Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Canon (imn)

1.624 de octeți adăugați, 1 septembrie 2014 13:28
fără descrierea modificării
{{Îmbunătăţire}}:''Aceasta este o pagină referitoare la '''canonul''' din timpul slujbelor din Biserica Ortodoxă. Pentru alte semnificații ale termenului canon, vedeți [[Canon|Canon (dezambiguizare)]].''
:Un '''canon'''Aceasta este o pagină referitoare la un [[imn]] structurat, folosit în cultul ortodox. Este alcătuit din nouă ''ode''sau 'canonul'cântări'' , care se bazează pe versete preluate tematic din timpul slujbelor [[Biblie]], de fapt din Biserica Ortodoxă. Pentru alte semnificaţii ale termenului canon, vedeţi [[Canon|Canon (dezambiguizare)Vechiul Testament]]- cu o singură excepție.''
Un '''canon''' este un Canonul datează din secolul al VII-lea și a fost alcătuit sau introdus în limba greacă de Sfântul [[imnAndrei Criteanul]] structurat, folosit al cărui Canon Mare, de pocăință, este slujit în cultul ortodox[[Postul Mare]]. Este alcătuit din nouă ''ode'' sau ''cântări''Ulterior, care se bazează pe versete preluate tematic din acest stil imnografic a fost dezvoltat în secolul al VIII-lea de Sfinții [[Ioan Damaschin]] și [[BiblieCosma Imnograful]], iar în secolul al IX-lea de fapt din Sfinții [[Iosif Imnograful]] și [[Vechiul TestamentTeofan Mărturisitorul]] - cu o singură excepţie.
Canonul datează din secolul al VIIDe-lea şi a fost alcătuit sau introdus în limba greacă de Sfântul lungul timpului, canonul a înlocuit [[Andrei Criteanulcondac]]ul, al cărui Canon Mare, de pocăinţăcare era o compoziție conținând o singură strofă, este slujit încă utilizată în [[Postul Mare]]. Ulteriorunele ocazii, acest stil imnografic și care a fost dezvoltat inclusă în secolul al VIII-lea de Sfinţii [[Ioan Damaschin]] şi [[Cosma Imnograful]], iar în secolul al IX-lea de Sfinţii [[Iosif Imnograful]] şi [[Teofan Mărturisitorul]]slujirea canonului.
De-a lungul timpului==Practica tradițională=={{Imnografie}}Ca toate celelalte compoziții muzicale din [[Biserica Ortodoxă]], canonul este cântat de cor sau de [[cântăreț]] pe o melodie „''a înlocuit cappella''”. Oda (cântarea) canonului debutează cu cântarea începutului unei [[condacode biblice]]ul. Apoi, în puncte prestabilite, oda biblică este întreruptă de introducerea unor strofe numite ''[[irmos|irmoase]]'', "legături", care fac poetic legătura cu subiectul propriu-zis al canonului. După irmos, se cântă o rămăşiţă încă utilizată serie de ''[[tropar]]e'' (imnuri de câte o strofă fiecare), alternativ cu versetele următoare ale odei biblice. Aceste tropare au aceeași structură metrică și se cântă pe aceeași melodie cu irmosul care le introduce, dezvoltând subiectul anunțat în irmoase. Oda biblică se încheie cu adăugarea unei strofe finale numită ''[[catavasie]]'', care diferă de la o slujbă sau ocazie la alta sau chiar poate lipsi. Concret, oda se poate încheia:* a) prin repetarea irmosului* b) prin cântarea irmosului celui de-al doilea canon, când se cântă mai mult de un canon odată* c) cu irmosul canonului unei sărbători importante care se apropie* d) cu alte versuri precizate în unele ocazii şi cărțile de cult. Catavasia înseamnă „coborâre”, versul fiind numit astfel deoarece, inițial, era cântat de două coruri care coborau din locurile lor din stânga și dreapta bisericii pentru a fost inclusă cânta împreună în slujirea canonuluimijlocul acesteia.)
==Practica tradiţională==Ca toate celelalte compoziţii muzicale din [[Biserica Ortodoxă]], canonul este cântat de cor sau de [[cântăreţ]] pe o melodie ''a cappella''?. Oda (cântarea) canonului debutează cu cântarea începutului unei [[ode biblice]]. Apoi, în puncte prestabilite, oda biblică este întreruptă de introducerea unor strofe numite ''[[irmos|irmoase]]'', "legături", care fac poetic legătura cu subiectul propriu-zis al canonului. După irmos, se cântă o serie de ''[[tropar]]e'' (imnuri de câte o strofă fiecare), alternativ cu versetele următoare ale odei biblice. Aceste tropare au aceeaşi structură metrică şi se cântă pe aceeaşi melodie cu irmosul care le introduce, dezvoltând subiectul anunţat în irmoase. Oda biblică se încheie cu adăugarea unei strofe finale numită ''[[catavasie]]'', care diferă de la o slujbă sau ocazie la alta sau chiar poate lipsi, după cum urmează. Oda se poate încheia: a) prin repetarea irmosului, b) prin cântarea irmosului celui de-al doilea canon, când se cântă mai mult de un canon odată, c) cu irmosul canonului unei sărbători importante care se apropie sau d) cu alte versuri precizate în cărţile de cult. (Catavasia înseamnă "coborâre", versul fiind numit astfel deoarece, iniţial, era cântat de două coruri care coborau din locurile lor din stânga şi dreapta bisericii pentru a cânta împreună în mijlocul acesteia.) Când se slujeşte slujește canonul întreg, între odele trei şi și patru se cântă o ''[[sedealnă]]'' ("imn cântat din poziţia aşezatpoziția așezat"). Între odele şase şi şapte șase și șapte se cântă ''prooimion''-ul (strofa iniţialăinițială) a unui ''[[condac]]'' reminiscent şi și un ''icos'' sau prima ''strofă''. Această ordine se modifică dacă se slujeşte slujește canonul împreună cu un [[acatist]].
===Practica modernă===
În practica modernă, [[Ode biblice|odele biblice]] nu mai sunt cântate de-a lungul anului, cu excepţia excepția [[Utrenie]]i din zilele lucrătoare ale [[Postul Mare|Postului Mare]]. Cel mai frecvent sunt cântate odele de la unu la nouă, cu excepţia excepția cântării a doua; în consecinţăconsecință, doar opt ode sunt cântate în majoritatea canoanelor. Oda a doua are o temă de adâncă pocăinţăpocăință, astfel încât aceasta este cântată şi și ea doar la Utrenia din zilele de peste săptămână din Postul Mare. În această perioadă se slujesc doar câte trei dintre odele canonului (de aceea şi și cartea care conţine porţiunile conține porțiunile variabile ale slujbelor din Postul Mare se numeşte numește ''[[Triod]]''.) De aceea, canoanele care nu se slujesc în Postul Mare adesea nu au nici irmoase şi și nici nu este trecut în cărţile cărțile de cult un tropar al cântării a doua. De asemenea, oda a doua se slujeşte şi slujește și pentru [[Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul|Canonul cel Mare]] al Sfântului [[Andrei Criteanul]].
În schimb, în practica obişnuită obișnuită oda canonului începe în mod normal cu irmosul. Troparele care urmează sunt introduse fiecare de către un scurt [[stih]] (vers) care este la rândul lui legat de tema canonului. De exemplu, în Canonul Învierii, stihul este: "Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale"; într-un canon în cinstea Preasfintei [[Maica Domnului|Născătoare de Dumnezeu]], refrenul este: "Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieştemântuiește-ne pe noi"; în restul situaţiilorsituațiilor, stihul este, cel mai adesea, "Slavă ŢieȚie, Doamne, slavă ŢieȚie." La ultimul sau ultimele două tropare, stihul este înlocuit cu doxologia "Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh", "şi și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor, amin." La Utrenia de Duminica, ''[[Cântarea Maicii Domnului]]'', care constituie jumătate din cea de-a noua odă biblică se cântă de obicei în întregime înainte de irmos.
Numărul total de tropare care se cântă este stabilit prin practica locală. Teoretic, ele sunt cel mult paisprezece pentru fiecare odă a canonului: unele dintre ele se repetă atunci când în cărţile cărțile de cult nu sunt prevăzute suficiente, iar altele sunt unite atunci când sunt prea multe. Aceasta face ca întregul canon să fie prea lung pentru rânduiala obişnuită obișnuită de parohie, astfel încât adeseori numărul troparelor citite este redus (în unele cazuri, până la minimum trei de fiecare cântare (odă).
Cu toate că troparele îşi își au rostul lor în compoziţia compoziția poetică a canonului, care urmează un anumit fir logic şi și narativ, cântarea tuturor troparelor este cel mai adesea nepractică, astfel încât ele sunt cântate integral, de obicei, doar la Utrenia PaştilorPaștilor. Cel mai frecvent, troparele sunt citite ''recto tono'' (pe o unică notă) de un singur [[citeţciteț]], ca şi și refrenele care le precedă; cu toate acestea [[irmos]]ul şi și [[catavasie|catavasia]] continuă să fie în general cântate. Alteori sunt doi citeţi citeți care rostesc sau cântă refrenele şi și troparele ''antifonic'' (dialogic sau responsorial).
==Utilizare==
Canoanele sunt slujite cel mai adesea la [[Utrenie]], La [[PavecerniţăPavecerniță|PavecerniţaPavecernița]] Mare şi și Mică şi și la slujbele speciale, cum sunt [[Paraclis]]ele şi și cele cu structură similară, cum sunt [[Panihidă|Panihida]] sau [[Moliftă|Molifta]]. În ultimele cazuri, canonul este un vestigiu, nefiind decât o selecţie selecție de ''irmoase'' cu refrene şi și doxologie. Canoanele mai pot fi folosite şi și ca rugăciune personală, fie ca parte dintr-un [[Canon de rugăciune]] fie în unele situaţii situații aparte. Există tradiţia tradiția ca la rugăciunile pregătitoare pentru [[Euharistie]] să se citească trei canoane şi și un [[acatist]] în seara de dinainte. Când este folosit personal, nu există, în general, vreo regulă referitoare la muzică sau calitatea recitării.
==Structura poetică şi și muzicală==Odele biblice nu sunt identice ca structură metrică, astfel încât deşi deși toată cântarea este realizată în acelaşi același fel, fiecare odă trebuie să aibă o compoziţie compoziție individuală. TotuşiTotuși, în compoziţiile greceşti compozițiile grecești originale, irmosul şi și troparul aveau aceeaşi aceeași structură metrică şi și puteau, astfel, să fie cântate pe aceea şi și melodie. De asemenea, adesea vor fi prezente acrostihuri, citite după troparele canonului şiși, uneori, cuprinzând irmosul ca şi și cum ar fi fost compuse în acelaşi același timp. Structura metrică şi și acrostihurile sunt date odată cu titlul canonului.
==Texte==
Cele [[Ode biblice|nouă ode]] pot fi găsite în orice [[Psaltirea|Psaltire]] ortodoxă completă şi și sunt prezentate mai jos:# Cântarea lui [[Moise]] din Ieşirea Ieșirea ([[Cartea Ieşirii|Ieşirea]] Ieșirea [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=15#1-19 15,1-19]), "Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit..."# Cântarea lui Moise din Deuteronom ([[Deuteronom]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=32#1-43 32,1-43]), "Ia aminte, cerule, şi și voi grăi! Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele..."# Rugăciunea [[Ana|Anei]], mama proorocului [[Samuel]] ([[I Regi]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=66&cap=2#1-10 2,1-10]), "Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul..."# Rugăciunea lui proorocului [[Avacum]] ([[Cartea lui Avacum|Avacum]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=5&cap=3#2-19 3,2-19]), "Doamne, auzit-am de faima Ta..."# Rugăciunea lui profetului [[Isaia]] Profetul ([[Cartea lui Isaia|Isaia]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=26#9-20 26,9-20]), "Sufletul meu Te-a dorit în vreme de noapte, duhul meu năzuieşte năzuiește spre Tine..."# Rugăciunea lui profetului [[Iona]] ([[Cartea lui Iona|-Iona]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=40&cap=2#3-10 2,3-10]), "Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea, şi și El m-a auzit..."# [[Cântarea celor trei tineri|Rugăciunea lui Azaria]] ([[Cântarea celor trei tineri (carte)|3 tineri]] [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/1/3%20tineri#2-21 1, 2-21])<ref>[http://www.septuagint.org/LXX/Daniel/3 Daniel 3, 26-45] în textul ''Septuagintei''.</ref>, "Binecuvântat eştiești, Doamne Dumnezeul părinţilor noştripărinților noștri, şi și lăudat şi și preaslăvit este numele Tău în veci..."# [[Cântarea celor trei tineri]] ([[Cântarea celor trei tineri (carte)|3 tineri]] [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/1/3%20tineri#28-67 1, 28-67])<ref>[http://www.septuagint.org/LXX/Daniel/3 Daniel 3, 58-90] în textul ''Septuagintei''.</ref>, "Binecuvântat eştiești, Doamne Dumnezeul părinţilor noştripărinților noștri, şi și lăudat şi preaînălţat și preaînălțat întru toţi toți vecii..."# ''[[Cântarea Maicii Domnului]]'' ([[Evanghelia după Luca|Luca]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=1#46-55 1,46-55]) şi și Rugăciunea lui [[Zaharia]] tatăl Sfântului [[Ioan Botezătorul|Înaintemergătorului]] (''[[Cântarea lui Zaharia|Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel...]]'', Luca [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=1#68-79 1,68-79]).
Colecţii Colecții de irmoase pentru ocazii diverse pot fi găsite în ''[[Irmologhion]]'', una din cărţile cărțile de cult de referinţă referință din Biserica Ortodoxă. Irmoasele şi și troparele canoanelor se mai găsesc în ''[[Minei]]'' şi și ''[[Octoih]]'', iar în cazul cărţilor cărților de cult sezoniere, în ''[[Triod]]'' şi și ''[[Penticostar]]''.
<small> '''Note''':<br /><references /> </small>
==ReferinţeReferințe==
*en: [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_%28hymnography%29&oldid=41087012 Articol original preluat de pe Wikipedia]
==Legături externe==
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/rugaciuni/canonul_cel_mare.htm Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul]
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/rugaciuni/canon_de_pocainta_catre_domnul_hristos.htm Canon de pocăință către Domnul Iisus Hristos]
*ro: [http://sfvasile.3x.ro/Canon_euharistie.html Canonul și rugăciunile Sfintei Împărtășanii]
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/rugaciuni/canon_de_rugaciune_in_necazuri.htm Canon de rugăciune la vreme de necazuri]
*ro: [http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Ceaslov/CanonulMD/index.html Canon de rugăciune către Maica Domnului]
*ro: [http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-paraclise&rID=00006-CANON_INGER_PAZITOR Canon de rugăciune către Îngerul păzitor]
*ro: [http://www.crestinortodox.ro/acatiste/97780-canon-catre-puterile-ceresti Canon de rugăciune către Puterile cerești]
*ro [http://www.scribd.com/doc/18681434/14759695-Canonul-Celor-Sapte-Sfinti-Arhangheli Canon de rugăciune către Sfinții cei șapte Arhangheli]
*ro: [http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/72548-canon-de-tamaduire-catre-sfantul-grigorie-palama Canon de tămăduire către Sf. Grigorie Palama]
*ro: [http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-paraclise&rID=00003-CANON_PENTRU_BOLNAVI Canon pentru bolnavi]
*ro: [http://saraca.orthodoxphotos.com/rugaciuni/canon_de_rugaciune_a_copiilor.htm Canonul de rugăciune al copiilor]
*ro: [http://www.orthodoxphotos.com/readings/avortul/canon.shtml Canon de pocăință pentru pruncii avortați]
*ro: [http://www.biserica.ro/canoane/canon-de-rugaciune-pentru-copilul-bolnav/ Canon de rugăciune pentru copilul bolnav], de [http://www.danionvasile.ro/ Danion Vasile]
*en:[http://www.monachos.net/monasticism/andrew_of_crete/great_canon.shtml The Great Canon of St. Andrew of Crete]
*en: [http://www.anastasis.org.uk/PentCan02noted.pdf The Iambic Canon of Pentecost], cu notaţia notația respectivă, este un exemplu de canon care reproduce şi și metrica şi și acrostihurile din textul de origine.
*en: [http://www.saintjonah.org/services/akathists.htm Akathists and Canons, online]
[[Categorie:Liturgică]]
[[Categorie:Imnografie]]
[[en:Canon (hymn)]]
2.314 modificări