoara pe care mi-a incredintatîncredințat-o Dumnezeu prin baia sfantului botezSfântului Botez,am primit ,totusitotuși,bunatatile bunătățile pe care le-a pregatit pregătit El celor ce ILiubesc-L iubesc, prin Sfantul Sfântul Trup si Sangeși Sânge, pe care ,parintii părinții mei trupestitrupești,mi-l administrau cand când era de cuviintacuviință.Apoi sunt ortodoxa ortodoxă din recunostinta fata recunoștință față de Bunul si și Milostivul Dumnezeu, care, nicidecum nu m-a parasit părăsit,in în ciuda faptului ca am uitat binefacerile LUI si in desfranari si in Lui, și în desfrânări, și în uitare de cele ce am fost invatata ,învățată am cheltuit viata viața mea si , și m-a scos pe mine din noroiul pacatelorpăcatelor,fara sa fără să am cea mai neinsemnata contributieneînsemnată contribuție,pe piatra punand piatră punând piciorul meu. In alta În altă ordine de idei, numai in în biserica Lui ma simt acasaacasă,Maica Domnului mi-a aratat arătat mila ei nespusa nespusă. Apoi, El m-A a iubit pe mine intaiîntâi,atunci cand educatia ateistacând educația ateistă, era gata sa distruga să distrugă orice urma urmă de umanitate din mine,fara macar sa gandesc fără măcar să gândesc de ce comoara ma comoară mă lipsesc. M-am rugat mult sa ma să mă ierte ,daca exista dacă există iertare pentru mine,iar El in , în milostivirea Sa,mi-a aparut in apărut în vis, venind pe norii cerului, sezand șezând pe tronul slaveiTronul Slavei. Nu mi-a vorbit. Doar m-A a privit. Dar ce privire..... Mustrare, blandeteblândețe, majestate in în acelasi timp ,iar sufletul meu striga" e „e Domnul, e Dumnezeul meu"meu”,desi deși nu aveam icoane,nu aveam o reprezentare a LUILui... uitasem totul...de mult.Iata ca Iată că ajunsesem iar acasa acasă ca fiul cel risipitor... Dar nu mi-A a vorbit. a A luat sceptrul si și mi-a aratat arătat cu el peste umar umăr la cer. A disparut dispărut cum a venit, pe norii cerului. M-am trezit intrîntr-o stare de bucurie nespusanespusă, liniste si impacareliniște și împăcare, dar si și cu sentimentul datoriei. Dupa cateva După câteva zile de cautaricautări,mi-a cazut in mana căzut în mână o brosuricabroșurică, tiparita in tipărită în grafia veche"Carte , „Carte dspre sfarsitul lumei"in sfârșitul lumei”, în care am citit: "adeca toti „adecă toți cei ce ati gresitați greșit,toti toți cei ce voiti sa mosteniti viata voiți să moșteniți viața cea vesnicaveșnică, cautati in căutați în sus la Dumnezeu, cautati căutați la cer" cer”. Atunci am inteles înțeles ce a vrut sa-mi spuna spună Domnul, atunci am inteles Orodoxia înțeles că Ortodoxia e casa mea, e bucuria mea, e cantarea cântarea mea, e viata viața mea. Ce alte motive mi-ar trebui pentru a iubi ortodoxia?Ce alta motivatie altă motivație i-ar trebui inimii mele sa cante să cânte cu fiecare respiratie"Cu respirație: „Cu noi este Dumnezeu, intelegeti înțelegeți neamuri si va plecatiși vă plecați, caci căci cu noi este Dumnezeu”. Amin.* Am convingerea că acum e cea mai bună cale de mântuire. Cum am putea să ne dăm seama de asta? Este cea mai bună religie cea cu cei mai mulți membri? Nu, căci la un moment dat Biserica ariană era cea mai puternică din Europa. Este religia cu cei mai mulți bani și putere lumească mântuitoare? Nu neapărat. Este mântuitoare religia care e considerată de Dumnezeu mântuitoare și pe care Dumnezeu o înzestrează cu multe minuni. M-am rugat la Dumnezeu să-mi spună ce cale e cea mai bună și un gând mi-a venit că ortodoxia e considerată cea mai bună de către Dumnezeu", căci are cele mai multe minuni. Amin* Sa le luam luăm pe randrând:De ce crestinism si creștinism și nu islam, budismbudhism, yoga? Pentru ca Iisus a inviat înviat pe pamant si pământ și a dat putere asupra mortii si morții și discipolilor sai si săi și asta nu s-a intamplat întamplat la Buda Budha, Mahomed, Confucius si altiiși alții. Cand Când vorbim despre religie , vorbim mai ales despre viata viața de dupa după moarte si daca cel ce e , și dacă cel ce incepe începe o religie nu are putere asupra mortiimorții, in în mod normal trebuie sa ar trebui să ai multe dubii. De ce ortodoxie si și nu catolicism sau protestantism? Pentru ca ortodoxia e cea mai iubita iubită de Dumnezeu si , și asta se dovedeste dovedește prin multimea mulțimea minunilor ce se intampla in întâmplă în ortodoxie. Minunile ortodoxiei sunt: 1. Lumina Sfanta. In fiecare an la Ierusalim in Biserica ce s-a inaltat pe locul invierii apare o lumina ce vine din cer, se plimba prin Biserica . Lumina Sfanta vine doar la Patriarhul ortodox de la Ierusalim si nu la alte denominatiuni crestine. Mai multe la: http://www.orthodoxphotos.com/Pascha_Holy_Light/index.shtml
21. Apele Iordanului merg in sens invers pentru cateva minuteLumina Sfântă. Cand Iisus a intrat in apele Iordanului pentru botez, acestea au inceput miscarea in sens invers . In În fiecare an, la slujba de BoboteazaIerusalim, în Biserica ce s-a înalțat pe locul Învierii apare o lumină ce vine din cer, apele acestea se misca in sens invers cateva minute cand crucile crestinilor ortodocsi sunt aruncate in apaplimbă prin Biserică. Lumina Sfântă vine doar la Patriarhul ortodox de la Ierusalim și nu la alte denominațiuni creștine. Mai multe la: http://www.orthodoxphotos.com/Pascha_Holy_Light/index.shtml
32. Apa sfintitaApele Iordanului merg în sens invers pentru câteva minute. La sfintirea apei se schimba miscarea moleculara Când Iisus a apei din miscare Browniana dezordonata in miscare ordonataintrat în apele Iordanului pentru Botez, acestea au început mișcarea în sens invers. Apa sfintita poate fi bauta si dupa un În fiecare an desi apa obisnuita devine , la slujba de nefolosit in acelasi interval de timp. la catolici apa sfintita nu rezista ca la ortodocsiBobotează, apele acestea se mișcă în sens invers câteva minute, când crucile creștinilor ortodocși sunt aruncate în apă.
43. Trupurile sfintilor nu putrezesc si mai mult realizeaza miracole dupa moarte. Sfantul Ioan Botezarul:http://www.orthodoxphotosApa sfințită.com/Holy_Relics/StLa sfințirea apei se schimbă mișcarea moleculară a apei, din mișcare Browniană dezordonată, în mișcare ordonată._John_Maximovitch/index.shtml Saint John The Wonderworker Apa sfințită poate fi baută și după un sfant american: http://wwwan, deși apa obișnuită devine de nefolosit în același interval de timp.orthodoxphotos.com/Holy_Relics/St._John_Maximovitch/index.shtml Acesti Sfinti au minuni si dupa moarte: http://saintjohnwonderworker.org/visitors_book_2007.htm Aici sunt minunile Sfintei Parascheva: http://www.sfantaparascheva.com/minuni.php Darul profetiei si alte daruri intaresc puterea ortodoxieiLa catolici apa sfințită nu rezistă ca la ortodocși.
Sunt ortodox pentru ca am convingerea ca acum e cea 4. Trupurile sfinților nu putrezesc și mai buna cale de mantuiremult realizează miracole după moarte. Cum am putea sa ne dam seama de astaSfântul Ioan Botezarul: http://www. Este cea mai buna religie cea cu cei mai multi membri? Nu caci la orthodoxphotos.com/Holy_Relics/St._John_Maximovitch/index.shtml Saint John The Wonderworker un moment dat Biserica ariana era cea mai puternica din Europasfânt american: http://www.orthodoxphotos. Este religia cu cei mai multi bani si putere lumeasca mantuitoarecom/Holy_Relics/St. Nu neaparat_John_Maximovitch/index. Este mantuitoare religia care e considerata de Dumnezeu mantuitoare si pe care Dumnezeu o inzestreaza cu multe shtml Acești Sfinți fac minuniși după moarte: http://saintjohnwonderworker. M-am rugat la Dumnezeu sa-mi spuna ce cale e cea mai buna si un gand mi-a venit ca ortodoxia e considerata cea mai buna de catre Dumnezeu caci are cele mai multe org/visitors_book_2007.htm Aici sunt minunile Sfintei Parascheva: http://www.sfantaparascheva.com/minuni.php Darul profeției și alte daruri întăresc puterea ortodoxiei.
== Sunt ortodox pentru ca Dumnezeu m-a invatat sa învățat să fiu==Merg prea departe spunand spunând asta? La prima vedere poate..Insa Însă de-a lungul vietii vieții am avut experiente experiențe care m-au marcat,schimbat si și, eventual calauzit , călăuzit spre punctul de pornire. Am crescut ortodox, prin asta vorbind de acel ortodoxism 'pasiv' care ne caracterizeaza caracterizează pe multi in Romaniamulți în România.A fi botezat ortodox, a merge la biserica cateodatauneori,a pretinde ca exista că există o relatie relație cu Dumnezeu,a-I multumi cateodata mulțumi câteodată pentru anumite lucruri , din decenta crestina si decentă creștină și nu din SUFLET. Suna Sună familiar? Ei bine in , în acest fel era falsul meu ortodoxism.Pana Până la varsta vârsta de treisprezece ani eram evlavios colectionam , colecționam icoane,citeam scripturi,ma rugammă rugăm, chiar imi facusem îmi făcusem un mic altar de rugaciune in rugăciune în camera mea.Insa Însă, dintr-un motiv sau altul , tot ce era acolo in în inima mea incepuse sa intre intrîncepuse să între într-un somn letargic.Pot invinui învinui intrarea mea in adolescenta în adolescență,contactul cu lumea exterioara exterioară a celor mai mari,dorinta dorința de a creste crește peste noapte...sau pot spune ca usor că ușor, dar sigur incepusem sa , începusem să cad in tentatiile în tentațiile pierzaniei.La paisprezece ani deja fumam si și beam cu cei de doua două ori mai in varsta în vârstă ca mine. Asta e ceva care m-a marcat pe restul vietiivieții, alcoolismul si și tabagismul m-au urmat peste tot. Am emigrat la optsprezece ani si , și de atunci pot spune ca tot intre straini între străini sunt.Daca as insirui Dacă aș înșirui toate experientele experiențele avute de-a lungul acestor ani , v-as provoca imaginatia imaginația spre incredibil, spre fictiuneficțiune.Dar ce face mai incredibila si tragica inca experienta incredibilă și tragică încă experiența mea este faptul ca nu este fictiune ficțiune,nu este vreun roman de aventura aventură, ci propria aventura aventură a vietii vieții mele.Am trecut prin aproape tot , de la droguri , la inchisoriînchisori,munca cinstitamuncă cinstită, lume interlopainterlopă.(IntrÎntr-o zi , cu voia bunului Bunului Dumnezeu voi imparti aceast experienta împărți această experiență cu alti frati pierduti alți frați pierduți sau rataciti rătăciți dintr-un motiv sau altul) Ma indepartam Mă îndepărtam pe zi ce trecea din ce in în ce mai mult de Dumnezeu.Cautam Căutam ceva sa-mi umple viata saviața să-mi dea satisfactie si satisfacție și nu gaseamgăseam.Auzeam vorbind de la altii alții de implinire împlinire cu Dumnezeu , dar eram prea putin puțin convins de ce auzeam sau vedeam. Pot spune insa însă ceva. Eu renuntasem renunțasem la Dumnezeu ,nu pentru ca asa imi că așa îmi dorisem dar , ci pentru ca imi facusem viata in asa că îmi făcusem viața în așa fel incat sa încât să nu las loc pentru EL. Eu renuntasem renunțasem la EL , dar EL nu a renuntat niciodata renunțat niciodată la mine.Adevarul Adevărul este ca simteam ca că simțeam că Dumnezeu exista există,simteam ca simțeam că era in în inima mea insa , însă ce nu reuseam reușeam era sa intru in să întru în dialog,in în armonie cu EL.Dupa După zece ani petrecuti in petrecuți în Peninsula Iberica Iberică m-am intors acasa întors acasă,frustrat,dezamagit si dezamăgit și singur.Mama ma privea trista sitristă și-mi cerea in continuu sa ma încontinuu să mă rog . "Roaga Roagă-te mama mamă,spunea,ca doar bunul Bunul Dumnezeu te mai poate ajuta ".O.K. Daca existi ajuta"Dacă exiști, ajută-ma" mă, spuneam.Dar nu stiam ca știam că EL avea ceva pentru mine, nu stiam ca desi ma știam că, deși mă rugam fara fără convingere fara sa , fără să cred ce EL m-ar auzi,dar EL m-a auzit, mi-a calauzit pasii usorcălăuzit pașii ușor, politicos,subtil , dar sigur spre ceva ce nu mai simteam simțeam de la treisprezece ani. Dupa sase După șase luni in Romania în România am plecat din nou , de data aceasta spre Anglia.Cineva trebuia sa ma astepte in să mă aștepte în Londra , dar nu s-a intamplat întâmplat cum am vrut eu. Fara Fără bani,fara fără prieteni, am ajuns foarte repede sa dorm pe strazistrăzi,in în frig,in în ploaie.As fi putut fura , cum facusem făcusem de multe ori inainte înainte, dar dintr-un oarecare motiv , pe care Dumnezeu il stie îl știe, de data asta totul imi iesea îmi ieșea pe dos,pur si și simplu nu mai reuseam sa reușeam să fiu ce am fost,acel eu plin de sine autosuficientatotsuficient... Pentru cine nu stie știe, 'a dormi ' pe strazi străzi nu este un termen corect care sa explice odihnaodihnă.Corpul nostru nu este facut făcut pentru a suporta temperaturi scazute scăzute,nu cand când este slab nutritionat,exaustatnutriționat,epuizat fizic si și mental.Faptul ca putem intra in în hipotermie in în timpul somnului se caracterizeaza caracterizează prin reactia reacția corpului de vigilanta vigilență atunci cand când, din fericire , ne trezim de frig. Spun din fericire , pentru ca daca că dacă nu ne-am trezi de frig stiti , știți ce s-ar intamplaîntâmpla...Dupa După multe saptamani săptămâni pe strazistrăzi,saptamani săptămâni marcate de foame,obosealaoboseală,frig,violenta extrema fizica si verbalaviolență extremă fizică și verbală,uz si și abuz de alcool,dispretul disprețul semenilor(în fine,in fine cine se scalda in mocirla scaldă în mocirlă e mancat mâncat de porci,desi deși eu nu cerusem sa fiu in mocirlaîn mocirlă),mai mult am alunecat in în ea decat sa decât să spun ca am fost impins împins sau am sarit sărit de buna bună voie,treaba este ca ajunsesem la limitalimită. Dar scrie in în Scripturi ca bunul că Bunul Dumnezeu nu ne lasa sa induram lasă să îndurăm mai mult decat decât putem suporta.Atunci in , în genunchi , cu lacrimi in în ochi in fata , în fața statuii lui Hristos i-am cerut ajutorul.Nu statuii , ci Lui, Iisus. Plangand si caitPlângând și căit, disperat si și obosit AM CREZUT pentru prima data dată cu adevarat in adevărat în EL si și i-am cerut sa nu ma lase sa ma primeasca inapoi , să mă primească înapoi, pentru ca nu mai aveam resurse interioare ,eram la limita limitelor.Iar EL m-a auzit.Lucrurile bune au inceput sa început să se intample in viata întâmple în viața mea dupa aceea după acea zi. Miracole!!Da,supe calde si și hamburgueri giganti giganți,bai fiebinti si băi fiebinți și un pat ADEVARAT ADEVĂRAT pe care sa dorm.Cum? Nu stiu si știu și nici nu vreau sa explic decat decât prin acel "Nebanuite Nebănuite sunt caile căile Domnului" ;Bunul Dumnezeu topeste topește inimi si foloseste și folosește oamenii Sai Săi pentru salvarea altora.In putin În puțin timp aveam deja un loc de dormit si și o slujbaslujbă. Cautam insa Căutam însă altceva ..cautam .căutam o biserica care sa fie biserică, locul in în care sa ma să mă simt ca fac parte din el.In În care sa-l slavesc slăvesc pe Dumnezeu , o biserica si inca biserică și încă ceva: cineva cu care sa ma să mă simt comfortabil saconfortabil să-mi destainuesc ganduriledestăinuesc gândurile,sa ascult si sa și să fiu ascultat.L-am rugat din nou pe EL si și din nou mi-a dat ce am cerut .Prietena nu s-a lasat asteptatalăsat așteptată, o fata buna crestina fată bună creștină, foarte credinciosa,insa credinciosă. Însă cu biserica a fost alta altă poveste, Dumnezeu m-a lasat sa vad sa lăsat să văd, să simt si sa și să aleg , chiar daca,stiu ca dacă știu că El avea si și asta rezolvata rezolvată pentru mine,totusi totuși nu a intervenit radical , ci m-a lasat sa vad lăsat să văd prin propriile mele simturisimțuri. Astfel am 'saritsărit' din biserica in biserica biserică în biserică, de la adventisti adventiști la penticostali , de la catolici pana până la acele mici autonumite biserici in , în depozite cu spatii inchiriate spații închiriate (acele asa așa- numite de unii ortodoxi ortodocși ca secte) . Am vazut văzut diferite feluri de adorare ,multe putin puțin ortodoxe sau conventionaleconvenționale.Am vazut văzut extaz religios ,am vazut văzut isterie religioasa religioasă, vorbit in în limbi, transe religioase. Dar nu reuseam sa ma incadrez in reușeam să mă încadrez în ele,sa ma să mă identific...ei vorbeu in vorbeau în limbi , nu eu ,ei simteau simțeau Duhul Sfant Sfânt, nu eu,Dumnezeu avea un plan pentru ei , dar nu acelasi același pentru mine...Era experienta experiența altora , nu a mea.Astfel dupa , după luni de cautare căutare ajunsesem un,ceea ce extrem protestantii protestanții numesc de un "vizitator" .Cautam Căutam, dar nu ma regaseam nicaierimă regăseam nicăieri.Si in Şi în timp ce altii alții plecau de la biserici umpluti pana umpluți până la refuz cu 'Holy Spirit' , eu ma simteam mă simțeam frustrat , inselatînșelat,mintitmințit.Prietena mea era la curent cu ce se intampla si întâmpla și la randul rândul ei se simtea nelinistita simțea neliniștită, pentru ca isi că își dorea un barbat bărbat cu temelii solide in crestinism si în creștinism, și nu un 'vizitator'. Cand Când eram aproape sa renunt să renunț a cauta in căuta în schimbul acelei relatii relații strict personale cu Dumnezeu iata ca raspunsul , iată că răspunsul meu a venit. Sub sub forma unei biserici ortodoxe de limba englezaengleză.Ca sa fiu mai exact , prietena mea, care este penticostala penticostală, a gasit aceeasta biserica găsit această biserică pe internet cand Internet când am rugat-o sa caute o biserica biserică aproape de zona in în care locuiesc. Nu specificasem biserica ortodoxa ortodoxă, ci doar bisericabiserică.Cand Când mi-a spus de aceasta biserica această biserică mi-a starnit stârnit curiozitatea :Biserica ortodoxa in "Biserică ortodoxă în limba englezaengleză? Exista asa Există așa ceva?" Mi, mi-am spus incredul si in . Şi în prima duminica iataduminică iată-ma la slujba slujbă, ca de obicei sceptic si și obosit de cautaricăutări.Dar asa așa cum Slujba a inceput început, lacrimi de bucurie mi-au dat in în ochi,Iata; iată-ma din nou acasa acasă, am simtitsimțit.In În casa ta Doamne , casa ta pe care nu o mai vizitasem de la varsta vârsta de treisprezece ani.Am regasit regăsit vechea iubire si ma și mă simt fericit.In În casa ta Doamne , cu sfintele icoane , cu mirosul 'evlavios' de tamaie si lumanaritămâie și lumânări.Atunci , pe loc am avut rapunsul răpunsul la rugaciunea rugăciunea mea de a gasi găsi Biserica corectacorectă.Atunci vazand toti , văzând toți acei ortodoxi crediciosi ortodocși credicioși englezi framantati , frământați de ortodoxism ortodoxie cu aceea dorinta si acea dorință și foame primara primară de a-L cunoaste cunoaște pe Dumnezeu prin ortodoxismortodoxie. Nici unul Niciunul dintre ei nu s-a nascut născut ortodox ,eu eram unicul desi , deși nu faptul ca eram nascut născut a contat , ci faptul ca eram Re-nascut născut ortodox ca si , că și ei,toti toți, vin din alte diviziuni: protestantiprotestanți,catolici,penticostali, metodistimetodiști.Si iataŞi iată-i Ca niste niște copii in cautarea în căutarea de al a-L face fericit pe TatalTatăl.Atunci am inteles cat noi romanii înțeles cât suntem de binecuvantati binecuvântați noi românii, prin a ne naste ortodoxi si naște ortodocși, și chiar asa așa fiind multi , pe mulți dintre noi nu ne doare nicaeri nicăieri de chemarea adevarata adevărată a lui Dumnezeu. Nu doar biserica de lemn si piatra și piatră, ci biserica din suflet , aceea in în care sufletul se simte bine cu Dumnezeu.Sfanta noastra Biserica OrtodoxaSfânta noastră Biserică Ortodoxă.Ca e ceea cea din Londra sau cea , din Bacau Bacău, sau cea din Toronto, e aceeiasi aceeași Biserica Noastra OrtodoxaNoastră Ortodoxă. Cum stiu știu eu ca vine de la Dumnezeu ? Nu stiu știu, ci simt si , și de fapt de ce as vrea sa stiu cand să știu când Dumnezeu ne spune clar : "Sa credem prin credinta credință, nu prin vazvăz" . Iar a credea crede prin credinta inseamna credință înseamnă a simti simți cu inima si și sufletul ceea ce Dumnezeu are de bine pentru noi copii Saicopiii Săi.Amin si și Lui Dumnezeu LaudaLaudă. C. R.
==Articole originale==
* [[Protestantism şi și ecumenism. Sau , sau de ce să fi fii ortodox]]
==Articole scrise de alţiialții==*[http://static.scribd.com/docs/3m7aty0ksru9p.swf Pr.prof.dr.Dumitru STANILOAESTĂNILOAIE:De ce suntem ortodocsiortodocși?]
Ortodoxie
Părintele Ilie Cleopa. Călăuză în credinţa credința ortodoxă. Cap. II - Despre Ortodoxie
02/02/08
Părintele Ilie Cleopa. Călăuză în credinţa credința ortodoxă. Cap. II - Despre Ortodoxie05:40:39 pm, Categorii: Cãrti duhovnicestiCãrți duhovnicești, CrestinismCreștinism, Parintele Părintele Cleopa, Călăuză în credinţa credința ortodoxă "Credinciosul: Ce se înţelege înțelege prin „ortodoxie"?Preotul: Cuvântul „ortodoxie", frate, este de origine greacă, format din orthos şi și doxa, adică dreapta credinţăcredință, inchinare închinare adevărată, sobornicească, învăţătură învățătură care se plasează în continuitatea directă şi și neîntreruptă a Tradiţiei Tradiției apostolice, prin intermediul teologiei patristice şi și neopatristice şi și care formează credinţa credința comună a Bisericii neîmpărţite neîmpărțite din primul mileniu. Ortodoxia se identifică cu însăşi tradiţia însăși tradiția apostolică, aşa așa cum a tost fost confirmată, interpretată şi și dezvoltată prin consensul Bisericii Universale. De fapt, didascalia - adică regula de credinţă credință apostolică - a fost criteriul de bază al Ortodoxiei.
[Continuare:]
De aceea, orice ruptură în continuitatea Tradiţiei Tradiției apostolice a fost considerată ca o corupţie corupție sau abandonare a Ortodoxiei, care poate să ia forma fie a unei erezii, fie a unei „confesiuni" separate (Dicţionar Dicționar de teologie Ortodoxă, de Preot Dr. Ioan Bria, BucureştiBucurești, 1981, p. 272-277).Credinciosul: Dar unde se găseşte găsește expusă exact învăţătura credinţei învățătura credinței ortodoxe?Preotul: Scurt, dar cuprinzător, expunerea exactă a credinţei credinței ortodoxe se găseşte găsește în Dogmatica Sfântului loan Damaschin.Credinciosul: Dar prin care mijloace s-a menţinut menținut până în zilele noastre învătătura învățătura de credinţă credință ortodoxă exactă şi și neschimbată?Preotul: Aici, frate, ar fi multe de vorbit, dar aşaașa, cât mai pe scurt, îţi îți voi spune: Sfânta credinţă credință cea dreptmăritoare a Bisericii lui Hristos (Ortodoxia) s-a menţinut menținut neschimbată, de-a lungul veacurilor, prin învăţătura învățătura Sfintei Scripturi şi și prin Sfânta Tradiţie Tradiție apostolică, prin hotărârile celor cinci Sinoade Apostolice (vezi Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de Preot Dr. D. Fecioru şi și Prof. Dr. Olimp Căciulă, BucureştiBucurești, 1938, p. 26-27); prin învăţăturile învățăturile canoanelor celor şapte șapte Sinoade ecumenice şi și ale celor locale, deoarece după învăţătura învățătura dumnezeiescului părinte Ioan Gură de Aur, „Cârma Bisericii lui Hristos sunt dumnezeieştile dumnezeieștile canoane” (vezi Pidalionul de NeamţNeamț, ed. 1844, fila 7) ; apoi prin Pravilele BisericeştiBisericești, aşa așa cum a fost Pravila Mare Bisericească, Îndreptarea Legii, 1652, Pravila de la Govora, 1640, Pravila lui Vasile Lupu şș.a. Credindosul: Dar ce înseamnă Sinod ecumenic şi și local şi și prin ce se deosebesc ele?Preotul: Sinod ecumenic se cheamă acela la care iau parte patriarhii, mitropoliţiimitropoliții, episcopii şi alţi și alți conducători spirituali ai Bisericii din toată lumea creştinăcreștină. Acest sinod este judecător prea înalt al pricinilor bisericeştibisericești, ca cel ce urmează Bisericii soborniceştisobornicești, adică a toată lumea (vezi Dumnezeieştile Dumnezeieștile Dogme ale Bisericii Ortodoxe, M-rea NeamţNeamț, 1816, p. 30; cf. şi Învăţătura și Învățătura de credinţă creştină credință creștină ortodoxă, ed. 1952, p. 167); şi iarăşiși iarăși: Sinod ecumenic este acela la care se vor uni, într-o singură mărturisire a credinţeicredinței, toţi toți patriarhii şi și episcopii lumii creştine creștine (vezi Pidalionul de NeamţNeamț, ed. 1844, fila 75).Credinciosul: Dar sinodul local ce este şi și prin ce se deosebeşte deosebește de cel ecumenic?Preotul: Sinodul local este acela la care iau parte episcopii dintr-o ţară țară sau numai dintr-o parte a lumii creştinecreștine. El se deosebeşte deosebește de cel ecumenic prin faptul că acesta se poate întruni numai la porunca celor ce conduc ţărilețările, pe când cel local se întruneşte întrunește din porunca celui dintâi episcop (vezi Dumnezeieştile Dumnezeieștile Dogme, p. 29).Credinciosul: Au mai fost şi și alte mijloace prin care Ortodoxia şiși-a menţinut menținut unitatea şi și integritatea?Preotul: Multe şi și felurite au fost mijloacele spirifuale şi și administrative prin care Sfânta Ortodoxie şiși-a păstrat până în zilele noastre unitatea, precum:
- Constituirea cultului bizantin din secolele VI-VIII, în care locul principal l-au ocupat Liturghiile bizantine. Acest rit a jucat un rol capital în menţinerea unităţii menținerea unității cultice şi și spirituale a Ortodoxiei;- Apoi, sinteza dogmatică făcută de Sfântul loan Damaschin (secolul VIII) şi și mai ales aportul său teologic în criza iconoclasmului provocată de islamism;- Contribuţia Contribuția teologică a Patriarhului Fotie (820-895) şi și mai ales enciclica sa din 867, in în care acuză de erezie pe papa Nicolae I (858-867);- Sinodul local din 879-880, care restaurează pe Fotie şi și deci reconcilierea cu Biserica Romană (papa loan al VIII-lea, 872-889);- Activitatea misionară în Europa centrală a fraţilor fraților macedoneni Chiril († 869) şi și Metodie († 884), «apostolii slavilor», trimişi trimiși de împăratul bizantin Mihail al III-lea, la cererea prinţului prințului Rostislav;- Rezistenţa ortodocşilor Rezistența ortodocșilor împotriva Sinoadelor unioniste (Lion 1274; Ferrara - Florenţa Florența 1438 - 1439), care aveau un caracter antiortodox;- Sinodul de la Constantinopol din 1459 sub Ghenadie Scolasticul - cel dintâi patriarh după căderea Constantinopolului (1453) care a respins unirea de la FlorenţaFlorența, cu toate că Împăratul loan al VIII-lea o recunoscuse;- Adăugăm înnoirea isihastă din secolul XIV, care a condus la formarea adevăratei teologii bizantine. Isihasmul a fost ilusţrat ilustrat de mari teologi şi și mistici, ca: Sfântul Maxim Mărturisitorul (sec. VII), Sfântul Simion Noul Teolog (sec. XI), Sfântul Grigorie Sinaitul (sec. XIV), Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Doctrina Sfântului Grigorie Palama despre distincţia distincția între esenţa esența lui Dumnezeu ca atare, inaccesibilă spiritului creat, şi și energiile divine necreate, prin care omul se împărtăşeşte împărtășește direct din viaţa viața dumnezeirii – doctrină aprobată de sinoadele de la Constantinopol din 1341, 1347 şi și 1351 -, constituie o nouă precizare patristică a Ortodoxiei;- Sub influenţa influența Ortodoxiei neopatristice din secolul XIV, care are un caracter defensiv în faţa fața teologiei scolastice latine, se încearcă o oarecare disociere a Bisericii de imperiu, deoarece termenii «simfonici» stabiliţi stabiliți de împăratul Justinian (527-565) deveniseră prea rigizi;
- Sinodul de la Constantinopol, din 1484, fixează Taina Mirungerii ca modalitate de primire a catolicilor la Ortodoxie;
- Doctrina despre Sfintele Taine capătă o formă definitivă, mai ales datorită lui Simion al Tesalonicului (sec. XV);
- Comentariul critic asupra protestantismului, făcut de Patriarhul Ieremia al II-lea la răspunsul dat teologilor luterani de la Tübingen (care trimiseseră patriarhului în 1573-1574 «Confesiunea de la Augsburg»);
- O prezentare a Ortodoxiei, făcută de Patriarhul de mai târziu al Alexandriei, Mitrofan Kritopoulos (1630-1639), într-o „Mărturisire de credinţă” credință” (1625), adresată teologilor protestanţi protestanți din Helmstad;- În 1629, Patriarhul Chiril Lucaris publică la Geneva o «Mărturisire de credinţă»credință», în care îşi însuşeşte își însușește principalele doctrine ale calvinismului. O serie de sinoade locale condamnă această Mărturisire: Constantinopol (1638), Kiev (1640), Iaşi Iași (1642), Ierusalim (1672) şi iarăşi și iarăși Constantinopol (1691);- Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă, Mitropolitul Kievului (1633-1646), discutată şi și interpretată de Sinodul de la Iaşi Iași din 1642, este tradusă în greceşte grecește de teologul Meletie Sirigul şi și aprobată de Sinodul de la Constantinopol din 1643;- Altă «Mărturisire de credinţă» credință» care a ţinut ținut Ortodoxia pe drumul ei cel drept a fost şi și cea a Patriarhului Dositei şi și actele Sinodului de la Ierusalim din 1672. Acest sfânt sinod a respins calvinismul lui Chiril Lucaris;- Tot patriarhul Dositei publică în România o colecţie colecție de texte teologice bizantine;- Apoi sinoadele locale din secolul XVII (Iaşi Iași 1642, Moscova 1666-1667 şi și Ierusalim 1672) au adus o contribuţie contribuție importantă la redescoperirea materiei sacramentale a Bisericii şi și la punerea în valoare a caracterului dinamic al TradiţieiTradiției, ceea ce n-a fost întotdeauna şi și pretutindeni înţeles înțeles în mod corect;- Sinodul de la Moscova condamnă pe «vechii credincioşi»credincioși», care reduceau Ortodoxia la o religie ritualistă;- Formarea Bisericilor uniate (sau greco-catolice) se realizează prin presiunea autorităţilor autorităților politice din Polonia şi și Austria, în regiuni ortodoxe: Brest (1596), Ujhord (1649), Mucacevo (1664), Transilvania (1701). Rezistenţa ortodocşilor Rezistența ortodocșilor a arătat nu numai că Orientul nu poate fi o simplă dieceză romană, dar şi și exista există o contradicţie contradicție de fond între sistemul Bisericilor locale in în răsărit şi și sistemul papal in apus;- Un sinod al patriarhilor orientali din 1755 declară invalidat botezul latinilor şi și al armenilor, fapt pentru care aceştia aceștia vor fi primiti primiți la Ortodoxie prin rebotezare;- «Filocalia», marea colecţie colecție de texte de spiritualitate, apare in în 1782 la VeneţiaVeneția, editată de către Nicodim Aghioritul (1749-1808, canonizat in în 1955), împreună cu Macarie din Corint;- Stareţul Starețul Paisie Velicikovski (1722-1794) traduce in în slavonă Filocalia, care apare la Moscova in în 1793 şi și care a salvat Ortodoxia rusă de latinizare;- În 1848 patriarhii răsăritului publică o enciclică in în care condamnă «papismul» ca erezie;- În acelaşi același sens, Patriarhul Antim, în răspunsul dat in în 1894 la enciclica Papei Leon al XIII-lea «Praeclara Gratulationis», condamnă dogma catolică despre «Imaculata concepţie» şi concepție» și cea despre infailibilitatea papală (vezi mai pe larg în Dicţionar Dicționar de teologie ortodoxă, p. 273-277 şș.a.);
Au mai ajutat la menţinerea menținerea nealterată şi și neschimbată a Ortodoxiei, de-a lungul vremilor, şi și următoarele:
a) şcolile școlile teologice de grad universitar;
b) seminariile teologice;
c) sinoadele locale şi naţionaleși naționale;
d) adunările eparhiale;
e) conferinţele conferințele protopopilor şi și ale consiliilor parohiale;f) predicile rostite de preoţi preoți spre luminarea poporului la oraşe şi orașe și la sate;g) unele asociaţii bisericeşti asociații bisericești cu caracter misionar;h) viaţa viața canonică şi și tipiconală a monahilor din toate sfintele mănăstiri, precum şișii) educaţia educația pe care părinţii creştini ortodocşi părinții creștini ortodocși au dat-o copiilor lor pentru a ţine ține cu toată sfinţenia sfințenia dreapta credinţă credință în care s-au născut;
Acestea sunt, pe scurt, mijloacele spirituale prin care Ortodoxia s-a ţinut ținut pe drumul cel drept până în zilele noastre."
Părintele Ilie Cleopa
==Carţi Cărți în format electronic==
* [http://www.myriobiblos.gr/ www.myriobiblos.gr]
* [http://www.crestinortodox.ro/ CrestinOrtodox.ro - articole ortodoxe]
* [http://www.sfaturiortodoxe.ro/ SfaturiOrtodoxe.ro - articole şi cărţi și cărți ortodoxe]* [http://dorinfather.wordpress.com/ Biblioteca Teologică - sute de cărţi ortodoxe şi nu numai]
==Site-uri dedicate unor mari teologi==
==Site-uri ortodoxe==
* [http://www.patriarhia.ro/ Site-ul Patriarhiei Române]
* [http://www.ec-patr.gr/en/links.htm Legăturile către Patriarhatele ortodoxe]. ObservaţieObservație: deoarece adresele pentru patriarhatele României şi și ale Moscovei au fost modificate faţă față de această listă, noile lor adrese au fost actualizate şi și legăturile către ele au fost evidenţiate evidențiate în mod distinct. * [http://xxc.ru/english/ Patriarhatul Moscovei]. Aceasta este adresa catedralei. La adresa patriarhatului, furnizată chiar la această adresă, se află în prezent informaţii informații de cu totul altă natură.
* [http://www.indianorthodoxchurch.com/ Biserica Ortodoxă din India (necalcedoniană)]
* [http://www.crestinism-ortodox.ro/ Crestinism-Ortodox.ro - învăţăturăînvățătură, istoric, etc]
* [http://www.credo.ro/ Credo.ro - portal ortodox]
* [http://www.ortodoxmedia.com/ OrtodoxMedia.com - înregistrări conferinţeconferințe, predici şi și muzică]
* [http://www.ortodox.as.ro/ www.ortodox.as.ro]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Churches Eastern Orthodox Churches]
* [http://www.filocalia.ro/ Filocalia]
* [http://bastrix.wordpress.com/ Teologie pentru azi - un blog creştin creștin ortodox updatat zilnic]
[[Categorie:Apologetică]]
12.405 modificări

Meniu de navigare