Sfânta Liturghie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pregătirea Darurilor: traducere)
(Liturgy of the Catechumens: traducere-partial)
Linia 18: Linia 18:
 
Desigur, Darurile sunt [[tămâie|tămâiate]] de mai multe ori în timpul Proscomidiei. Încheierea Proscomidiei duce direct la începutul Dumnezeieștii Liturghii.
 
Desigur, Darurile sunt [[tămâie|tămâiate]] de mai multe ori în timpul Proscomidiei. Încheierea Proscomidiei duce direct la începutul Dumnezeieștii Liturghii.
  
== Liturgy of the Catechumens ==
+
== Liturghia catehumenilor ==
=== Rites of Entrance ===
+
=== Slujba Ieșirii cu Sfânta Evanghelie ===
After a more or less quiet exchange between the priest and deacon, if one is serving, the Divine Liturgy begins with the memorable exclamation from the priest, "Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages." The assembled faithful respond, "Amen."
 
  
The deacon (or priest, if no deacon is serving) continues with the [[Great Litany]], so called because it is longer than most litanies and its petitions touch on the needs of the world: peace and salvation, the Church, her bishops, her faithful, captives and their health and salvation, deliverance from anger and need. It is concluded, as with most litanies, by calling to the remembrance of the faithful the witness of the [[Theotokos]] and the saints.  In light of that powerful witness, the faithful are charged to commend one's life to Our Lord [[Jesus Christ]].  A closing prayer is exclaimed by the priest.
+
După un dialog relativ neauzit între preot și diacon (dacă slujește un diacon), Dumnezeiasca Liturghie începe cu proclamarea solemnă de către preot: "Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor". Comunitatea credincioșilor răspunde: "Amin".
  
 +
Diaconul (sau preotul, dacă nu slujește nici un diacon) continuă cu [[Ectenia Mare]], numită astfel deoarece este mai lungă decât majoritatea [[ectenie|ecteniilor]], iar cererile pe care le cuprindă se referă la nevoile întregii lumi: pentru pace și mântuire, pentru Biserică, pentru [[episcop]]ii ei, pentru credincioși, pentru cei robiți și pentru vindecarea și mântuirea lor, pentru izbăvirea de nevoi și necazuri. Se încheie, ca majoritata ecteniilor, cu pomenirea de către credincioși a mijlocirii [[Maica Domnului|Maicii Domnului]] și a sfinților. În perspectiva acestei puternice mărturii, credincioșii sunt chemați să își dăruiască viața Domnului nostru [[Iisus Hristos]]. Preotul rostește o rugăciune de încheiere.
 +
 +
Urmează trei [[antifon|antifoane]] care variază de la o zi la alta și în funcție de [[:Categorie:Jurisdicţie|jurisdicţie]]. Primele două antifoane sunt urmate de o ectenie mai scurtă și de o rugăciune. După al treilea, urmează [[Vohodul Mic|Ieșirea cu Sfânta Evanghelie]] sau ''Ieșirea Mică".
 
There follow three [[antiphons]] which vary by day and [[:Category:Jurisdictions|jurisdiction]]. The first two anitphons are followed by a shorter litany and a prayer. The third is followed by the [[Little Entrance]], at which is sung, "Come, let us worship God, our King! Save us, O Son of God, who sing to you! Alleluia." "Son of God" is normally followed by an insertion, such as "risen from the dead" or "wondrous in your saints."
 
There follow three [[antiphons]] which vary by day and [[:Category:Jurisdictions|jurisdiction]]. The first two anitphons are followed by a shorter litany and a prayer. The third is followed by the [[Little Entrance]], at which is sung, "Come, let us worship God, our King! Save us, O Son of God, who sing to you! Alleluia." "Son of God" is normally followed by an insertion, such as "risen from the dead" or "wondrous in your saints."
  

Versiunea de la data 19 septembrie 2007 14:48

La acest articol se lucrează chiar în acest moment!

Ca o curtoazie față de persoana care dezvoltă acest articol și pentru a evita conflictele de versiuni din baza de date a sistemului, evitați să îl editați până la dispariția etichetei. În cazul în care considerați că este necesar, vă recomandăm să contactați editorul prin pagina de discuții a articolului.

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Acest articol face parte din seria
Sfânta Liturghie
Liturghia pregătitoare
Proscomidia
Obiecte liturgice
Veșminte
Liturghia cuvântului
Ectenia Mare
Antifoanele
Ieșirea cu Sfânta Evanghelie
Troparul sărbătorii
Trisaghionul
Apostolul
Evanghelia
Predica
Ectenia cererii stăruitoare
Ectenia celor chemați
Liturghia euharistică
Heruvicul
Ieșirea cu Cinstitele Daruri
Ectenia credincioșilor
Crezul
Anaforaua
Epicleza
Axionul
Rugăciunea „Tatăl nostru
Împărtășirea
Încheierea
Anafura
Liturghia Darurilor Înainte Sfințite
Editați această casetă

Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe. Cele mai adesea se slujește Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, iar uneori Liturghia Sf. Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor Înainte Sfințite. Dar există și alte Liturghii, precum Liturghia Sf. Iacov sau Liturghia Sf. Marcu.

Dumnezeiasca Liturghie este o slujbă euharistică. Este compusă din două părți: Liturghia catehumenilor, numită și Liturghia Cuvântului, în timpul căreia sunt prezentate și comentate fragmente din Sfânta Scriptură, urmată de Liturghia credincioșilor, uneori numită și Liturghia euharistică, pe parcursul căreia Darurile de pâine și vin sunt aduse și sfințite. Biserica Ortodoxă ne învață că Darurile sfințite devin cu adevărat Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, dar nu a formulat niciodată o dogmă cu privire la modul în care se petrece această preschimbare. Proscomidia (sau Prothesis), slujba de pregătire a Sfintelor Daruri poate fi considerată o a treia parte a Liturghiei, care precede începutul Liturghiei propriu-zise.

Pregătirea Darurilor

Înainte de începutul Dumnezeieștii Liturghii, preotul și diaconul, dacă există, încep slujba cu pregătirea Darurilor de pâine și vin care vor fi sfințite la Liturghie. Această pregătire constituie ea însăși o parte considerabilă a slujbei. Nu se pun pur și simplu deoparte pâine și vin. Aceasta se face în cadrul unui ritual complex, cu un simbolism elaborat. Deși principalele momente ale ritualului sunt aceleași pentru majoritatea Bisericilor Ortodoxe, pot exista unele diferențe în funcție de tipicul folosit în fiecare jurisdicție.

În timpul Proscomidiei, preotul taie din prescura principală un fragment de forma unui pătrat, Agneţul (Mielul). Agnețul este cel care va fi sfințit în timpul Liturghiei credincioșilor, devenind astfel Sfântul Trup al lui Hristos. De asemeni, preotul mai scoate părticele de prescură și le așază pe Sfântul Disc, pentru pomenirea Maicii Domnului, pentru diferiții sfinți și pentru credincioșii vii și adormiți. Bucățile de prescură care rămân sunt binecuvântate și distribuite enoriașilor și închinătorilor după slujbă; această pâine este cunoscută sub numele de anafură.

În timpul Proscomidiei, preotul binecuvintează și vinul și apa, care sunt turnate în Sfântul Potir. După rugăciunile Epiclezei, în Potir va fi adăugată apă caldă.

Desigur, Darurile sunt tămâiate de mai multe ori în timpul Proscomidiei. Încheierea Proscomidiei duce direct la începutul Dumnezeieștii Liturghii.

Liturghia catehumenilor

Slujba Ieșirii cu Sfânta Evanghelie

După un dialog relativ neauzit între preot și diacon (dacă slujește un diacon), Dumnezeiasca Liturghie începe cu proclamarea solemnă de către preot: "Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor". Comunitatea credincioșilor răspunde: "Amin".

Diaconul (sau preotul, dacă nu slujește nici un diacon) continuă cu Ectenia Mare, numită astfel deoarece este mai lungă decât majoritatea ecteniilor, iar cererile pe care le cuprindă se referă la nevoile întregii lumi: pentru pace și mântuire, pentru Biserică, pentru episcopii ei, pentru credincioși, pentru cei robiți și pentru vindecarea și mântuirea lor, pentru izbăvirea de nevoi și necazuri. Se încheie, ca majoritata ecteniilor, cu pomenirea de către credincioși a mijlocirii Maicii Domnului și a sfinților. În perspectiva acestei puternice mărturii, credincioșii sunt chemați să își dăruiască viața Domnului nostru Iisus Hristos. Preotul rostește o rugăciune de încheiere.

Urmează trei antifoane care variază de la o zi la alta și în funcție de jurisdicţie. Primele două antifoane sunt urmate de o ectenie mai scurtă și de o rugăciune. După al treilea, urmează Ieșirea cu Sfânta Evanghelie sau Ieșirea Mică". There follow three antiphons which vary by day and jurisdiction. The first two anitphons are followed by a shorter litany and a prayer. The third is followed by the Little Entrance, at which is sung, "Come, let us worship God, our King! Save us, O Son of God, who sing to you! Alleluia." "Son of God" is normally followed by an insertion, such as "risen from the dead" or "wondrous in your saints."

Troparia and kontakia prescribed for the day, season, and temple follow next.

Having fully entered the church liturgically and gathered together around the Word, the gathered body chants the Thrice-Holy Hymn to the holy Trinity: "Holy God, holy mighty, holy immortal: have mercy on us."

Rites of Proclamation

The proclamation of Scripture is announced with the prokeimenon, a psalm or canticle refrain sung in responsorial fashion. Then, a reader proclaims the apostolic reading from an epistle or from the Acts of the Apostles. This reading is usually chanted, but a spoken reading may be allowed out of economy for local situations. (In some traditions, the reader starts the chant in a very low voice, and steps up to end of the reading with a high voice. This is a reminder of how the Young Church rose up from the catacombs.)

A triple alleluia is sung, also with verses as at the prokeimenon. This alleluia announces the Gospel reading. Following the alleluia, there is a short exchange between the priest and the people, after which he or a deacon chants the Gospel.

Following the Gospel, the priest will often give a homily, a short or medium-length excursus on the Scripture, the season, or the present festival or commemoration, roughly equivalent to the Protestant sermon. The homily may also be given after the communion or even after the dismissal.

The service continues with the Litany of Fervent Supplication, which is marked by an insistent triple repitition of "Lord, have mercy." On certain days this Litany is followed by the Litany for the Departed.

The Liturgy of the Catechumens is concluded by a litany praying for the continued growth of the catechumens in faith, leading up to the day of their baptism. Though many churches do not have catechumens in attendance, this litany remains in the liturgy and serves as a constant reminder of the Great Commission, the foundation of the Church as mission to the world.

Liturgy of the Faithful

The Great Entrance

As the assembly begins chanting the Cherubic Hymn, the celebrants go to the prothesis or table of preparation. The priest presents the diskos to the deacon and takes the chalice himself. The deacon leads the priest through the north door of the icon screen. The clergy bring the gifts in procession to the holy doors, the central doors of the icon screen, while the deacon calls the faithful to attention, asking that the Lord will remember all people in his kingdom. As the holy gifts are carried solemnly through the holy doors, the assembled faithful conclude the Cherubic Hymn. (Note: if a deacon is not present, the priest makes this entrance with the diskos and chalice alone.)

After the priest blesses the faithful the deacon exclaims, "The doors! The doors!" This famous exclamation once marked the point in the service at which the doors to the temple were locked, only faithful Christians remaining. Over the centuries, visitors have been allowed to stay, though the solemnity of what follows is still recalled with this phrase.

Then, the Church professes its common faith by reciting the Creed. The liturgical name for this creed is the Symbol of Faith, indicating its importance to early Christians in determining the Orthodoxy of persons claiming to be of the Church.

The Eucharistic Prayer

Following the Creed, the priest begins the anaphora, the great eucharistic prayer over the gifts, so called because of the initial phrase: "Let us lift up our hearts." The two principal anaphoras in use in the Orthodox Church are those of St. John Chrysostom and St. Basil the Great.

After remembering the history of our fall and redemption and the institution of the eucharistic meal, the priest invokes the Holy Spirit, asking that he be sent down on the gifts. It is sometimes noted that this invocation, the epiclesis, is the moment of transformation of the gifts of bread and wine into the body and blood of Christ, but there is not total agreement among Orthodox scholars whether the transformation can actually be pinpointed to a single moment in the service. It is certainly true that the prayers of the service treat the gifts as consecrated and transformed after this point.

Having invoked the Holy Spirit and consecrated the gifts, the priest commemorates the saints, beginning with the Theotokos. At this point, the assembled faithful chant the ancient hymn in honor of the Virgin, "It is truly meet to bless you, O Theotokos, ever blessed and most pure, and the Mother of our God. More honorable than the cherubim, beyond compare more glorious than the seraphim, without corruption you gave birth to God, the Word. True Theotokos, we magnify you."

The priest prays the the bishop, in whose name he is celebrating the Liturgy, will be kept in the Orthodox Faith and preserved in health and years.

The Communion and Dismissal

After consecrating the gifts, commemorating the saints and praying for the local bishop, the priest lifts up the consecrated gifts, exclaiming, "The holy things are for the holy!" To which the faithful respond, "One is holy, one is Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father, amen." This phrase unfortunately loses something in English, since we have two words for holy and saint. In most other languages, this dialogue has a connotation of, "The holy things are for the saints! / Only one is a saint! Only one is Lord: Jesus Christ...." This is a rather prominent reminder that our holiness finds its source in God alone, and particularly in our participation in this communion.

The faithful communicate in Orthodox tradition by receiving in both kinds (bread intincted in the wine) from a spoon, a tradition which dates to the fourth century. Having received the body and blood of the Savior, they take a small piece of bread, antidoron, which is a part of the same loaf from which the Lamb was taken. Antidoron is not consecrated to be the Eucharist, but it is blessed and so it is treated with reverence. In Russian tradition, a small cup of wine is also offered.

After a dismissal common to the services of the Church, the faithful come forward to venerate the cross and leave the church. Renewed by the eucharistic meal, they are sent forth as witnesses to Christ in the world.

Bibliographical Resources

  • Bradshaw, Paul, ed. Essays on Early Eastern Eucharistic Prayers (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1997) ISBN 081466153X
Essays on eucharistic prayers (anaphoras) from various periods and locales.
  • Cuming, Geoffrey J. and R. C. D. Jasper. Prayers of the Eucharist: Early and Reformed (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1987) ISBN 0814660851
Includes the texts of eucharistic prayers no longer extant as well as early redactions of the anaphoras of St. James, St. Basil the Great, and St. John Chrysostom.
A classic reflection on the meaning of the Divine Liturgy from one of the pioneers of liturgical theology.
  • Taft, Robert, SJ. Divine Liturgies — Human Problems in Byzantium, Armenia, Syria and Palestine (Burlington, VT: Ashgate, 2001) ISBN 0860788679
  • Taft, Robert, SJ. A History of the Liturgy of St. John Chysostom (Rome: Pontifical Oriental Institute)
This is a multi-volume work in progress. Currently, no ISBN are available. See the SVS Press website.
  • Volume II: The Great Entrance
  • Volume IV: The Diptychs
  • Volume V: The Precommunion Rites

External links