Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române)
m (Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: actualizare)
 
(Nu s-au afișat 29 de versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:
 
„'''Sfântul Sinod''' este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 11</ref>.  
 
„'''Sfântul Sinod''' este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 11</ref>.  
  
Sfântul Sinod este prezidat de [[patriarh]]ul [[România|României]] <ref>„Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul Banatului, ceilalți Mitropoliți, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonică a eparhiilor din Patriarhia Română ([[diptice]]).” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (2)</ref> și se compune din toți [[ierarh]]ii în funcție în Biserica Ortodoxă Română <ref>„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>. „Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului.”  <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (3)</ref> Actualmente, secretarul Sfântului Sinod şi coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod este Preasfințitul Ciprian Câmpineanul – Episcop-vicar patriarhal.
+
Sfântul Sinod este prezidat de [[patriarh]]ul [[România|României]] <ref>„Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul Banatului, ceilalți Mitropoliți, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonică a eparhiilor din Patriarhia Română ([[diptice]]).” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (2)</ref> și se compune din toți [[ierarh]]ii în funcție în Biserica Ortodoxă Română <ref>„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>. „Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului.”  <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (3)</ref> Actualmente, secretarul Sfântului Sinod şi coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod este Preasfințitul Varlaam Ploieștenul – Episcop-vicar patriarhal.
  
 
„Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se poate întruni și în ședințe solemne.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 13</ref>
 
„Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se poate întruni și în ședințe solemne.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 13</ref>
  
==Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române==
+
==Atribuțiile Sfântului Sinod==
„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De  asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>
+
Conform Art. 14 al ''Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', atribuțiile Sfântului Sinod sunt:
  
===Patriarh - președintele Sfântului Sinod===
+
a) păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică în Biserica
[[Imagine:PF Daniel1.jpg|thumb|right|70px|Patriarhul Daniel]]
+
Ortodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga Biserică
'''Preafericitul [[Daniel (Ciobotea) al României|Daniel]]'''<br>
+
Ortodoxă;
[[Arhiepiscop]] al Bucureştilor, [[Mitropolit]] al Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei, [[Patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]].
 
  
===Mitropoliţi===
+
b) examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic,
[[Image:IPS Teofan al Moldovei si Bucovinei.jpg|thumb|left|58px|IPS Teofan]]
+
canonic și pastoral-misionar, pe care o soluționează în conformitate
[[Image:IPS Laurentiu al Ardealului.jpg|thumb|left|58px|IPS Laurenţiu]]
+
cu învățătura Bisericii Ortodoxe și hotărăște, potrivit Sfintelor
[[Image:IPS Bartolomeu Anania.jpg|thumb|right|58px|IPS Bartolomeu]]
+
Canoane, asupra problemelor bisericești de orice natură;
[[Image:IPS Irineu al Olteniei.jpg|thumb|left|58px|IPS Irineu]]
 
[[Image:IPS Nicolae al Banatului.jpg|thumb|left|58px|IPS Nicolae]]
 
[[Image:IPS Serafim al Germaniei si Europei Centrale.jpg|thumb|right|58px|IPS Serafim ]]
 
[[Image:IPS Petru al Basarabiei.jpg|thumb|right|58px|IPS Petru]]
 
[[Image:IPS Iosif al Europei Occidentale si Meridionale.jpg|thumb|left|58px|IPS Iosif]]
 
  
'''IPS<ref>'''IPS''' - Înaltpreasfinţit - formulă de adresare pentru Mitropoliţi şi Arhiepiscopi''</ref> [[TEOFAN  (Savu) al Moldovei si Bucovinei]]'''
+
c) hotărăște cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir,
 +
potrivit cerințelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxă Română;
  
'''IPS [[Laurenţiu (Streza) al Ardealului|Laurenţiu Streza]]'''
+
d) hotărăște în privința canonizării sfinților și emite tomosul
 +
de proclamare a canonizării;
  
Arhiepiscop al [[Sibiu]]lui şi [[Mitropolit]] al Ardealului
+
e) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române
 +
asupra proiectelor de acte normative ale Statului referitoare la
 +
activitatea cultelor, la învățământul teologic și religios, la asistența
 +
socială și religioasă, la patrimoniul cultural-național, în special
 +
cel bisericesc, precum și în alte domenii de interes bisericesc
 +
și social;
  
'''IPS [[Bartolomeu (Anania) al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului|Bartolomeu Anania]]'''
+
f) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor
 +
prezenți, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii
 +
Ortodoxe Române și hotărăște asupra modificării acestuia;
  
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
+
g) aprobă regulamentele bisericești întocmite în conformitate
 +
cu prezentul Statut;
  
'''IPS [[Irineu (Popa) al Olteniei|Irineu Popa]]'''
+
h) inițiază și aprobă acorduri și parteneriate cu Statul și cu
 +
alte instituții în domenii de interes general bisericesc;
  
Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei
+
i) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române în
 +
probleme de interes general ale societății;
  
'''IPS [[Nicolae (Corneanu) al Banatului|Nicolae Corneanu]]'''
+
j) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor
 +
prezenți, înființarea, desființarea, modificarea teritorială și
 +
schimbarea titulaturii eparhiilor și mitropoliilor aparținătoare Patriarhiei
 +
Române;
  
Arhiepiscop al Timişoarei si Mitropolit al Banatului
+
k) aprobă statutele eparhiilor, mitropoliilor și ale altor unități
 +
bisericești din afara granițelor României;
  
'''IPS [[Serafim (Joantă) al Germaniei şi Europei Centrale|Serafim Joantă]]'''
+
l) alege, cu voturile a două treimi din totalul membrilor prezenți,
 +
pe Patriarh, și cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor
 +
prezenți, pe mitropoliții, arhiepiscopii și pe episcopii eparhioți
 +
pentru eparhiile aparținătoare Patriarhiei Române;
  
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrala
+
m) alege, cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor
 +
prezenți, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari
 +
și pe arhiereii-vicari;
  
'''IPS [[Petru (Păduraru) al Basarabiei|Petru Păduraru]]'''
+
n) emite gramata pentru întronizarea Patriarhului;
  
Mitropolit  al Basarabiei
+
o) hotărăște cu privire la retragerea ierarhilor și stabilește
 +
drepturile acestora;
  
'''IPS [[Iosif (Pop) al Europei Occidentale şi Meridionale|Iosif Pop]]'''
+
p) hotărăște, cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor
 +
săi, cu privire la trimiterea în judecată canonică a acelora
 +
dintre membrii săi care sunt învinuiți de abateri de la învățătura și
 +
disciplina Bisericii;
  
Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale
+
q) aprobă sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în
 +
materie de caterisire și se pronunță asupra cererilor de iertare ale
 +
acestora, cu avizul prealabil al chiriarhului locului;
  
===Arhiepiscopi===
+
r) îndrumă și supraveghează ca activitatea organismelor
[[Image:ÎPS Teodosie al Tomisului.JPG|thumb|left|58px|ÎPS Teodosie]]
+
deliberative și executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii
[[Image:IPS Nifon al Targovistei.jpg|thumb|right|58px|IPS Nifon]]
+
și Patriarhie să se desfășoare potrivit prevederilor statutare și
[[Image:IPS Pimen al Sucevei si Radautilor.jpg|thumb|left|58px|IPS Pimen]]
+
regulamentare bisericești;
[[Image:IPS Andrei de Alba Iulia.jpg|thumb|right|58px|IPS Andrei]]
 
[[Image:IPS Nicolae Condrea.jpg|thumb|left|58px|IPS Nicolae]]
 
  
'''IPS [[Teodosie Petrescu]]'''
+
s) inițiază și cultivă relații frățești inter-ortodoxe, relații de
 +
dialog și cooperare intercreștină și interreligioasă pe plan național
 +
și internațional;
  
Arhiepiscop al Tomisului
+
t) aprobă normele privind organizarea și funcționarea unităților
 +
de învățământ teologic preuniversitar și universitar, precum
 +
pe și cele privind predarea religiei în școlile de stat, particulare și
 +
confesionale. Stabilește normele privind învățământul confesional
 +
de toate nivelurile, precum și programele pentru catehizarea tinerilor
 +
și adulților;
  
'''IPS [[Nifon Mihăiţă]]'''
+
u) aprobă normele activității misionar-pastorale și pe cele
 +
pentru promovarea vieții religioase și morale a clerului;
  
Arhiepiscop al Târgoviştei
+
v) stabilește normele activității de asistență social-filantropică
 +
pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și aprobă măsurile
 +
pentru organizarea asistenței religioase în armată, penitenciare,
 +
spitale, cămine pentru copii și pentru bătrâni, așezăminte sociale
 +
destinate persoanelor defavorizate etc;
  
'''IPS [[Pimen Zainea]]'''
+
w) hotărăște înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor
 +
și fundațiilor bisericești cu caracter național care sunt constituite
 +
și conduse de către Biserica Ortodoxă Română; acordă sau
 +
retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înființarea, organizarea
 +
și desființarea asociațiilor și fundațiilor ortodoxe din Patriarhia Româna
 +
care au conducere proprie și activează în eparhiile acesteia;
  
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
+
x) inițiază, autorizează și supraveghează traducerea, diortosirea,
 +
editarea și difuzarea Sfintei Scripturi, tipărirea și răspândirea
 +
cărților de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie
 +
și a manualelor de religie; supraveghează din punct de vedere
 +
dogmatic, liturgic și canonic, lucrările de arhitectură, pictură,
 +
sculptură și alte forme de artă bisericească ortodoxă și ia măsurile
 +
cuvenite în caz de abateri;
  
'''IPS [[Andrei Andreicuţ]]'''
+
y) aprobă anual modul de constituire și de repartizare a
 +
Fondului central misionar; instituie fonduri speciale și stabilește
 +
modul de constituire și destinația acestora;
  
Arhiepiscop de Alba Iulia
+
z) interpretează, în formă definitivă și obligatorie, pentru toate
 +
organismele bisericești, dispozițiile statutare sau regulamentare.
  
'''IPS [[Nicolae Condrea]]'''  
+
==Comisii și subcomisii==
 +
În conformitate cu Art. 15 din ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', dintre membrii săi, Sfântul Sinod alege membrii a patru comisii sinodale, al căror obiectiv este să studieze și să formuleze propuneri  asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării în Sfântul Sinod. Fiecare din aceste comisii este prezidată de un mitropolit și are un raportor. Ceilalți mitropoliți sunt copreședinți ai comisiilor în care sunt repartizați de Sfântul Sinod.
  
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi
+
Comisiile Sfântului Sinod sunt:
 +
:a) Comisia pastorală, monahală si socială;
 +
:b) Comisia teologică, liturgică si didactică;
 +
:c) Comisia canonică, juridică si pentru disciplină;
 +
:d) Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.
  
===Episcopi===
+
Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.
[[Imagine:PS Gherasim al Sloboziei si Calarasilor.jpg|thumb|left|58px|PS Gherasim ]]
 
[[Imagine:PS Eftimie al Romanului.jpg|thumb|right|58px|PS Eftimie]]
 
[[Imagine:PS Calinic al Argesului si Muscelului.jpg|thumb|left|58px|PS Calinic ]]
 
[[Imagine:PS Ioachim al Husilor.jpg |thumb|right|58px|PS Ioachim ]]
 
[[Imagine:PS Lucian al Caransebesului.jpg|thumb|left|58px|PS Lucian ]]
 
[[Image:PS Justinian al Maramuresului si Satmarului.jpg|thumb|right|58px|PS Iustinian]]
 
[[Imagine:PS Nicodim al Severinului si Strehaei.JPG|thumb|left|58px|PS Nicodim ]]
 
[[Imagine:PS Damaschin al Sloboziei si Calarasilor.jpg|thumb|right|58px|PS Damaschin ]]
 
[[Image:PS Ambrozie al Giurgiului.jpg|thumb|left|58px|PS Ambrozie]]
 
  
'''PS<ref>'''PS''' - Preasfinţit - formulă de adresare pentru Episcopi titulari, Episcopi Vicari şi arhierei vicari''</ref> [[Gherasim Cristea]]'''
+
Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte și ierarhi din alte comisii și pot fi cooptați profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinților români.
  
Episcopul Râmnicului
+
De asemenea, atunci când consideră necesar, Sfântul Sinod poate invita în comisiile sale, pentru consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domenii abordate. <ref>''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 16</ref>
  
'''PS [[Eftimie Luca]]'''
+
==Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române==
 +
„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De  asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>
  
Episcopul Romanului
+
===Patriarh - președintele Sfântului Sinod===
 +
<gallery>
 +
Fișier:PF Daniel1.jpg|<center>'''[[PF]] [[Daniel (Ciobotea)|Daniel Ciobotea]]'''<br> Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei</center>
 +
</gallery>
  
'''PS [[Epifanie Norocel]]'''
+
===Mitropoliți===
 +
<gallery>
 +
Imagine:IPS Teofan al Moldovei si Bucovinei.jpg|<center>'''[[IPS]] [[Teofan Savu]]'''<br>Arhiepiscop al Iașilor și [[Mitropolia Moldovei și Bucovinei|Mitropolit al Moldovei și Bucovinei]]</center>
 +
Imagine:IPS Laurentiu al Ardealului.jpg|<center>'''IPS [[Laurențiu (Streza) al Ardealului|Laurențiu Streza]]'''<br>Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului</center>
 +
Imagine:IPS Irineu al Olteniei.jpg|<center>'''IPS [[Irineu (Popa) al Olteniei|Irineu Popa]]'''<br>Arhiepiscop al Craiovei și [[Mitropolia Olteniei|Mitropolit al Olteniei]]</center>
 +
Imagine:IPS Andrei de Alba Iulia.jpg|<center>'''IPS [[Andrei (Andreicuț) al Clujului,  Maramureșului și Sălajului|Andrei Andreicuț]]'''<br>Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului</center>
 +
Imagine:IPS_IOAN.jpg|<center>'''IPS [[Ioan (Selejan) al Banatului|Ioan Selejan]]'''<br>Arhiepiscop al Timișoarei și [[Mitropolia Banatului|Mitropolit al Banatului]]</center>
 +
Imagine:IPS Petru al Basarabiei.jpg|<center>'''IPS [[Petru (Păduraru) al Basarabiei|Petru Păduraru]]'''<br>Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor</center>
 +
Imagine:IPS Iosif al Europei Occidentale si Meridionale.jpg|<center>'''IPS [[Iosif (Pop) al Europei Occidentale şi Meridionale|Iosif Pop]]'''<br>Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale</center>
 +
Imagine:IPS Serafim al Germaniei si Europei Centrale.jpg|<center>'''IPS [[Serafim (Joantă) al Germaniei şi Europei Centrale|Serafim Joantă]]'''<br>Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germanei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord</center>
 +
Imagine:IPS Nicolae Condrea.jpg|<center>'''IPS [[Nicolae Condrea]]'''<br>Arhiepiscop al [[Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America și Canada|Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada]] și mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi</center>
 +
Image:IPS Nifon al Targovistei.jpg|<center>'''IPS [[Nifon Mihăiţă]]'''<br>Arhiepiscop al Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh Patriarhal pentru relaţiile Patriarhiei Române cu instituţiile creştine internaţionale şi cu instituţiile europene</center>
 +
</gallery>
  
Episcopul Buzăului şi Vrancei
+
===Arhiepiscopi===
 +
<gallery>
 +
Imagine:Teodosie Petrescu.jpg|<center>'''[[Teodosie Petrescu]]'''<br>Arhiepiscop al Tomisului</center>
 +
Imagine:PS Calinic al Argesului si Muscelului.jpg|<center>'''[[Calinic Argatu]]'''<br>Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului</center>
 +
Imagine:Casian Crăciun.jpg|<center>'''[[Casian Crăciun]]'''<br>Arhiepiscop al Dunării de Jos</center>
 +
Imagine:Ciprian Spiridon.jpg|<center>'''[[Ciprian Spiridon]]'''<br>Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei</center>
 +
Imagine:Pimen Zainea.jpg|<center>'''[[Pimen Zainea]]'''<br>Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților</center>
 +
Imagine:Ioachim Giosanu.jpg|<center>'''[[Ioachim Giosanu]]'''<br>Arhiepiscop al Romanului și Bacăului</center>
 +
Imagine:PS Irineu Bistriteanul.jpg|<center>'''[[Irineu Pop]]'''<br>Arhiepiscop al Alba Iuliei</center>
 +
Imagine:Varsanufie Gogescu.jpg|<center>'''[[Varsanufie Gogescu]]'''<br>Arhiepiscop al Râmnicului</center>
 +
Imagine:Timotei Seviciu.jpg|<center>'''[[Timotei Seviciu]]'''<br>Arhiepiscop al Aradului</center>
  
'''PS [[Calinic Argatu]]'''
+
</gallery>
  
Episcopul Argeşului şi Muscelului
+
===Episcopi===
 
+
<gallery>
'''PS [[Ioachim Mareş]]'''
+
Imagine:PS Vincențiu al Sloboziei si Calarasilor.jpg|<center>'''[[Vincențiu (Grifoni) al Sloboziei și Călărașilor|Vincențiu Grifoni]]'''<br>Episcopul Sloboziei și Călărașilor</center> 
 
+
Image:PS Galaction.jpg|<center>'''[[Galaction Stângă]]'''<br>Episcopul Alexandriei și Teleormanului</center>
Episcopul Huşilor
+
Image:PS Ambrozie al Giurgiului.jpg|<center>'''[[Ambrozie Meleacă]]'''<br>Episcopul Giurgiului</center>
 
+
Image:PS Visarion Bălțat.jpg|<center>'''[[Visarion Bălțat]]'''<br>Episcopul Tulcii</center>
'''PS [[Casian Crăciun]]'''
+
Imagine:PS Andrei Moldovan.jpg |<center>'''[[Andrei Moldovan]]'''<br>Episcopul Covasnei și Harghitei</center>
 
+
Imagine:PS Sofronie Drincec.jpg |<center>'''[[Sofronie Drincec]]'''<br>Episcopul Oradiei și Bihorului</center>
Episcopul Dunării de Jos
+
Imagine:PS Iustin Hodea.jpg |<center>'''[[Iustin Hodea]]'''<br>Episcopul Maramureșului și Sătmarului</center>
 
+
Imagine:PS Petroniu Florea.jpg |<center>'''[[Petroniu Florea]]'''<br>Episcopul Sălajului</center>
 
+
Imagine:PS Ignatie Trif.jpg|<center>'''[[Ignatie Trif]]'''<br>Episcopul Hușilor</center>
'''PS [[Timotei Seviciu]]'''
+
Imagine:PS Nicodim al Severinului si Strehaei.JPG |<center>'''[[Nicodim Nicolaescu]]'''<br>Episcopul Severinului și Strehaiei</center>
 
+
Image:PS Sebastian Ilfoveanul.JPG |<center>'''[[Sebastian Pașcanu]]'''<br>Episcopul Slatinei și Romanaților</center>
Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului
+
Imagine:PS Lucian al Caransebesului.jpg|<center>'''[[Lucian Mic]]'''<br>Episcop al Caransebeșului</center>
 
+
Imagine:PS Gurie Gorjeanul.jpg |<center>'''[[Gurie Georgiu]]'''<br>Episcopul Devei și Hunedoarei</center>
'''PS [[Lucian Mic]]'''
+
Imagine:PS Daniil Stoenescu.jpg |<center>'''[[Daniil Stoenescu]]'''<br>Episcopul Daciei Felix</center>
 
+
Imagine:PS Siluan Mănuilă.jpg |<center>'''[[Siluan Mănuilă]]'''<br>Episcopul Ortodoxă Română de Gyula</center>
Episcopul Caransebeşului
+
Fișier:Nophoto.jpg |<center>'''[[Antonie Telembici]]'''<br>Episcopul de Bălți</center>
 
+
Fișier:Nophoto.jpg |<center>'''[[Veniamin Goreanu]]'''<br>Episcopul Basarabiei de Sud</center>
'''PS [[Sofronie Drincec]]'''
+
Sede vacans |<center>'''[[Sede vacans]]'''<br>Episcopul Dubăsarilor și a toată Transnistria</center>
 
+
Imagine:PS Siluan Șpan |<center>'''[[Siluan Șpan]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Italiei</center>
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului 
+
Imagine:PS Timotei Lauran |<center>'''[[Timotei Lauran]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei</center>
 
+
Imagine:PS Macarie Drăgoi |<center>'''[[Macarie Drăgoi]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord</center>
'''PS [[Iustinian Chira]]'''
+
Imagine:PS Mihail Filimon |<center>'''[[Mihail Filimon]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Australiei și a Noii Zeelande</center>
 
+
</gallery>
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
 
 
 
'''PS [[Nicodim Nicolaescu]]'''
 
 
 
Episcopul Severinului şi Strehaiei
 
 
 
'''PS [[Damaschin Coravu]]'''
 
 
 
Episcopul Sloboziei şi Clăraşilor
 
 
 
'''PS [[Ioan Selejan]]'''
 
 
 
Episcopul Covasnei şi Harghitei 
 
 
 
'''PS [[Galaction Stângă]]'''
 
 
 
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
 
 
 
'''PS [[Ambrozie Meleacă]]'''
 
 
 
Episcopul Giurgiului
 
 
 
'''PS [[Daniil Stoenescu]]'''
 
 
 
Episcop-Locţiitor al Episcopiei Daciei Felix
 
 
 
'''PS [[Siluan Manuilă]]'''
 
 
 
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
 
  
 
===Episcopi-vicari patriarhali===
 
===Episcopi-vicari patriarhali===
[[Image:PS Vincentiu Ploiesteanul.JPG|thumb|left|58px|PS Vincenţiu]]
+
<gallery>
[[Image:PS Ciprian Campineanul.JPG|thumb|right|58px|PS Ciprian]]
+
Image:PS Varlaam Merticariu.JPG|<center>'''[[Varlaam Ploieșteanul]]'''<br>Episcop-vicar patriarhal</center>
 
+
Image:PS Ieronim Creţu.JPG|<center>'''[[Ieronim Sinaitul]]'''<br>Episcop-vicar patriarhal</center>
'''PS [[Vincenţiu Ploieşteanul]]'''
+
</gallery>
 
 
Episcop-Vicar Patriarhal
 
 
 
'''PS [[Ciprian Câmpineanul]]'''  
 
 
 
Episcop-Vicar Patriarhal
 
  
 
===Episcopi-vicari===
 
===Episcopi-vicari===
 +
<gallery>
  
[[Image:PS Sebastian Ilfoveanul.JPG|thumb|left|58px|PS Sebastian]]
+
Image:PS Timotei Aioanei.JPG |<center>'''[[Timotei Prahoveanul]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor</center>
[[Image:PS Varsanufrie Prahoveanul.JPG |thumb|right|58px|PS Varsanufrie]]
+
Imagine:PS Calinic Botosaneanul.jpg|<center>'''[[Calinic Dumitriu]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor</center>
[[Imagine:PS Calinic Botosaneanul.jpg|thumb|left|58px|PS Calinic ]]
+
Imagine:PS Ilarion Urs.jpg|<center>'''[[Ilarion Urs]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului</center>
[[Imagine:PS Gurie Gorjeanul.jpg|thumb|right|58px|PS Gurie ]]
+
Imagine:PS Vasile Flueraş.jpg|<center>'''[[Vasile Flueraş]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului</center>
[[Image:PS Paisie Lugojanul.jpg|thumb|left|58px|PS Paisie ]]
+
Image:PS Paisie Lugojanul.jpg|<center>'''[[Paisie Gheorghe]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei</center>
[[Imagine:PS Irineu Bistriteanul.jpg|thumb|right|58px|PS Irineu ]]
+
Imagine:PS Emilian Nica.jpg|<center>'''[[Emilian Nica]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului</center>
[[Imagine:PS Sofian Brasoveanul.jpg|thumb|left|58px|PS Sofian ]]
+
Imagine:PS Marc Alric.jpg|<center>'''[[Marc Alric]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale</center>
[[Imagine:PS Siluan Marsilianul.jpg|thumb|right|58px|PS Siluan ]]
+
Imagine:PS Sofian Pătrunjel.jpg|<center>'''[[Sofian Pătrunjel]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului</center>
[[Imagine:PS Marc Nemteanul.jpg|thumb|right|58px|PS Marc ]]
+
</gallery>
 
 
'''PS [[Sebastian Ilfoveanul]]'''  
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor  
 
 
 
'''PS [[Varsanufie Prahoveanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
 
 
 
'''PS [[Calinic Botoşăneanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor  
 
 
 
'''PS [[Visarion Răşinăreanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului  
 
 
 
'''PS [[Gurie Gorjeanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei 
 
 
 
'''PS [[Paisie Lugojanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
 
 
 
'''PS [[Irineu Bistriţeanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului  
 
 
 
'''PS [[Vasile Someşanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului 
 
 
 
'''PS [[Sofian Braşoveanul]]'''  
 
 
 
 
 
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord
 
 
 
'''PS [[Siluan Marsilianul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
 
 
 
'''PS [[Marc Nemţeanul]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale 
 
 
 
'''PS [[Ioan Casian de Vicina]]'''
 
 
 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada
 
  
 
===Arhierei-vicari===
 
===Arhierei-vicari===
[[Imagine:PS Ioachim Bacaoanul.jpg|thumb|left|58px|PS Ioachim]]
+
<gallery>
[[Imagine:PS Corneliu Barladeanul.jpg|thumb|left|58px|PS Corneliu]]
+
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''[[Timotei Sătmăreanul]]'''<br> Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului</div>
[[Image:PS Iustin Sigheteanul.jpg|thumb|right|58px|PS Iustin]]
+
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''[[Atanasie de Bogdania]]'''<br>Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a a Italiei</div>
 
+
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''[[Teofil de Iberia]]'''<br>Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei</div>
'''PS [[Ioachim Băcăuanul]]'''
+
</gallery>
 
 
Arhiereu -Vicar al Episcopiei Romanului
 
 
 
'''PS [[Corneliu Bârlădeanul]]''' 
 
 
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor
 
 
 
'''PS [[Petroniu Sălăjanul]]'''
 
 
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului
 
 
 
'''PS [[Iustin Sigheteanul]]'''
 
 
 
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
 
  
 
==Note==
 
==Note==
Linia 260: Linia 230:
  
 
==Surse==
 
==Surse==
* [http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne| Lista membrilor Sfântul Sinod al BOR, site-ul ro.wikipedia] (adaptată pentru OrthodoxWiki)
+
* [http://patriarhia.ro/membrii-sfantului-sinod-10/ ''Membrii Sfântului Sinod''], ''Patriarhia.ro'', accesat la 22 aprilie 2020
 +
* [http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne ''Lista membrilor Sfântul Sinod al BOR'', site-ul ro.wikipedia] (adaptată pentru OrthodoxWiki)
 
* http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/statutul_bor.pdf - Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române
 
* http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/statutul_bor.pdf - Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române
 
[[en:List of members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church]]
 
  
 
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
 
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
 
[[Categorie:Liste]]
 
[[Categorie:Liste]]
 +
 +
[[en:List of members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church]]

Versiunea curentă din 22 aprilie 2020 09:37

În Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod este unul din organisme centrale deliberative (alături de Sinodul Permanent și Adunarea Națională Bisericească) [1].

Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate” [2].

Sfântul Sinod este prezidat de patriarhul României [3] și se compune din toți ierarhii în funcție în Biserica Ortodoxă Română [4]. „Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului.” [5] Actualmente, secretarul Sfântului Sinod şi coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod este Preasfințitul Varlaam Ploieștenul – Episcop-vicar patriarhal.

„Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se poate întruni și în ședințe solemne.” [6]

Atribuțiile Sfântului Sinod

Conform Art. 14 al Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, atribuțiile Sfântului Sinod sunt:

a) păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică în Biserica Ortodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga Biserică Ortodoxă;

b) examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic și pastoral-misionar, pe care o soluționează în conformitate cu învățătura Bisericii Ortodoxe și hotărăște, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericești de orice natură;

c) hotărăște cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir, potrivit cerințelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxă Română;

d) hotărăște în privința canonizării sfinților și emite tomosul de proclamare a canonizării;

e) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române asupra proiectelor de acte normative ale Statului referitoare la activitatea cultelor, la învățământul teologic și religios, la asistența socială și religioasă, la patrimoniul cultural-național, în special cel bisericesc, precum și în alte domenii de interes bisericesc și social;

f) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenți, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și hotărăște asupra modificării acestuia;

g) aprobă regulamentele bisericești întocmite în conformitate cu prezentul Statut;

h) inițiază și aprobă acorduri și parteneriate cu Statul și cu alte instituții în domenii de interes general bisericesc;

i) exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române în probleme de interes general ale societății;

j) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenți, înființarea, desființarea, modificarea teritorială și schimbarea titulaturii eparhiilor și mitropoliilor aparținătoare Patriarhiei Române;

k) aprobă statutele eparhiilor, mitropoliilor și ale altor unități bisericești din afara granițelor României;

l) alege, cu voturile a două treimi din totalul membrilor prezenți, pe Patriarh, și cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, pe mitropoliții, arhiepiscopii și pe episcopii eparhioți pentru eparhiile aparținătoare Patriarhiei Române;

m) alege, cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari și pe arhiereii-vicari;

n) emite gramata pentru întronizarea Patriarhului;

o) hotărăște cu privire la retragerea ierarhilor și stabilește drepturile acestora;

p) hotărăște, cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor săi, cu privire la trimiterea în judecată canonică a acelora dintre membrii săi care sunt învinuiți de abateri de la învățătura și disciplina Bisericii;

q) aprobă sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în materie de caterisire și se pronunță asupra cererilor de iertare ale acestora, cu avizul prealabil al chiriarhului locului;

r) îndrumă și supraveghează ca activitatea organismelor deliberative și executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii și Patriarhie să se desfășoare potrivit prevederilor statutare și regulamentare bisericești;

s) inițiază și cultivă relații frățești inter-ortodoxe, relații de dialog și cooperare intercreștină și interreligioasă pe plan național și internațional;

t) aprobă normele privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ teologic preuniversitar și universitar, precum pe și cele privind predarea religiei în școlile de stat, particulare și confesionale. Stabilește normele privind învățământul confesional de toate nivelurile, precum și programele pentru catehizarea tinerilor și adulților;

u) aprobă normele activității misionar-pastorale și pe cele pentru promovarea vieții religioase și morale a clerului;

v) stabilește normele activității de asistență social-filantropică pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și aprobă măsurile pentru organizarea asistenței religioase în armată, penitenciare, spitale, cămine pentru copii și pentru bătrâni, așezăminte sociale destinate persoanelor defavorizate etc;

w) hotărăște înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor și fundațiilor bisericești cu caracter național care sunt constituite și conduse de către Biserica Ortodoxă Română; acordă sau retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor și fundațiilor ortodoxe din Patriarhia Româna care au conducere proprie și activează în eparhiile acesteia;

x) inițiază, autorizează și supraveghează traducerea, diortosirea, editarea și difuzarea Sfintei Scripturi, tipărirea și răspândirea cărților de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie și a manualelor de religie; supraveghează din punct de vedere dogmatic, liturgic și canonic, lucrările de arhitectură, pictură, sculptură și alte forme de artă bisericească ortodoxă și ia măsurile cuvenite în caz de abateri;

y) aprobă anual modul de constituire și de repartizare a Fondului central misionar; instituie fonduri speciale și stabilește modul de constituire și destinația acestora;

z) interpretează, în formă definitivă și obligatorie, pentru toate organismele bisericești, dispozițiile statutare sau regulamentare.

Comisii și subcomisii

În conformitate cu Art. 15 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, dintre membrii săi, Sfântul Sinod alege membrii a patru comisii sinodale, al căror obiectiv este să studieze și să formuleze propuneri asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării în Sfântul Sinod. Fiecare din aceste comisii este prezidată de un mitropolit și are un raportor. Ceilalți mitropoliți sunt copreședinți ai comisiilor în care sunt repartizați de Sfântul Sinod.

Comisiile Sfântului Sinod sunt:

a) Comisia pastorală, monahală si socială;
b) Comisia teologică, liturgică si didactică;
c) Comisia canonică, juridică si pentru disciplină;
d) Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.

Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte și ierarhi din alte comisii și pot fi cooptați profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinților români.

De asemenea, atunci când consideră necesar, Sfântul Sinod poate invita în comisiile sale, pentru consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domenii abordate. [7]

Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” [8]

Patriarh - președintele Sfântului Sinod

Mitropoliți

Arhiepiscopi

Episcopi

Episcopi-vicari patriarhali

Episcopi-vicari

Arhierei-vicari

Note

  1. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 9
  2. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 11
  3. „Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul Banatului, ceilalți Mitropoliți, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonică a eparhiilor din Patriarhia Română (diptice).” - cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (2)
  4. „Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” - cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (1)
  5. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (3)
  6. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 13
  7. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 16
  8. cf. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române - Art. 12 (1)

Surse