Schisme (cronologie): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Linia 3: Linia 3:
 
Schisme (cronologie)
 
Schisme (cronologie)
  
== Chalcedonian ==
+
==Facţiuni calcedoniene==
===During Period of the Single Church===
+
===Pe vremea unei singure Biserici===
*362-414 Antiochian Schism.
+
*362-414 Schisma antiohiană.
*484-519 [[Acacian Schism]].
+
*484-519 [[Schisma acachiană]].
*553-698 Schism of the Three Chapters.
+
*553-698 Schisma celor trei capitole.
*863-867 Photian Schism.
+
*863-867 Schisma fotiană.
*1054 [[Great Schism|Great Schism between East and West]], generally regarded as having been completed by the act of the Fourth Crusade in 1204.
+
*1054 [[Marea schismă|Marea schismă dintre Răsărit şi Apus]], considerându-se, în general, că a fost completă în urma Cruciadei a patra din anul 1204.
  
 
----
 
----
===Within Orthodoxy===
+
===În cadrul Ortodoxiei===
*1265-1310 Arsenite Schism.
+
*1265-1310 Schisma arsenită.
*ca.1666-67 [[Old Believers]] became separated after 1666-1667 from the hierarchy of the Church of Russia as a protest against church reforms introduced by Patriarch Nikon of Moscow.
+
*ca.1666-67 [[Vechi credincioşii]] se separă în 1666-1667 de ierarhia Bisericii Rusiei ca protest împotriva reformelor introduse de Patriarhul Nikon al Moscovei.
*1921 Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC).
+
*1921 Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineeană (UAOC).
*1935 [[Old Calendarists|Old Calendar Schism]], when three bishops declared their separation from the official [[Church of Greece]] stating that the calendar change was a schismatic act.  
+
*1935 [[Vechi calendarişti|Schisma vechiul calendar]], atunci când trei episcopi îşi declară separarea de [[Biserica Ortodoxă a Greciei]] oficială declarând că schimbarea calendarului a fost un act schismatic.  
*1990 Ukrainian Orthodox Church-Kiev Patriarchate (UOC-KP).
+
*1990 Patriarhia Ortodoxă Ucraineeană-Patriarhia de Kiev (UOC-KP).
  
 
----
 
----
===Roman Catholic===
+
===Romano-Catolice===
*1378-1417 [[w:Western Schism|Western Great Schism]] ensues, including simultaneous reign of three Popes of Rome.  
+
*1378-1417 Are loc [[w:Schisma apuseană|Marea schismă apuseană]], trei papi ai Romei în acelaşi timp.  
*1723 The [[w:Old Catholic Church of the Netherlands|Church of Holland]], (or [[w:Old Catholic Church of the Netherlands|Church of Utrecht]]) broke with Rome under its own archbishop and hierarchy, becoming the mother church of the Old Catholic Churches.
+
*1723 [[w:Biserica catolică veche a olandezilor|Biserica Olandei]], (sau [[w:Biserica catolică veche a olandezilor|Biserica din Utrecht]]) se rupe de Roma cu propriul arhiepiscop şi propria ierarhie, devinind biserica mamă a Bisericilor catolice vechi.
*1889 Federation of [[w:Old Catholic Church|Old Catholic Churches]], not in communion with Rome, at the [[w:Union of Utrecht (Old Catholic)|Union of Utrecht]].
+
*1889 În sudul Indiei, 5000 de catolici se desprind de Roma în urma unei dispute organizatorice şi formează ''Biserica catolică independentă a Ceylonului, Goa şi Indiei'' (i.e. ''Biserica iacobită a Ceylonului, Goa şi Indiei''; în zilele noastre această este o ramură auto-guvernantă a [[Biserica Indiei|Bisericii Ortodoxe Indiene (Malankara)]], cunoscută ca [[Biserica Ortodoxă Brahmavar (Goan)]], o fracţie uniată din Biserica Ortodoxă a Indiei).
*1957  The "[[w:Chinese Catholic Patriotic Association|Chinese Catholic Patriotic Association]]" (the official state-approved Church) is established by the People's Republic of China's Religious Affairs Bureau, to exercise state supervision over mainland China's Catholics; the unofficial (Papal) Church continues function as a separate entity.
+
*1889 Se constituie Federaţia [[w:Biserica catolică veche|Bisericilor catolice vechi]], care nu sunt în comuniune cu Roma, prin [[w:Unirea de la Utrecht (catolică veche)|Unirea de la Utrecht]].
 +
*1957  The "[[w:Asociaţia patriotică catolică chineză|Asociaţia patriotică catolică chineză]]" (biserica oficială aprobată de stat) este înfiinţată de Biroul Afacerilor Religioase ale Republicii Populare Chineze, pentru a exercita supervizarea statului peste majoritatea catolicilor chinezi; Biserica (papală) neoficială continuă să funcţioneze ca entitate separată.
 +
*1970 Ca opoziţie la schimbările din interiorul Bisericii asociate cu Al II-lea Sinod de la Vatican, Arhiepiscopul romano-catolic francez [[w:Marcel Lefebvre|Marcel Lefebvre]] înfiinţează [[w:Societatea Sfântul Pius al X-lea|Societatea Sfântul Pius al X-lea]] (SSPX), care încă mai este ce a mai mare societate preoţească a [[w:Catolici tradiţionalişti|catolicilor tradiţionalişti]]  la nivel mondial, fiind compusă din 4 episcopi, 463 de preoţi, 85 de fraţi, novici oblates şi 160 seminarişti.
  
 
----
 
----
===Eastern Catholic Churches===
 
The Vatican's [[w:Annuario Pontificio|Annuario Pontificio]] gives the following list of 22 Eastern Catholic Churches and of countries in which they possess an episcopal ecclesiastical jurisdiction (date of union or foundation in parenthesis):
 
  
====Alexandrian liturgical tradition====  
+
===Biserici catolice răsăritene===
:#[[w:Coptic Catholic Church|Coptic Catholic Church]] (patriarchate): Egypt (1741)  
+
[[w:Annuario Pontificio|Annuario Pontificio]] al Vaticanului publică următoarea listă a 22 de biserici catolice răsăritene şi ţările unde acestea au o jurisdicţie ecleziastică episcopală (data unirii sau înfiinţării în paranteză):
:#[[w:Ethiopian Catholic Church|Ethiopian Catholic Church]] (metropolia): Ethiopia, Eritrea (1846)
 
  
====Antiochian (West-Syrian) liturgical tradition====
+
====Tradiţia liturgică alexandrină====  
:#[[w:Maronite Church|Maronite Church]] (patriarchate): Lebanon, Cyprus, Jordan, Israel, Palestinian Authority, Egypt, Syria, Argentina, Brazil, United States, Australia, Canada, Mexico (union re-affirmed 1182)
+
:#[[w:Biserica Catolică Coptă|Biserica Catolică Coptă]] (patriarhie): Egipt (1741)  
::*685 John Maron elected first Maronite patriarch, founding the Maronite Catholic Church, which embraced Monothelitism, rejected the teaching of the Fifth Ecumenical Council, and separated from the Orthodox Church.
+
:#[[w:Biserica Catolică Etiopiană|Biserica Catolică Etiopiană]] (mitropolie): Etiopia, Eritreea (1846)  
::*694 Byzantine army of Justinian II defeated by Maronites, who became fully independent.
 
::*1182 Maronites, who assisted the Crusaders during the Crusades, reaffirm their affiliation with Rome in 1182.
 
:#[[w:Syriac Catholic Church|Syriac Catholic Church]] (patriarchate): Lebanon, Iraq, Jordan, Kuwait, Palestinian Authority, Egypt, Sudan, Syria, Turkey, United States and Canada, Venezuela (1781).<br>
 
:#[[w:Syro-Malankara Catholic Church|Syro-Malankara Catholic Church]] (major archiepiscopate): India, United States (1930).
 
::*1930 Some of the New Party (Puthankuttukar), joined the Catholic Communion on on September 20, 1930 as the Syro-Malankara Catholic Church.
 
  
====Chaldean or East Syrian liturgical tradition====
+
====Tradiţia liturgică antiohiană (vest-siriană)====
:#[[w:Chaldean Catholic Church|Chaldean Catholic Church]] (patriarchate): Iraq, Iran, Lebanon, Egypt, Syria, Turkey, United States (1692)  
+
:#[[w:Biserica Maronită|Biserica Maronită]] (patriarhii): Liban, Cipru, Iordan, Israel, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Siria, Argentina, Brazilia, Statele Unite, Australia, Canada, Mexic (uniune reafirmată în 1182)  
:#[[w:Syro-Malabar Catholic Church|Syro-Malabar Church]] (major archiepiscopate): India, Middle East, Europe and America (date disputed)  
+
::*685 Ioan Maron este ca primul patriarh maronit, fondează Biserica Catolică Maronită care îmbrăţişează monotelismul, respingând învăţăturile Sinodului V Ecumenic şi separându-se de Biserica Ortodoxă.
::*1599 The Synod of Diamper, held at Udayamperoor/Diamper, (Kerala, India) formally united the ancient Christian Church of the Malabar Coast Saint Thomas Christians with the Roman Catholic Church, and severed its direct ties with the Assyrian church of the East.
+
::*694 Armata bizantină a lui Iustinian al II-lea este înfrântă de maroniţi, care devin complet independenţi.
::*1653 A group of the Saint Thomas Christians gathered at Mattancherry near Fort Kochi under the leadership of their archdeacon; They swore the ''Coonan Cross Oath'' not to obey the Pope of Rome; subsequently they received a bishop, Mar Gregory, from the Syriac Orthodox Church of West Syrian tradition; those who accepted Mar Gregory became known as the New Party (Puthankuttukar).
+
::*1182 Maroniţii, care îi sprijiniseră pe cruciaţii în perioada cruciadelor, îşi reafirmă afilierea cu Roma în 1182.
::*1663 A large section of the Old Party (Pazhayakuttukur) cut its ancient ties with the churches in Persia and joined the Catholic Communion in 1663 AD with the ordination of Chandy Bishop. This section is presently known as Syro-Malabar Church.
+
:#[[w:Biserica Catolică Siriacă|Biserica Catolică Siriacă]] (patriarhie): Liban, Iraq, Iordania, Kuweit, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Sudan, Siria, Turcia, Statele Unite şi Canada, Venezuela (1781).<br>
 +
:#[[w:Biserica Catolică Siro-Malankara|Biserica Catolică Siro-Malankara]] (arhiepiscopie majoră): India, Statele Unite (1930).
 +
::*1930 O parte din Noul Grup (Puthankuttukar) aderă la Comuniunea Catolică în 20 septembrie 1930 sub forma Bisericii Catolice Siro-Malankara.
  
====Armenian liturgical tradition====
+
====Tradiţia liturgică caldeeană sau est-siriană====
 +
:#[[w:Biserica Catolică Caldeeană|Biserica Catolică Caldeeană]] (patriarhie): Iraq, Iran, Liban, Egipt, Siria, Turcia, Statele Unite (1692)
 +
:#[[w:Biserica Catolică Siro-Malabar|Biserica Syro-Malabar]] (arhiepiscopie majoră): India, Orientul Mijlociu, Europa şi America (dată disputată)
 +
 
 +
::*1599 Are loc Sinodul din Diamper, la Udayamperoor/Diamper, (Kerala, India) unde are loc unirea formală a vechii Biserici Creştine a Creştinilor Sfântului Toma de pe Coasta Malabar cu Biserica Romano-Catolică şi întreruperea legăturilor directe cu Biserica Asiriană a Răsăritului.
 +
::*1653 Un grup de creştini ai Sfântului Toma se reunesc la Mattancherry, lângă Fort Kochi sub conducerea arhidiaconului lor; ei jură pe ''Coonan Cross Oath - rana crucii ???'' să nu se supună Papei de la Roma; în consecinţă, ei primesc un episcop, Mar Gregory, din partea Bisericii Ortodoxe Siriace de tradiţie siriană vestică, iar cei care îl recunosc pe Mar Gregory devin cunoscuţi sub numele de Noul Grup (Puthankuttukar).
 +
::*1663 O parte însemnată din Vechiul Grup (Pazhayakuttukur) îşi taie vechile legături cu bisericile din Persia şi intră în Comuniunea Catolică în anul 1663 AD prin hirotonirea Episcopului Chandy. Această grupare este cunoscută în prezent sub numele de Biserica Siro-Malabar.
 +
 
 +
====Tradiţia liturgică armeană====
 
:#[[w:Armenian Catholic Church|Armenian Catholic Church]] (patriarchate): Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, Syria, Turkey, Jordan, Palestinian Authority, Ukraine, France, Greece, Latin America, Argentina, Romania, United States, Canada, Eastern Europe (1742)  
 
:#[[w:Armenian Catholic Church|Armenian Catholic Church]] (patriarchate): Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, Syria, Turkey, Jordan, Palestinian Authority, Ukraine, France, Greece, Latin America, Argentina, Romania, United States, Canada, Eastern Europe (1742)  
  
====Byzantine (Constantinopolitan) liturgical tradition====  
+
====Tradiţia liturgică bizantină (constantinopolitană)====  
:#[[w:Albanian Greek-Catholic Church|Albanian Greek Catholic Church]] (apostolic administration): Albania (1628).
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Albaneză|Biserica Greco-Catolică Albaneză]] (administraţie apostolică): Albania (1628).
:#[[w:Belarusian Greek Catholic Church|Belarusian Greek Catholic Church]] (no established hierarchy at present): Belarus (1596).  
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Belarusă|Biserica Greco-Catolică Belarusă]] (în prezent nu are ierarhie): Belarus (1596).  
:#[[w:Bulgarian Greek Catholic Church|Bulgarian Greek Catholic Church]] (apostolic exarchate): Bulgaria (1861).
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Bulgară|Biserica Greco-Catolică Bulgară]] (exarhat apostolic): Bulgaria (1861).
:#[[w:Croatian Greek Catholic Church|Byzantine Church of the Eparchy of Križevci]] (an eparchy and an apostolic exarchate): Croatia, Serbia and Montenegro (1611).  
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Croată|Biserica Bizantină a Eparhiei de Križevci]] (eparhia unui exarhat apostolic): Croaţia, Serbia şi Muntenegru (1611).  
:#[[w:Greek Byzantine Catholic Church|Greek Byzantine Catholic Church]] (two apostolic exarchates): Greece, Turkey (1829).
+
:#[[w:Biserica Catolică Bizantină Greacă|Biserica Catolică Bizantină Greacă]] (două exarhate apostolice): Grecia, Turcia (1829).
:#[[w:Hungarian Greek Catholic Church|Hungarian Greek Catholic Church]] (an eparchy and an apostolic exarchate): Hungary (1646).
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Ungară|Biserica Greco-Catolică Ungară]] (o eparhie şi un exarhat apostolic): Ungaria (1646).
:#[[w:Italo-Greek Catholic Church|Italo-Albanian Catholic Church]] (two eparchies and a territorial abbacy): Italy (Never separated).
+
:#[[w:Biserica Catolică Greco-Italiană|Biserica Catolică Albanezo-Italiană]] (două eparhii şi o abaţie teritorială): Italia (niciodată separată).
:#[[w:Macedonian Greek Catholic Church|Macedonian Greek Catholic Church]] (an apostolic exarchate): Republic of Macedonia (1918).  
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Macedoniană|Biserica Greco-Catolică Macedoniană]] (un exarhat apostolic): Republica Macedonia (1918).  
:#[[w:Melkite Greek Catholic Church|Melkite Greek Catholic Church]] (patriarchate): Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Brazil, United States, Canada, Mexico, Iraq, Egypt and Sudan, Kuwait, Australia, Venezuela, Argentina (1726).
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Melchită|Biserica Greco-Catolică Melchită]] (patriarhii): Siria, Liban, Iordania, Israel, Brazilia, Statele Unite, Canada, Mexico, Iraq, Egipt şi Sudan, Kuweit, Australia, Venezuela, Argentina (1726).
:#[[w:Romanian Church United with Rome, Greek-Catholic|Romanian Church United with Rome, Greek-Catholic]] (major archiepiscopate): Romania, United States (1697).  
+
:#[[w:Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică|Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică|]] (arhiepiscopie majoră): Romania, Statele Unite (1697).  
:#[[w:Russian Catholic Church|Russian Catholic Church]]: (two apostolic exarchates, at present with no published hierarchs): Russia, China (1905); currently about 20 parishes and communities scattered around the world, including five in Russia itself, answering to bishops of other jurisdictions.
+
:#[[w:Biserica Catolică Rusă|Biserica Catolică rusă]]: (două exarhate apostolice, în prezent nu este publicată lista ierarhilor): Rusia, China (1905); în prezent vreo 20 de parohii şi comunităţi împrăştiate în jurul lumii, inclusiv cinci în Rusia, răspunzând de episcopii altor jurisdicţii.
:#[[w:Ruthenian Catholic Church|Ruthenian Catholic Church]] (a sui juris metropolia, an eparchy, and an apostolic exarchate): United States, Ukraine, Czech Republic (1646).  
+
:#[[w:Biserica Catolică Ruteană|Biserica Catolică Ruteană]] (o mitropolie sui juris, o eparhie şi un exarhat apostolic): Statele Unite, Ucraina, Republica Cehă (1646).  
:#[[w:Slovak Greek Catholic Church|Slovak Greek Catholic Church]] (metropolia): Slovak Republic, Canada (1646).
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Slovacă|Biserica Greco-Catolică Slovacă]] (mitropolie): Republica Slovacă, Canada (1646).
:#[[w:Ukrainian Greek Catholic Church|Ukrainian Greek Catholic Church]] (UGCC) (major archiepiscopate): Ukraine, Poland, United States, Canada, Great Britain, Australia, Germany and Scandinavia, France, Brazil, Argentina (1596).
+
:#[[w:Biserica Greco-Catolică Ucraineeană|Biserica Greco-Catolică Ucraineeană]] (UGCC) (arhiepiscopie majoră): Ucraina, Polonia, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia, Germania şi Scandinavia, Franţa, Brazilia, Argentina (1596).
::*1596 Union of Brest-Litovsk, several million Ukrainian and Byelorussian Orthodox Christians, living under Polish rule, leave the Church of Constantinople and recognize the Pope of Rome, without giving up their Byzantine liturgy and customs, creating the Uniate church.
+
::*1596 Unirea de la Brest-Litovsk, câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineeni şi bieloruşi, de sub stăpânirea poloneză, părăsesc Biserica Constantinopolului şi îl recunosc pe Papa de la Roma, fără să renunţe însă la liturghia şi obiceiurile bizantine, înfiinţând biserica unită.
 
----
 
----
  

Versiunea de la data 22 iulie 2010 16:17

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Schisme (cronologie)

Facţiuni calcedoniene

Pe vremea unei singure Biserici


În cadrul Ortodoxiei

 • 1265-1310 Schisma arsenită.
 • ca.1666-67 Vechi credincioşii se separă în 1666-1667 de ierarhia Bisericii Rusiei ca protest împotriva reformelor introduse de Patriarhul Nikon al Moscovei.
 • 1921 Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineeană (UAOC).
 • 1935 Schisma vechiul calendar, atunci când trei episcopi îşi declară separarea de Biserica Ortodoxă a Greciei oficială declarând că schimbarea calendarului a fost un act schismatic.
 • 1990 Patriarhia Ortodoxă Ucraineeană-Patriarhia de Kiev (UOC-KP).

Romano-Catolice

 • 1378-1417 Are loc Marea schismă apuseană, trei papi ai Romei în acelaşi timp.
 • 1723 Biserica Olandei, (sau Biserica din Utrecht) se rupe de Roma cu propriul arhiepiscop şi propria ierarhie, devinind biserica mamă a Bisericilor catolice vechi.
 • 1889 În sudul Indiei, 5000 de catolici se desprind de Roma în urma unei dispute organizatorice şi formează Biserica catolică independentă a Ceylonului, Goa şi Indiei (i.e. Biserica iacobită a Ceylonului, Goa şi Indiei; în zilele noastre această este o ramură auto-guvernantă a Bisericii Ortodoxe Indiene (Malankara), cunoscută ca Biserica Ortodoxă Brahmavar (Goan), o fracţie uniată din Biserica Ortodoxă a Indiei).
 • 1889 Se constituie Federaţia Bisericilor catolice vechi, care nu sunt în comuniune cu Roma, prin Unirea de la Utrecht.
 • 1957 The "Asociaţia patriotică catolică chineză" (biserica oficială aprobată de stat) este înfiinţată de Biroul Afacerilor Religioase ale Republicii Populare Chineze, pentru a exercita supervizarea statului peste majoritatea catolicilor chinezi; Biserica (papală) neoficială continuă să funcţioneze ca entitate separată.
 • 1970 Ca opoziţie la schimbările din interiorul Bisericii asociate cu Al II-lea Sinod de la Vatican, Arhiepiscopul romano-catolic francez Marcel Lefebvre înfiinţează Societatea Sfântul Pius al X-lea (SSPX), care încă mai este ce a mai mare societate preoţească a catolicilor tradiţionalişti la nivel mondial, fiind compusă din 4 episcopi, 463 de preoţi, 85 de fraţi, novici oblates şi 160 seminarişti.

Biserici catolice răsăritene

Annuario Pontificio al Vaticanului publică următoarea listă a 22 de biserici catolice răsăritene şi ţările unde acestea au o jurisdicţie ecleziastică episcopală (data unirii sau înfiinţării în paranteză):

Tradiţia liturgică alexandrină

 1. Biserica Catolică Coptă (patriarhie): Egipt (1741)
 2. Biserica Catolică Etiopiană (mitropolie): Etiopia, Eritreea (1846)

Tradiţia liturgică antiohiană (vest-siriană)

 1. Biserica Maronită (patriarhii): Liban, Cipru, Iordan, Israel, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Siria, Argentina, Brazilia, Statele Unite, Australia, Canada, Mexic (uniune reafirmată în 1182)
 • 685 Ioan Maron este ca primul patriarh maronit, fondează Biserica Catolică Maronită care îmbrăţişează monotelismul, respingând învăţăturile Sinodului V Ecumenic şi separându-se de Biserica Ortodoxă.
 • 694 Armata bizantină a lui Iustinian al II-lea este înfrântă de maroniţi, care devin complet independenţi.
 • 1182 Maroniţii, care îi sprijiniseră pe cruciaţii în perioada cruciadelor, îşi reafirmă afilierea cu Roma în 1182.
 1. Biserica Catolică Siriacă (patriarhie): Liban, Iraq, Iordania, Kuweit, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Sudan, Siria, Turcia, Statele Unite şi Canada, Venezuela (1781).
 2. Biserica Catolică Siro-Malankara (arhiepiscopie majoră): India, Statele Unite (1930).
 • 1930 O parte din Noul Grup (Puthankuttukar) aderă la Comuniunea Catolică în 20 septembrie 1930 sub forma Bisericii Catolice Siro-Malankara.

Tradiţia liturgică caldeeană sau est-siriană

 1. Biserica Catolică Caldeeană (patriarhie): Iraq, Iran, Liban, Egipt, Siria, Turcia, Statele Unite (1692)
 2. Biserica Syro-Malabar (arhiepiscopie majoră): India, Orientul Mijlociu, Europa şi America (dată disputată)
 • 1599 Are loc Sinodul din Diamper, la Udayamperoor/Diamper, (Kerala, India) unde are loc unirea formală a vechii Biserici Creştine a Creştinilor Sfântului Toma de pe Coasta Malabar cu Biserica Romano-Catolică şi întreruperea legăturilor directe cu Biserica Asiriană a Răsăritului.
 • 1653 Un grup de creştini ai Sfântului Toma se reunesc la Mattancherry, lângă Fort Kochi sub conducerea arhidiaconului lor; ei jură pe Coonan Cross Oath - rana crucii ??? să nu se supună Papei de la Roma; în consecinţă, ei primesc un episcop, Mar Gregory, din partea Bisericii Ortodoxe Siriace de tradiţie siriană vestică, iar cei care îl recunosc pe Mar Gregory devin cunoscuţi sub numele de Noul Grup (Puthankuttukar).
 • 1663 O parte însemnată din Vechiul Grup (Pazhayakuttukur) îşi taie vechile legături cu bisericile din Persia şi intră în Comuniunea Catolică în anul 1663 AD prin hirotonirea Episcopului Chandy. Această grupare este cunoscută în prezent sub numele de Biserica Siro-Malabar.

Tradiţia liturgică armeană

 1. Armenian Catholic Church (patriarchate): Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, Syria, Turkey, Jordan, Palestinian Authority, Ukraine, France, Greece, Latin America, Argentina, Romania, United States, Canada, Eastern Europe (1742)

Tradiţia liturgică bizantină (constantinopolitană)

 1. Biserica Greco-Catolică Albaneză (administraţie apostolică): Albania (1628).
 2. Biserica Greco-Catolică Belarusă (în prezent nu are ierarhie): Belarus (1596).
 3. Biserica Greco-Catolică Bulgară (exarhat apostolic): Bulgaria (1861).
 4. Biserica Bizantină a Eparhiei de Križevci (eparhia unui exarhat apostolic): Croaţia, Serbia şi Muntenegru (1611).
 5. Biserica Catolică Bizantină Greacă (două exarhate apostolice): Grecia, Turcia (1829).
 6. Biserica Greco-Catolică Ungară (o eparhie şi un exarhat apostolic): Ungaria (1646).
 7. Biserica Catolică Albanezo-Italiană (două eparhii şi o abaţie teritorială): Italia (niciodată separată).
 8. Biserica Greco-Catolică Macedoniană (un exarhat apostolic): Republica Macedonia (1918).
 9. Biserica Greco-Catolică Melchită (patriarhii): Siria, Liban, Iordania, Israel, Brazilia, Statele Unite, Canada, Mexico, Iraq, Egipt şi Sudan, Kuweit, Australia, Venezuela, Argentina (1726).
 10. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică| (arhiepiscopie majoră): Romania, Statele Unite (1697).
 11. Biserica Catolică rusă: (două exarhate apostolice, în prezent nu este publicată lista ierarhilor): Rusia, China (1905); în prezent vreo 20 de parohii şi comunităţi împrăştiate în jurul lumii, inclusiv cinci în Rusia, răspunzând de episcopii altor jurisdicţii.
 12. Biserica Catolică Ruteană (o mitropolie sui juris, o eparhie şi un exarhat apostolic): Statele Unite, Ucraina, Republica Cehă (1646).
 13. Biserica Greco-Catolică Slovacă (mitropolie): Republica Slovacă, Canada (1646).
 14. Biserica Greco-Catolică Ucraineeană (UGCC) (arhiepiscopie majoră): Ucraina, Polonia, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia, Germania şi Scandinavia, Franţa, Brazilia, Argentina (1596).
 • 1596 Unirea de la Brest-Litovsk, câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineeni şi bieloruşi, de sub stăpânirea poloneză, părăsesc Biserica Constantinopolului şi îl recunosc pe Papa de la Roma, fără să renunţe însă la liturghia şi obiceiurile bizantine, înfiinţând biserica unită.

Non-Chalcedonian

Oriental Orthodox Communion

Church of Alexandria (Coptic)

 • ca.451 Coptic Christianity broke from the Byzantine churches in the wake of the Fourth Ecumenical Council in Chalcedon in 451; Shenouda the Great, abbott of White Monastery in Egypt (d.466), is considered the founder of Coptic Christianity.
British Orthodox Church

Church of Antioch (Syriac)

 • 541 Jacob Baradeus organizes the Non-Chalcedonian Church in western Syria (the "Jacobites"), which spreads to Armenia and Egypt. Church of Antioch (Syriac).
 • 544 Jacob Baradeus consecrates Sergius of Tella as bishop of Antioch, opening the lasting schism between the Syriac Orthodox Church and the Chalcedonian Church of Antioch.
Malankara Jacobite Syriac Orthodox Church

Armenian Apostolic Church

 • 554 Church of Armenia (Armenian Apostolic Church) officially breaks with West in 554, during the second Council of Dvin where the dyophysite formula of Chalcedon was rejected.

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church

 • 1959 Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, (Abbysinia), is an Oriental Orthodox church in Ethiopia that was part of the Coptic Church until 1959, when it was granted its own Patriarch by Coptic Pope Cyril VI.

Eritrean Orthodox Tewahedo Church

 • 1993 Eritrean Orthodox Tewahedo Church was formerly a part of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, its autocephaly being reluctantly recognized by the Ethiopian Patriarchate after Eritrea gained its independence in the 1993.

The Church of India (Malankara Orthodox Syrian Church)

Other

Assyrian Church of the East

 • 410 Council of Seleucia declares Mesopotamian Nestorian bishops independent of Orthodox bishops.
 • 424 Formal separation of the Assyrian Church of the East ("Syrian Church" or the "Persian Church"), from the See of Antioch and the western Syrian Church under the Byzantine Emperors, occurred at a synod in 424; (in India, it is known as the Chaldean Syrian Church; In the West it is often known as the Nestorian Church).
 • 484 Synod of Beth Lapat in Persia declares Nestorianism as official theology of Assyrian Church of the East, effectively separating the Assyrian church from the Byzantine church.

Protestant Groups

 • 1517 Lutheran Church founded by Martin Luther, nailing his Ninety-Five Theses to door at Wittenburg, sparking Protestant Reformation.
 • 1525 Anabaptism established; (today's descendants include particularly the Amish, Hutterites and Mennonites).
 • 1534 Church of England (Anglicanism) founded by King Henry VIII.
 • 1541 Calvinism, (the Reformed tradition, the Reformed faith, or Reformed theology) founded, as the French theologian Johannes Calvinus establishes the first Reformed church in Geneva.
 • 1560 Presbyterian religion founded by John Knox in Scotland.
 • 1571 Dutch Reformed Church founded at the Synod of Emden.
 • 1592 Congregationalist religion originated by Robert Brown in Holland.
 • 1609 Baptist religion launched by John Smyth in Amsterdam.
 • ca.1630-40 Puritan movement in England; approximately 20,000 Puritans emigrated to New England in the Great Migration; in 1662 the Puritans (also known as "Dissenters", later "Nonconformists") left or were forced out of the Church of England altogether.
 • 1648 Society of Friends (Quakers) founded by George Fox, as a Nonconformist breakaway movement from English Puritanism.
 • 1744 Methodist religion began by John and Charles Wesley in England; (the movement did not form a separate denomination in England until after John Wesley's death in 1795).
 • 1773 Unitarian denomination dates from the secession of Theophilus Lindsey from the Anglican Church.
 • 1789 Episcopal Church formally separated from the Church of England, so that clergy would not be required to accept the supremacy of the British monarch; a revised version of the Book of Common Prayer was also written for the new church in 1789.
 • 1827 Plymouth Brethren; Anglican priest John Nelson Darby became an influential member of the movement now known as the Plymouth Brethren, and advocate of Dispensational Premillenialism, an innovative Protestant movement that gave rise to Evangelicalism.
 • 1830 Mormon (Latter Day Saints) religion started by Joseph Smith, in Palmyra, New York; Book of Mormon published.
 • 1844 Seventh Day Adventists arose from the Millerite movement of the 1840s, which was part of the wave of revivalism in the United States known as the Second Great Awakening, and was formally established in 1863.
 • 1865 Salvation Army sect began with William Booth in London.
 • 1879 Christian Scientist religion is born, founded by Mary Baker Eddy.
 • 1879 Jehovah's Witnesses founded by Charles Taze Russell.
 • 1906 Pentecostal movement spreads after the Azusa Street Revival (1906-09); also known as "Charismatic Movement" from ca.1960 onwards.
 • 1925 United Church of Canada, the second-largest Christian denomination in Canada after the Roman Catholic Church, is founded as a merger of four Protestant denominations.
 • 1957 United Church of Christ (UCC) is a mainline Protestant Christian denomination principally in the United States, generally considered within the Reformed tradition, formed in 1957 with the union of the Evangelical and Reformed Church and the Congregational Christian Churches.


See also