Sinodul IV Ecumenic: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Source: trad)
(See also)
Linia 44: Linia 44:
 
*[[:en:Fourth Ecumenical Council]], inspirat din cartea ''The Orthodox Church'', de [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos WARE]].
 
*[[:en:Fourth Ecumenical Council]], inspirat din cartea ''The Orthodox Church'', de [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos WARE]].
  
== See also ==
+
== A se vedea și ==
* [[:Category:Coptic interpretations of the Fourth Ecumenical Council]]
+
 
** [[The Chalcedon Crisis and Monophysitism]]
+
Puncte de vedere necalcedoniene și aspecte ale dialogului între ortodocși și necalcedonieni:
** [[Agreed Official Statements on Christology with the Catholic and Eastern Orthodox Churches]]
+
* [[:en:Category:Coptic interpretations of the Fourth Ecumenical Council]]
** [[Pastoral Agreement between the Coptic Orthodox and Greek Orthodox Patriarchates of Alexandria (2001)]]
+
** [[:en:The Chalcedon Crisis and Monophysitism]]
** [[Article by Fr. John S. Romanides]]
+
** [[:en:Agreed Official Statements on Christology with the Catholic and Eastern Orthodox Churches]]
** [[Chalcedon (An Analysis)]]
+
** [[:en:Pastoral Agreement between the Coptic Orthodox and Greek Orthodox Patriarchates of Alexandria (2001)]]
** [[After Chalcedon - Orthodoxy in the 5th/6th Centuries]]
+
** [[:en:Article by Fr. John S. Romanides]]
** [[Pope Saint Dioscorus I of Alexandria (Coptic POV)]]
+
** [[:en:Chalcedon (An Analysis)]]
** [[The Orthodox Christology of St. Severus of Antioch]]
+
** [[:en:After Chalcedon - Orthodoxy in the 5th/6th Centuries]]
** [[Problems with the Chalcedonian Formula]]
+
** [[:en:Pope Saint Dioscorus I of Alexandria (Coptic POV)]]
** [[The Humanity of Christ (What Oriental Orthodox Believe)]]
+
** [[:en:The Orthodox Christology of St. Severus of Antioch]]
** [[The One Will and the One Act]] - By HH Pope Shenouda III of Alexandria
+
** [[:en:Problems with the Chalcedonian Formula]]
** [[Additional/Miscellaneous Notes]]
+
** [[:en:The Humanity of Christ (What Oriental Orthodox Believe)]]
 +
** [[:en:The One Will and the One Act]] - By HH Pope Shenouda III of Alexandria
 +
** [[:en:Additional/Miscellaneous Notes]]
  
 
== External Links ==
 
== External Links ==

Versiunea de la data 3 noiembrie 2007 17:26

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Al patrulea Sinod Ecumenic s-a ținut la Calcedon în anul 451 d.Hr., fiind cunoscut și ca Sinodul de la Calcedon.

Istoric

Al patrulea Sinod Ecumenic s-a ocupat de următoarele chestiuni:


În anul 449, între al treilea și al patrulea Sinod Ecumenic, s-a ținut un alt sinod la care succesorul Sfântului Chiril, Dioscor al Alexandriei, "a insistat că în Hristos exita o singură natură (physis)". Această poziție este cunoscută sub numele de monofizită; conform acestei doctrine, Mântuitorul ar fi "din două naturi, dar după Întruparea Lui exită 'o singură natură întrupată a lui Dumnezeu-Cuvântul'." Sfântul Chiril folosise și el aceste cuvinte, dar Dioscor a omis multe din afirmațiile acestuia menite să completeze și echilibreze acest punct de vedere. Astfel că, după numai doi ani, împăratul Marcian a convocat o nouă întrunire a Episcopilor pentru a tranșa asupra acestei chestiuni. Acest Sinod, care a avut loc la Calcedon, este considerat al patrulea mare Sinod Ecumenic.

Cu privire la natura și persoana lui Hristos, Sinodul a respins poziția lui Dioscor și a proclamat că:

"...în timp ce Hristos este o singură Persoană neîmpărțită, El nu este din două firi, ci în două firi. Episcopii au salutat Tomosul lui Leon cel Mare, Papă al Romei (adormit în anul 461), în care este clar afirmată distincția dintre cele două naturi, fiind totodată subliniată și unitatea Persoanei lui Hristos. În mărturisirea lor de credință, ei și-au afirmat credința în Unul şi acelaşi Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Însuşi desăvârşit întru dumnezeire cât şi întru omenitate, Însuşi Dumnezeu adevărat şi om adevărat... cunoscându-se în două firi, fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără despărţire, deosebirea firilor nefiind nicidecum stricată din pricina unimii, ci mai degrabă păstrându-se însuşirile fiecărei firi într-o singură persoană şi într-un singur ipostas." [1].

Această definiție, în care atât distincția între cele două Naturi, cât și unitatea Persoanei lui Hristos sunt sublinate era stabilită nu doar pentru a-i combate pe monofiziți, ci și pe adepții lui Nestorie.

Cu privire la organizarea vizibilă a Bisericii, Canonul 28 al Sinodului de la Calcedon a confirmat Canonul 3 al Sinodului al doilea, lăsând locul al doilea în cinstire în Biserică, după scaunul Romei, celui al Constantinopolului - "Noua Romă". Aceasta era o lovitură dată Bisericii din Alexandria și dorinței sale de a avea drept de jurisdicție deplină și exclusivă asupra întregului Răsărit. Leon al Romei a respins acest canon, dar Răsăritul i-a recunoscut întotdeauna validitatea. Sinodul a eliberat totodată Ierusalimul de sub jurisdicția Cezareei, dându-i cel de-al cincilea loc în cinstire, creând astfel ceea ce ortodocșii cunosc sub numele de Pentarhia. Această Pentarhie a stabilit ordinea cinstirii după cum urmează. În ordinrea rangului:

  1. Roma
  2. Constantinopol
  3. Alexandria
  4. Antiohia
  5. Ierusalim.

Toate cele cinci scaune se considerau de origine apostolică. Primele patru erau cele mai importante cetăți din Imperiul Roman, iar Ierusalimul a fost adăugat acestora deoarece Hristos aici pătimise și înviase. Tot în timpul acestui Sinod, episcopii fiecăreia din cele cinci cetăți au primit titlul de "patriarh". Patriarhatele și-au împărțit întreaga lume cunoscută în sfere de jurisdicție, cu excepția Ciprului, căreia îi fusese acordată independența la cel de-al treilea Sinod Ecumenic și care își păstrează dreptul de autoguvernare până în zilele noastre.

În înțelegerea Pentarhiei, două erori trebuie evitate:

  • ideea ca sistemul patriarhiilor și mitropoliilor se bazează pe structura ecleziastică și
  • ideea că Episcopul (Papa) Romei are supremația asupra celorlalți episcopi.

În ceea ce privește primul aspect, ortodocșii nu înțeleg Biserica din perspectiva ordini ecleziastice, ci din perspectiva dreptului divin. Ei consideră că toți episcopii sunt prin definiție egali, indiferent de autoritatea sau prestigiul cetății pe care o administrează. Toți ou fost unși de Dumnezeu ca învățători ai credinței, toți sunt în mod egal urmașii Apostolilor și toți au autoritatea sacramentală. Atunci când apare o dispută, nu este suficient ca un singur episcop să își exprime poziția; toți episcopii eparhioți (titulari) au dreptul să participe la un sinod general, să își exprime punctul de vedere și să voteze. Sostemul Pentarhiei nu afectează calitățile esențiale ale fiecărui episcop, nici nu privează comunitățile locale de semnificația pe care le-a atribuit-o Ignatie.

Cu privire la cea de a doua problemă, ortodocșii nu acceptă doctrina autorității papale așa cum a fost ea formulată de Primul Conciliu de la Vatican din 1870 și așa cum o mărturisește Biserica Romano-Catolică în zilele noastre. Dar ei nici nu îi refuză Romei primatul de cinstire (sau de onoare), așa cum a fost el stabilit de al doilea Sinod Ecumenic. Căci totuși Roma a fost cea care a rămas cea mai fidelă dreptei-credințe, în fața ereziilor, de-a lungul multor secole. Ortodocșii consideră că Roma a greșit însă atunci când a transformat acestă întâietate, acest "primat întru iubire" (după cum îl numea Sfântul Ignatie) într-o supremație de jurisdicție și putere exterioară. Astfel, în înțelegerea ortodoxă, primatul atribuit Romei nu răstoarnă ordinea ecleziastică bazată pe egalitatea esențială a episcopilor. Papa poate fi considerat "cel dintâi Episcop al Bisericii", dar el este primul între egali.

Pomenire

Pomenirea Sfinților Părinți de la al patrulea Sinod Ecumenic se face pe 16 iulie și în a noua Duminică de după Rusalii, în Duminica Sfinților Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice.

Sursa

A se vedea și

Puncte de vedere necalcedoniene și aspecte ale dialogului între ortodocși și necalcedonieni:

External Links

Note

  1. Citat din [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos WARE, The Orthodox Church, cit. în en:Fourth Ecumenical Council; citatul din Hotărârile Sinodului de la Calcedon este redat în traducerea românească de aici