Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

C. S. Lewis

3.192 de octeți adăugați, 11 iulie 2009 21:30
traducere
{{traducere ENÎn curs}}
[[Image:C.s.lewis.jpg|right|frame|]]
'''Clive Staples Lewis''' ([[November 29noiembrie]], 1898 - [[November 22noiembrie]], 1963), commonly referred to as cunoscut ca '''C. S. Lewis''', was an author and scholara fost un scriitor şi erudit britanic. He was born in S-a născut la Belfast, Irelandîn Irlanda. He adopted the name A adoptat porecla de "Jack", which is how he was known fiind astfel cunoscut de prietenii şi apropiaţii săi. Este cunoscut ca autor de studii de literatură medievală, pentru lucrările sale de [[apologetică]] creştină şi ficţiune, îndeosebi pentru ''Cronicile din Narnia''.==Viaţa şi mediul social=====Cercetător===A fost fellow şi a predat la Magdalen College, Oxford timp de aproape treizeci de ani, iar mai apoi a fost profesor de literatură medievală şi renascentistă la Universitatea din Cambridge şi fellow al Magdalene College, Cambridge. În calitate de cercetător, a căutat să demonstreze că nu a existat o Renaştere engleză. O bună parte a cercetărilor sale a dedicat-o Evului Mediu târziu, îndeosebi preferinţei acestei perioade pentru folosirea alegoriei. Cartea sa, ''The Allegory of Love'' [Alegoria iubirii] (1936) a contribuit la relansarea studiilor sistematice asupra unor scrieri din această perioadă precum ''Le Roman de la Rose'' [Romanul trandafirului]. Lewis a scris o prefaţă la poemul ''Paradise Lost'' [Paradisul pierdut] al lui John Milton's poem, prefaţă ce rămâne una din cele mai importante raportări critice la această operă. În ultima sa lucrare academică, ''The Discarded Image, an Introduction to his friends Medieval and acquaintancesRenaissance Literature'' [Imaginea părăsită: o introducere în studiul literaturii medievale şi renascentiste] (1964) el face o excelentă sinteză asupra înţelegerii lumii în gândirea medievală; aceasta este "imaginea părăsită/abandonată" a cosmosului la care se referea în titlul lucrării..Lewis a fost un scriitor prolific, membru al societăţii de discuţii literare The Inklings, avându-i ca prieteni apropiaţi pe J. R. R. Tolkien, Charles Williams şi Owen Barfield.===Scriitor===Pe lângă lucrările sale academice, C.S. Lewis a scris mai multe romane cunoscute, între care amintim Trilogia spaţială, lucrare de science fiction, cuprinzând volumele ''Out of the Silent Planet'' [Departe de planeta tăcută], ''Perelandra'' (cunoscută şi drept ''Călătoria pe Venus'') şi ''That Hideous Strength'' [Acea putere oribilă]. Trilogia combină elemente tradiţionale din literatura science fiction cu explorarea unor teme creştine precum păcatul, căderea şi mântuirea. ''The Great Divorce'' [Marea Ruptură] este un scurt roman despre un dialog imaginar purtat în [[Rai]] între cei mântuiţi şi cei osândiţi. În roman, osândiţii par să se osândească ei înşişi: nimic nu îi împiedică să meargă în rai şi să rămână acolo dacă doresc, însă unii dintre ei găsesc schimbările pe care Raiul le produce în oameni ameninţătoare sau inconfortabile, astfel că decid să plece de acolo. O altă lucrare a sa, ''The Screwtape Letters'' [traduse în română ca Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr], cuprinde scrisorile unui [[diavol]] bătrân, Screwtape [Sfredelin] către nepotul său Wormwood [Amărel]. În scrisori, Sfredelin îl învaţă pe Amărel cele mai bune metode pentru a cuceri pentru iad sufletul omului pe care îl are în „grijă”. ''Cronicile din Narnia'' sunt o serie de şapte romane fantasy pentru copii şi sunt de departe cea mai populară dintre operele sale. Cărţile au o temă alegorică creştină şi descriu aventurile câtorva copii care ajung pe un tărâm magic numit Narnia. ''Leul, Vrăjitoarea şi Dulapul'', primul volum publicat şi totodată cel mai popular, a fost adaptat atât pentru teatru cât şi pentru film. Un film a fost realizat şi după cel de-al doilea volum al seriei, „Prinţul Caspian”. ''Cronicile din Narnia'' împrumută elemente din mitologia greacă şi romană, precum şi din poveştile cu zâne din tradiţia engleză şi irlandeză. Ultimul roman al lui Lewis a fost ''Till We Have Faces'' [Până ce mai avem chip]. Mulţi (între care autorul însuşi) au considerat acest ultim volum drept cea mai matură şi mai desăvârşită lucrare de ficţiune a sa, dar nu a avut niciodată un mare succes la public. În această carte, Lewis repovesteşte mitul lui Eros şi Psyche din atipica perspectivă a surorii lui Psyche. Cartea se concentrează îndeosebi asupra unor idei religioase, însă cum cadrul lucrării este păgân, legăturile cu credinţa creştină rămân doar implicite. Înainte de convertirea sa la creştinism, Lewis a publicat (sub pseudonimul de Clive Hamilton) două cărţi: ''Spirits in Bondage'' [Spirite întemniţate], cuprinzând mai multe poeme şi ''Dymer'', un poem narativ. He is known for his work on medieval literature and for his Christian ===Apologet creştin===Pe lângă cariera sa de profesor şi cea de romancier, Lewis a scris şi o serie de lucrări despre creştinism, între care cea mai cunoscută este poate ''Mere Christianity'' [Creştinism, pur şi simplu]. Convertit la vârsta adultă, intrat în Biserica Anglicană, s-a arătat foarte interesat să prezinte adevărul creştin ca pe unul fundamental raţional şi de bun simţ. ''Mere Christianity'', ''The Problem of Pain'' [apologeticsProblema suferinţei]şi ''Miracles'' [Despre minuni] au vizat toate mai mult sau mai puţin să respingă obiecţiile populare la creştinism.A devenit cunoscut ca ''Apostolul scepticilor'', deoarece iniţial a abordat el însuşi credinţa religioasă de pe poziţii sceptice şi a sfârşit prin a se converti „cedând” în faţa argumentelor şi a evidenţei, după propria sa mărturie. De aceea, marile teme ale cărţilor sale despre creştinism cuprind modul în care ne putem raporta la problemele pe care oamenii le au în acceptarea creştinismul, ca de exemplu „cum poate Dumnezeu să îngăduie existenţa suferinţei?” (chestiune pe care o aprofundează în lucrarea ''The Problem of Pain'' [Problema suferinţei]).Lewis şi-a scris şi autobiografia, lucrare intitulată ''Surprised by Joy'' [Surprins de bucurie] în care îşi descrie convertirea la creştinism (cartea e scrisă înainte ca el să îşi întâlnească soţia, Joy Gresham). Eseurile şi discursurile sale publice despre credinţa creştină, dintre care multe au fost reunite în volumele ''God in the Dock'' şi ''The Weight of Glory and fictionOther Addresses'' [în limba română au mai fost publicate două volume sub titlul „Treburi cereşti”, colecţie de reflecţii ale lui Lewis ordonate ca lecturi pentru fiecare zi a anului], sunt şi astăzi populare pentru observaţiile şi intuiţiile remarcabile ale autorului privitoare la credinţă.Cea mai cunoscută lucrare a lui, especially seria '''Cronicilor din Narnia''', cuprinde vaste alegorii creştine.==C.S. Lewis în România==C.S. Lewis a fost, împreună cu G.K. Chesterton, unul dintre autorii englezi care au influenţat în mod semnificativ gândirea lui [[Nicolae Steinhardt]]. Foarte probabil acesta a citit The Chronicles Screwtape Letters, „cartea despre draci” <ref> a lui Lewis, cum o numeşte, şi probabil şi alte lucrări pe care a căutat – şi reuşit – mai târziu să le procure şi pentru biblioteca mănăstirii [[Mănăstirea Rohia|Rohia]] <ref> http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=10374 </ref>. Găsim ecouri clare ale lui Lewis încă din Jurnalul fericirii, dar şi în alte scrieri şi predici ale lui Steinhardt: figura „dracului contabil”, atenţia la şi preocuparea pentru nesmintirea aproapelui în lucrurile mici, de zi cu zi, observaţiile sale cu privire la „tehnica ispitirii” folosită de diavoli amintesc de scrierile lui Lewis. O afinitate profundă (deşi nu e clar dacă e vorba despre o influenţă directă) putem găsi şi între scrierile lui Steinhardt şi spiritul Cronicilor din Narnia, anume în centralitatea curajului şi a onestităţii ca virtuţi creştine esenţiale.În România, lucrările lui C.S. Lewis au început să fie traduse şi publicate mai ales după 1990. Primul volum publicat reunea trei lucrări ale lui Lewis, „Miracles” [Despre minuni], „The problem of Pain” [Problema durerii], „The Four Loves” [Cele patru iubiri]. A fost urmat de „Screwtape Letters”, tradus ca „Scrisorile unui diavol bătrân către unul mai tânăr”, volum care a cunoscut mai multe reeditări succesive (2000/ 2006/ 2008), inclusiv ca audiobook (2008). Au apărut mai apoi„Mere Christianity” - „Creştinism, pur şi simplu” (2004), „The Business of Heaven” - „Treburi cereşti” (2005), „On Miracles” – „Despre minuni” (2008), „The Problem of Pain” – „Problema durerii” (2008), „Surprised by Joy” – „Surprins de bucurie” (2009). Seria Cronicilor din Narniaa fost şi ea tradusă şi publicată (2005, 2009), cunoscând un succes semnificativ datorat şi relansării în contextul difuzării ecranizărilor după primele două volume ale seriei. În 2008, la Fundaţia „Calea Victoriei” din Bucureşti bizantinologul [[Petre Guran]] organizează un curs-atelier intitulat „Cum a trecut C.S. Lewis prin dulap”, curs care porneşte de la marile teme abordate de Lewis în Cronicile din Narnia pentru a face o incursiune în „universul cultural al creştinismului european”. <ref> http://www.fundatiacaleavictoriei.ro/?page_id=97 </ref>==Un Ortodox necunoscut?==C.S. Lewis a fost un autor foarte iubit de mulţi ortodocşi creştini care se întreabă adesea dacă nu cumva C.S. Lewis era în ascuns ortodox. Viziunea lui teologică despre pocăinţă şi soteriologia pe care o profesa, precum şi modul în care înţelege raiul şi iadul sunt foarte asemănătoare cu cele ortodoxe, distingându-se atât de poziţiile romano-catolice cât şi protestante cu privire la aceste chestiuni.Lewis a rămas în Biserica Angliei întreaga sa viaţă; dar nu putem uita că în acea vreme Biserica Ortodoxă şi cea Anglicană purtau un dialog teologic intens, sperând la unirea între cele două Biserici. Abia târziu în anii ’60 ortodocşii au renunţat la speranţa unei uniri, atunci când a devenit evident că teologia prevalentă în Biserica Angliei avea să devină cea liberală, în detrimentul ortodoxiei. Of course, Lewis remained an Anglican throughout his life; however, it is significant to note that for more than a century, and all through Lewis'life, the Anglican and Orthodox churches were studying union. Credem că Lewis poate fi descris ca un „Ortodox anonim”, căci deşi a aderat la Biserica Anglicană, simpatiile lui teologice erau mai degrabă ortodoxe. Cea mai profundă analiză a relaţiei lui Lewis cu Ortodoxia a fost făcută de P.S. [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos Ware]], episcop de Diokleia, care predă şi el la Oxford. Într-un articol publicat în revista ''Sobornost'' (o revistă ecumenică anglican-ortodoxă) intitulat: "C.S. Lewis: an 'Anonymous Orthodox'?", explorează această ipoteză fascinantă. Relatează cu smerenie că Lewis avea tendinţa să " ne idealizeze pe noi ortodocşii" şi afirmă: „deşi contactele personale ale lui C.S. Lewis cu Biserica Ortodoxă nu au fost multe, gândirea sa este adesea într-un acord profund cu poziţia ortodoxă."Deşi nu poate fi considerat un autor ortodox, simpatia lui durabilă pentru Ortodoxie trebuie luată în considerare. După cum îşi amintea unul din biografii săi (în "C.S. Lewis and His Times," de George Sayer), după o vacanţă petrecută împreună cu soţia în Grecia, Lewis i-ar fi spus că dintre toate liturghiile la care asistase, prefera Liturghia ortodoxă tuturor celor la care asistase în Occident, fie ele catolice sau protestante. A continuat spunându-i că dintre toţi preoţii şi monhii pe care îi cunoscuse, cei pe care îi întâlnise în timpul sejurului său în Grecia erau oamenii cei mai sfinţi, cei mai duhovniceşti. C.S. Lewis vorbea de un anumit aspect, de un anumit duh. Putem deci vorbi de o anumită simpatie a lui Lewis pentru Ortodoxie, deşi el a rămas toată viaţa în Biserica Anglicană.
==History and BackgroundCitate=====Din ''On Stories''===*"...fiinţele imaginare îşi au înăuntrul în afară: ele sunt suflete vizibile."*"Valoarea mitului e dată de faptul că ia toate lucrurile ştiute şi le redă bogata semnificaţie pe care vălul familiarităţii le ascunsese ." - p. 90===Career as a scholar''Scrisori către Malcolm''===He taught as *„Ce m-a fellow of Magdalen Collegeîncântat cel mai mult la o Liturghie ortodoxă la care am asistat cândva a fost faptul că nu părea să existe o regulă de comportare universal valabilă pentru întreaga congregaţie. Cineva stătea în picioare, Oxford for nearly thirty yearsaltul îngenunchea, and later was the first Professor of Medieval and Renaissance Literature at Cambridge University and a fellow of Magdalene Collegealtul şedea, Cambridgealtul mergea; cineva se târa pe pământ ca o omidă. Şi ce era cel mai frumos e ca nimeni nu părea să bage de seamă ce făceau ceilalţi. Using this positionMi-aş dori ca noi anglicanii să urmăm exemplul lor. La noi [anglicani] întâlneşti oameni care sunt tulburaţi de faptul că cel din faţa ta se închină sau nu se închină. Nici n-ar fi trebuit să-l vadă, he argued darămite să-l judece‚”Who art thou that there was no such thing as an English renaissancejudgest Another’s Servant?”Mai multe citate la: [http://en.wikiquote.org/wiki/C._S. Much _Lewis Wikiquote:C. S. Lewis]== Bibliografie în limba română==*Despre minuni. Cele patru iubiri. Problema durerii, Humanitas, Bucureşti, 1997*Scrisorile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, trad. de Sorana Corneanu, Humanitas, Bucureşti, 2000/2005/2008 [''The Screwtape Letters'' (1942)].*„Creştinism, pur şi simplu”, traducere de Dan Rădulescu, Humanitas, Bucureşti, 2004 [”Mere Christianity” (1952, bazată pe convorbirile radiofonice din 1941-1944)].* „Desfiinţarea omului”, traducere de Petruţa-Oana Naiduţ, Humanitas, Bucureşti, 2004 [”The Abolition of his scholarly work concentrated on the later Middle AgesMan” ()].*Treburi cereşti, 2 vol., traducere de Mirela Adăscăliţei, Humanitas, Bucureşti, especially its use 2005 [”The Business of allegoryHeaven” (1942)].*Surprins de bucurie, traducere de Emanuel Contac, Humanitas, Bucureşti, 2009 [Surprised by Joy, Pentru bibliografia mai completă a lui C. His S. Lewis în limba engleză, a se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Clive_Staples_Lewis .===Cronicile din Narnia===Au fost publicate la editura Rao, Bucureşti 2005 şi în set complet în 2009:*''The Allegory of LoveLion, the Witch, and the Wardrobe'' (1950) – „Şifonierul, leul şi vrăjitoarea”, Rao, Bucureşti, 2005.*''Prince Caspian'' (19361951) helped reinvigorate the serious study – „Prinţul Caspian”, Rao, Bucureşti, 2005.*''The Voyage of late medieval narratives like the Dawn Treader''Roman (1952) – „Călătorie pe mare cu «Zori de la Rosezi»”*''The Silver Chair'' (1953) – „Jilţul de argint”*''The Horse and His Boy''. Lewis wrote a preface to John Milton(1954) – „Calul şi băiatul”*'s poem 'The Magician'Paradise Losts Nephew'' which is still one of the more important critical responses to that work. His last academic publication, (1955) – „Nepotul magicianului*''The Discarded Image, an Introduction to Medieval and Renaissance LiteratureLast Battle'' (19641956), is an excellent summary of the medieval world view, the "discarded image" of the cosmos in his title.– „Ultima bătălie”
== Legături externe ==*ro: http://ro.wikipedia.org/wiki/Clive_Staples_Lewis*ro: [http://www.humanitas.ro/c-s-lewis C.S. Lewis was ], pagina autorului pe siteul editurii Humanitas.*ro: [http://www.fundatiacaleavictoriei.ro/?page_id=97 Narnia: cum a prolific writer and trecut C.S. Lewis prin dulap], pe siteul Fundaţiei „Calea Victoriei”.*ro: [http://autori.citatepedia.ro/de.php?a member =C.S.+Lewis Citate din C.S. Lewis]*ro: [http://mihaicaragiu.blogspot.com/2009/07/c-s-lewis-anonymous-orthodox.html C.S. Lewis – un ortodox necunoscut?] – sugestii de lectură pentru aprofundarea chestiunii.*ro: Rodica Albu, [http://iit.iit.tuiasi.ro/philippide/asociatia/asociatia_admin/upload/II_2_rodicaalbu.pdf Note la „Abolirea omului”]*en: [http://cslewis.drzeus.net ”Into the Wardrobe”: Un website dedicat luiC. S. Lewis]* en: [http://www.mrrena.com/Lewis.shtml In Lenten Lands]* en: [http://www.pbs.org/wgbh/questionofgod/ PBS | The Question of the literary discussion society God] Despre vieţile lui C.S. Lewis şi Sigmund Freud, analizând „problema lui Dumnezeu”.* en: [http://ic.net/~erasmus/RAZ26.HTM C.S. Lewis: 20th-Century Christian Knight]* en: [http://www.scriptorum.org/l.html C.S. Lewis Chronicles] Un compendiu informativ despre C.S. Lewis* en: [http://www.aslan.demon.co.uk/cslfaq.htm The Inklings with his close friends Jalt. Rbooks. Rcs-lewis FAQ]* en: [http://www. Tolkien, Charles Williams, and Owen Barfieldcslewis.com/ C.S. Lewis Classics] un site realizat de HarperCollins Publishers* en: [http://isfdb.tamu.edu/cgi-bin/ch.cgi?C._S._Lewis C.S.Lewis on ISFDB]
===Career as a writer of fiction===In addition to his scholarly work he wrote a number of popular novels, including the '''Space Trilogy''' of science fiction books: ''Out of the Silent Planet'', ''Perelandra'' (also known by the pulpish title ''Voyage to Venus''), and ''That Hideous Strength''. The trilogy blends traditional science fiction elements with exploration of the Christian themes of sin, fall, and redemption. ''The Great Divorce'' is a short novel about imagined conversations in [[Heaven]] between the saved and the damned. In the novel, those who are 'damned' apparently damn themselves, in the sense that nothing prevents them from going to heaven and staying there if they choose. But some find the changes heaven induces threatening or uncomfortable, and so decide to leave. The narrator is chaperoned by the Scottish writer George MacDonald. Another short novel, ''The Screwtape Letters'', comprises letters of advice from an elderly [[demon]] to his nephew. In the letters, Screwtape, the elder [[demon]], instructs his nephew, Wormwood, on the best ways to secure the damnation of a particular human. ''The Chronicles of Narnia'' is a series of seven fantasy novels for children that is by far the most popular of his works. The books have a Christian allegorical theme and describe the adventures of a group of children who visit a magical land called Narnia. ''The Lion, the Witch, and the Wardrobe'', which was the first published and the most popular book of the series, has been adapted for both stage and screen. ''The Chronicles of Narnia'' borrow from Greek and Roman mythology, and traditional English and Irish fairy tales. Lewis cited MacDonald as an influence in writing the series.  Lewis' last novel was ''Till We Have Faces''. Many believe (as he did) that it is his most mature and masterful work of fiction, but it was never a popular success. It is a retelling of the myth of Cupid and Psyche from the unusual perspective of Psyche's sister. It is deeply concerned with religious ideas, but the setting is entirely pagan, and the connections with specific Christian beliefs are left implicit. Prior to Lewis' [[conversion]] to Christianity, he published two books: ''Spirits in Bondage'', a collection of poems, and ''Dymer'', a single narrative poem. Both were published under the pen name of Clive Hamilton. ===Career as a writer on Christianity===In addition to his career as an English Professor, and his novels, Lewis also wrote a number of books about Christianity&mdash;perhaps most famously, ''Mere Christianity''. As an adult convert to the Church of England,he was very much interested in presenting a reasonable case for the truth of Christianity. ''Mere Christianity'', ''The Problem of Pain'', and ''Miracles'' were all concerned, to one degree or another, with refuting popular objections to Christianity. He has become popularly known as ''The Apostle to the Sceptics'', because he originally approached religious belief as a sceptic, and felt that he was converted by the evidence. His books on Christianity, therefore have major themes of dealing with perceived problems in accepting Christianity, such as "How could a good God allow pain to exist in the world", which he examined in detail in his work ''The Problem of Pain''. He wrote an autobiography entitled ''Surprised by Joy'', which describes his conversion (it was written before he met his wife, Joy Gresham). His essays and public speeches on Christian belief, many of which were collected in ''God in the Dock'' and ''The Weight of Glory and Other Addresses'', remain popular today for their insights into faith. His most famous work, the '''Chronicles of Narnia''', strongly allegorizes to [[Christianity]]. ===Portrayals of Lewis' life===Recently there has been some interest in biographical material concerning Lewis. This has resulted in several biographies (including books written by close friends of Lewis, among them Roger Lancelyn Green and George Sayer), at least one play about his life, and a 1993 movie, titled ''Shadowlands'', based on an original stage and television play. The movie fictionalizes his relationship with an American writer, Joy Gresham, whom he met and married in London, only to watch her die slowly from bone cancer. Lewis' book ''A Grief Observed'' describes his experience of bereavement, and describes it in such a raw and personal fashion that Lewis originally released it under the pseudonym "N. W. Clerk" to keep readers from associating the book with him (ultimately too many friends recommended the book to Lewis as a method for dealing with his own grief, and he made his authorship public). ===Lewis' death and legacy===Lewis died on [[November 22]], 1963, at the Oxford home he shared with his brother, Warren ("Warnie"). He is buried in the Headington Quarry Churchyard, Oxford, England. Media coverage of his death was overshadowed by news of the assassination of President John F. Kennedy, which occurred on the same day. Many books have been inspired by Lewis, including ''A Severe Mercy'' by his correspondent Sheldon Vanauken, and numerous Narnia-inspired novels by various hands. ==An Anonymous Orthodox?==C.S. Lewis is much loved by many Orthodox Christians who often raise the question, "Was C.S. Lewis an anonymous Orthodox?" Lewis's Atonement Theology and Soteriology, as well as his understandings of heaven and hell, are very similar to that of the Orthodox and stand opposed to traditional Roman Catholic and Protestant understandings of these matters.  Of course, Lewis remained an Anglican throughout his life; however, it is significant to note that for more than a century, and all through Lewis' life, the Anglican and Orthodox churches were studying union. The Orthodox gave up the quest for union in the late 1960s when it became apparent that liberalism, not orthodox theology, would prevail in the Church of England.  It is very fair to describe Lewis as an "Anonymous Orthodox"—his official allegiance lay with the Church of England, but his sympathies lay with the Orthodox. The most thoughtful study of Lewis' relationship to Orthodoxy was written by Bishop [[Kallistos (Ware) of Diokleia|Kallistos Ware]] of Diokleia, who also teaches at Oxford. In an article published in ''Sobornost'' (an Anglican-Orthodox Ecumenical magazine) entitled "C.S. Lewis: an 'Anonymous Orthodox'?" he explores this fascinating question. He humbly relates that Lewis has a tendency to "idealize us Orthodox," and affirms that "even though C.S. Lewis' personal contacts with the Orthodox Church were not extensive at the same time his thinking is often profoundly in harmony with the Orthodox standpoint." Although he can't be looked upon as an Orthodox writer, his consistent sympathy for Orthodoxy has to be considered. As one of his biographers recalls (in "C.S. Lewis and His Times," by George Sayer), after a holiday spent in Greece together with Lewis and his wife, Lewis told him that of all the liturgies he'd ever attended, he preferred the Greek Orthodox liturgy to anything that he had seen in the West, Protestant or Roman Catholic. Then he went on to say that of all the priests and monks that he had ever had the opportunity to meet, the Orthodox priests that he ran across in his sojourn in Greece were the holiest, most spiritual men he had ever met. C.S. Lewis referred to a certain look they had, a sense. Lewis himself, in one of his letters, speaks of having been at an Orthodox liturgy and he said he loved it. He said "some stood, some sat, some knelt and one old man crawled around the floor like a caterpillar." He "absolutely loved it." We only know for sure that C.S. Lewis loved the Orthodox Church, though he never joined it and remained in the Anglican Church. ==Quotes== ===''Till We Have Faces''===*"Nothing is yet in its true form." ===From ''On Stories''===*"...one of the main things the author wants to say is that the real life of men is of that mythical and heroic quality." ::- p. 89 in "Tolkien's ''The Lord of the Rings''." *"...the imagined beings have their insides on the outside; they are visible souls." - ''ibid. (?)'' *"The Value of myth is that it takes all the things you know and restores to them the rich significane which has been hidden by the veil of familiarity." - p. 90 *"...we do not retreat from reality, we rediscover it. As long as the story lingers in our mind, the real things are more themselves... By dipping them in myth we see them more clearly." - ''ibid. (?)'' ===''Letters to Malcolm''=== *"What pleased me most about a Greek Orthodox Mass I once attended was that there seemed to be no prescribed behavior for the congregation. Some stood, some knelt, some sat, some walked; one crawled about the floor like a caterpillar. And the beauty of it was that nobody took the slightest notice of what anyone else was doing. I wish we Anglicans would follow their example. One meets people who are perturbed because someone in the next pew does, or does not, cross himself. They oughn’t even to have seen, let alone censured. “Who art thou that judgest Another’s Servant?” – p. 10 More quotes at: [http://en.wikiquote.org/wiki/C._S._Lewis Wikiquote:C. S. Lewis] == Bibliography ===== Fiction ===*''The Pilgrim's Regress''*''Out of the Silent Planet'' (1938) *''The Screwtape Letters'' (1942) *''Perelandra'' (1943) *''The Great Divorce'' (1945) *''That Hideous Strength'' (1946)*''The Lion, the Witch, and the Wardrobe'' (1950)*''Prince Caspian'' (1951) *''The Voyage of the Dawn Treader'' (1952) *''The Silver Chair'' (1953) *''The Horse and His Boy'' (1954) *''The Magician's Nephew'' (1955) *''Till We Have Faces'' (1956) *''The Last Battle'' (1956)*''Prayer: Letters to Malcolm'' (1963) === Nonfiction ===*''The Allegory of Love'' (1936)*''The Problem of Pain'' (1940)*''The Abolition of Man'' (1943)*''Mere Christianity'' (1952, based on radio broadcasts of [943)*''English Literature In the Sixteenth Century Excluding Drama'' (1954)*''Reflections on the Psalms'' (1958)*''Studies in Words'' (1960)*''The Four Loves'' (1960)*''A Grief Observed'' (initially published under the pseudonym "N. W. Clerk") (1961)*''Surprised by Joy'' (Autobiography)*''The Discarded Image''*''The Weight of Glory, and Other Addresses''*''They Asked for a Paper''*''Miracles'' == Books about C. S. Lewis ==*Joseph Pearce, ''C. S. Lewis and the Catholic Church'', Ignatius Press, 2003 (ISBN 0898709792)*Clyde Kilby, ''Jack''*Kathryn Lindskoog, ''Light in the Shadowlands'':''...and many more...' ==Movies==*''Shadowlands'' (A television movie made for BBC Wales, 1985)*''Shadowlands'' (A British theatrical movie remake, 1993) == External links ==* [http://cslewis.drzeus.net Into the Wardrobe: a Web site devoted to C. S. Lewis]* [http://www.mrrena.com/Lewis.shtml In Lenten Lands]* [http://www.pbs.org/wgbh/questionofgod/ PBS | The Question of God] A look at the lives of C.S. Lewis and of Sigmund Freud, analyzing the "question of God"* [http://ic.net/~erasmus/RAZ26.HTM C.S. Lewis: 20th-Century Christian Knight]* [http://www.scriptorum.org/l.html C.S. Lewis Chronicles] A Compendium of Information about Lewis* [http://www.aslan.demon.co.uk/cslfaq.htm The alt.books.cs-lewis FAQ]* [http://www.cslewis.com/ C.S. Lewis Classics] a website by HarperCollins Publishers* [http://isfdb.tamu.edu/cgi-bin/ch.cgi?C._S._Lewis C.S. Lewis on ISFDB] [[CategoryCategorie:Modern WritersScriitori moderni]][[CategoryCategorie:QuotesCitate]]
6.119 modificări