Soteriologie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (corr.)
Linia 1: Linia 1:
{{Îmbunătăţire}}
+
{{Îmbunătățire}}
 
{{Teologie}}
 
{{Teologie}}
'''Mântuirea''' este scopul [[Creştinism]]ului şi obiectivul [[ecleziologie|Bisericii]]. Teologia mântuirii este numită '''''soteriologie''''' (din grecescul sotêria, "mântuire/salvare", și logos, "cuvânt"). Creştinismul ortodox afirmă cu fermitate că [[Dumnezeu]] s-a făcut om pentru ca omul să poată să se facă Dumnezeu. Acest concept al [[îndumnezeire|Îndumnezeirii]], respinge faptul că mântuirea este un rezultat pozitiv la o dilemă juridică, ci este de fapt un proces de vindecare. Ortodoxia consideră înclinarea omului spre [[păcat]] ca un simptom al unei boli care necesită tratament, nu doar o încălcare a legii care necesită o pedeapsă. Una din trăsăturile distincte ale gândirii creştine ortodoxe este aceea că vede mesajul [[Evanghelie]]i nu ca pe un cod de lege ci ca o relaţie, o legătură. Vorbeşte despre taina [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] în termenii unei legături de iubire care există între ei. Să intrăm în această iubire este lucrarea care duce la mântuire.
+
'''Mântuirea''' este scopul [[Creștinism]]ului și obiectivul [[ecleziologie|Bisericii]]. Teologia mântuirii este numită '''''soteriologie''''' (din grecescul ''sotêria'', „mântuire/salvare”", și ''logos'', „cuvânt”). Creștinismul ortodox afirmă cu fermitate că [[Dumnezeu]] s-a făcut om pentru ca omul să poată să se facă Dumnezeu. Acest concept al [[îndumnezeire|Îndumnezeirii]], respinge faptul că mântuirea este un rezultat pozitiv la o dilemă juridică, ci este de fapt un proces de vindecare. Ortodoxia consideră înclinarea omului spre [[păcat]] ca un simptom al unei boli care necesită tratament, nu doar o încălcare a legii care necesită o pedeapsă. Una din trăsăturile distincte ale gândirii creștine ortodoxe este aceea că vede mesajul [[Evanghelie]]i nu ca pe un cod de lege ci ca o relație, o legătură. Vorbește despre taina [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] în termenii unei legături de iubire care există între ei. Să intrăm în această iubire este lucrarea care duce la mântuire.
  
 
==Istoria mântuirii==
 
==Istoria mântuirii==
  
===Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa===
+
===Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa===
După scripturi, omul este făcut după "asemănarea" şi "chipul" lui Dumnezeu (Gen 1:26-27).
+
După scripturi, omul este făcut după "asemănarea" și "chipul" lui Dumnezeu (Gen 1:26-27).
  
Să fii ca Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu este esenţa fiinţei şi vieţii omului. În scripturi se spune că Dumnezeu a suflat către om, "respiraţia (sau duhul) de viaţă" (Gen 2:7). Această învăţătură a dus la concepţia Bisericii Ortodoxe că omul nu poate fi om cu adevărat, el însuşi cu adevărat fără Duhul lui Dumnezeu.
+
Să fii ca Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu este esența ființei și vieții omului. În scripturi se spune că Dumnezeu a suflat către om, "respirația (sau duhul) de viață" (Gen 2:7). Această învățătură a dus la concepția Bisericii Ortodoxe că omul nu poate fi om cu adevărat, el însuși cu adevărat fără Duhul lui Dumnezeu.
  
Chiul lui Dumnezeu semnifică voinţa liberă a omului, raţiunea sa, simţul său de responsabilitate morală, tot ceea ce deosebeşte omul de animal şi îl face o persoană. Dar chipul înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă că noi suntem 'descendenţii' lui Dumnezeu (Fapte 27:28), rudele lui; înseamnă că între noi şi el este un punct de legătură, o similitudine esenţială. Prăpastia dintre făptura şi Creator nu este de netrecut, pentru aceea că fiind după chipul lui Dumnezeu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu şi să fim în comuniune cu El.
+
Chipul lui Dumnezeu semnifică voința liberă a omului, rațiunea sa, simțul său de responsabilitate morală, tot ceea ce deosebește omul de animal și îl face o persoană. Dar chipul înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă că noi suntem 'descendenții' lui Dumnezeu (Fapte 27:28), rudele lui; înseamnă că între noi și el este un punct de legătură, o similitudine esențială. Prăpastia dintre făptura și Creator nu este de netrecut, pentru aceea că fiind după chipul lui Dumnezeu Îl putem cunoaște pe Dumnezeu și să fim în comuniune cu El.
  
 
===Căderea omului===
 
===Căderea omului===
Actul creaţiei şi, în mod special a lui [[Adam şi Eva]], mărturiseşte despre bunătatea tuturor lucrurilor care există şi despre superioritatea omului asupra celorlalte fiinţe. Arată că originea răului nu se găseşte în Dumnezeu, ci în cea mai perfectă creaţie a sa a cărei acţiune de păcătuire liberă a adus slăbiciunea şi moartea în lume, cum şi-a pierdut omul "asemănarea" cu Dumnezeu, capacitatea lui de a răspunde la iubirea lui Dumnezeu.
+
Actul creației și, în mod special a lui [[Adam și Eva]], mărturisește despre bunătatea tuturor lucrurilor care există și despre superioritatea omului asupra celorlalte ființe. Arată că originea răului nu se găsește în Dumnezeu, ci în cea mai perfectă creație a sa a cărei acțiune de păcătuire liberă a adus slăbiciunea și moartea în lume, cum și-a pierdut omul „asemănarea” cu Dumnezeu, capacitatea lui de a răspunde la iubirea lui Dumnezeu.
  
Biserica învaţă că atunci când noi nu răspundem iubirii lui Dumnezeu, suntem micşoraţi ca fiinţe umane. Actul credinţei pe care El îl cere de la noi nu este aşa de diferit de credinţa şi dragostea pe care o acordăm oamenilor care ne înconjoară. Atunci când noi nu răspundem iubirii pe care oamenii care ne iubesc ne-o acordă, devenim indivizi superficiali şi împietriţi.
+
Biserica învață că atunci când noi nu răspundem iubirii lui Dumnezeu, suntem micșorați ca ființe umane. Actul credinței pe care El îl cere de la noi nu este așa de diferit de credința și dragostea pe care o acordăm oamenilor care ne înconjoară. Atunci când noi nu răspundem iubirii pe care oamenii care ne iubesc ne-o acordă, devenim indivizi superficiali și împietriți.
  
===Profeţii===
+
===Profeții===
Deoarece omul încă are chipul lui Dumnezeu, căutarea sensului este la fel de critică pentru existenţa umană cum sunt aerul şi apa. Creaţia însăşi, ca lucrare a lui Dumnezeu e orientată spre om. În afară de aceasta, înainte de venirea lui Hristos, sensul lumii şi locul nostru în ea rămâneau dificil de înţeles. Oamenii au inventat povestiri ca să se ajute ei înşişi să explice marele mister al propriei lor existenţe, lumea din jurul lor şi pe Cel care este responsabil pentru aducerea lor la fiinţă. Totuşi, cunoaşterea adevăratului Dumnezeu nu era la îndemână. [[Sfânta Scriptură|Sfintele Scripturi]] vorbesc despre această lipsă de cunoaştere numind-o întuneric. De aceea Dumnezeu a trimis mesageri să vorbească în numele lui, bărbaţi şi femei, oameni sfinţi prin care El a făcut minuni, [[profet|profeţi]] care să anunţe venirea mântuirii. La plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu, [[Iisus Hristos]]. Când Acesta a venit, Cel care cu adevărat a făcut lumea S-a făcut cunoscut lumii limpede, dăruind lumină acelora care stăteau în întuneric.
+
Deoarece omul încă are chipul lui Dumnezeu, căutarea sensului este la fel de critică pentru existența umană cum sunt aerul și apa. Creația însăși, ca lucrare a lui Dumnezeu e orientată spre om. În afară de aceasta, înainte de venirea lui Hristos, sensul lumii și locul nostru în ea rămâneau dificil de înțeles. Oamenii au inventat povestiri ca să se ajute ei înșiși să explice marele mister al propriei lor existențe, lumea din jurul lor și pe Cel care este responsabil pentru aducerea lor la ființă. Totuși, cunoașterea adevăratului Dumnezeu nu era la îndemână. [[Sfânta Scriptură|Sfintele Scripturi]] vorbesc despre această lipsă de cunoaștere numind-o întuneric. De aceea Dumnezeu a trimis mesageri să vorbească în numele lui, bărbați și femei, oameni sfinți prin care El a făcut minuni, [[profet|profeți]] care să anunțe venirea mântuirii. La plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu, [[Iisus Hristos]]. Când Acesta a venit, Cel care cu adevărat a făcut lumea S-a făcut cunoscut lumii limpede, dăruind lumină acelora care stăteau în întuneric.
  
 
===Întruparea===
 
===Întruparea===
Dar din cauza căderii omului, [[Întruparea]] nu este numai un act de iubire ci şi un act de mântuire. Iisus Hristos, prin unirea omului cu Dumnezeu în propria Sa Persoană, a redeschis pentru om calea unirii cu Dumnezeu. În propria Sa Persoană, Hristos a arătat ce înseamnă să fi cu adevărat 'asemenea lui Dumnezeu',  iar prin sacrificiul său răscumpărător şi victorios el a pus iarăşi la îndemâna omului această asemănare. Hristos, al Doilea Adam, a venit pe pământ şi a reparat efectele nesupunerii primului Adam.
+
Dar din cauza căderii omului, [[Întruparea]] nu este numai un act de iubire ci și un act de mântuire. Iisus Hristos, prin unirea omului cu Dumnezeu în propria Sa Persoană, a redeschis pentru om calea unirii cu Dumnezeu. În propria Sa Persoană, Hristos a arătat ce înseamnă să fi cu adevărat 'asemenea lui Dumnezeu',  iar prin sacrificiul său răscumpărător și victorios el a pus iarăși la îndemâna omului această asemănare. Hristos, al Doilea Adam, a venit pe pământ și a reparat efectele nesupunerii primului Adam.
  
 
===Biserica===
 
===Biserica===
Mântuire înseamnă că lumea nu se încheie prin ea însăşi. Este o realitate care trimite spre realitatea cea mare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toate care ne înconjoară. Lumea, timpul, istoria, vieţile noastre sunt "o [[Teofania|Teofanie]] a lui Dumnezeu, un mijloc al revelării, prezenţei şi puterii sale."
+
Mântuire înseamnă că lumea nu se încheie prin ea însăși. Este o realitate care trimite spre realitatea cea mare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi și pentru toate care ne înconjoară. Lumea, timpul, istoria, viețile noastre sunt "o [[Teofania|Teofanie]] a lui Dumnezeu, un mijloc al revelării, prezenței și puterii sale."
  
Dumnezeu nu şi-a abandonat poporul după [[Înălţarea Domnului|Înălţarea]] la Cer a lui Hristos, ci începând cu [[Pogorârea Duhului Sfânt]], Biserica Sa încă este cu noi şi astăzi.
+
Dumnezeu nu și-a abandonat poporul după [[Înălțarea Domnului|Înălțarea]] la Cer a lui Hristos, ci începând cu [[Pogorârea Duhului Sfânt]], Biserica Sa încă este cu noi și astăzi.
  
 
===Judecata finală===
 
===Judecata finală===
Hristos îi va judeca pe toţi oamenii exclusiv pe baza felului cum ei i-au slujit lui slujindu-şi unul altuia, celui mai mic dintre fraţi. Aceasta va arăta cum l-a iubit fiecare persoană pe Dumnezeu şi pe cei din jurul lui. Dragostea de Dumnezeu şi pentru om devin una şi aceeaşi dragoste. Este împlinită în Hristos şi este Hristos. Ca să iubeşti cu această iubire înseamnă să iubeşti cu dragostea lui Hristos şi împlineşti "noua sa poruncă" - "iubiţi-vă unul pe altul aşa cum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13:34-35, 15:12) În aceasta stă plinătatea vieţii spirituale. În aceasta, şi numai aceasta, omul va intra la judecata de pe urmă. Este încoronarea tuturor virtuţilor şi rugăciunii, ultimul şi cel mai perfect fruct al Duhului lui Dumnezeu în om.
+
Hristos îi va judeca pe toți oamenii exclusiv pe baza felului cum ei i-au slujit lui slujindu-și unul altuia, celui mai mic dintre frați. Aceasta va arăta cum l-a iubit fiecare persoană pe Dumnezeu și pe cei din jurul lui. Dragostea de Dumnezeu și pentru om devin una și aceeași dragoste. Este împlinită în Hristos și este Hristos. Ca să iubești cu această iubire înseamnă să iubești cu dragostea lui Hristos și împlinești "noua sa poruncă" - "iubiți-vă unul pe altul așa cum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13:34-35, 15:12) În aceasta stă plinătatea vieții spirituale. În aceasta, și numai aceasta, omul va intra la judecata de pe urmă. Este încoronarea tuturor virtuților și rugăciunii, ultimul și cel mai perfect fruct al Duhului lui Dumnezeu în om.
  
A doua venire a lui Hristos va fi Judecata tuturor oamenilor.  Însăşi prezenţa Sa va fi judecata.  Pentru aceia care îl iubesc pe Domnul, prezenţa sa va fi bucurie nesfârşită, viaţă veşnică în Împărăţia Cerurilor. Pentru aceia care îl urăsc pe Domnul, aceeaşi prezentă va fi tortură nesfârşită, iad şi moarte nesfârşită.
+
A doua venire a lui Hristos va fi Judecata tuturor oamenilor.  Însăși prezența Sa va fi judecata.  Pentru aceia care îl iubesc pe Domnul, prezența sa va fi bucurie nesfârșită, viață veșnică în Împărăția Cerurilor. Pentru aceia care îl urăsc pe Domnul, aceeași prezentă va fi tortură nesfârșită, iad și moarte nesfârșită.
  
==Ca toţi să fie una==
+
==Ca toți să fie una==
"Fie ca toţi să fie unul," s-a rugat Hristos la Cina cea de Taină; "Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una" ([[Apostolul Ioan|Ioan]] 17:21). După cum cele trei persoane ale Treimii 'sălăşluiesc' una în cealaltă într-o neîncetată mişcare de iubire, tot aşa şi omul, făcut după chipul Treimii, este chemat să 'sălăşluiască' în Dumnezeul Trinitar.
+
"Fie ca toți să fie unul," s-a rugat Hristos la Cina cea de Taină; "Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una" ([[Apostolul Ioan|Ioan]] 17:21). După cum cele trei persoane ale Treimii 'sălășluiesc' una în cealaltă într-o neîncetată mișcare de iubire, tot așa și omul, făcut după chipul Treimii, este chemat să 'sălășluiască' în Dumnezeul Trinitar.
  
 
==În afara Bisericii nu este mântuire==  
 
==În afara Bisericii nu este mântuire==  
[[Ciprian al Cartaginei|Sfântul Ciprian]] scrie: 'un om nu îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată dacă nu are ca Mamă Biserica'. Dumnezeu este mântuire, iar puterea salvatoare a lui Dumnezeu este mijlocită în om prin Trupul lui Dumnezeu, Biserica. Acelaşi lucru este spus diferit de [[George Florovsky]]: 'în afara Bisericii nu există mântuire, pentru că mântuirea este Biserica'.
+
[[Ciprian al Cartaginei|Sfântul Ciprian]] scrie: 'un om nu îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată dacă nu are ca Mamă Biserica'. Dumnezeu este mântuire, iar puterea salvatoare a lui Dumnezeu este mijlocită în om prin Trupul lui Dumnezeu, Biserica. Același lucru este spus diferit de [[George Florovsky]]: 'în afara Bisericii nu există mântuire, pentru că mântuirea este Biserica'.
  
Biserica este unitatea acelora care sunt uniţi cu Sfânta Treime. Singura Biserica este unită aşa cum Cele Trei Persoane din Sfânta Treime sunt unite. Dacă omul se foloseşte cum se cuvine de Biserică, adică pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, atunci el va deveni 'asemenea' cu Dumnezeu, el se va îndumnezeii; după spusele lui [[Ioan Damaschin]]ul, el va fi "asimilat în Dumnezeu prin [[virtuţi|virtute]]". Pentru a fi asemenea lui Dumnezeu trebuie să fii îndumnezeit, ceea ce înseamnă să devii Dumnezeu după [[har]].[nu după Fiinţă, sau Esenţă]
+
Biserica este unitatea acelora care sunt uniți cu Sfânta Treime. Singura Biserica este unită așa cum Cele Trei Persoane din Sfânta Treime sunt unite. Dacă omul se folosește cum se cuvine de Biserică, adică pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, atunci el va deveni 'asemenea' cu Dumnezeu, el se va îndumnezeii; după spusele lui [[Ioan Damaschin]]ul, el va fi "asimilat în Dumnezeu prin [[virtuți|virtute]]". Pentru a fi asemenea lui Dumnezeu trebuie să fii îndumnezeit, ceea ce înseamnă să devii Dumnezeu după [[har]].[nu după Ființă, sau Esență]
  
==A se vedea şi==
+
==Bibliografie==
*[[Îndumnezeire]]a
 
*[[Păcat]]ul
 
 
 
==Surse==
 
 
*[http://www.scoba.us/resources/documents/letter-millenium.pdf A Pastoral Letter on the Occasion of the Third Christian Millennium (PDF)] The Hierarchs of the Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas ([[SCOBA]])
 
*[http://www.scoba.us/resources/documents/letter-millenium.pdf A Pastoral Letter on the Occasion of the Third Christian Millennium (PDF)] The Hierarchs of the Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas ([[SCOBA]])
 
*[http://www.oca.org/OCorthfaith.asp?SID=2  ''The Orthodox Faith'']  Written by the V. Rev. [[Thomas Hopko]]
 
*[http://www.oca.org/OCorthfaith.asp?SID=2  ''The Orthodox Faith'']  Written by the V. Rev. [[Thomas Hopko]]
 
*[http://www.fatheralexander.org/booklets/english/history_timothy_ware_2.htm#n2 Excerpts from ''The Orthodox Church'']  by Bishop [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos Ware]], Part II: Faith and Worship
 
*[http://www.fatheralexander.org/booklets/english/history_timothy_ware_2.htm#n2 Excerpts from ''The Orthodox Church'']  by Bishop [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos Ware]], Part II: Faith and Worship
  
==Lucrări publicate==
+
==Lecturi suplimentaree==
 
 
 
* Carlton, Clark. ''The Life: The Orthodox Doctrine of Salvation (Faith Series)''. (ISBN 1928653022)
 
* Carlton, Clark. ''The Life: The Orthodox Doctrine of Salvation (Faith Series)''. (ISBN 1928653022)
 
* [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Ware, Kallistos]]. ''How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition''. (ISBN 1880971224)
 
* [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Ware, Kallistos]]. ''How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition''. (ISBN 1880971224)
 +
 +
==A se vedea și==
 +
*[[Îndumnezeire]]a
 +
*[[Păcat]]ul
  
 
[[Categorie:Spiritualitate]]
 
[[Categorie:Spiritualitate]]

Versiunea de la data 20 aprilie 2019 04:18

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Acest articol face parte din seria
TEOLOGIE
Teolog și Teologie
Teolog - Teologie
Teologie dogmatică
Hristologie - Soteriologie
Eclesiologie - Eshatologie
În jurul Sfintelor Scripturi
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Arheologia biblică
Alte discipline
Patristică - Hagiografie - Spiritualitate
Liturgică - Imnografie - Iconografie
Iconologie - Drept canonic - Tipic
Apologetică
Editați această casetă

Mântuirea este scopul Creștinismului și obiectivul Bisericii. Teologia mântuirii este numită soteriologie (din grecescul sotêria, „mântuire/salvare”", și logos, „cuvânt”). Creștinismul ortodox afirmă cu fermitate că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată să se facă Dumnezeu. Acest concept al Îndumnezeirii, respinge faptul că mântuirea este un rezultat pozitiv la o dilemă juridică, ci este de fapt un proces de vindecare. Ortodoxia consideră înclinarea omului spre păcat ca un simptom al unei boli care necesită tratament, nu doar o încălcare a legii care necesită o pedeapsă. Una din trăsăturile distincte ale gândirii creștine ortodoxe este aceea că vede mesajul Evangheliei nu ca pe un cod de lege ci ca o relație, o legătură. Vorbește despre taina Sfintei Treimi în termenii unei legături de iubire care există între ei. Să intrăm în această iubire este lucrarea care duce la mântuire.

Istoria mântuirii

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa

După scripturi, omul este făcut după "asemănarea" și "chipul" lui Dumnezeu (Gen 1:26-27).

Să fii ca Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu este esența ființei și vieții omului. În scripturi se spune că Dumnezeu a suflat către om, "respirația (sau duhul) de viață" (Gen 2:7). Această învățătură a dus la concepția Bisericii Ortodoxe că omul nu poate fi om cu adevărat, el însuși cu adevărat fără Duhul lui Dumnezeu.

Chipul lui Dumnezeu semnifică voința liberă a omului, rațiunea sa, simțul său de responsabilitate morală, tot ceea ce deosebește omul de animal și îl face o persoană. Dar chipul înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă că noi suntem 'descendenții' lui Dumnezeu (Fapte 27:28), rudele lui; înseamnă că între noi și el este un punct de legătură, o similitudine esențială. Prăpastia dintre făptura și Creator nu este de netrecut, pentru aceea că fiind după chipul lui Dumnezeu Îl putem cunoaște pe Dumnezeu și să fim în comuniune cu El.

Căderea omului

Actul creației și, în mod special a lui Adam și Eva, mărturisește despre bunătatea tuturor lucrurilor care există și despre superioritatea omului asupra celorlalte ființe. Arată că originea răului nu se găsește în Dumnezeu, ci în cea mai perfectă creație a sa a cărei acțiune de păcătuire liberă a adus slăbiciunea și moartea în lume, cum și-a pierdut omul „asemănarea” cu Dumnezeu, capacitatea lui de a răspunde la iubirea lui Dumnezeu.

Biserica învață că atunci când noi nu răspundem iubirii lui Dumnezeu, suntem micșorați ca ființe umane. Actul credinței pe care El îl cere de la noi nu este așa de diferit de credința și dragostea pe care o acordăm oamenilor care ne înconjoară. Atunci când noi nu răspundem iubirii pe care oamenii care ne iubesc ne-o acordă, devenim indivizi superficiali și împietriți.

Profeții

Deoarece omul încă are chipul lui Dumnezeu, căutarea sensului este la fel de critică pentru existența umană cum sunt aerul și apa. Creația însăși, ca lucrare a lui Dumnezeu e orientată spre om. În afară de aceasta, înainte de venirea lui Hristos, sensul lumii și locul nostru în ea rămâneau dificil de înțeles. Oamenii au inventat povestiri ca să se ajute ei înșiși să explice marele mister al propriei lor existențe, lumea din jurul lor și pe Cel care este responsabil pentru aducerea lor la ființă. Totuși, cunoașterea adevăratului Dumnezeu nu era la îndemână. Sfintele Scripturi vorbesc despre această lipsă de cunoaștere numind-o întuneric. De aceea Dumnezeu a trimis mesageri să vorbească în numele lui, bărbați și femei, oameni sfinți prin care El a făcut minuni, profeți care să anunțe venirea mântuirii. La plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu, Iisus Hristos. Când Acesta a venit, Cel care cu adevărat a făcut lumea S-a făcut cunoscut lumii limpede, dăruind lumină acelora care stăteau în întuneric.

Întruparea

Dar din cauza căderii omului, Întruparea nu este numai un act de iubire ci și un act de mântuire. Iisus Hristos, prin unirea omului cu Dumnezeu în propria Sa Persoană, a redeschis pentru om calea unirii cu Dumnezeu. În propria Sa Persoană, Hristos a arătat ce înseamnă să fi cu adevărat 'asemenea lui Dumnezeu', iar prin sacrificiul său răscumpărător și victorios el a pus iarăși la îndemâna omului această asemănare. Hristos, al Doilea Adam, a venit pe pământ și a reparat efectele nesupunerii primului Adam.

Biserica

Mântuire înseamnă că lumea nu se încheie prin ea însăși. Este o realitate care trimite spre realitatea cea mare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi și pentru toate care ne înconjoară. Lumea, timpul, istoria, viețile noastre sunt "o Teofanie a lui Dumnezeu, un mijloc al revelării, prezenței și puterii sale."

Dumnezeu nu și-a abandonat poporul după Înălțarea la Cer a lui Hristos, ci începând cu Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica Sa încă este cu noi și astăzi.

Judecata finală

Hristos îi va judeca pe toți oamenii exclusiv pe baza felului cum ei i-au slujit lui slujindu-și unul altuia, celui mai mic dintre frați. Aceasta va arăta cum l-a iubit fiecare persoană pe Dumnezeu și pe cei din jurul lui. Dragostea de Dumnezeu și pentru om devin una și aceeași dragoste. Este împlinită în Hristos și este Hristos. Ca să iubești cu această iubire înseamnă să iubești cu dragostea lui Hristos și să împlinești "noua sa poruncă" - "iubiți-vă unul pe altul așa cum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13:34-35, 15:12) În aceasta stă plinătatea vieții spirituale. În aceasta, și numai aceasta, omul va intra la judecata de pe urmă. Este încoronarea tuturor virtuților și rugăciunii, ultimul și cel mai perfect fruct al Duhului lui Dumnezeu în om.

A doua venire a lui Hristos va fi Judecata tuturor oamenilor. Însăși prezența Sa va fi judecata. Pentru aceia care îl iubesc pe Domnul, prezența sa va fi bucurie nesfârșită, viață veșnică în Împărăția Cerurilor. Pentru aceia care îl urăsc pe Domnul, aceeași prezentă va fi tortură nesfârșită, iad și moarte nesfârșită.

Ca toți să fie una

"Fie ca toți să fie unul," s-a rugat Hristos la Cina cea de Taină; "Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una" (Ioan 17:21). După cum cele trei persoane ale Treimii 'sălășluiesc' una în cealaltă într-o neîncetată mișcare de iubire, tot așa și omul, făcut după chipul Treimii, este chemat să 'sălășluiască' în Dumnezeul Trinitar.

În afara Bisericii nu este mântuire

Sfântul Ciprian scrie: 'un om nu îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată dacă nu are ca Mamă Biserica'. Dumnezeu este mântuire, iar puterea salvatoare a lui Dumnezeu este mijlocită în om prin Trupul lui Dumnezeu, Biserica. Același lucru este spus diferit de George Florovsky: 'în afara Bisericii nu există mântuire, pentru că mântuirea este Biserica'.

Biserica este unitatea acelora care sunt uniți cu Sfânta Treime. Singura Biserica este unită așa cum Cele Trei Persoane din Sfânta Treime sunt unite. Dacă omul se folosește cum se cuvine de Biserică, adică pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, atunci el va deveni 'asemenea' cu Dumnezeu, el se va îndumnezeii; după spusele lui Ioan Damaschinul, el va fi "asimilat în Dumnezeu prin virtute". Pentru a fi asemenea lui Dumnezeu trebuie să fii îndumnezeit, ceea ce înseamnă să devii Dumnezeu după har.[nu după Ființă, sau Esență]

Bibliografie

Lecturi suplimentaree

  • Carlton, Clark. The Life: The Orthodox Doctrine of Salvation (Faith Series). (ISBN 1928653022)
  • Ware, Kallistos. How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition. (ISBN 1880971224)

A se vedea și