Singhel

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 9 noiembrie 2015 18:05, autor: Inistea (Discuție | contribuții)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Termenul de singhel sau sincel (din gr: syngellos) îl desemna iniţial pe monahul care împărţea aceeaşi chilie cu episcopul. În prezent, rangul de singhel este prima distincţie care se poate acorda monahilor (clerici sau nu), înaintea rangului de protosinghel.

Singhelul / Sincelul este un rang onorific, care nu deschide accesul la funcţii administrative, ca în cazul celui de protosinghel sau arhimandrit. Atunci când titularul este cleric (preot), calitatea de singhel îi conferă dreptul de precedenţă în slujirea liturgică înaintea ieromonahilor simpli, precum şi înaintea preoţilor de mir, până la rangul de sachelar inclusiv, în virtutea regulii tipiconale care stabileşte prioritatea, pentru ranguri echivalente, a clericilor monahi.

A se vedea şi

Surse

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom
Adiacente Hirotonie | Axios | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă