Rugăciunea părinților pentru copii: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (eliminare caractere ilizibile)
m (Corectare diacritice.)
 
Linia 1: Linia 1:
Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l, ai zis: ''"Creşteti şi înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl stăpâniţi!"'', iar la Cana Galileei, prin Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai binecuvântat nunta şi prin aceasta naşterea de fii şi fiice, cu adâncă umilinţă rugăm marea Ta bunătate ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să te milostiveşti asupra copiilor noştri, pe care Tu ai binevoit să ni-i dăruieşti.  
+
Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: ''„Creșteți și înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți!'', iar la Cana Galileei, prin Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai binecuvântat nunta și prin aceasta nașterea de fii și fiice, cu adâncă umilință rugăm marea Ta bunătate ca neîncetat să reverși harul Tău și să te milostivești asupra copiilor noștri, pe care Tu ai binevoit să ni-i dăruiești.
  
Umple-i pe ei de înţelepciunea şi de priceperea sfântă care de la Tine se pogoară. Îndreaptă paşii lor pe căile bunătăţii, ale dreptăţii, ale iubirii de oameni şi ale bunei-cuviinţe. Ajută-ne a sădi în ei bunătatea şi a-i face folositori loruşi şi obştei în mijlocul căreia trăiesc. Dăruieşte-le lor comorile cereşti ale virtuţii, care nu pier niciodată. Rugă-mu-ne Ţie Dumnezeul nostru, deschide-le mintea lor ca să te cunoască pe Tine cât se poate mai mult.  
+
Umple-i pe ei de înțelepciunea și de priceperea sfântă care de la Tine se pogoară. Îndreaptă pașii lor pe căile bunătății, ale dreptății, ale iubirii de oameni și ale bunei-cuviințe. Ajută-ne a sădi în ei bunătatea și a-i face folositori loruși și obștei în mijlocul căreia trăiesc. Dăruiește-le lor comorile cerești ale virtuții, care nu pier niciodată. Rugă-mu-ne Ție Dumnezeul nostru, deschide-le mintea lor ca să te cunoască pe Tine cât se poate mai mult.
  
Nu cerem pentru ei, Doamne, bogăţii pământeşti, ci te rugăm: dă-le un trup sănătos şi iubitor de osteneală, precum şi suflet luminat şi râvnitor spre tot binele, ca să ajungă buni fii ai Sfintei noastre Biserici şi vrednici cetăţeni ai Patriei.
+
Nu cerem pentru ei, Doamne, bogății pământești, ci te rugăm: dă-le un trup sănătos și iubitor de osteneală, precum și suflet luminat și râvnitor spre tot binele, ca să ajungă buni fii ai Sfintei noastre Biserici și vrednici cetățeni ai Patriei.
  
Doamne, Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru nefiinţă întru fiinţă, şi cu puterea Ta păstrezi făptura, primeşte ruga noastră şi-i apără pe ei de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze şi povăţuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda şi preamări în veci.  
+
Doamne, Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru neființă întru ființă, și cu puterea Ta păstrezi făptura, primește ruga noastră și-i apără pe ei de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.
 
 
<span style="color:#FF0000">'''Amin'''.</span>
 
  
 
{{Rugăciuni}}
 
{{Rugăciuni}}
 
[[Categorie:Rugăciuni]]
 
[[Categorie:Rugăciuni]]

Versiunea curentă din 22 mai 2017 11:24

Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți!”, iar la Cana Galileei, prin Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai binecuvântat nunta și prin aceasta nașterea de fii și fiice, cu adâncă umilință rugăm marea Ta bunătate ca neîncetat să reverși harul Tău și să te milostivești asupra copiilor noștri, pe care Tu ai binevoit să ni-i dăruiești.

Umple-i pe ei de înțelepciunea și de priceperea sfântă care de la Tine se pogoară. Îndreaptă pașii lor pe căile bunătății, ale dreptății, ale iubirii de oameni și ale bunei-cuviințe. Ajută-ne a sădi în ei bunătatea și a-i face folositori loruși și obștei în mijlocul căreia trăiesc. Dăruiește-le lor comorile cerești ale virtuții, care nu pier niciodată. Rugă-mu-ne Ție Dumnezeul nostru, deschide-le mintea lor ca să te cunoască pe Tine cât se poate mai mult.

Nu cerem pentru ei, Doamne, bogății pământești, ci te rugăm: dă-le un trup sănătos și iubitor de osteneală, precum și suflet luminat și râvnitor spre tot binele, ca să ajungă buni fii ai Sfintei noastre Biserici și vrednici cetățeni ai Patriei.

Doamne, Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru neființă întru ființă, și cu puterea Ta păstrezi făptura, primește ruga noastră și-i apără pe ei de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.


Rugăciuni
Rugăciuni cotidiene
Rugăciunea de dimineață | Rugăciunea de seară | Rugăciunea de Luni | Rugăciunea de Marți | Rugăciunea de Miercuri | Rugăciunea de Joi | Rugăciunea de Vineri | Rugăciunea de Sâmbătă | Rugăciunea de Duminică | Troparele de umilință | Tatăl nostru - Rugăciunea domnească | Crezul – Simbolul Credinței | Imnul Sfintei Fecioare (Axionul) | Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare | Canon către Maica Domnului | Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
Rânduiala celor șapte laude
Miezonoptica din toate zilele | Rânduiala Miezonopticii din duminici | Utrenia | Ceasul întâi | Ceasul al treilea | Mijloceasul al treilea | Ceasul al șaselea | Mijloceasul al șaselea | Obednița | Troparele de peste săptămână | Rânduiala mesei | Rânduiala Panaghiei | Ceasul al nouălea | Mijloceasul al nouălea | Vecernia | Pavecernița Mare | Pavecernița Mică
Troparele liturgice
Binecuvântările Învierii | Binecuvântările morților | Troparele și condacele Triodului | Troparele și condacele Penticostarului | Troparele și condacele Mineiului | Troparele Învierii | Troparele Născătoarei de Dumnezeu | Troparele de peste săptămână
Rânduiala Sfintei Împărtășanii
Rugăciunile dinaintea Împărtășirii | Rugăciunile după Sfânta Împărtășire
Rugăciuni la diferite trebuințe
Rugăciune la începerea lucrului | Rugăciunea după sfârșitul lucrului | Rugăciunea copiilor pentru părinți | Rugăciunea părinților pentru copii | Rugăciunea pentru frați și surori | Rugăciunea soților unul pentru altul | Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc | Rugăciunea înaintea mesei de dimineață și prânz | Rugăciunea după masa de dimineață și prânz | Rugăciunea înainte de masa de seară | Rugăciunea după masa de seară | Rugăciunea pentru elevi și studenți | Rugăciunea pentru cei bolnavi | Rugăciunea pentru cei răposați