Sinod

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sinodul (ngr. sinodos, lat. synodus, fr. synode) este o adunare a Bisericii creştine, la care participă în primul rând episcopii ca reprezentanţi a diferitelor Biserici locale; episcopii pot fi însoţiţi de teologi şi clerici, mai rar şi de laici (teologi sau delegaţi).

Terminologie

Termenul teologic provine din grecescul σγνοδος, care înseamnă "adunare", şi este sinonim atât cu latinescul concilium, cât şi cu termenul slavon sobor (acesta din urmă putând avea o semnantică mai largă).

În limba bisericească românească veche era folosit cel mai adesea termenul "sobor" (de exemplu: "sobor a toată lumea" pentru "sinod ecumenic"). Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, înţelesul de "sinod" al termenului "sobor" este abandonat în limba română, şi termenii de "sinod" şi "conciliu" sunt folosiţi un timp în paralel. În secolul XX, termenul de "sinod" se încetăţeneşte definitiv în limba teologică a Ortodoxiei româneşti, iar termenul de "conciliu" este rezervat pentru sinoadele locale ale Bisericii Catolice din al doilea mileniu, de după Marea Schismă.

Feluri de sinoade

În înţelesul Ortodoxiei, sinoadele pot să fie de multe feluri, şi au diferite grade de autoritate.

In Orthodox practice either word applies to a meeting of a body of the Church to decide issues of doctrine or of administration of the body, both at local as well as higher levels of the churches. An ecumenical council is a synod of the whole church. The word synod is frequently applied in the Orthodox church to the standing councils of high-ranking bishops of autonomous and autocephalous churches that oversee the day-to-day administration of the church, usually referred to as holy synods.

Legături externe