Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Episcopi-vicari patriarhali)
(Episcopi: +imagini)
 
(Nu s-au afișat 89 de versiuni intermediare efectuate de alți 8 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
'''Sfântul Sinod''' este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, pentru toate problemele dogmatice şi canonice, precum şi pentru cele bisericeşti de orice natură. Este prezidat de [[patriarh]]ul [[România|României]]. Sinodul este format din înalţi prelaţi: [[mitropolit|mitropoliţi]], [[Arhiepiscop]]i, [[episcop]]i titulari, [[episcopi vicar]] si [[arhierei vicari]]. Ei se întrunesc de mai multe ori pe an în [[Palatul Patriarhiei]] din [[Dealul Mitropoliei]]. În prezent, numărul membrilor Sf. Sinod este de 49 ierarhi.
+
În [[Biserica Ortodoxă Română]], '''Sfântul Sinod''' este unul din organisme centrale deliberative (alături de [[Sinodul Permanent]] și [[Adunarea Națională Bisericească]]).<ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 9</ref>
  
==Patriarh==
+
„'''Sfântul Sinod''' este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate”.<ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 11</ref>
[[Imagine:PF Daniel1.jpg|thumb|right|70px|Patriarhul Daniel]]
 
*Prea Fericitul [[Daniel (Ciobotea) al României|Daniel]]
 
Arhiepiscop al Bucureştilor, [[Mitropolit]] al Munteniei şi Dobrogei, [[Patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]] şi locţiitor de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
 
  
 +
Sfântul Sinod este prezidat de [[patriarh]]ul României<ref>„Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul Banatului, ceilalți Mitropoliți, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonică a eparhiilor din Patriarhia Română ([[diptice]]).” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (2)</ref> și se compune din toți [[ierarh]]ii în funcție în Biserica Ortodoxă Română<ref>„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>. „Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului”<ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (3)</ref>. Actualmente, secretarul Sfântului Sinod și coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod este Preasfințitul [[Varlaam Ploieșteanul]] – Episcop-vicar patriarhal.
  
==Mitropoliţi==
+
„Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se poate întruni și în ședințe solemne”.<ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 13</ref>
[[Image:IPS Laurentiu al Ardealului.jpg|thumb|left|58px|IPS Laurenţiu]]
 
[[Image:IPS Bartolomeu Anania.jpg|thumb|right|58px|IPS Bartolomeu]]
 
[[Image:IPS Teofan al Olteniei.jpg|thumb|left|58px|IPS Teofan]]
 
[[Image:IPS Serafim al Germaniei si Europei Centrale.jpg|thumb|right|58px|IPS Serafim ]]
 
[[Image:IPS Iosif al Europei Occidentale si Meridionale.jpg|thumb|left|58px|IPS Iosif ]]
 
[[Image:IPS Petru al Basarabiei.jpg|thumb|right|58px|IPS Petru]]
 
[[Image:IPS Nicolae al Banatului.jpg|thumb|left|58px|IPS Nicolae]]
 
*IPS [[Laurenţiu (Streza) al Ardealului|Laurenţiu Streza]]
 
Arhiepiscop al [[Sibiu]]lui şi [[Mitropolit]] al Ardealului
 
*IPS [[Bartolomeu (Anania) al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului|Bartolomeu Anania]]
 
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
 
*IPS [[Teofan (Savu) al Olteniei|Teofan Savu]]
 
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei
 
*IPS [[Nicolae (Corneanu) al Banatului|Nicolae Corneanu]]
 
Arhiepiscop al Timişoarei si Mitropolit al Banatului
 
*IPS [[Serafim (Joantă) al Germaniei şi Europei Centrale|Serafim Joantă]]
 
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrala
 
*IPS [[Petru (Păduraru) al Basarabiei|Petru Păduraru]]
 
Mitropolit  al Basarabiei
 
*IPS [[Iosif (Pop) al Europei Occidentale şi Meridionale|Iosif Pop]]
 
Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale
 
  
 +
==Atribuțiile Sfântului Sinod==
 +
Conform Art. 14 al ''Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', atribuțiile Sfântului Sinod sunt:
  
 +
a) păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică în Biserica
 +
Ortodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga Biserică
 +
Ortodoxă;
  
 +
b) examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic,
 +
canonic și pastoral-misionar, pe care o soluționează în conformitate
 +
cu învățătura Bisericii Ortodoxe și hotărăște, potrivit Sfintelor
 +
Canoane, asupra problemelor bisericești de orice natură;
  
 +
c) hotărăște cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir,
 +
potrivit cerințelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxă Română;
  
 +
d) hotărăște în privința canonizării sfinților și emite tomosul
 +
de proclamare a canonizării;
  
 +
e) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române
 +
asupra proiectelor de acte normative ale Statului referitoare la
 +
activitatea cultelor, la învățământul teologic și religios, la asistența
 +
socială și religioasă, la patrimoniul cultural-național, în special
 +
cel bisericesc, precum și în alte domenii de interes bisericesc
 +
și social;
  
 +
f) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor
 +
prezenți, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii
 +
Ortodoxe Române și hotărăște asupra modificării acestuia;
  
 +
g) aprobă regulamentele bisericești întocmite în conformitate
 +
cu prezentul Statut;
  
 +
h) inițiază și aprobă acorduri și parteneriate cu Statul și cu
 +
alte instituții în domenii de interes general bisericesc;
  
 +
i) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române în
 +
probleme de interes general ale societății;
  
 +
j) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor
 +
prezenți, înființarea, desființarea, modificarea teritorială și
 +
schimbarea titulaturii eparhiilor și mitropoliilor aparținătoare Patriarhiei
 +
Române;
  
==Arhiepiscopi==
+
k) aprobă statutele eparhiilor, mitropoliilor și ale altor unități
[[Image:ÎPS Teodosie al Tomisului.JPG|thumb|left|58px|ÎPS Teodosie]]
+
bisericești din afara granițelor României;
[[Image:IPS Nifon al Targovistei.jpg|thumb|right|58px|IPS Nifon]]
 
[[Image:IPS Pimen al Sucevei si Radautilor.jpg|thumb|left|58px|IPS Pimen]]
 
[[Image:IPS Andrei de Alba Iulia.jpg|thumb|right|58px|IPS Andrei]]
 
[[Image:IPS Nicolae Condrea.jpg|thumb|left|58px|IPS Nicolae]]
 
*IPS [[Teodosie Petrescu]]
 
Arhiepiscop al Tomisului
 
*IPS [[Nifon Mihăiţă]]
 
Arhiepiscop al Târgoviştei
 
*IPS [[Pimen Zainea]]
 
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
 
*IPS [[Andrei Andreicuţ]]
 
Arhiepiscop de Alba Iulia
 
*IPS [[Nicolae Condrea]]
 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi
 
  
 +
l) alege, cu voturile a două treimi din totalul membrilor prezenți,
 +
pe Patriarh, și cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor
 +
prezenți, pe mitropoliții, arhiepiscopii și pe episcopii eparhioți
 +
pentru eparhiile aparținătoare Patriarhiei Române;
  
 +
m) alege, cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor
 +
prezenți, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari
 +
și pe arhiereii-vicari;
  
 +
n) emite gramata pentru întronizarea Patriarhului;
  
 +
o) hotărăște cu privire la retragerea ierarhilor și stabilește
 +
drepturile acestora;
  
 +
p) hotărăște, cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor
 +
săi, cu privire la trimiterea în judecată canonică a acelora
 +
dintre membrii săi care sunt învinuiți de abateri de la învățătura și
 +
disciplina Bisericii;
  
==Episcopi==
+
q) aprobă sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în
[[Imagine:PS Gherasim al Sloboziei si Calarasilor.jpg|thumb|left|58px|PS Gherasim ]]
+
materie de caterisire și se pronunță asupra cererilor de iertare ale
[[Imagine:PS Calinic al Argesului si Muscelului.jpg|thumb|right|58px|PS Calinic ]]
+
acestora, cu avizul prealabil al chiriarhului locului;
[[Imagine:PS Lucian al Caransebesului.jpg|thumb|left|58px|PS Lucian ]]
 
[[Image:PS Justinian al Maramuresului si Satmarului.jpg|thumb|right|58px|PS Iustinian]]
 
[[Image:PS Ambrozie al Giurgiului.jpg|thumb|left|58px|PS Ambrozie ]]
 
*PS [[Gherasim Cristea]]
 
Episcopul Râmnicului
 
*PS [[Eftimie Luca]]
 
Episcopul Romanului
 
*PS [[Epifanie Norocel]]
 
Episcopul Buzăului şi Vrancei
 
*PS [[Calinic Argatu]]
 
Episcopul Argeşului şi Muscelului
 
*PS [[Ioachim Mareş]]
 
Episcopul Huşilor
 
*PS [[Casian Crăciun]]
 
Episcopul Dunării de Jos
 
*PS [[Timotei Seviciu]]
 
Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului
 
*PS [[Lucian Mic]]
 
Episcopul Caransebeşului
 
*PS [[Sofronie Drincec]]
 
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului 
 
*PS [[Iustinian Chira]]
 
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
 
*PS [[Nicodim Nicolaescu]]
 
Episcopul Severinului şi Strehaiei 
 
*PS [[Damaschin Coravu]]
 
Episcopul Sloboziei şi Clăraşilor
 
*PS [[Ioan Selejan]]
 
Episcopul Covasnei şi Harghitei 
 
*PS [[Galaction Stângă]]
 
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
 
*PS [[Ambrozie Meleacă]]
 
Episcopul Giurgiului
 
*PS [[Daniil Stoenescu]]
 
Episcop-Locţiitor al Episcopiei Daciei Felix
 
*PS [[Siluan Manuilă]]
 
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
 
  
 +
r) îndrumă și supraveghează ca activitatea organismelor
 +
deliberative și executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii
 +
și Patriarhie să se desfășoare potrivit prevederilor statutare și
 +
regulamentare bisericești;
  
==Episcopi-vicari patriarhali==
+
s) inițiază și cultivă relații frățești inter-ortodoxe, relații de
[[Image:PS Vincentiu Ploiesteanul.JPG|thumb|left|58px|PS Vincenţiu]]
+
dialog și cooperare intercreștină și interreligioasă pe plan național
[[Image:PS Ciprian Campineanul.JPG|thumb|right|58px|PS Ciprian]]
+
și internațional;
PS [[Vincenţiu Ploieşteanul]]
 
*Episcop-Vicar Patriarhal
 
PS [[Ciprian Câmpineanul]]
 
*Episcop-Vicar Patriarhal
 
  
==Episcopi-vicari==
+
t) aprobă normele privind organizarea și funcționarea unităților
[[Image:PS Sebastian Ilfoveanul.JPG|thumb|left|58px|PS Sebastian]]
+
de învățământ teologic preuniversitar și universitar, precum
[[Image:PS Varsanufrie Prahoveanul.JPG |thumb|right|58px|PS Varsanufrie]]
+
pe și cele privind predarea religiei în școlile de stat, particulare și
[[Image:PS Paisie Lugojanul.jpg|thumb|left|58px|PS Paisie ]]
+
confesionale. Stabilește normele privind învățământul confesional
* PS [[Sebastian Ilfoveanul]]
+
de toate nivelurile, precum și programele pentru catehizarea tinerilor
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
+
și adulților;
*PS [[Varsanufie Prahoveanul]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
 
*PS [[Calinic Botoşăneanul ]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
 
*PS [[Visarion Răşinăreanul]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
 
*PS [[Gurie Gorjeanul]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei 
 
*PS [[Paisie Lugojanul]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
 
*PS [[Irineu Bistriţeanul]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
 
*PS [[Vasile Someşanul]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului 
 
*PS [[Sofian Braşoveanul]]   
 
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord
 
*PS [[Siluan Marsilianul]]
 
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
 
*PS [[Marc Nemţeanul]]
 
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale 
 
*PS [[Ioan Casian de Vicina]]
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada
 
  
==Arhierei-vicari==
+
u) aprobă normele activității misionar-pastorale și pe cele
[[Image:PS Iustin Sigheteanul.jpg|thumb|right|58px|PS Iustin ]]
+
pentru promovarea vieții religioase și morale a clerului;
*PS [[Irineu Slătineanul]] 
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului
 
*PS [[Ioachim Băcăuanul]]
 
Arhiereu -Vicar al Episcopiei Romanului
 
*PS [[Corneliu Bârlădeanul]] 
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor
 
*PS [[Petroniu Sălăjanul]]
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului
 
*PS [[Iustin Sigheteanul]]
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
 
  
==Notă==
+
v) stabilește normele activității de asistență social-filantropică
 +
pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și aprobă măsurile
 +
pentru organizarea asistenței religioase în armată, penitenciare,
 +
spitale, cămine pentru copii și pentru bătrâni, așezăminte sociale
 +
destinate persoanelor defavorizate etc;
  
'''IPS''' - Înalt Prea Sfinţit - formulă de adresare pentru Mitropoliţi şi Arhiepiscopi''
+
w) hotărăște înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor
 +
și fundațiilor bisericești cu caracter național care sunt constituite
 +
și conduse de către Biserica Ortodoxă Română; acordă sau
 +
retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înființarea, organizarea
 +
și desființarea asociațiilor și fundațiilor ortodoxe din Patriarhia Româna
 +
care au conducere proprie și activează în eparhiile acesteia;
  
'''PS''' - Prea Sfinţit - formulă de adresare pentru Episcopi titulari, Episcopi Vicari şi arhierei vicari''
+
x) inițiază, autorizează și supraveghează traducerea, diortosirea,
 +
editarea și difuzarea Sfintei Scripturi, tipărirea și răspândirea
 +
cărților de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie
 +
și a manualelor de religie; supraveghează din punct de vedere
 +
dogmatic, liturgic și canonic, lucrările de arhitectură, pictură,
 +
sculptură și alte forme de artă bisericească ortodoxă și ia măsurile
 +
cuvenite în caz de abateri;
  
==Sursa==
+
y) aprobă anual modul de constituire și de repartizare a
[http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne| Lista membrilor Sfântul Sinod al BOR, site-ul ro.wikipedia] (adaptată pentru OrthodoxWiki)
+
Fondului central misionar; instituie fonduri speciale și stabilește
 +
modul de constituire și destinația acestora;
  
[[en:List of members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church]]
+
z) interpretează, în formă definitivă și obligatorie, pentru toate
 +
organismele bisericești, dispozițiile statutare sau regulamentare.
 +
 
 +
==Comisii și subcomisii==
 +
În conformitate cu Art. 15 din ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', dintre membrii săi, Sfântul Sinod alege membrii a patru comisii sinodale, al căror obiectiv este să studieze și să formuleze propuneri  asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării în Sfântul Sinod. Fiecare din aceste comisii este prezidată de un mitropolit și are un raportor. Ceilalți mitropoliți sunt copreședinți ai comisiilor în care sunt repartizați de Sfântul Sinod.
 +
 
 +
Comisiile Sfântului Sinod sunt:
 +
:a) Comisia pastorală, monahală si socială;
 +
:b) Comisia teologică, liturgică si didactică;
 +
:c) Comisia canonică, juridică si pentru disciplină;
 +
:d) Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.
 +
 
 +
Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.
 +
 
 +
Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte și ierarhi din alte comisii și pot fi cooptați profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinților români.
 +
 
 +
De asemenea, atunci când consideră necesar, Sfântul Sinod poate invita în comisiile sale, pentru consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domenii abordate. <ref>''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 16</ref>
 +
 
 +
==Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române==
 +
„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De  asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>
 +
 
 +
===Patriarh - președintele Sfântului Sinod===
 +
<gallery>
 +
Fișier:PF Daniel1.jpg|<center>'''[[PF]] [[Daniel (Ciobotea)|Daniel Ciobotea]]'''<br>Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române</center>
 +
</gallery>
 +
 
 +
===Mitropoliți===
 +
<gallery>
 +
Imagine:IPS Teofan al Moldovei si Bucovinei.jpg|<center>'''[[IPS]] [[Teofan (Savu) al Moldovei și Bucovinei|Teofan (Savu)]]'''<br>Arhiepiscop al Iașilor și [[Mitropolia Moldovei și Bucovinei|Mitropolit al Moldovei și Bucovinei]]</center>
 +
Imagine:IPS Laurentiu al Ardealului.jpg|<center>'''IPS [[Laurențiu (Streza) al Ardealului|Laurențiu (Streza)]]'''<br>Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului</center>
 +
Imagine:IPS Andrei de Alba Iulia.jpg|<center>'''IPS [[Andrei (Andreicuț) al Clujului, Maramureșului și Sălajului|Andrei (Andreicuț)]]'''<br>Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului</center>
 +
Imagine:IPS Irineu al Olteniei.jpg|<center>'''IPS [[Irineu (Popa) al Olteniei|Irineu (Popa)]]'''<br>Arhiepiscop al Craiovei și [[Mitropolia Olteniei|Mitropolit al Olteniei]]</center>
 +
Imagine:IPS_IOAN.jpg|<center>'''IPS [[Ioan (Selejan) al Banatului|Ioan (Selejan)]]'''<br>Arhiepiscop al Timișoarei și [[Mitropolia Banatului|Mitropolit al Banatului]]</center>
 +
Imagine:IPS Petru al Basarabiei.jpg|<center>'''IPS [[Petru (Păduraru) al Basarabiei|Petru (Păduraru)]]'''<br>Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor</center>
 +
Imagine:IPS Iosif al Europei Occidentale si Meridionale.jpg|<center>'''IPS [[Iosif (Pop) al Europei Occidentale și Meridionale|Iosif (Pop)]]'''<br>Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale</center>
 +
Imagine:IPS Serafim al Germaniei si Europei Centrale.jpg|<center>'''IPS [[Serafim (Joantă) al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord|Serafim (Joantă)]]'''<br>Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germanei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord</center>
 +
Imagine:IPS Nicolae Condrea.jpg|<center>'''IPS [[Nicolae (Condrea) al celor două Americi|Nicolae (Condrea)]]'''<br>Arhiepiscop Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolit Ortodox Român al celor două Americi</center>
 +
Image:IPS Nifon al Targovistei.jpg|<center>'''IPS [[Nifon (Mihăiță) al Târgoviștei|Nifon (Mihăiță)]]'''<br>Arhiepiscop al Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal pentru relațiile Patriarhiei Române cu instituțiile creștine internaționale și cu instituțiile europene</center>
 +
</gallery>
 +
 
 +
===Arhiepiscopi===
 +
<gallery>
 +
Imagine:IPS Teodosie Petrescu.jpg|<center>'''IPS [[Teodosie (Petrescu) al Tomisului|Teodosie (Petrescu)]]'''<br>Arhiepiscop al Tomisului</center>
 +
Imagine:IPS Calinic Dumitriu.jpg|<center>'''IPS [[Calinic (Dumitriu) al Sucevei și Rădăuților|Calinic (Dumitriu)]]'''<br>Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților</center>
 +
Imagine:IPS Irineu Pop.jpg|<center>'''IPS [[Irineu (Pop) al Alba Iuliei|Irineu (Pop)]]'''<br>Arhiepiscop al Alba Iuliei</center>
 +
Imagine:IPS Varsanufie.jpg|<center>'''IPS [[Varsanufie (Gogescu) al Râmnicului|Varsanufie (Gogescu)]]'''<br>Arhiepiscop al Râmnicului</center>
 +
Imagine:Ioachim Giosanu.jpg|<center>'''IPS [[Ioachim (Giosanu) al Romanului și Bacăului|Ioachim (Giosanu)]]'''<br>Arhiepiscop al Romanului și Bacăului</center>
 +
Imagine:IPS Calinic.jpg|<center>'''IPS [[Calinic (Argatu) al Argeșului și Mucelului|Calinic (Argatu)]]'''<br>Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului</center>
 +
Imagine:IPS Ciprian.jpg|<center>'''IPS [[Ciprian (Spiridon) al Buzăului și Vrancei|Ciprian (Spiridon)]]'''<br>Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei</center>
 +
Imagine:IPS Casian Craciun.jpg|<center>'''IPS [[Casian (Crăciun) al Dunării de Jos|Casian (Crăciun)]]'''<br>Arhiepiscop al Dunării de Jos</center>
 +
Imagine:Timotei Seviciu.jpg|<center>'''IPS [[Timotei (Seviciu) al Aradului|Timotei (Seviciu)]]'''<br>Arhiepiscop al Aradului</center>
 +
</gallery>
 +
 
 +
===Episcopi===
 +
<gallery>
 +
Imagine:Ignatie_Trif.jpg‎|<center>'''PS [[Ignatie (Trif) al Hușilor|Ignatie Trif]]'''<br>Episcopul Hușilor</center>
 +
Imagine:Lucian Mic.jpg|<center>'''PS [[Lucian (Mic) al Caransebeșului|Lucian Mic]]'''<br>Episcopul Caransebeșului</center>
 +
Imagine:PS Sofronie Drincec.jpg |<center>'''PS [[Sofronie (Drincec) al Oradiei|Sofronie Drincec]]'''<br>Episcopul Oradiei și Bihorului</center>
 +
Imagine:Iustin Hodea.jpg|<center>'''PS [[Iustin (Hodea) al Maramureșului și Sătmarului|Iustin Hodea]]'''<br>Episcopul Maramureșului și Sătmarului</center>
 +
Imagine:PS Nicodim al Severinului si Strehaei.JPG |<center>'''PS [[Nicodim Nicolaescu]]'''<br>Episcopul Severinului și Strehaiei</center>
 +
Fișier:Nophoto.jpg |<center>'''PS [[Antonie Telembici]]'''<br>Episcopul de Bălți</center>
 +
Fișier:Nophoto.jpg |<center>'''PS [[Veniamin Goreanu]]'''<br>Episcopul Basarabiei de Sud</center>
 +
Sede vacans |<center>'''[[Sede vacans]]'''<br>Episcopul Dubăsarilor și a toată Transnistria</center>
 +
Imagine:PS Parinte Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor.jpg|<center>'''[[PS]] [[Vincențiu (Grifoni) al Sloboziei și Călărașilor|Vincențiu Grifoni]]'''<br>Episcopul Sloboziei și Călărașilor</center> 
 +
Imagine:PS Andrei Moldovan.jpg |<center>'''PS [[Andrei (Moldovan) al Covasnei și Harghitei|Andrei Moldovan]]'''<br>Episcopul Covasnei și Harghitei</center>
 +
Imagine:PS Galaction.jpg|<center>'''PS [[Galaction (Stângă) al Alexandriei și Teleormanului|Galaction Stângă]]'''<br>Episcopul Alexandriei și Teleormanului</center>
 +
Image:PS Ambrozie al Giurgiului.jpg|<center>'''PS [[Ambrozie Meleacă]]'''<br>Episcopul Giurgiului</center>
 +
Image:PS Sebastian Ilfoveanul.JPG |<center>'''PS [[Sebastian Pașcanu]]'''<br>Episcopul Slatinei și Romanaților</center>
 +
Imagine:Visarion al Tulcii.jpg|<center>'''PS [[Visarion (Bălțat) al Tulcii|Visarion Bălțat]]'''<br>Episcopul Tulcii</center>
 +
Imagine:Petroniu Florea.jpg|<center>'''PS [[Petroniu (Florea) al Sălajului|Petroniu Florea]]'''<br>Episcopul Sălajului</center>
 +
Imagine:PS Gurie Gorjeanul.jpg |<center>'''PS [[Gurie Georgiu]]'''<br>Episcopul Devei și Hunedoarei</center>
 +
Imagine:PS Daniil Stoenescu.jpg |<center>'''PS [[Daniil Stoenescu]]'''<br>Episcopul Daciei Felix</center>
 +
Imagine:PS Siluan Mănuilă.jpg |<center>'''PS [[Siluan Mănuilă]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Ungariei</center>
 +
Imagine:Siluan-Span.jpg |<center>'''PS [[Siluan (Șpan)]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Italiei</center>
 +
Imagine:Timotei-Lauran.jpg |<center>'''PS [[Timotei (Lauran)]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei</center>
 +
Imagine:PS Macarie Dragoi.jpg |<center>'''PS [[Macarie Drăgoi]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord</center>
 +
Imagine:PS Mihail Filimon.jpg |<center>'''PS [[Mihail Filimon]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Australiei și a Noii Zeelande</center>
 +
Imagine:PS Ioan Casian Tunaru.jpg |<center>'''PS [[Ioan Casian Tunaru]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Canadei</center>
 +
</gallery>
 +
 
 +
===Episcopi-vicari patriarhali===
 +
<gallery>
 +
Image:Varlaam Ploiesteanul.jpg|<center>'''PS [[Varlaam Ploieșteanul]]'''<br>Episcop-vicar patriarhal</center>
 +
Image:Ieronim Sinaitul.jpg|<center>'''PS [[Ieronim Sinaitul]]'''<br>Episcop-vicar patriarhal</center>
 +
</gallery>
 +
 
 +
===Episcopi-vicari===
 +
<gallery>
 +
Imagine:Timotei Prahoveanul.jpg|<center>'''PS [[Timotei Prahoveanul]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor</center>
 +
Imagine:PS Nichifor.jpg|<center>'''PS [[Nichifor Botoșăneanul]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor</center>
 +
Imagine:PS Ilarion Urs.jpg|<center>'''PS [[Ilarion Urs]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului</center>
 +
Imagine:No image.jpg|<center>'''PS Benedict Bistrițeanul'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului</center>
 +
Imagine:PS Paisie Lugojanul.jpg|<center>'''PS [[Paisie Gheorghe]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei</center>
 +
Imagine:Marc-Alric.jpg|<center>'''PS [[Marc Nemțeanul]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale</center>
 +
Imagine:PS Sofian Pătrunjel.jpg|<center>'''PS [[Sofian Pătrunjel]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului</center>
 +
Imagine:No image.jpg|<center>'''PS Damaschin Dorneanul'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților</center>
 +
Imagine:PS Emilian Nica.jpg|<center>'''PS [[Emilian Nica]]'''<br/>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului</center>
 +
</gallery>
 +
 
 +
===Arhierei-vicari===
 +
<gallery>
 +
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''PS [[Timotei Sătmăreanul]]'''<br> Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului</div>
 +
Fișier:PS Atanasie de Bogdania.jpg|<div style="text-align:center">'''PS [[Atanasie de Bogdania]]'''<br>Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a a Italiei</div>
 +
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''PS [[Teofil de Iberia]]'''<br>Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei</div>
 +
</gallery>
 +
 
 +
==Note==
 +
<references />
 +
 
 +
==Surse==
 +
* [http://patriarhia.ro/membrii-sfantului-sinod-10/ ''Membrii Sfântului Sinod''], ''Patriarhia.ro'', accesat la 22 aprilie 2020
 +
* [http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne ''Lista membrilor Sfântul Sinod al BOR'', site-ul ro.wikipedia] (adaptată pentru OrthodoxWiki)
 +
* [https://patriarhia.ro/images/documente/statutul_bor.pdf ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.pdf''], Patriarhia.ro, accesat la 18 iunie 2021
 +
* [http://patriarhia.ro/images/documente/Statutul%20pentru%20organizarea%20si%20functionarea%20Bisericii%20Ortodoxe%20Romane.pdf ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (republicat)''], Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 97/10.02.2020
  
 
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
 
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
 
[[Categorie:Liste]]
 
[[Categorie:Liste]]
 +
 +
[[en:List of members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church]]

Versiunea curentă din 26 iunie 2021 04:50

În Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod este unul din organisme centrale deliberative (alături de Sinodul Permanent și Adunarea Națională Bisericească).[1]

Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate”.[2]

Sfântul Sinod este prezidat de patriarhul României[3] și se compune din toți ierarhii în funcție în Biserica Ortodoxă Română[4]. „Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului”[5]. Actualmente, secretarul Sfântului Sinod și coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod este Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul – Episcop-vicar patriarhal.

„Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se poate întruni și în ședințe solemne”.[6]

Atribuțiile Sfântului Sinod

Conform Art. 14 al Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, atribuțiile Sfântului Sinod sunt:

a) păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică în Biserica Ortodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga Biserică Ortodoxă;

b) examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic și pastoral-misionar, pe care o soluționează în conformitate cu învățătura Bisericii Ortodoxe și hotărăște, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericești de orice natură;

c) hotărăște cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir, potrivit cerințelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxă Română;

d) hotărăște în privința canonizării sfinților și emite tomosul de proclamare a canonizării;

e) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române asupra proiectelor de acte normative ale Statului referitoare la activitatea cultelor, la învățământul teologic și religios, la asistența socială și religioasă, la patrimoniul cultural-național, în special cel bisericesc, precum și în alte domenii de interes bisericesc și social;

f) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenți, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și hotărăște asupra modificării acestuia;

g) aprobă regulamentele bisericești întocmite în conformitate cu prezentul Statut;

h) inițiază și aprobă acorduri și parteneriate cu Statul și cu alte instituții în domenii de interes general bisericesc;

i) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române în probleme de interes general ale societății;

j) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenți, înființarea, desființarea, modificarea teritorială și schimbarea titulaturii eparhiilor și mitropoliilor aparținătoare Patriarhiei Române;

k) aprobă statutele eparhiilor, mitropoliilor și ale altor unități bisericești din afara granițelor României;

l) alege, cu voturile a două treimi din totalul membrilor prezenți, pe Patriarh, și cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, pe mitropoliții, arhiepiscopii și pe episcopii eparhioți pentru eparhiile aparținătoare Patriarhiei Române;

m) alege, cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari și pe arhiereii-vicari;

n) emite gramata pentru întronizarea Patriarhului;

o) hotărăște cu privire la retragerea ierarhilor și stabilește drepturile acestora;

p) hotărăște, cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor săi, cu privire la trimiterea în judecată canonică a acelora dintre membrii săi care sunt învinuiți de abateri de la învățătura și disciplina Bisericii;

q) aprobă sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în materie de caterisire și se pronunță asupra cererilor de iertare ale acestora, cu avizul prealabil al chiriarhului locului;

r) îndrumă și supraveghează ca activitatea organismelor deliberative și executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii și Patriarhie să se desfășoare potrivit prevederilor statutare și regulamentare bisericești;

s) inițiază și cultivă relații frățești inter-ortodoxe, relații de dialog și cooperare intercreștină și interreligioasă pe plan național și internațional;

t) aprobă normele privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ teologic preuniversitar și universitar, precum pe și cele privind predarea religiei în școlile de stat, particulare și confesionale. Stabilește normele privind învățământul confesional de toate nivelurile, precum și programele pentru catehizarea tinerilor și adulților;

u) aprobă normele activității misionar-pastorale și pe cele pentru promovarea vieții religioase și morale a clerului;

v) stabilește normele activității de asistență social-filantropică pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și aprobă măsurile pentru organizarea asistenței religioase în armată, penitenciare, spitale, cămine pentru copii și pentru bătrâni, așezăminte sociale destinate persoanelor defavorizate etc;

w) hotărăște înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor și fundațiilor bisericești cu caracter național care sunt constituite și conduse de către Biserica Ortodoxă Română; acordă sau retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor și fundațiilor ortodoxe din Patriarhia Româna care au conducere proprie și activează în eparhiile acesteia;

x) inițiază, autorizează și supraveghează traducerea, diortosirea, editarea și difuzarea Sfintei Scripturi, tipărirea și răspândirea cărților de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie și a manualelor de religie; supraveghează din punct de vedere dogmatic, liturgic și canonic, lucrările de arhitectură, pictură, sculptură și alte forme de artă bisericească ortodoxă și ia măsurile cuvenite în caz de abateri;

y) aprobă anual modul de constituire și de repartizare a Fondului central misionar; instituie fonduri speciale și stabilește modul de constituire și destinația acestora;

z) interpretează, în formă definitivă și obligatorie, pentru toate organismele bisericești, dispozițiile statutare sau regulamentare.

Comisii și subcomisii

În conformitate cu Art. 15 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, dintre membrii săi, Sfântul Sinod alege membrii a patru comisii sinodale, al căror obiectiv este să studieze și să formuleze propuneri asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării în Sfântul Sinod. Fiecare din aceste comisii este prezidată de un mitropolit și are un raportor. Ceilalți mitropoliți sunt copreședinți ai comisiilor în care sunt repartizați de Sfântul Sinod.

Comisiile Sfântului Sinod sunt:

a) Comisia pastorală, monahală si socială;
b) Comisia teologică, liturgică si didactică;
c) Comisia canonică, juridică si pentru disciplină;
d) Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.

Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte și ierarhi din alte comisii și pot fi cooptați profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinților români.

De asemenea, atunci când consideră necesar, Sfântul Sinod poate invita în comisiile sale, pentru consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domenii abordate. [7]

Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” [8]

Patriarh - președintele Sfântului Sinod

Mitropoliți

Arhiepiscopi

Episcopi

Episcopi-vicari patriarhali

Episcopi-vicari

Arhierei-vicari

Note

  1. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 9
  2. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 11
  3. „Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul Banatului, ceilalți Mitropoliți, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonică a eparhiilor din Patriarhia Română (diptice).” - cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (2)
  4. „Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” - cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (1)
  5. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (3)
  6. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 13
  7. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 16
  8. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (1)

Surse