Modificări

Salt la: navigare, căutare

Cunoaștere

16 octeți adăugați, 20 noiembrie 2013 17:32
ortografie
b) '''Calea apofatică sau negativă''', care încearcă să arate ce nu este Dumnezeu în raport cu creaturile, luându-se ca simbol realităţile necreate, inteligibile. Pe această cale, Dumnezeu este cunoscut nu din creaţia şi lucrările Sale în lume, ci din experienţa nemijlocită a prezenţei Sale inefabile, această prezenţă fiind accesibilă omului, ea depăşind atributele create.
În timp ce calea catafatică este o cunoaştere prin reflectare intelectuală, analitică şi succesivă, limitându-se la legile cauzalităţii, calea apofatică este o cunoaştere experimentală, subiectul stând în «faţa» lui Dumnezeu şi având evidenţa prezenţei Sale. Este un act de contemplaţie directă, prin asceză şi rugăciune, în care «nous»-ul, adică organul noetic, ajunge la o evidenţă fără contradicţii, cunoscând o unitate antinomică a misterului lui Dumnezeu. Simbolul acestei cunoaşteri negative sau mistice este lumina taborică. Desigur, calea apofatică nu trebuie să fie înţeleasă ca o simplă cunoaştere intelectuală negativă, cum credea Varlaam, sau ca o negare intelectuală a proprietăţilor atribuite lui Dumnezeu, ci vrea să spună că relaţia cu Dumnezeu presupune un mod existenţial de cunoaştere, care scapă definiţiei raţionale. Teologia patristică a ţinut să salveze apofatismul fiinţei şi persoanei lui Dumnezeu, de aceea ea a respins concepţia lui [[Eunomie]] ([[episcop]] arian de Cyzicus, + 395), oare care pretindea că el cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum se cunoaşte pe el însuşi, aplicând lui Dumnezeu categoriile logice ale cunoaşterii umane.
Cunoaşterea mistică a fost socotită de reformatorii protestanţi drept o erezie, deoarece ar reduce valoarea întrupării şi deci a cunoaşterii prin mărturia externă a Bibliei şi cea internă, a Duhului Sfânt. În general, teologia protestantă refuză să accepte experienţa spirituală ca «loc teologic».
«Dar ajungând Pavel în Dumnezeu şi văzând cele nevăzute ale lui Dumnezeu, în extaz, (în ieşirea din sine), a văzut oare fiinţa lui Dumnezeu ? Cine ar îndrăzni să spună aceasta ? La fel şi cei curăţiţi la inimă prin liniştire (isihie), învrednicindu-se de vederea celor nevăzute, fiinţa lui Dumnezeu rămâne neatinsă. Cei ce se învrednicesc de vederea aceasta primesc tainic şi învăţătura despre ea şi cugetă despre ea. În felul acesta, se împărtăşesc de darul luminii inteligibile a lui Dumnezeu, cu mintea eliberată de patimi şi nematerială. Dar ci ei ştiu în acelaşi timp că dumnezeirea e mai presus şi de vederile acestea şi de cunoştinţele ce le vin din ele. Şi aşa cunoaşterea aceasta mai presus de minte e superioară celei a minţii. Ei nu raţionează despre Dumnezeu din faptul că nu văd pe Dumnezeu, cum fac cei ce-L cugetă pe Dumnezeu prin negaţie, ci, prin vederea însăşi, văd ce e mai presus de vedere ; pătimind, aşa-zicâdzicând, depăşirea tuturor, nu cugetîndcugetând-o. Precum pătimirea şi vederea celor dumnezeieşti e altceva decât teologia afirmativă şi superioară ei, tot aşa pătimirea dispariţiei tuturor e altceva şi e superioară teologiei negative, din pricina covîrşirii covârşirii a ceea ce e văzut şi cugetat de vederea duhovnicească> (Sf. [[Grigorie Palama]], ''Despre Sfânta Lumină'', 28, în Filocalia rom., voi. 8, p. 296—297).
==A se vedea și==
[[Categorie:Teologie]]
 
[[en:Gnosis]]
5.288 de modificări

Meniu de navigare