Societatea preoților de mir Sfântul Vasile: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} {{Ortodoxiaderitapusean}}The '''Society of Clerks Secular of St. Basil''' (SSB) was formed from the Western Rite mission in America when the [[American Orthodox ...)
 
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
{{Ortodoxiaderitapusean}}The '''Society of Clerks Secular of St. Basil''' (SSB) was formed from the [[Western Rite]] mission in America when the [[American Orthodox Catholic Church]] was dissolved. When the SSB entered into the [[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|Syrian Antiochian Archdiocese of New York]] in 1961, it became the Antiochian [[Western Rite Vicariate]].
+
{{Ortodoxiaderitapusean}}'''Societatea preoţilor de mir Sfântul Vasile''' (SSB) a apărut din misiunea de rit occidental din America atunci când [[Biserica Catolică Ortodoxă Americană]] s-a dizolvat. În 1961, când SSB a intrat în [[Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord|Arhiepiscopia Antiohiană Siriană din New York]], a devenit [[Vicariatul ortodox de rit apusean]] antiohian.
  
===American Orthodox Catholic Church===
+
===Biserica Catolică Ortodoxă Americană===
:This Society had its origin in the work of Bishop [[Aftimios (Ofiesh) of Brooklyn|Aftimios (Ofiesh)]] in the 1930's. In the words of Father Alexander Turner:
+
:Această societate îşi are rădăcinile în activitatea Episcopului [[Aftimios (Ofiesh) de Brooklyn|Aftimios (Ofiesh)]] din anii 1930. După cum spune Părintele Alexander Turner:
::''It was . . . during the tempestuous days following the Bolshevik Revolution that the Society had its inception as a missionary organ of the nascent federation of American Orthodox colonies under Russian suzerainty, though of local Syrian administration. With the collapse of that plan and the submission of the ethnic groups to the churches of their homelands, the Society was left in isolation.''
+
::''Era . . . în timpul furtunoaselor zile de după revoluţia bolşevică când societatea îşi are începutul ca organism misionar al coloniilor ortodoxe americane aflate sub suzeranitate rusă, cu toate că se aflau sub administrare locală siriană. Odaă cu dispariţia acelui plan şi cu supunerea grupurilor etnice bisericilor din ţările de origine, Societatea a rămas izolată.''
  
:Bishop Aftimios of the Syro-Arab mission in the Russian Archdiocese, in 1932, consecrated an Episcopalian priest, Ignatius (William Albert) Nichols, as his auxiliary "bishop of Washington" specifically for WR work. This was part of Ofiesh's plan to lay the foundation of the "American Orthodox Catholic Church" which would transcend nationality and language. Eventually by 1934, Ofiesh’s group, including Bishop Ignatius Nichols, would find itself outside mainstream Orthodoxy in "canonical limbo."
+
:În 1932, Episcopul Aftimios al misiunii siro-arabe din Arhiepiscopia Rusă a hirotonit un preot episcopalian, (William Albert) Nichols, ca vicar "episcopal de Washington", cu precădere pentru activitatea de rit occidental. Această hirotonire făcea parte din planul lui Ofiesh privind stabilirea fundaţiei pentru "Biserica Catolică Ortodoxă Americană" care dorea să transceandă naţionalitatea şoi limba. Ulterior, în 1934, grupul lui Ofiesh, din care făcea parte şi Episcopul Ignatius Nichols, se va trezi în afara curentului principal al Ortodoxiei, în "jurisdicţie necanonică."
  
===Canonical Limbo===
+
===Jurisdicţie necanonică===
[[Image:Alexander Turner.jpg|right|frame|Fr. [[Alexander Turner]] at the offertory]]
+
[[Image:Alexander Turner.jpg|right|frame|Părintele [[Alexander Turner]] în ofertoriu]]
:Nichols founded the Society of Saint Basil, a devotional society for clergy and laity based on the daily recitation of the Western Breviary (Divine Office). Nichols' successor as head of the SSB was Alexander Turner. Turner was consecrated as bishop by Nichols in 1939 (before this Turner had been brought up Episcopalian, and was an ordained Old Catholic priest). He presided over a small parish, Saint Sophia, in Mount Vernon, NY, which he founded in 1946. Bishop Nichols reposed in 1947, leaving Turner as its sole leader. Turner would eventually come to the conclusion that there was no future for his little flock outside canonical Orthodoxy, and through his friend Father Paul Schneirla began unofficial conversations in 1952 on canonical regularization by Metropolitan Antony Bashir in the Syrian Antiochian Archdiocese of New York. Turner had been promoting the Western Rite Orthodox ideal for decades before this, and expressing his ideas through his periodical ''Orthodoxy''.[http://occidentalis.blogspot.com/2004/09/western-rite-history-part-five.html]
+
:Nichols a înfiinţat Societatea Sfântul Vasile, o societate de rugăciune pentru cler şi laicat, având ca idee de bază recitarea zilnică a breviarului occidental (Divine Office). Lui Nichols i-a succedat la conducerea SSB Alexander Turner. Turner a fost hirotonit ca episcop de Nichols în 1939 (înainte de aceasta Turner fusese un preot vechi-catolic trecut la episcopalieni). El păstorea o mică parohie, Saint Sophia, în Mount Vernon, NY, pe care o înfiinţase în 1946. Episcopul Nichols a adormit în 1947, lăsându-l pe Turner ca unic lider al SSB. Mai târziu, Turner va ajunge la concluzia că mica sa turmă nu are nici un fel de viitor în afara Ortodoxiei canonice. În 1952, prin prietenul său Părintele Paul Schneirla, Turner va începe convorbiri neoficiale cu Mitropolitul Antony Bashir din Arhiepiscopia Antiohiană Siriană din New York pentru clarificarea situaţiei jurisdicţionale. Turner promova Ortodoxia de rit occidental cu decenii înainte de acestea şi îşi exprima ideile prin revista sa numită ''Ortodoxie''.[http://occidentalis.blogspot.com/2004/09/western-rite-history-part-five.html]
  
===Re-entering Orthodoxy===
+
===Reintrarea în Ortodoxie===
In 1961, members of the [[Society of Clerks Secular of St. Basil]] (mainly centered in Mount Vernon, New York) were received into the [[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|Syrian Antiochian Archdiocese of New York]] by Metropolitan [[Antony (Bashir) of New York]], on the basis of Metropolitan Antony's edict of 1958. The Society had been led up to that time by the non-canonical but widely respected Bishop [[Alexander Turner]] (''né'' Paul Tyler Turner), who upon the reception of his group as the [[Western Rite Vicariate]], became a canonical priest of the Orthodox Church and continued to guide the group as its Vicar-General.
+
În 1961, membrii Societăţii Preoţilor de Mir Sfântul Vasile (majoritatea din Mount Vernon, New York) au fost primiţi în [[Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord|Arhiepiscopia Antiohiană Siriană de New York]] de către Mitropolitul [[Antony (Bashir) de New York]], pe baza edictului Mitropolitului Antony, din 1958. În acea perioadă, Episcopul [[Alexander Turner]] era considerat necanonic dar era foarte respectat (''né'' Paul Tyler Turner), iar după acceptarea grupului său sub forma [[Vicariatul ortodox de rit apusean|Vicariatului de rit occidental]], a devenit preot canonic al Bisericii Ortodoxe şi a continuat să-şi păstorească parohia ca Vicar-General.
  
==Leaders==
+
==Lideri==
*Bishop Ignatius (William Albert) Nichols of Washington
+
*Episcopul Ignatius (William Albert) Nichols de Washington
*Bishop Alexander Turner (then 'Father Alexander' on reception into Antiochian Archdiocese)
+
*Episcop Alexander Turner (pe atunci 'Părintele Alexander' la primirea în Arhiepiscopia Antiohiană)
  
[[Category:Western Rite]]
+
[[Categorie:Ritul occidental]]
[[Category:Church History]]
+
[[Categorie:Istoria Bisericii]]
 +
 
 +
[[en:Society of Clerks Secular of St. Basil]]

Versiunea de la data 6 mai 2009 19:24

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Acest articol face parte din seria despre
Ortodoxia de rit apusean
Istoric
Secolul al XIX-lea
Secolul XX
Critici
Liturgică
Liturghia Sfântului Grigorie
Liturghia Sfântului Tihon
Liturghia Sfântului Gherman
Ritul de la Sarum
Ritul Galican
Stowe Missal
Asocieri
Vicariatul ritului apusean
Societatea Sfântului Vasile
Biserica Catolică Ortodoxă a Franței
Mănăstiri
Christminster
Sfântul Petroc
Editați această casetă

Societatea preoţilor de mir Sfântul Vasile (SSB) a apărut din misiunea de rit occidental din America atunci când Biserica Catolică Ortodoxă Americană s-a dizolvat. În 1961, când SSB a intrat în Arhiepiscopia Antiohiană Siriană din New York, a devenit Vicariatul ortodox de rit apusean antiohian.

Biserica Catolică Ortodoxă Americană

Această societate îşi are rădăcinile în activitatea Episcopului Aftimios (Ofiesh) din anii 1930. După cum spune Părintele Alexander Turner:
Era . . . în timpul furtunoaselor zile de după revoluţia bolşevică când societatea îşi are începutul ca organism misionar al coloniilor ortodoxe americane aflate sub suzeranitate rusă, cu toate că se aflau sub administrare locală siriană. Odaă cu dispariţia acelui plan şi cu supunerea grupurilor etnice bisericilor din ţările de origine, Societatea a rămas izolată.
În 1932, Episcopul Aftimios al misiunii siro-arabe din Arhiepiscopia Rusă a hirotonit un preot episcopalian, (William Albert) Nichols, ca vicar "episcopal de Washington", cu precădere pentru activitatea de rit occidental. Această hirotonire făcea parte din planul lui Ofiesh privind stabilirea fundaţiei pentru "Biserica Catolică Ortodoxă Americană" care dorea să transceandă naţionalitatea şoi limba. Ulterior, în 1934, grupul lui Ofiesh, din care făcea parte şi Episcopul Ignatius Nichols, se va trezi în afara curentului principal al Ortodoxiei, în "jurisdicţie necanonică."

Jurisdicţie necanonică

Părintele Alexander Turner în ofertoriu
Nichols a înfiinţat Societatea Sfântul Vasile, o societate de rugăciune pentru cler şi laicat, având ca idee de bază recitarea zilnică a breviarului occidental (Divine Office). Lui Nichols i-a succedat la conducerea SSB Alexander Turner. Turner a fost hirotonit ca episcop de Nichols în 1939 (înainte de aceasta Turner fusese un preot vechi-catolic trecut la episcopalieni). El păstorea o mică parohie, Saint Sophia, în Mount Vernon, NY, pe care o înfiinţase în 1946. Episcopul Nichols a adormit în 1947, lăsându-l pe Turner ca unic lider al SSB. Mai târziu, Turner va ajunge la concluzia că mica sa turmă nu are nici un fel de viitor în afara Ortodoxiei canonice. În 1952, prin prietenul său Părintele Paul Schneirla, Turner va începe convorbiri neoficiale cu Mitropolitul Antony Bashir din Arhiepiscopia Antiohiană Siriană din New York pentru clarificarea situaţiei jurisdicţionale. Turner promova Ortodoxia de rit occidental cu decenii înainte de acestea şi îşi exprima ideile prin revista sa numită Ortodoxie.[1]

Reintrarea în Ortodoxie

În 1961, membrii Societăţii Preoţilor de Mir Sfântul Vasile (majoritatea din Mount Vernon, New York) au fost primiţi în Arhiepiscopia Antiohiană Siriană de New York de către Mitropolitul Antony (Bashir) de New York, pe baza edictului Mitropolitului Antony, din 1958. În acea perioadă, Episcopul Alexander Turner era considerat necanonic dar era foarte respectat ( Paul Tyler Turner), iar după acceptarea grupului său sub forma Vicariatului de rit occidental, a devenit preot canonic al Bisericii Ortodoxe şi a continuat să-şi păstorească parohia ca Vicar-General.

Lideri

  • Episcopul Ignatius (William Albert) Nichols de Washington
  • Episcop Alexander Turner (pe atunci 'Părintele Alexander' la primirea în Arhiepiscopia Antiohiană)