Rugăciunea părinților pentru copii

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 29 iulie 2010 13:24, autor: Paulpopa (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l, ai zis: ''"Creşteti ş...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l, ai zis: "Creşteti şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl stăpâniţi!", iar la Cana Galileei, prin Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai binecuvântat nunta şi prin aceasta naşterea de fii şi fiice, cu adâncă umilinţă rugăm marea Ta bunătate ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să te milostivesti asupra copiilor noştri, pe care Tu ai binevoit să ni-i dăruieşti.

Umple-i pe ei de înţelepciunea şi de priceperea sfântă care de la Tine se pogoară. Rugă-mu-ne Ţie Dumnezeul nostru, deschide-le mintea lor ca să te cunoască pe Tine cât se poate mai mult. Îndreaptă paşii lor pe căile bunătăţii, ale dreptăţii, ale iubirii de oameni şi ale bunei-cuviinţe. Ajută-ne a sădi în ei bunătatea şi a-i face folositori loruşi şi obştei în mijlocul căreia trăiesc. Dăruieşte-le lor comorile cereşti ale virtuţii, care nu pier niciodată.

Nu cerem pentru ei, Doamne, bogăţii pământeşti, ci te rugăm: dă-le un trup sănătos şi iubitor de osteneală, precum şi suflet luminat şi râvnitor spre tot binele, ca să ajungă buni fii ai Sfintei noastre Biserici şi vrednici cetăţeni ai Patriei.

Doamne, Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru nefiinţă întru fiinţă, şi cu puterea Ta păstrezi făptura, primeşte ruga noastră şi-i apără pe ei de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze şi povăţuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda şi preamări în veci.

Amin.


Rugăciuni
Rugăciuni cotidiene
Rugăciunea de dimineață | Rugăciunea de seară | Rugăciunea de Luni | Rugăciunea de Marți | Rugăciunea de Miercuri | Rugăciunea de Joi | Rugăciunea de Vineri | Rugăciunea de Sâmbătă | Rugăciunea de Duminică | Troparele de umilință | Tatăl nostru - Rugăciunea domnească | Crezul – Simbolul Credinței | Imnul Sfintei Fecioare (Axionul) | Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare | Canon către Maica Domnului | Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
Rânduiala celor șapte laude
Miezonoptica din toate zilele | Rânduiala Miezonopticii din duminici | Utrenia | Ceasul întâi | Ceasul al treilea | Mijloceasul al treilea | Ceasul al șaselea | Mijloceasul al șaselea | Obednița | Troparele de peste săptămână | Rânduiala mesei | Rânduiala Panaghiei | Ceasul al nouălea | Mijloceasul al nouălea | Vecernia | Pavecernița Mare | Pavecernița Mică
Troparele liturgice
Binecuvântările Învierii | Binecuvântările morților | Troparele și condacele Triodului | Troparele și condacele Penticostarului | Troparele și condacele Mineiului | Troparele Învierii | Troparele Născătoarei de Dumnezeu | Troparele de peste săptămână
Rânduiala Sfintei Împărtășanii
Rugăciunile dinaintea Împărtășirii | Rugăciunile după Sfânta Împărtășire
Rugăciuni la diferite trebuințe
Rugăciune la începerea lucrului | Rugăciunea după sfârșitul lucrului | Rugăciunea copiilor pentru părinți | Rugăciunea părinților pentru copii | Rugăciunea pentru frați și surori | Rugăciunea soților unul pentru altul | Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc | Rugăciunea înaintea mesei de dimineață și prânz | Rugăciunea după masa de dimineață și prânz | Rugăciunea înainte de masa de seară | Rugăciunea după masa de seară | Rugăciunea pentru elevi și studenți | Rugăciunea pentru cei bolnavi | Rugăciunea pentru cei răposați