Sabelianism: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Sabellianism''', also known as ''modalism'', is a heresy which states that the Father, Son and Holy Spirit are different modes or aspects of one God, rather t...)
 
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
'''Sabellianism''', also known as ''modalism'', is a heresy which states that the Father, Son and [[Holy Spirit]] are different modes or aspects of one God, rather than three distinct persons. Modalism's unitarian view of God is commonly described by an analogy: water in its three states of ice, liquid, and steam appear to be different substances, but in reality they all are composed of the same chemical compound, H20. Likewise, for Sabellians or modalists God the Father, Christ, and the Holy Spirit appear to be three distinct persons, but they are really just different manifestations of one solitary God.
+
'''Sabelianismul''', cunoscut şi sub numele de ''modalism'', este o erezie care afirmă că Tatăl, Fiul şi [[Duhul Sfânt]] sunt diferite moduri sau aspecte ale unui Dumnezeu, decât trei persoane distincte. Afirmarea unitaristă a lui Dumnezeu este descrisă de obicei printr-o analogie: apa are trei stări de agregare: gheaţă, lichid şi vapori care par ca fiind substanţe diferite, deşi în realitate ele sunt formate din acelaşi compus chimic, H2O. În acelaşi fel, pentru sabelianişti şi modalişti Dumnezeu Tatăl, Hristos şi Duhul Sfânt doar par ca fiind trei persoane diferite, dar ele sunt în realitate doar manifestări diferite ale unul Dumnezeu solitar.
  
The heresy is attributed to Sabellius, who taught a form of this doctrine in Rome in the third century. [[Hippolytus of Rome]], an early Christian writer and [[martyr]], knew Sabellius personally and mentioned him in his Philosophumena (or ''Refutation of all Heresies''). He knew that Sabellius disliked Trinitarian theology, yet he called Modal [[Monarchianism]] the heresy of Noetos, not that of Sabellius. Sabellianism was embraced by Christians in Cyrenaica, to whom Demetrius, Patriarch of Alexandria, wrote letters arguing against this belief.
+
Această erezie îi este atribuitălui Sabelius, care a răspândit o dormă a acestei doctrine în Roma secolului al III-lea. [[Ipolit de Roma]], un scriitor şi [[mucenic]] creştin din perioada primară, îl cunoştea personal pe Sabelius şi îl menţionează în lucrarea sa Philosophumena (sau ''Respingerea tuturor ereziilor''). El ştia că Sabelius nu agrea teologia trinitară, He knew that Sabellius disliked Trinitarian theology, în plus el numind [[monarhianism]]ul modal ca fiind erezia lui Noetos, nu cea a lui Sabelius. Sabelianismul a fost adoptat de creştinii din Cirenaica, cărora, Dimitrie, Patriarhul Alexandriei, le-a scris scrisori împotriva acestei erezii.
  
The chief opponent of Sabellianism was [[Tertullian]], who labelled the movement "Patripassianism," from the Latin words patris for "father", and passus for "to suffer" because it implied that the Father suffered on the Cross. The term was coined by Tertullian in his work ''Adversus Praxeam'', Chapter II, "By this Praxeas did a twofold service for the devil at Rome: he drove away prophecy, and he brought in heresy; he put to flight the Paraclete, and he crucified the Father." (However, it should be noted that the term in this context is used as an epithet against Praxeas, an early anti-Montanist, and not here applied to Sabellianism.)
+
Conducătorul împotrivirii la sabelianism a fost [[Tertulian]], care a etichetat mişcarea cu numele de "patripassianism," de la cuvintele latineşti patris pentru "părinte" şi passus pentru "a suferi", deoarece această erezie implica faptul că Tatăl a suferit pe Cruce. Termenul a fost inventat de Tertulian în lucrarea sa ''Adversus Praxeam'', Capitolul II: "Prin aceasta, Praxeas i-a făcut diavolului un dublu serviciu la Roma: el a dat deoparte profeţia şi a căzut în erezie; el l-a ridicat pe Paraclete şi l-a răstignit pe Tatăl." (Cu toate acestea, trebuie reţinut că în acest context, acest termen este folosit ca un epitet împotriva lui Praxeas, un anti-montanist timpuriu, iar aici nu îi este aplicat sabelianismului.)
  
Sabellius was excommunicated as a [[heretic]] by Pope Calixtus I in AD 220.
+
Sabelius a fost excomunicat ca [[eretic]] de Papa Calixtus I în 220 D.H..
  
Today, Sabellianism, despite being rejected by the Church for nearly 1800 years, is accepted primarily by some Pentecostal groups, who are sometimes referred to as Oneness Pentecostals or "Jesus Only" Pentecostals.
+
În ciuda respingerii sabelianismului de către Biserică de aproape 1800 de ani, în zilele noastre el este acceptat în principal de unele grupuri de penticostali care uneori sunt apelate cu numele de penticostalii unităţii sau penticostalii "singur Iisus".
  
==Source==
+
==Izvoare==
 
[[w:Sabellianism|Wikipedia's Sabellianism]]
 
[[w:Sabellianism|Wikipedia's Sabellianism]]
  
 
[[Categorie:Erezii]]
 
[[Categorie:Erezii]]
 +
 +
[[en:Sabellianism]]

Versiunea de la data 20 mai 2009 16:02

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Sabelianismul, cunoscut şi sub numele de modalism, este o erezie care afirmă că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt diferite moduri sau aspecte ale unui Dumnezeu, decât trei persoane distincte. Afirmarea unitaristă a lui Dumnezeu este descrisă de obicei printr-o analogie: apa are trei stări de agregare: gheaţă, lichid şi vapori care par ca fiind substanţe diferite, deşi în realitate ele sunt formate din acelaşi compus chimic, H2O. În acelaşi fel, pentru sabelianişti şi modalişti Dumnezeu Tatăl, Hristos şi Duhul Sfânt doar par ca fiind trei persoane diferite, dar ele sunt în realitate doar manifestări diferite ale unul Dumnezeu solitar.

Această erezie îi este atribuitălui Sabelius, care a răspândit o dormă a acestei doctrine în Roma secolului al III-lea. Ipolit de Roma, un scriitor şi mucenic creştin din perioada primară, îl cunoştea personal pe Sabelius şi îl menţionează în lucrarea sa Philosophumena (sau Respingerea tuturor ereziilor). El ştia că Sabelius nu agrea teologia trinitară, He knew that Sabellius disliked Trinitarian theology, în plus el numind monarhianismul modal ca fiind erezia lui Noetos, nu cea a lui Sabelius. Sabelianismul a fost adoptat de creştinii din Cirenaica, cărora, Dimitrie, Patriarhul Alexandriei, le-a scris scrisori împotriva acestei erezii.

Conducătorul împotrivirii la sabelianism a fost Tertulian, care a etichetat mişcarea cu numele de "patripassianism," de la cuvintele latineşti patris pentru "părinte" şi passus pentru "a suferi", deoarece această erezie implica faptul că Tatăl a suferit pe Cruce. Termenul a fost inventat de Tertulian în lucrarea sa Adversus Praxeam, Capitolul II: "Prin aceasta, Praxeas i-a făcut diavolului un dublu serviciu la Roma: el a dat deoparte profeţia şi a căzut în erezie; el l-a ridicat pe Paraclete şi l-a răstignit pe Tatăl." (Cu toate acestea, trebuie reţinut că în acest context, acest termen este folosit ca un epitet împotriva lui Praxeas, un anti-montanist timpuriu, iar aici nu îi este aplicat sabelianismului.)

Sabelius a fost excomunicat ca eretic de Papa Calixtus I în 220 D.H..

În ciuda respingerii sabelianismului de către Biserică de aproape 1800 de ani, în zilele noastre el este acceptat în principal de unele grupuri de penticostali care uneori sunt apelate cu numele de penticostalii unităţii sau penticostalii "singur Iisus".

Izvoare

Wikipedia's Sabellianism