Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad este o şcoală teologică de nivel liceal din Arad, aflată sub dublul patronaj al Episcopiei Ortodoxe a Aradului şi al Ministerului Învăţământului din România.

Istoric

Ca urmare a iniţiativei Episcopiei Aradului şi prin purtarea de grijă şi intervenţia personală a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Timotei Seviciu şi a colaboratorilor săi apropiaţi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 13 ianuarie 1994, a aprobat înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, pentru ca mai apoi, pe baza prevederilor legale referitoare la înfiinţarea unei noi şcoli, înfiinţarea Seminarului teologic arădean să fie aprobată şi de către Ministerul Învăţământului de atunci şi de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

Seminarul a funcţionat deja în anul şcolar 1994-1995, desfăşurându-şi activitatea în clădirea Liceului Pedagogic "Dimitrie Țichindeal". Începând cu anul şcolar următor, 1995-1996, şcoala s-a mutat în clădirea de pe strada Academia Teologică nr. 9, în care îşi desfăşoară şi astăzi activitatea, urmând ca sălile de clasă să fie găzduite la parterul clădirii, întrucât etajul şi demisolul erau utilizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.

Pentru predarea disciplinelor prevăzute în planul-cadru de învăţământ, specific pentru o şcoală teologică, Episcopia Aradului a numit ca profesori o seamă de preoţi de marcă din cuprinsul Eparhiei Aradului, care aveau ca principală misiune predarea materiilor teologice proprii învăţământului teologic ortodox, urmând ca disciplinele din celelalte arii curriculare să fie predate de profesorii Liceului Pedagogic.

Activitate

Activităţile extra-curriculare ale elevilor Seminarului Teologic Ortodox Arad, care țin tot de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, au și o dimensiune socială: elevii seminarişti, sub îndrumarea profesorilor, vizitează săptămânal centre de bătrâni, copii orfani de diferite vârste care locuiesc în Centrele de plasament.

Legături externe